Informatie over dit Goede Doel

Streetcornerwork werkt primair voor jongeren en langdurig verslaafden, die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele problemen de relatie met de samenleving kwijt zijn geraakt of dreigen te verliezen. Veldwerkers van Streetcornerwork leggen actief contact met deze groepen in hun sociale omgeving.  Ze ondersteunen en begeleiden, verwijzen door, activeren en behartigen de belangen van deze jongeren en ouderen.

Mensen in de marge van de samenleving verdienen onze steun. De Volksbond zet zich daarom in voor dak- en thuislozen en mensen die sociaal extra kwetsbaar zijn.

Dit Goede Doel heeft momenteel geen vacatures

Neem contact op met Fondsen.org