Volksbond Amsterdam & Stichting Streetcornerwork 280 views

Informatie over Goede Doel

Streetcornerwork werkt primair voor jongeren en langdurig verslaafden, die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele problemen de relatie met de samenleving kwijt zijn geraakt of dreigen te verliezen. Veldwerkers van Streetcornerwork leggen actief contact met deze groepen in hun sociale omgeving.  Ze ondersteunen en begeleiden, verwijzen door, activeren en behartigen de belangen van deze jongeren en ouderen.

Mensen in de marge van de samenleving verdienen onze steun. De Volksbond zet zich daarom in voor dak- en thuislozen en mensen die sociaal extra kwetsbaar zijn.

This company has no active jobs

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633