Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF 734 views

Informatie over Goede Doel

Dáárom het UAF

Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot hoogopgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen voor Nederland. Maar… nog steeds lukt het weinig vluchtelingen een opleiding te volgen én een baan te vinden op hun eigen niveau. Onze begeleiding is daarom van groot belang.

Maak het voor hen mogelijk om opnieuw van betekenis te zijn. Samen met het UAF!

Dit doet het UAF

 • Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen studenten en professionals financieel, bij hun studie(keuze) en het vinden van een baan.
 • Wij informeren, motiveren en verbinden de student of professional en iedereen die bij zijn of haar loopbaan betrokken is, zoals onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers. Door slim samen te werken boeken we het snelst resultaat.

Begeleiding

We adviseren en begeleiden onze cliënten op hun weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. We werken vraaggericht en bieden precies wat nodig is om talent tot bloei te laten komen of een loopbaan te kunnen voortzetten.

Onze middelen zijn beperkt en we kunnen niet elke aanvraag honoreren, maar samen met onze partners in het onderwijs en het bedrijfsleven bieden we zoveel mogelijk nieuwkomers een kans. Wie we geen begeleidingstraject kunnen aanbieden, helpen we op weg met informatie en advies.

Soorten begeleidingsmodules

Dit zijn de soorten modules die het UAF aanbiedt:

 • Mentoring
 • (Vak)taal
 • Studievoorbereiding
 • Studie
 • Leren en werken tegelijk
 • Op weg naar werk
 • Medische assessments

Financiële steun

We nemen financiële drempels weg die de ontwikkeling als student of professional in de weg staan. We verstrekken giften en leningen, bijvoorbeeld om een schakelprogramma of een cursus vaktaal te volgen. Het UAF vergoedt alleen kosten die met professionele ontwikkeling te maken hebben, zoals collegegeld, taalcursussen, boeken, computers en reiskosten.

Belangenbehartiging

We signaleren knelpunten, treden op als belangenbehartiger en werken samen met onderwijsinstellingen, werkgevers en lokale overheden aan gelijke kansen voor vluchtelingen zodat zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen en betekenisvol kunnen zijn in de samenleving.

This company has no active jobs

Informatie Goede Doel
 • Aantal vacatures 0 vacatures
 • Locatie Utrecht
 • Volledig adres UAF, Newtonlaan, Utrecht, Nederland
 • Vacature Locatie

Connect with us
Contact Us

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633