Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Stichting Olievogelopvang Nederland

Stichting Olievogelopvang Nederland is in 2008 opgericht voor het professioneel ondervangen van gevolgen van olierampen voor vogels en het beperken van dierenleed tijdens incidenten met olie op het water. De Stichting werkt samen met vogelopvangcentra die gespecialiseerd zijn in de opvang van olievogels, en als partner van Rijkswaterstaat in het kader van de Samenwerkingsregeling afhandeling Besmeurde Vogels. In het kader van die regeling is de Stichting betrokken bij het ontwikkelen en instandhouden van paraatheid bij publieke en private partijen via een meerjarig training en oefeningsprogramma. In 2018 kwam de Stichting in touw om samen met Rijkswaterstaat de opvang en revalidatie van 522 zwanen te verzorgen die door een oliemorsing in de haven van Rotterdam besmeurd waren geraakt. De Stichting zal in de komende jaren meer verantwoordelijkheden gaan nemen in de uitvoering van het training en oefenprogramma. Het relatief kleine bestuur zal daarvoor worden uitgebreid met nieuwe bestuurders die mede vorm kunnen geven aan de unieke samenwerking tussen publiek en private partijen, met het doel paraat te zijn voor de hulp aan dieren die door olie-incidenten op zee getroffen worden. De Stichting streeft naar transparantie en integriteit.

Missie

De stichting ziet het als haar missie om in nauwe samenwerking met de overheid een maximale nationale en lokale paraatheid te realiseren door sleutelorganisaties te verbinden en te betrekken in trainingen en oefeningen, gebruik makend van professionele nationale en internationale expertise.

Aktiviteiten

St Olievogelopvang Nederland verbindt en bereidt partijen voor op hun rol en tijdens incidenten via door de overheid gefinancierde projecten. De Stichting verzorgt de planning en organisatie van trainingen, oefeningen van mensen die werken bij vogelopvangcentra, ministeries, gemeenten en veiligheidsregio’s terrein beherende organisaties. Ten tijde van een incident vervult de stichting een initiërende en ondersteunende rol om de crisissamenwerking tussen partijen ten behoeve van de olievogelrespons te optimaliseren en na afloop te evalueren.

Structuur organisatie

De koers en strategie wordt uitgezet en bewaakt door een bestuur waarin kwaliteit en kennis is samengebracht om de visie en missie te kunnen realiseren. Een kleine staf is belast met de dagelijkse werkzaamheden die projectmatig worden uitgevoerd.

Bestuur

Het Bestuur van de stichting bepaalt het beleid, en denkt na over hoe de samenwerking met externe partijen, zowel overheden als private partijen, het beste vormgegeven kan worden. Het Bestuur treedt op als klankbord voor de staf, en zet de grote lijnen uit via het ontwikkelen van een beleidsplan. Bestuursleden hebben een persoonlijk netwerk dat ze kunnen inzetten om deuren te openen en het werk van de Stichting meer bekendheid te geven en de invloed van de Stichting op de paraatheidsontwikkeling bij overheid en maatschappelijke organisaties te vergroten. Dit

moet uiteindelijk resulteren in snelle activatie van partijen die gezamenlijk effectief en doelgericht de hulp aan getroffen dieren kunnen organiseren.

Meer weten over Stichting Olievogelopvang Nederland:

Stichting Olievogelopvang Nederland

Visserseinde 20 2063JD Spaarndam gem. Haarlem

Vacatures van Stichting Olievogelopvang Nederland:

Bestuursleden (Voorzitter, Secretaris)

Organisatie Stichting Olievogelopvang Nederland is in 2008 opgericht voor het professioneel ondervangen van gevolgen van olierampen voor vogels en het beperken van dierenleed tijdens incidenten met olie op het water. De Stichting werkt samen met vogelopvangcentra die gespecialiseerd zijn in de opvang van olievogels, en als partner van Rijkswaterstaat in het kader van de Samenwerkingsregeling afhandeling Besmeurde Vogels. In het kader van die r ...

Nieuwsberichten van Stichting Olievogelopvang Nederland:

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV