Informatie over dit Goede Doel

Het belang van taal, rekenen en digitale vaardigheden

Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Taal-, reken- en digitale vaardigheden zijn hiervoor essentieel. Als je moeite hebt met deze basisvaardigheden, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Stichting Lezen & Schrijven zet zich daarom samen met partners in om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen.

Landelijk ondersteuningsprogramma

Om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen is het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven ontwikkeld. De Taal voor het Leven-aanpak wordt uitgevoerd door Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met honderden partnerinstellingen, en gefinancierd door de ministe­ries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegen­heid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met onze partners werken we aan geluk, gezondheid en groei voor jaarlijks ruim 15.000 mensen.

Binnen het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven doen we onderzoek, delen kennis, geven advies en ontwikkelen instrumenten en (les)materialen.

Andere programma’s zijn bijvoorbeeld Voel je Goed en Voor ’t zelfde geld uit de schulden. Ook werken we met partners samen op het gebied van ouderbetrokkenheid.

Aandacht voor laaggeletterdheid

Om laaggeletterdheid in Nederland op de kaart te zetten, organiseert Stichting Lezen & Schrijven samen met partners evenementen en campagnes, zoals de Week van de Alfabetisering en de TaalHeldenverkiezing. Daarnaast brengen we laaggeletterdheid onder de aandacht van publiek en politiek door onderzoek te doen en te publiceren en via media kennis, feiten & cijfers en praktijkvoorbeelden te delen.

Dit Goede Doel heeft momenteel geen vacatures

Informatie Goede Doel
  • Aantal vacatures 0 Jobs
  • Locatie Den Haag
  • Volledig adres Stichting Lezen & Schrijven, Bezuidenhoutseweg, Den Haag, Nederland
  • Vacature Locatie

Connect with us
Neem contact op met Fondsen.org