Informatie over dit Goede Doel

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in zes landen: Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda, Zuid-Soedan en Malawi. In 2017 ontvingen 213 projecten in totaal ruim twaalf miljoen euro.

Stichting Dioraphte is actief sinds 2002 en is op 4 september 2015 juridisch gefuseerd met Stichting Liberty, actief sinds 1995, Stichting Dijkverzwaring, actief sinds 1997, en Stichting Continuendo MusartE Foundation, actief sinds 2004.

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hebben het organiseren van projecten of activiteiten ten behoeve van:

 • kwetsbare groepen in de maatschappij;
 • onderwijs;
 • gezondheidszorg;
 • werkgelegenheid;
 • de bevordering – alsmede de uitvoering – van wetenschappelijk onderzoek;
 • Nederlands cultureel erfgoed; en/of
 • Nederlandse podiumkunsten,
 • alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Dit Goede Doel heeft momenteel geen vacatures

Informatie Goede Doel
 • Aantal vacatures 0 Jobs
 • Locatie Dordrecht
 • Volledig adres Kuipershaven 169, Dordrecht, Nederland
 • Vacature Locatie

Connect with us
Neem contact op met Fondsen.org