Stichting ActieZwerfhonden 326 views

Informatie over Goede Doel

In 2003 begonnen als een kleinschalig, 1 persoons  project, opgezet door Linda Taal, is  ActieZwerfhonden uitgegroeid  tot een organisatie die zich op brede schaal bezig houdt met  de diverse aspecten van het (zwerf)honden leed in Turkije.  Vanwege  de toegenomen werkzaamheden en verantwoordelijkheden van  ActieZwerfhonden hebben we gemeend de status van het project aan te  moeten passen aan de werkzaamheden.

Op 19 april 2005 werd de Stichting ActieZwerfhonden  opgericht met als doel

a.  het inzamelen van gelden voor organisaties die zich inzetten voor de  oplossing van het zwerfhondenprobleem in groot stedelijke gebieden in  tweede en derde wereldlanden door middel van Neuter and Release; en

b.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande- in  de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Gezien de omvangrijkheid van de problematiek, richt de stichting zich op dit moment  uitsluitend op de situatie in Turkije

This company has no active jobs

Contact Us

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633