Informatie over dit Goede Doel

Sint Laurensfonds is een Rotterdamse katholieke charitatieve instelling die bijdraagt aan het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen, in Rotterdam en directe omgeving.

Sint Laurensfonds ondersteunt nieuwe en lopende projecten die voorzien in maatschappelijke behoeften. We richten ons proactief op wijken in Rotterdam met hoge achterstandsindicaties en staan open voor aanvragen uit andere wijken van Rotterdam en de directe omgeving van Rotterdam.
Organisaties van verschillende levensbeschouwingen kunnen een beroep doen op Sint Laurensfonds. Het is wel van belang dat een project in overeenstemming is met de christelijk-sociale waarden en open is voor de levensbeschouwelijke aspecten die een rol spelen in de nood van kwetsbare mensen. Een project hoeft daar niet actief aandacht aan te schenken.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn charitas en goed rentmeesterschap. Ze vinden hun oorsprong in ruim 365 jaar katholieke armenzorg. “Caritas is hart (liefde) hebben voor mensen en bereid zijn mensen in nood te ondersteunen onder andere op financieel gebied”.

Dit Goede Doel heeft momenteel geen vacatures

Neem contact op met Fondsen.org