Informatie over dit Goede Doel

Onze Visie

Een goede gezondheid is de basis van alles. Alleen als je gezond bent, kun je je sociaal en economisch ontwikkelen, het heft in eigen handen nemen en je dromen najagen. Alleen als je gezond bent, kun je jezelf ontwikkelen, voor je gezin zorgen en de armoedespiraal doorbreken. Dat is waarom Simavi werkt aan een goede gezondheid voor iedereen.

Onze Missie

Simavi wil ervoor zorgen dat kwetsbare mensen in arme en minder welvarende landen op basis van goede en volledige informatie zelf kunnen kiezen voor een gezond leven.

Onze Impact

De enige manier om te zorgen voor blijvende veranderingen, is door duurzaam te investeren in gezondheid. Wij geloven dat twee factoren van essentieel belang zijn voor een goede gezondheid en welzijn: seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en veilig drinkwater, hygiëne en schone toiletten (WASH). Om kwetsbare groepen, met name vrouwen en meisjes, in staat te stellen een gezond leven te leiden, stimuleren wij ze om:

•    hun dagelijkse hygiëne te verbeteren, door gebruik te maken van duurzame voorzieningen  voor drinkwater en sanitatie, en
•    geïnformeerde beslissingen te nemen over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

…uit vrije wil en zonder discriminatie of geweld.

Dit Goede Doel heeft momenteel geen vacatures

Neem contact op met Fondsen.org