Informatie over dit Goede Doel

Binnen de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) bundelen 20 gezondheidsfondsen hun krachten. Omdat we samen meer kunnen bereiken en omdat verschillende onderwerpen fondsoverstijgend zijn. Door onze grote achterban (zo’n 5 miljoen donateurs en 800.000 vrijwilligers) en ons netwerk hebben we ons ontwikkeld tot een onafhankelijke partij die opkomt voor goede en innovatieve zorg voor mensen met een aandoening.

Aanspreekpunt en spreekbuis
De SGF is het aanspreekpunt en spreekbuis van de gezondheidsfondsen in Nederland. Niet alleen voor de leden maar ook in toenemende mate voor beleidsmakers en politici in de zorgsector. Deze status dankt de SGF onder meer aan de resultaten van de afgelopen jaren.

Activiteiten
De SGF volgt ontwikkelingen in de gezondheidszorg en vraagt aandacht voor knelpunten. We denken na over mogelijke verbeteringen en roepen de juiste partijen op om deze uit te voeren. Om ons werk goed te kunnen doen, investeren we in scholing van onze medewerkers en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

Dit Goede Doel heeft momenteel geen vacatures

Neem contact op met Fondsen.org