Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Oogfonds

Het Nederlandse Oogfonds

Het Nederlandse Oogfonds maakt zich sterk voor een betere toekomst voor mensen met een oogaandoening of kans op een oogaandoening.
Onze droom is dat niemand onnodig blind of slechtziend wordt. Twee derde van de blindheid of slechtziendheid in Nederland is onnodig. Ook willen we een beter perspectief voor blinden en slechtzienden door volwaardige participatie en integratie in de samenleving te bewerkstelligen.
Om dit alles te realiseren subsidieert het Oogfonds wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke projecten in Nederland en is het fonds pleitbezorger en voorlichter. Om de missie te realiseren werft het Oogfonds fondsen en werken we samen met partners in het veld.

‘‘Ik had een droom van een speciaal kinderoogziekenhuis. Waar een kind met plezier naartoe gaat, in plaats van angst. Ik wil de Oogfonds-donateurs uit de grond van mijn hart bedanken. U heeft de droom van een kinderarts tot werkelijkheid gemaakt.’’ Tjeerd de Faber

Visie

Slechtziendheid en ook blindheid kan iedereen treffen en steeds meer Nederlanders krijgen ermee te maken. Op dit moment zijn er in Nederland naar schatting meer dan 250.000 blinden en slechtzienden en een miljoen mensen met een oogprobleem.
De impact van blindheid en slechtziendheid is enorm. Op de eerste plaats op het leven van de blinde of slechtziende zelf. Maar ook op diens omgeving én op de samenleving.

Als we niets doen, zal het aantal blinden en slechtzienden enorm toenemen. Voorspeld wordt dat in 2020 zeker een half miljoen mensen blind of slechtziend is. Dat komt met name door de dubbele vergrijzing- steeds meer mensen worden steeds ouder- en door de toename van het aantal mensen met diabetes. Ongeveer de helft van de mensen met diabetes krijgt oogproblemen.

De toename van blinden en slechtzienden in de Nederlandse samenleving is een zorgelijke en veelal onnodige ontwikkeling; in maar liefst zeventig procent van de gevallen kan dit worden voorkomen. Het Oogfonds wil vermijdbare blindheid en slechtziendheid zo snel mogelijk tot nul reduceren. Dat kan! Door wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.

Beperkt zicht en blindheid veranderen het persoonlijke leven drastisch en brengen vele beperkingen met zich mee in een samenleving die steeds visueler is ingesteld. Blinden en slechtzienden ondervinden hindernissen bij alle dagelijkse bezigheden en moeten hun weg vinden in een wereld die weinig rekening houdt met hun beperking. Openbare voorzieningen, producten en diensten zijn voor hen slecht of niet toegankelijk. Het Oogfonds maakt zich sterk voor een beter toegankelijke samenleving voor mensen met een visuele beperking en wil dat zij een duidelijke stem en inbreng krijgen in de diverse maatschappelijke ontwikkelingen.

Werkwijze

Het Oogfonds werkt aan realisatie van haar doelstellingen door subsidies te verstrekken aan organisaties, door eigen projecten te ontwikkelen en door voorlichting te geven. Hierbij streeft het Oogfonds naar nauwe samenwerking met relevante partners.
Het is voor ons essentieel dat belanghebbenden vertrouwen hebben in ons beleid en onze werkwijze. Daarom werken we in overeenstemming  met geldende wet- en regelgeving en volgen we de codes, regels en richtlijnen die gelden voor leden van Goede Doelen Nederland:

  • de SBF-code voor Goed Bestuur
  • Richtlijn 650 voor de jaarrekening (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en deze wordt jaarlijks onderworpen aan een accountantscontrole.
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen
  • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen
  • De normen voor het CBF-keurmerk/erkenning

Daarnaast:

  • Hebben we de fiscale Algemeen Nut beogende Instellingen (ANBI-) status
  • Hebben we een gedragscode voor samenwerking met het bedrijfsleven
Meer weten over Oogfonds:

Oogfonds

Catharijnesingel 40, 3511 GC Utrecht, Nederland

Vacatures van Oogfonds:

Nieuwsberichten van Oogfonds:

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV