Museum Catharijneconvent 285 views

Informatie over Goede Doel

Museum Catharijneconvent belicht – in samenspraak met partners en publiek – de esthetische, culturele en historische waarden van het christelijk erfgoed, met het doel meer inzicht te krijgen in onze huidige leefwereld.

Sinds de middeleeuwen is de christelijke cultuur niet weg te denken uit onze samenleving. Deze is van invloed op ons allemaal. Wie Nederland wil begrijpen, nu én in de toekomst, kan niet om het christendom heen. Nederland kent een rijke en unieke geloofstraditie en heeft dan ook veel en belangrijk christelijk erfgoed – materieel en immaterieel: van kerkgebouwen en kunstwerken tot onze feestdagen. Dit erfgoed is relevant voor iedereen. Door zijn schoonheid, verhaal en betekenis.

Het museum werkt in een buitengewoon dynamische omgeving: in Nederland neemt het aantal traditionele gelovigen sterk af en door onze interculturele samenleving verandert het religieuze landschap snel. Dat heeft zijn weerslag op de omgang met het erfgoed. Voor een groeiend aantal mensen heeft dat steeds minder een religieuze betekenis, en steeds meer een culturele. Museum Catharijneconvent biedt daarom ruimte aan verschillende interpretaties en ervaringen, en dringt geen denkrichting of eenzijdig beeld van de geschiedenis op.

Het christendom is, in zijn veelvormigheid, van grote invloed op de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving. Het erfgoed weerspiegelt deze invloed en krijgt vandaag de dag nieuwe betekenissen. Een museum en kenniscentrum op dit terrein is daarom cruciaal.

Museum Catharijneconvent heeft een uniek profiel, zowel in Nederland als in de wereld.

  • Het beheert de belangrijkste collectie kunst- en cultuurhistorische objecten van het christelijk erfgoed in Nederland (zie het Collectieplan 2017-2020, hieronder te downloaden).
  • De verzameling, die ook kunsthistorisch van groot internationaal belang is, behoort tot de Rijkscollectie en bestrijkt – als enige in de wereld – de volle breedte: van het rooms-katholicisme tot de orthodoxe stromingen van het protestantisme. De collectie maakt onderdeel uit van de (kunst) geschiedenis van het christendom wereldwijd en reikt in vorm, functie en verhaal over de landsgrenzen heen.
  • Als netwerkmuseum heeft het museum een cruciale functie bij de (inter)nationale kennisuitwisseling. Het heeft een verbindende rol en zorgt voor een verantwoorde omgang met waardevol christelijk erfgoed in situ.
  • Het museum is museum en kenniscentrum in één. De inhoudelijke staf doet multidisciplinair onderzoek, dat zowel de kunst-, cultuur- en kerkgeschiedenis bestrijkt als theologie en religiewetenschappen. Bij het onderzoek wordt nauw samengewerkt met andere (inter)nationale wetenschapsinstellingen. Nadruk ligt op valorisatie en de maatschappelijk impact van kennis.

This company has no active jobs

Contact Us

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633