Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Kansfonds

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.

Die initiatieven, ruim 500 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Wat is het probleem?
Elk jaar raken talloze mensen in onze samenleving achterop en buitengesloten. Mensen om wie niemand zich bekommert. Die worstelen met zulke complexe problemen, dat ze niet meer passen in regels en voorzieningen. Die de zorg mijden. En die niemand meer hebben die gelooft in wat ze wél kunnen.

Deze mensen – jong en oud – zijn vastgelopen in het leven, om welke reden ook. Ze hebben geen contacten met anderen in de buurt. Ze leven in armoede. Ze hebben geen veilig thuis meer of zijn slachtoffer van geweld. Ze worden ernstig beperkt door een handicap. Of worstelen met veel problemen tegelijkertijd. Ze zijn in een uitzichtloze situatie beland, waarin zij op eigen kracht en zonder hulp nauwelijks verandering kunnen brengen. Tenzij er iemand naar hen omkijkt en in ze gelooft.

Visie en missie

Visie
Wij geloven in een samenleving waarin er plek is voor iedereen, juist ook voor kwetsbare mensen.

Missie
Voorkomen van uitsluiting van kwetsbare mensen door het helpen van lokale initiatieven waarin mensen naar elkaar omzien.

Welke projecten
Wij weten dat hulp die dichtbij is en persoonlijk, het meeste effect heeft. Daarom steunen we plaatselijke initiatieven, in de buurt of in de wijk. Vooral als deze naadloos inhaken op de problemen en behoeften die kwetsbare mensen zelf ervaren. Al onze projecten spreken de kracht aan die mensen in zich hebben. Dat maakt hun zelfredzaamheid groter.

Hoe we werken
Onze strategie is om veelbelovende sociale initiatieven te vinden en verder te brengen. Het gaat dan specifiek om projecten die de kwetsbaarsten krachtiger maken door de hulpbronnen in henzelf en hun omgeving te versterken. Jaarlijks krijgen we vele aanvragen. Die beoordelen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en op grond van heldere procedures. De projecten die we steunen, volgen we op de voet. We zetten evaluaties in, komen op projectbezoek en delen wat we van de projecten leren.

Ook zet Kansfonds versnellers in om urgente maatschappelijke problemen in de samenleving meer programmatisch op te pakken. We investeren langere tijd in vernieuwende initiatieven, wisselen tussen de projecten kennis en ervaring uit en we doen onderzoek naar wat werkt. Zo zetten we vaart achter de verbeteringen die zo hard nodig zijn. En bereiken we meer maatschappelijk resultaat. Op dit moment hebben we twee versnellers: (1) opgroeien in armoede en (2) zwerfjongeren.

Dit is wat we inbrengen om ons doel te bereiken:

  • Geld om sociale initiatieven mogelijk te maken
  • Onze expertise die ons in staat stelt om kansrijke projecten te herkennen en verder te brengen
  • Onze netwerken waarmee we mensen samenbrengen rond initiatieven en maatschappelijke uitdagingen

Opbrengsten
In hoeverre zijn de kwetsbaarsten geholpen met de projecten? Lukt het ze om weer meer mee te doen, doordat anderen naar hen omzien? We zijn ons aan het oriënteren hoe we de outcome en impact van wat we doen goed in kaart kunnen brengen. In ons jaarverslag vindt u informatie over wat Kansfonds in 2016 heeft bereikt.

Wie ons helpt helpen
Kansfonds kan niet zonder hulp van mensen die willen geven om een ander. Dat zijn de ruim 1.200 projectaanvragers die ons elk jaar weten te vinden met betekenisvolle initiatieven. Maar ook de mensen en bedrijven die deze projecten financieel willen steunen. Ook de goededoelenloterijen zoals Nationale Postcodeloterij en De Lotto dragen bij, door een deel van hun opbrengsten toe te delen aan Kansfonds. Allemaal delen we dezelfde droom: een samenleving waarin we omzien naar elkaar, zodat er een plek is voor íedereen.

Onze inspiratiebron
Ons kompas is het katholiek sociaal denken. Tot op de dag van vandaag is het een waardevolle inspiratiebron waaruit Kansfonds put om op eigen en eigentijdse manier mensen te steunen. In de kern vertelt het hoe we naar onszelf en de samenleving kijken: samen leven doe je met elkaar. Lees over onze inspiratiebron.

Onze geschiedenis
Kansfonds heeft een rijke geschiedenis. Die begint tijdens de Tweede Wereldoorlog als de bommen vallen op Rotterdam. In een van de wijken neemt bewoner Albert Bergers een besluit. Hij dwaalt door zijn buurt om mensen te redden. En hij bekommert zich om de gewonden en daklozen. Ook tijdens de wederopbouw gaat hij door met zijn acties. Die worden later voortgezet vanuit een fonds dat de KRO daarvoor speciaal oprichtte: het huidige Kansfonds.

Tot op de dag van vandaag helpt Kansfonds mensen omzien naar een ander, zodat niemand buitengesloten raakt. Kansfonds is sinds 2016 de nieuwe naam voor Skanfonds. Hét fonds dat mensen helpt omzien naar de kwetsbaren in de samenleving. Al 60 jaar.

Plek in de maatschappelijke keten
In de zorg voor de kwetsbaren hebben meerdere partijen een rol, zoals de gemeenten, de zorgverzekeraars, zorgvoorzieningen en maatschappelijke organisaties. En ook de burgers zelf. Insteek van het overheidsbeleid is dat iedereen die dat kan, verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving.

Talloze kwetsbare mensen redden het in die context niet. Daarom springen we in door initiatieven mogelijk te maken waarin mensen juist omzien naar de kwetsbaarsten. We helpen deze initiatieven op weg, waarna ze zelf verder kunnen. We leggen verbinding, zodat de initiatieven elkaar versterken. En we delen de opbrengsten en inzichten, zodat de keten zich daarmee kan versterken in de zorg voor de kwetsbaren.

 

Meer weten over Kansfonds:

Vacatures van Kansfonds:

Hoofd Fondsenwerving en Communicatie

Die moeder van 15 die met haar kind op straat is gezet. Die dakloze die geen plek heeft om te slapen. Dat gezin dat nauwelijks te eten heeft. Die man die zonder papieren in Nederland leeft. Wij geloven dat ieder mens telt. Daarom helpen wij waar niemand anders dat doet of durft. We zien om naar de meest kwetsbare mensen, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen in armoede. Met een team van 20 mensen en een budget van rond de tien mi…

Senior communicatieadviseur

Kansfonds gelooft dat ieder mens telt en helpt waar niemand anders dat doet of durft. Daarom zien we om naar de meest kwetsbare mensen, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen in armoede. Het katholiek sociaal denken is onze inspiratiebron. Met een team van 20 mensen steunen we ruim 500 kansrijke initiatieven per jaar die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken of die hen een liefdevol vangnet bieden zonder verwachtin…

Relatiebeheerder Major Donors

Kansfonds is hét fonds dat mensen helpt omzien naar de kwetsbaren in de samenleving. Met een team van 20 mensen steunen we ruim 500 kansrijke initiatieven per jaar die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Dat doen we onder andere met giften van betrokken medemensen. Het katholiek sociaal denken is daarbij onze inspiratiebron. Zo zorgen we met elkaar vo…

Secretaresse Projecten

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven, ruim 500 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar …
1 / 212

Nieuwsberichten van Kansfonds:

Project ‘Alle jongeren een thuis’ bereikt eerste mijlpaal

Een belangrijke eerste mijlpaal van ons programma Alle Jongeren een Thuis is vandaag bereikt: er zijn 28 projecten geselecteerd die stuk voor stuk op een eigen, unieke manier bijdragen aan het creëren van een thuis voor jongeren die dat niet hebben. Tijdens een digitale startbijeenkomst op dinsdag 19 januari hebben de mensen achter de projecten en achter het bijbehorende actieonderzoek kennisgemaakt met elkaar. Na een middag vol energie, inspirat…

Waarom juist actieonderzoek dakloze jongeren aan een thuis zal helpen

Waarom lukt het onze samenleving maar niet om het aantal dak- en thuisloze jongeren terug te dringen? Een pijnlijke vraag. Want ondanks alle inspanningen is het aantal zelfs gegroeid. Elke nacht slapen zo’n 12.000 jongeren op straat, in de nachtopvang of bij vrienden op de bank. Hoogste tijd voor een andere aanpak. En dus starten Kansfonds en Instituut Publieke Waarden (IPW) een spannende zoektocht naar hoe het beter kan. Kansfonds baalt er ze…

Convenant KRO-NCRV en Kansfonds laat Nederland omzien naar elkaar

Samenwerken aan een Nederland waarin we naar elkaar omkijken. Dat is het doel van het samenwerkingsconvenant dat KRO-NCRV en Kansfonds vandaag in Hilversum hebben ondertekend. Beiden delen een gemeenschappelijke geschiedenis en kijken op dezelfde manier naar de wereld: KRO-NCRV wil met haar programma’s de samenleving prikkelen en inspireren om meer naar elkaar om te zien en Kansfonds wil uitsluiting van kwetsbare mensen voorkomen door mensen naar…

Stem geven aan dakloze mensen

Mensen zijn heel goed in staat om een persoonlijk doel te formuleren. Toch wordt bij dakloze mensen regelmatig door een professional een doel vastgesteld. Volgens Jorien van der Laan, onderzoeker aan het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam, is dit problematisch. Tijdens een online workshop van het Fonds Franciscus programma ging Jorien hierover in gesprek met 12 inloophuizen. Jorien van der Laan promoveerde in septem…
1 / 3123

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV