IFAW 373 views

Follow
Informatie over het Goede Doel

Het is IFAW’s missie om wereldwijd dieren te redden en beschermen. We redden individuele dieren, beschermen hele populaties en zetten ons in voor het behoud van kostbare leefgebieden.

Daarnaast zetten we ons in om populaties te redden die door wreedheden van mensen of door andere oorzaken dreigen te verdwijnen, bijvoorbeeld via onze campagne tegen de commerciële walvisjacht en zeehondenjacht.

Kernbeginselen

Onze visie: Ons staat een wereld voor ogen, waarin dieren respect en bescherming genieten.

Onze belofte: Wij beloven zowel onze donateurs als de beleidsmakers inzake dierenwelzijn, dat we altijd zullen streven naar effectieve oplossingen die samengaan met kennis, compassie en integriteit.

Onze principes: Om IFAW’s visie, een wereld waarin dieren respect en bescherming genieten, waar te maken, volgen we kernbeginselen binnen onze projecten met dieren en in ons lobbywerk om ervoor te zorgen dat dieren beter beschermd worden door beleid, overheid en maatschappij:

  • De intrinsieke waarde van dieren zou moeten worden erkend, evenals het feit dat dieren wezens zijn met  gevoel en waarnemingsvermogen
  • Beleid zou gebaseerd moeten zijn op wetenschap en de ethische behandeling van dieren
  • Besluiten over natuurbehoud zouden genomen moeten worden met in gedachten ecologische en biologische duurzaamheid, het voorzorgsbeginsel en de ethische behandeling van dieren.

Onze aanpak: We opereren internationaal, gebruik makend van de deskundigheid en specialismen die in onze vestigingen in de verschillende landen aanwezig zijn. Door middel van hechte internationale coördinatie zijn we in staat om onze regionale campagnes en projecten ook wereldwijd invloed en impact te geven.

We gebruiken onze projecten om beleidsmakers op internationaal, nationaal en lokaal niveau te informeren en overtuigen

Via ons werk brengen wij dierenwelzijn en dierenbescherming bijeen. We laten zien dat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen gezonde populaties, leefgebieden waarin die populaties zich op natuurlijke wijze handhaven en het welzijn van individuele dieren.

We hebben ook oog voor de behoeften van mensen. Daarom streven we naar oplossingen waar dieren én mensen beter van worden.

Ons team: Ons team telt reddingswerkers, specialisten op het gebied van natuurbehoud, werken met gemeenschappen en wildlife criminaliteit, dierenartsen, beleidskundigen, campagnevoerders, wetenschappers, voorlichters en uiterst deskundig ondersteunend personeel. Al onze medewerkers zijn vastberaden om dieren in nood te helpen.

IFAW has posted 2 jobs

Informatie Goed Doel
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Slogan International Fund for Animal Welfare
  • Locatie Den Haag
  • Full Address Javastraat 56, 2585 AR Den Haag, Nederland
  • Vacature Locatie

Connect with us
Contact Us

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633