Informatie over dit Goede Doel

ICCO werkt aan een wereld zonder armoede en onrecht. Wij geloven in de kracht van mensen en creëren kansen voor mensen die in armoede leven. Dat doen we samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Het aantal mensen dat met minder dan 1,25 dollar per dag in extreme armoede leeft, is gehalveerd sinds 1990. Dat is het goede nieuws, maar nog steeds moeten 836 miljoen mensen dagelijks zien te overleven in bittere armoede. Bovendien groeit in veel landen de kloof tussen arm en rijk. Grote groepen kwetsbare mensen, niet in de laatste plaats jonge mensen, zijn buitengesloten. Hun rechten op een veilig en menswaardig bestaan worden geschonden.

Mensen dragen een eigen verantwoordelijkheid voor hun toekomst, maar hebben niet altijd de mogelijkheden om hun lot te verbeteren. ICCO Cooperation biedt ondersteuning door te werken aan:

• het verzekeren van een duurzaam levensonderhoud en
• gerechtigheid en waardigheid voor iedereen.

Deze twee kernprincipes van ICCO hangen nauw met elkaar samen. Zonder een goede rechtspositie durven mensen niet duurzaam in hun levensonderhoud te investeren. En in een economie waarin rechten worden geschonden, kunnen mensen niet waardig leven.
De twee ICCO principes zijn gebaseerd op onze kernwaarden compassie, gerechtigheid en rentmeesterschap. Hiermee geven wij concrete invulling aan onze protestants-christelijke identiteit.

Dit Goede Doel heeft momenteel geen vacatures

Informatie Goede Doel
  • Aantal vacatures 0 Jobs
  • Locatie Utrecht
  • Volledig adres Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht, Nederland
  • Vacature Locatie

Connect with us
Neem contact op met Fondsen.org