Informatie over dit Goede Doel

Habitat for Humanity wil mensen een steun in de rug geven om zelfstandig een beter bestaan op te bouwen. Habitat gelooft dat een veilig en degelijk onderkomen hét middel is hiervoor.
Daarom bouwt Habitat, samen met de nieuwe huiseigenaren, eenvoudige en betaalbare huizen. Habitat verstrekt hiervoor een lening zonder winstoogmerk die de eigenaren via een maandelijkse aflossing terugbetalen. Hiervan worden weer nieuwe huizen gebouwd. Zo kan Habitat steeds meer mensen ondersteunen om zelfstandig hun leefruimte te verbeteren.

Habitat for Humanity Nederland wil mensen en organisaties in Nederland actief bij haar werk betrekken. Wij willen mensen inspireren en mobiliseren om mee te bouwen aan een betere toekomst.

Habitats visie:
een wereld waarin iedereen een dak boven zijn hoofd heeft; een thuis.

Bijna twee miljard mensen hebben geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Veel kinderen groeien op in ongezonde, onveilige leefomstandigheden. En talloze mensen zijn elke dag bang uit hun (veelal illegale) krot in een sloppenwijk te worden gezet.

Habitat ziet mensen in ontwikkelingslanden niet als slachtoffers, maar als zelfstandige mensen die – met een steuntje in de rug – heel goed in staat zijn om een eigen toekomst op te bouwen. Met een veilig thuis als basis. Habitat wil hen die steun bieden, samen met jou!

Dit Goede Doel heeft momenteel geen vacatures

Neem contact op met Fondsen.org