Informatie over dit Goede Doel

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen. Ze biedt juridische, materiële en psychosociale hulp en voert actie voor een humaan vluchtelingenbeleid. 

Vluchtelingen zonder verblijfsvergunning hebben geen toegang tot overheidsvoorzieningen, mogen niet werken, geen educatie volgen boven de achttien en geen vrijwilligerswerk doen. Hierdoor vervallen mensen in ledigheid, met vaak negatieve gevolgen op de geestelijke en fysieke gezondheid.

Het Project Activiteiten en Onderwijs (PAO) van het ASKV organiseert dagactiviteiten, leerwerkplekken en cursussen waarmee vluchtelingen kunnen werken aan een realistische toekomst. Mensen krijgen hierdoor weer grip op hun eigen leven en nemen hun toekomst in eigen handen.
Een heel belangrijk onderdeel met een lange geschiedenis binnen ASKV is de Nederlandse les. In verband met het vertrek van de huidige coördinator zoeken we per 1 april 2020 een coördinator Nederlandse les. We sluiten niet uit dat er in de toekomst ook andere talen onderwezen gaan worden.

ASKV/Steunpunt Vluchteling has posted 1 job

Informatie Goede Doel
  • Aantal vacatures 1 Jobs
  • Locatie Amsterdam
  • Volledig adres Zeeburgerdijk 265, 1095 AC Amsterdam, Nederland
  • Vacature Locatie

Connect with us
Neem contact op met Fondsen.org