Collectebureau Nederland

Het Collectebureau organiseert voor Fonds Gehandicaptensport en HandicapNL de landelijke collecteweken. In de eerste week van april voor Fonds Gehandicaptensport en in de laatste week van september voor HandicapNL. Zo wordt optimaal van elkaars kennis geprofiteerd wat leidt tot grotere en sterkere collectes. Met de opbrengst van de collecte brengen we het doel – de integratie van mensen met een

Nyenrode Business Universiteit

Fondsenwerver  (0,8-1,0 fte) De uitdaging Als fondsenwerver ben je mede verantwoordelijk voor het waarmaken van de groeiambities van Stichting Nyenrode Fonds. Je houdt je bezig met het ontwerpen, het organiseren en uitvoeren van een giftenwervingsprogramma gericht op alumni en het netwerk van Nyenrode Business Universiteit. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid met betrekking tot fondsenwerving en marketing

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe beheert een 5.400 ha groot, goed toegankelijk natuurgebied met diverse landschappen (bos, heidevelden, grasvlakten en zandverstuivingen)  en de daarbij behorende fauna. Het doel is het Park duurzaam in stand te houden voor toekomstige generaties. De Stichting doet dit in nauwe samenwerking met het in het Park gelegen Kröller-Müller Museum. Het Park is bekend

Youth for Christ NL

Youth for Christ is een beweging van jongeren en jongerenwerkers, die opvalt doordat ze God voortdurend zoekt, groeit in lokaal missionair jongerenwerk en durft te laten zien waar ze voor staat. We zoeken jongeren op, helpen hen groeien en bieden hen hoop. Dit doen wij me God als onze leider en vanuit de unieke kracht dat we dichterbij jongeren staan.