GGD en haar partnerorganisaties leren van Afrika

Logos20persbericht3.png

GGD West-Brabant, Stichting Red een Kind, SMO Breda, WijZijn Traverse Groep, Surplus en het Annahuis starten gezamenlijk een driejarig project om de psychische, sociale en economische veerkracht van zwerfjongeren te vergroten. Hoe? Door groepsgewijs te werken en kennis en vaardigheden over te dragen. Inspiratiebron voor het project zijn succesvolle programma’s die Stichting Red een Kind uitvoert in Afrika.

De GGD en haar partnerorganisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met mensen in kwetsbare omstandigheden, zoals zwerfjongeren. De organisaties voelen de urgentie om nieuwe wegen in te slaan. Het doel is dat dak- en thuisloze jongeren weer geloof in zichzelf krijgen en volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Hierbij is samenwerking gezocht met ontwikkelingsorganisatie Red een Kind.

De programma’s die Red een Kind uitvoert in Afrika zijn zeer succesvol gebleken in het verhogen van de veerkracht van kinderen, jongeren, ouders en gemeenschappen in achtergestelde posities. Een kernelement van hun aanpak is groepsgericht werken. Dit element maakt de aanpak in de Nederlandse context innovatief. Zwerfjongeren geven aan moe te zijn van traditionele hulpverleningsmethoden waarbij één-op-één gesprekken tussen jongeren en hulpverleners centraal staan. Met de ontwikkeling van een groepsgewijze aanpak, waarbij de jongeren de regie voeren en samen hun talenten ontdekken, delen en benutten, willen de samenwerkende partijen een doorbraak realiseren.

Een ander essentieel element is investeren in de kennis en vaardigheden van de jongeren. Dit gebeurt via trainingen op sociaal vlak en gericht op het leren van een vak. Ook is er een focus op het creëren van kansen in de maatschappelijke omgeving van de jongeren, bijvoorbeeld door regels en scholingsaanbod meer op maat te maken. Op basis van een ontwikkeltraject zullen in Breda en in Bergen op Zoom de eerste groepen volgens deze werkwijze starten. Leo Visser, directeur Red een Kind: “De kennis en ervaring die Red een Kind in Afrikaanse programma’s heeft opgedaan, is de moeite van het delen waard! In Afrika heeft de overheid immers nooit de rol gespeeld die we hier wel kennen, maar die nu onbetaalbaar dreigt te worden. We kunnen leren van de oplossingen die mensen zelf hebben gevonden voor problemen waar anders niets aan wordt gedaan. Mooi om te zien dat dit door Nederlandse professionals in de jeugdzorg wordt herkend.”

De samenwerkende organisaties nodigen andere geïnteresseerde partijen van harte uit om mee te doen. Het project wordt gefinancierd door het Kansfonds. Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt.


Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

MEER NIEUWSBERICHTEN