10-09-2018

Morgen zal het Europees parlement stemmen over een resolutie die oproept tot een verbod op volledig autonome wapens, ook wel killer robots genoemd.

Dit is een belangrijk moment waarop Europese volksvertegenwoordigers een duidelijke grens kunnen trekken om het behoud van menselijke controle over wapensystemen voor de toekomst te garanderen.

Killer robots zijn wapensystemen die zelfstandig een doelwit kunnen selecteren en aanvallen zonder menselijke controle. PAX maakt zich grote zorgen over de mogelijke ontwikkeling van zulke wapens en bepleit daarom een internationaal verbod. In 2015 riep het Europese parlement al op tot een verbod op de ontwikkeling, productie en gebruik van volledig autonome wapens die kunnen aanvallen zonder menselijke tussenkomst.

De nieuwe resolutie zal ingaan op de specifieke bezwaren met betrekking tot deze wapens en de noodzaak een duidelijke grens te trekken. “De stem van het Europees parlement is belangrijk in het internationale debat,” zegt Daan Kayser van PAX. “Bij de besprekingen bij de Verenigde Naties eind augustus werd duidelijk dat de meeste Europese landen de noodzaak zien van concrete maatregelen. Een resolutie van het Europees parlement is een belangrijke steun in de rug voor vervolgstappen.”

PAX en de EU
PAX streeft samen met andere maatschappelijke organisaties binnen de Campaign to Stop Killer Robots voor een internationaal verbod. Eind 2017 publiceerde PAX het rapport Keeping control, dat ingaat op de standpunten van Europese landen met betrekking tot autonome wapens. Daarnaast werken we samen met Europese vredesorganisaties om lokale activiteiten op te zetten, zoals publieke debatten en bijeenkomsten in parlementen. 

Omstreden wapens en wapenhandel

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633