Een verschil voor de kwetsbaarsten

Christelijke hulpverlening
Je werkte de afgelopen jaren bij diverse organisaties in de nood- en ontwikkelingshulp. Maakt het bij de projecten verschil of zo’n organisatie wel of niet christelijk is?
“ZOA heeft een aantal kernwaarden geformuleerd die gebaseerd zijn op de Bijbel. Zo willen we betrouwbaar zijn door afspraken na te komen, langdurig betrokken te zijn en een eerlijke verantwoording af te leggen aan de doelgroep en de donoren. Ook gerechtigheid, rentmeesterschap en opkomen voor de menselijke waardigheid vinden we heel belangrijk. Veel van die kernwaarden worden natuurlijk gedeeld door niet-christelijke organisaties. Ook zij staan pal voor gerechtigheid, menselijke waardigheid, betrouwbaarheid en rentmeesterschap (vaak ingevuld als verantwoord omgaan met milieu). De oorsprong van deze kernwaarden komt echter voort uit een humanistische wereldbeschouwing.
Het in praktijk brengen van een christelijke visie staat of valt met het aannamebeleid van de organisatie: de werknemers zijn de spil bij het concreet maken van de visie. Hun christelijke drijfveer is cruciaal.”

Christelijke organisatie of niet: veel mensen geloven dat er bij nood- en ontwikkelingswerk geld aan de strijkstok blijft hangen. Is dat zo? Of heeft geven wel zin en worden euro’s goed besteed?
Ik snap die gedachte soms wel. Helaas is er in de media af en toe berichtgeving die dit staaft. Toch is het zo dat geld dat door hulporganisaties wordt uitgegeven over het algemeen beter wordt besteed dan geld dat aan andere overheden gegeven wordt. Hulporganisaties zitten veel dichter bij de nood dan overheden en corruptie kan vaak worden omzeild. In het geval van ZOA kan ik zeggen dat ZOA zoveel mogelijk zelf in het veld aanwezig is en ook samenwerkt met lokale partners. Hierdoor kun je optimaal monitoren of het geld op de juiste plaats terechtkomt. Dit voorkomt veel inefficiëntie en verkeerd gebruik van middelen. Voor ZOA durf ik wel te zeggen dat het geld op de goede plek terecht komt en dat er niet veel aan de strijkstok blijft hangen.”

Allerkwetsbaarsten
Je offert veel tijd met je familie op en begeeft je op risicovolle plekken. Wat drijft je om dit werk te blijven doen?
Uiteraard moet de aard van dit werk je liggen: het avontuur, het reizen en de oncomfortabele situaties. Dankzij onze gezamenlijke tijd in Afrika staan mijn vrouw en kinderen gelukkig helemaal achter me. Voor mij speelt ook mee dat Jezus in Mattheüs 25 zegt dat we dit voor Hem deden als we het voor een van Zijn minsten gedaan hebben. ZOA helpt mensen die van huis en haard verdreven zijn door conflicten of natuurrampen. Zij helpt de allerkwetsbaarsten in de wereld, mensen die aan de rand van de afgrond leven. Vanmorgen nog maakte ik hier in Ethiopië mee dat de overheid aan alle hulporganisaties vroeg of ze vanaf morgen water willen gaan uitdelen, omdat anders levensgevaarlijke situaties als cholera en diarree ontstaan. Zo hoog kan de nood zijn! Het maakt me dankbaar en gelukkig dat ik, al is het soms indirect, een schakel mag zijn in het werk dat een verschil maakt tussen leven en dood.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in De Wekker, het landelijk blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken. 

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633