Meer weten? informatie@fondsen.org

Christelijk Noodhulpcluster deelt maïs en bonen uit in Oost-Afrika

De honger in Oost-Afrika is zo nijpend, dat kinderen bladeren van de bomen eten. Het Christelijk Noodhulpcluster, bestaande uit Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA, is blij met de bijna 350.000 euro die de afgelopen maand binnen kwam voor de slachtoffers van de droogte in het gebied. Met het geld konden de organisaties honderden gezinnen voorzien van mais, bonen, soja en olie, ingrediënten voor een voedzame maaltijd. De nood is nog steeds erg hoog. En hulp heel hard nodig.

Het cluster is actief in Ethiopië, Malawi, Oeganda, Soedan en Zuid-Afrika. Naast voedselhulp en medische zorg is er aandacht voor structurele oplossingen. Er zijn inmiddels tientallen waterreservoirs hersteld, en nieuwe watertappunten aangelegd. In Ethiopië wordt gewerkt aan het schoonmaken van waterpunten om een uitbraak van diarree te stoppen. Ook zijn ezels ingezet om mensen te helpen water te halen.

Hunger gap
Veel landen in het gebied hebben jaarlijks te maken met een zogenoemde ‘hunger gap’. Dat is de periode dat voorraden uit de vorige oogst op zijn en er moet worden gewacht op de nieuwe oogst. Soms duurt die periode enkele weken. Nu is het anders. Want veel oogsten zijn door de droogte mislukt en pas eind juli wordt de nieuwe oogst verwacht. Daarom zijn miljoenen mensen afhankelijk van voedselhulp. En lijden veel kinderen aan ernstige ondervoeding.

Komende maanden
De nood is groot en de verwachting is dat de situatie tot de nieuwe oogst alleen maar zal verslechteren. Het Christelijk Noodhulpcluster hoopt daarom op nog meer inkomsten om slachtoffers te kunnen voorzien van voedsel en water. Hiermee hopen we het grote leed van de mensen te kunnen verzachten en meer dodelijke slachtoffers te voorkomen. Er is ook geld nodig voor zaden. Zodat mensen bij de start van het regenseizoen gelijk kunnen beginnen met zaaien.

El Niño
De droogte en de hongersnood in Oost-Afrika staan niet op zichzelf, maar zijn het gevolg van klimaatveranderingen. Een uitzonderlijk sterke El Niño (een natuurverschijnsel waardoor het zeewater opwarmt) speelt hierbij een belangrijke rol. De droogte in Afrika is hierdoor dit jaar extremer dan gebruikelijk.


Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633