Het klimaatbeleid moet eerlijker

Veel Nederlanders hebben geen geld voor zonnepanelen, warmtepompen en isolatie. Dat moet veranderen. Milieudefensie wil dit soort groene alternatieven bereikbaar maken voor iedereen. Dat kan best als vervuilende bedrijven meebetalen. Met jouw steun krijgen we het voor elkaar.

Eerlijk omschakelen is nodig
Grote vervuilende bedrijven betalen nu nog bijna niets om klimaatverandering te stoppen. Gewone Nederlanders betalen de rekening. En mensen met lagere inkomens betalen naar verhouding het meest. Dat vinden wij niet eerlijk. Met jouw hulp gaan we dat veranderen. Omdat we iedereen nodig hebben om de opwarming van de aarde te stoppen. En omdat het eerlijker is als iedereen straks een energiezuinig huis heeft. Wij noemen dat eerlijk omschakelen, of kortweg: eerlijk om.

Teken voor een eerlijk energieakkoord
In 2018 wil het kabinet een nieuw energieakkoord afspreken met bedrijven en milieuorganisaties. In dat akkoord staat hoe we de uitstoot van broeikasgassen in Nederland gaan verminderen. Milieudefensie zorgt dat het een eerlijk akkoord wordt. Maak ons sterker.

Samen stoppen we klimaatverandering
Het klimaat is niet links of rechts. Het gaat ons allemaal aan. Het gaat over de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen opgroeien. Ook daarom moeten we de kosten eerlijk delen. Tussen arm en rijk, en tussen burgers, bedrijven en de overheid. Samen stoppen we klimaatverandering.

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options