Het Rode Kruis helpt wereldwijd

Onze hulpverleners en vrijwilligers komen uit de getroffen gemeenschappen. Zij kennen het gebied en de lokale gebruiken. Bij een ramp zijn zij direct ter plekke. Bij een conflict kiezen zij geen partij. Zo gaat de hulp van het Rode Kruis altijd en onvoorwaardelijk uit naar de meest kwetsbare mensen in nood.

Onze hulp wereldwijd
Wij verlenen noodhulp bij rampen en conflicten en zorgen voor familiehereniging.

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options