Categorieën
Homeplan Nieuwsbericht Ontwikkelingshulp

Ricus bericht uit Zuid-Afrika in coronatijd

Ricus bericht uit Zuid-Afrika in coronatijd

Ricus Dullaert, projectcoördinator van HomePlan in Zuid-Afrika vertelt vanuit Johannesburg hoe de situatie op dit moment is in Zuid-Afrika.

Binnen de gemeenschappen waar HomePlan actief is wordt geprobeerd om zo veel mogelijk noodhulp te verlenen en er het beste van te maken. De impact van de lockdown is voor de gemeenschappen enorm. Met het lichtjes versoepelen van de lockdown, zien we dat bijvoorbeeld de bouwactiviteiten in Pomeroy weer langzaam kunnen worden opgestart.

Lees hier het hele verhaal van Ricus.

Categorieën
Nieuwsbericht Ontwikkelingshulp ZOA

Vijf vragen over corona in crisisgebieden

De wereld staat op z’n kop en er is veel onduidelijkheid omtrent het coronacrisis. Geen land is zeker van de toekomst en in veel landen is angst. Ook medewerkers van ZOA houden hun hart vast: hoe erg zal de crisis toeslaan? In dit artikel willen we graag een aantal veelgestelde vragen beantwoorden rondom corona en de reactie van ZOA in deze periode. 

Waarom helpt ZOA niet in Nederland?
Er zijn al veel initiatieven opgestart in Nederland. De verbinding en omkijken naar elkaar is mooi om te zien. Echter ZOA heeft niet de uitvoerende capaciteit in Nederland en moet keuzes maken waar de mensen en middelen ingezet kunnen worden. De doelgroep waar ZOA al jaren mee samenwerkt in 16 landen wordt ook zwaar getroffen en deze mensen willen we niet in de steek laten. Alle mensen die we hielpen voor corona, hebben in meer of mindere mate last van de pandemie. Veel mensen – vaak aan de onderkant van de samenleving – worden nu het hardst getroffen.

Categorieën
Artis Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

ARTIS vanaf Hemelvaart weer open voor dagbezoekers

Online reserveren

ARTIS heeft de heropening uitvoerig voorbereid en de nodige maatregelen getroffen. De grootste verandering is dat zowel leden als dagbezoekers online via de website van ARTIS een starttijd dienen te reserveren. Op deze manier worden rijen bij de kassa en drukte bij de Hoofdentree voorkomen. Ook in het park zijn de nodige aanpassingen gedaan om de veiligheid van de bezoekers, de medewerkers en de dieren te garanderen. Zo zijn sommige paden eenrichtingsverkeer geworden, zijn er op meerdere plekken in het park speciale stations geplaatst waar bezoekers hun handen kunnen ontsmetten en werkt de horeca met uitgiftepunten. De toiletten zijn met een aantal aanpassingen gewoon toegankelijk.  Microbenmuseum Micropia blijft vooralsnog gesloten evenals het Planetarium, de binnenverblijven en de doorloopverblijven in het park.

Nu te zien in ARTIS

Er is de afgelopen weken veel gebeurd in ARTIS. Zo is het introductieplan van de mannelijke leeuw succesvol afgerond. De drie leeuwen hebben nu de mogelijkheid 24 uur in hetzelfde verblijf door te brengen. De matriarch van de kudde Aziatische olifanten in ARTIS is bevallen van een olifantenbul. Het kalf is samen met moeder regelmatig op het buitenperk te zien. Ook is er een opvallend goed broedseizoen bij de Afrikaanse pinguïns in ARTIS. Een bedreigde diersoort waarvan ARTIS al sinds de oprichting van dit Europese fokprogramma (EEP) de coördinator is. In het park wordt ondertussen weer plaats gemaakt voor het aanleggen van de eetbare tuin; alle tijdelijke beplanting (bloemen, groenten en kruiden) zijn eetbaar en worden dagelijks door de dierverzorgers geplukt en gevoerd aan de dieren als verrijking op hun dagelijkse voeding. De planten moeten eerst de tijd krijgen om te groeien. Naar verwachting kunnen vanaf half juni de eerste bladeren en bloemen worden geplukt.

_________________________________________________________________________

In ARTIS inspireren en stimuleren wij een breed publiek verantwoordelijk met natuur om te gaan. ARTIS met haar 27 rijksmonumenten bestaat uit een historisch stadspark, het internationaal bekroonde museum ARTIS-Micropia en het Artisplein met het aanliggende ARTIS-Groote Museum, ARTIS-café restaurant de Plantage en de ARTIS-Studio. ARTIS, dat sinds 1838 bestaat, is een stichting en een officieel erkend goed doel met het CBF-Keur en de ANBI-status. ARTIS houdt van al het leven. ARTIS Leeft.

Categorieën
Mensen in nood Nieuwsbericht Stichting Vluchteling

Noodhulp voor ontheemden in Zuid-Somalië

De bevolking in Somalië wordt dubbel getroffen. Naast armoede, conflicten en instabiliteit wordt het land ook getroffen door overstromingen of juist extreme droogte. En daar komen recent een ongekende sprinkhanenplaag en de coronacrisis bij.

Al meer dan een kwart eeuw is Somalië in oorlog. Er wonen 13,5 miljoen mensen, meer dan 2,6 miljoen Somaliërs zijn op de vlucht in eigen land. Bijna 1 miljoen Somaliërs is gevlucht naar omringende landen. Zo’n 5 miljoen Somaliërs is afhankelijk van humanitaire hulp.

Noodhulppakketten en ezelkarren
Vlak bij de grens met Kenia, in het Kismayo district,  zorgt onze lokale partner WASDA met onze steun voor betere hygiënische omstandigheden, economische zelfstandigheid en meer veiligheid in onder andere Daalxis kamp:

 • Mensen hebben last van acute diarree. Veroorzaakt door vuile toiletten en onvoldoende mogelijkheden om handen te wassen. Wie niet behandeld wordt, kan binnen 24 uur sterven. Zo’n 200 gezinnen krijgen voorlichting over hygiëne- en gezondheidsmaatregelen, om ziekten te voorkomen.
 • Ontheemden komen vaak letterlijk met lege handen aan in een kamp. Alles ontbreekt. 200 gezinnen ontvangen een noodhulppakket met huishoudelijke artikelen zoals zeep, een klamboe, dekens en keukensets zoals jerrycans en pannen.
 • Om ondernemerschap te stimuleren, worden mensen geholpen met transportmiddelen zoals ezelkarren. Zo kunnen mensen er in hun eigen levensonderhoud voorzien en voor een eigen inkomen zorgen. Er zijn in totaal 50 ezels en ezelkarren uitgereikt.
 • Ten slotte zijn er vier momenten gedurende het jaar waarbij de gemeenschappen en gemeenschapsleiders voorlichting en uitleg krijgen over agressie en seksueel geweld, preventie en hoe om te gaan met meldingen van incidenten.

Stichting Vluchteling werkt sinds 2019 samen met WASDA. Dankzij de steun van onze donateurs bieden we voor de periode van één jaar in district Kismayo hulp aan 470 gezinnen, in totaal 2.820 mannen, vrouwen en kinderen.

Categorieën
Mensenrechten Nieuwsbericht PAX

PAX steunt spoedadvies Corona aanpak Adviesraad Internationale Vraagstukken

18-05-2020

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) heeft op verzoek van de regering een spoedadvies opgesteld over de Nederlandse inzet bij het bestrijden van de coronacrisis in kwetsbare landen.

Ook is er steeds meer inzicht ontstaan in hoe ontwikkelingsbeleid, mensenrechtenbeleid en inzet op veiligheid en rechtsorde met elkaar samen moeten hangen. PAX waardeert dan ook de inzet van het advies op de pijlers: noodhulp, inclusiviteit en een humaan vluchtelingenbeleid en raadt de regering aan het advies over te nemen.  

Burgers in conflictgebieden zijn extra kwetsbaar

De coronacrisis raakt ons allen, maar het raakt ons niet gelijk. Gender, leeftijd en sociaaleconomische positie zijn markers van fysieke kwetsbaarheid voor het covid-19-virus, maar bepalen ook de toegang tot gezondheidszorg, informatie en zeggenschap in besluitvorming over de crisisrespons. In fragiele landen waar al jaren sprake is van gewapend conflict en geweld, zijn mensen extra kwetsbaar voor de gevolgen van het virus. PAX is blij met het advies van de AIV om 1 miljard euro vrij te maken uit algemene middelen voor noodhulp, voedselhulp en het opzetten van een sociaal vangnet.

Inclusieve crisisaanpak

Een uitdaging waar het ministerie van Buitenlandse Zaken en maatschappelijke organisaties samen voor staan is: hoe kunnen we de opgedane ervaring en geleerde lessen over internationale samenwerking, en met name de rol van het maatschappelijk middenveld daarin, ook in deze crisissituatie toepassen? In de afgelopen jaren heeft het ministerie structureel ingezet op het versterken van de stem van burgers. Iets waar PAX veel waarde aan hecht in al haar programma’s. Ook is er steeds meer inzicht ontstaan in hoe ontwikkelingsbeleid, mensenrechtenbeleid en inzet op veiligheid en rechtsorde met elkaar samen dienen te hangen. De AIV heeft zelf onlangs nog geadviseerd om deze beleidsterreinen verder te integreren, om zo de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te verwezenlijken.  De ervaringen en inzichten van de afgelopen jaren zouden nu leidend moeten zijn voor een effectieve respons op de gevolgen van de coronacrisis op korte en middellange termijn. Het betrekken van alle bevolkingsgroepen hierbij is essentieel. Zeer terecht geeft de AIV aan dat ook voor de lange termijn voldoende middelen beschikbaar moeten zijn.

Opvang en bescherming vluchtelingen

Het belang van een humaan en solidair vluchtelingenbeleid in het advies wordt door PAX toegejuicht. Solidariteit met andere EU lidstaten houdt wat PAX betreft ook in om actief deel te nemen aan een oproep zoals zeven maanden geleden door Griekenland werd gedaan om een groep vluchtelingenkinderen op te nemen vanuit de overvolle vluchtelingenkampen. Linken naar: 

Categorieën
Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht Stichting De Tijdmachine

MBO met jouw bedrijf: sponsor de Gouwe Ouwe Livestream Sessies

Wil jij maatschappelijk betrokken ondernemen in deze bijzondere tijd? Lees dan snel verder!

Nu we met Gouwe Ouwe niet meer in in de buurt-, verzorging- en verpleeghuizen kunnen spelen gaat De Tijdmachine online. Onze muzikanten spelen vanaf 18 maart muziek uit de jaren 60 en 70 op onze Facebookpagina. De livestream wordt uitgezonden in meer dan 20 verpleeg- en verzorgingshuizen en ook door veel thuiswonende ouderen bekeken. Lees hier de interviews met trouwe kijkers. 

Maatschappelijk betrokken ondernemen
Jij kan nu impact maken in het leven van deze ouderen én publicity genereren voor jouw bedrijf. Wij zouden het te gek vinden om met deze sessies door te kunnen gaan totdat de Corona beperkingen voor ouderen niet meer nodig zijn. Hierbij hebben we jouw hulp nodig! Maakt jouw bedrijf de Gouwe Ouwe Livestream Sessies mogelijk?

Kies jouw pakket
Een bedrijf kan kiezen uit 3 pakketten. De namen van de pakketten zijn niet van invloed op de muziek die de muzikanten spelen.

 • The Armstrong Package
  Breng samen met Louis Armstrong soul in het leven van eenzame ouderen. Maak een dag (1 sessie) mogelijk en geniet van de kracht van muziek!
  Kosten: € 200,- inclusief btw
 • The Beatles Package
  All you need is love: vooral in deze periode. Met dit pakket maakt jouw bedrijf een week (4 sessies) mogelijk.
  Kosten: € 750,- inclusief btw
 • The Presley Package
  The King of Rock ’n Roll! Met dit pakket maakt jouw bedrijf een maand (17 sessies) mogelijk. Wil jij je ook koning van maatschappelijk betrokken ondernemen voelen? Kies dan voor dit pakket!
  Kosten: € 3.000,- inclusief btw

Lage kosten voor jouw bedrijf
Stichting De Tijdmachine heeft een ANBI status. Door belastingaftrek (o.a. btw, vennootschapsbelasting) vallen de netto kosten voor je bedrijf 45% tot wel 60% lager uit. Je betaalt dus maar 40% (max. 55%) van de volledige kosten.

Vergroot je naamsbekendheid
Naast het plezier van de livemuziek gespeeld door onze professionele muzikanten geven we graag publicity aan je bedrijf, door je logo in beeld te brengen voorafgaand aan de sessie. Ook onze muzikanten geven aandacht aan je bedrijf en er wordt een tekst geplaatst met een link naar de bedrijfswebsite. Dit alles stemmen we graag met je af!  Ook andere ideeën zijn bespreekbaar.

Wil jij met jouw bedrijf ook iets voor een ander betekenen? Neem dan contact op met Tim Trooster via 0570 – 832880 of mail naar tim@stichtingdetijdmachine.nl.

Cijfers en statistieken
Tot slot nog wat cijfers op een rij (gemeten van 18 maart tot 12 mei):

 • 75.000 weergaven van 1 minuut
 • In totaal zijn de sessies  603.000 minuten bekeken
 • Er zijn 38.000 likes/deelacties of reacties op de sessies binnengekomen
 • 60% van de accounts die naar de sessies kijken is 65 jaar of ouder

 

Categorieën
Mensenrechten Nieuwsbericht PAX

Omgaan met het verleden is de kern van vooruitgang

15-05-2020

Net een paar maanden bezig als algemeen directeur bij PAX vindt Anna Timmerman zich thuiswerkend terug onder de hoogslaper van haar zoon. Ver weg van Irak, Zuid-Soedan, Oekraïne en Colombia, duizenden kilometers van de gebieden waar PAX werkt. Ze was er graag heen gegaan om de mensen met wie PAX werkt aan vrede te leren kennen, maar de coronacrisis zette daar een streep door. Nu belt Timmerman ze stuk voor stuk op, om te zien hoe het coronavirus in de (post)conflictgebieden huishoudt. En of de machthebbers luisteren naar de bevolking, voor wie deze crisis bovenop de ellende komt waar ze al in zaten.

———-
Anna Timmerman in gesprek over vrede in tijden van corona
Aflevering 4: Kosovo
———-

Voor het vierde gesprek belt Anna met Jovana Radosavljevic, oprichtster van New Social Initiative in Kosovo, een partnerorganisatie van PAX. In Kosovo bestaan nog altijd grote spanningen tussen de Kosovaars-Albanese meerderheid en de Kosovaars-Servische minderheid. De bevolkingsgroepen leven compleet gescheiden van elkaar en spreken zelfs niet dezelfde taal. In deze gespannen situatie probeert NSI de stem van gewone burgers gehoord te krijgen. Ze organiseren ‘closed door’ sessies waar politiek gevoelige onderwerpen besproken kunnen worden en ontwikkelen online tools en webplatforms waar burgers alle plannen van lokale overheden kunnen lezen. Samen met PAX werkt NSI aan de programma’s citizen participation in local decision making en dealing with the past.

Anna: ‘Hallo Jovana, wat fijn om je te spreken. Helaas wel via Skype omdat we door het coronavirus voorlopig niet kunnen reizen, hoe gaat het met je?’

Jovana: “Ja, wat fijn om je te spreken. Het gaat goed met me, het is erg interessant om te zien hoe de situatie rondom corona zich hier ontwikkelt. Gelukkig zijn er nog niet veel mensen getroffen door het virus. Zoals je misschien weet is de regering hier in Kosovo een tijdje geleden gevallen, maar ondanks dat we dus eigenlijk geen regering hebben pakken ze de situatie heel goed aan. Ze waren meteen heel proactief, ook in het bereiken van de Servisch sprekende mensen hier.”

“Dit in tegenstelling tot Servië, waar het een grote rotzooi is. Daar maak ik me zorgen om, omdat dat ons hier in Noord-Kosovo ook raakt. De grens is officieel op slot maar er zijn allerlei geheime weggetjes gewoon open waardoor de grens zo lek als een mandje is. Alternatieve routes die normaal gesproken worden gebruikt als smokkelroutes, worden nu gebruikt om tussen Servië en Kosovo te reizen. In Servië hebben ze heel lang niets gedaan om corona in te dammen. Er moesten eerst nog verkiezingen gehouden worden dus werd de hele situatie gebagatelliseerd. Politici noemden het zelfs het belachelijke virus. Alles is nog open in Servië; nachtclubs, winkels, restaurants, overal zijn mensen. En ondertussen wordt er gelogen over het aantal getroffenen.”

“Dat is voor ons heel zorgelijk omdat we er tussenin zitten. Voor veel Kosovaarse-Serviërs was het onduidelijk welk beleid we moesten volgen, dat van Kosovo of dat van Servië? Welk beleid je volgt heeft grote invloed op hoe het verder gaat.”

Anna: ‘Mag je naar buiten?’

Jovana: “In Kosovo was het beleid eerst heel streng. Iedereen moest in quarantaine, mensen mochten alleen op bepaalde tijden naar buiten, naar de winkel of wandelen. Maar niemand mocht buiten zijn eigen stad of dorp. Nu zitten we in de tweede fase, iedereen heeft twee tijdslots per dag om naar buiten te gaan. Wij als NGO mogen nog niet naar kantoor. Misschien na 18 mei of 1 juni.”

Anna: ‘Hoe is het gezondheidssysteem in Kosovo?’

Jovana: “Dat zit heel complex in elkaar, eigenlijk heb je hier twee verschillende gezondheidssystemen. Een Kosovaars systeem en een Servisch systeem voor Kosovaarse-Serviërs. Dat laatste is het meest geavanceerd, dat is een mooie erfenis van het socialisme, toen gezondheidszorg gratis was. De Servische gezondheidszorg is nog steeds in veel betere staat dan de Kosovaarse maar deze pandemie heeft ook positieve uitwerkingen. Kosovo staat nu Servische dokters toe om hier te komen helpen. En voor het eerst was er een persconferentie waarin twee burgemeesters uit verschillende gebieden samen de mensen opriepen de Kosovaarse regels te volgen. Dat is een belangrijke stap tijdens een pandemie.”

Anna: ‘Is er een groot verschil tussen wat nationale en regionale politici zeggen en doen?’’

Jovana: “Zeker, als je een Serviër in Kosovo bent moet je altijd op twee niveaus naar de politiek kijken. De Kosovaarse overheid kwam meteen met een goede respons, helemaal gefocust op het indammen van de virusuitbraak. De Servische gemeenschap in Kosovo heeft maar 1 politieke partij, die alles beslist voor ons en volledige steun heeft van Belgrado. Er is geen enkele noemenswaardige oppositie. Dus bij de uitbraak van corona kunnen lokale politici niet ingaan tegen de wil van Belgrado. Wij hebben dus niemand hier waarbij we onze zorgen kunnen uiten. De mensen hier hebben ook geen vertrouwen in de Kosovaarse oppositie omdat er bijna geen communicatie is tussen de verschillende gemeenschappen.”

Anna: ‘Hoe past jullie werk in deze situatie?’

Jovana: “Toen we begonnen in 2017 wilden we in kaart brengen met welke problemen mensen worstelen en welke oplossingen nodig zijn. We wilden een maatschappij waarin we samenwerken en samen nadenken. De platforms die we, met behulp van PAX, hebben opgericht dienen als officiële website voor de regio’s. Daar kunnen mensen de informatie vinden waar ze recht op hebben. We moeten dat wel voorzichtig aanpakken, hoe komen we met oplossingen waar iedereen wat aan heeft zonder dat we mensen beledigen? Een van de grootste uitdagingen is dat we om moeten gaan met grieven uit het verleden, politici gebruiken die oude pijn nog steeds voor politiek gewin.”

“Aan de ene kant zeggen politici dat ze willen samenwerken, vooruit willen en verandering willen, zeker als ze met Brussel communiceren. Maar als ze met hun eigen achterban praten slaan ze een hele andere toon aan, zoals het niet erkennen van de staat Kosovo. Er is een groot gebrek aan bereidheid van Servië om de kwesties van het verleden aan te pakken. De volgende fase van de dialoog is zo ontzettend belangrijk. En juist het omgaan met het verleden moet centraal staan, dat is de kern van vooruitgang.”

“Helaas borduurt de Kosovaarse politiek voort op oude politiek, met mensen uit de oude regimes. En we hebben allemaal het slachtoffer syndroom, iedereen in de Westelijke Balkan ziet zichzelf als slachtoffer waardoor we niet verder komen. Daar spelen de media ook een cruciale rol in.”

Anna: je bent heel uitgesproken, heeft dat invloed op jouw veiligheid?

Jovana: “Ik ben nogal uitgesproken, ja. Ik wil het maatschappelijk middenveld in leven houden. In de Servische gemeenschap heeft het maatschappelijk middenveld geen goede reputatie. We worden gezien als buitenlandse krachten die de soevereiniteit ondermijnen. Het is moeilijk om die perceptie te veranderen, maar we blijven het proberen. Zelfs overheidsinstellingen willen niet echt met ons samenwerken. Als we te kritisch zijn en corruptie en gebrek aan oppositie zouden aankaarten, zouden we niet lang meer bestaan. We moeten nadenken over hoe we onze boodschap brengen. Dit is wel iets aan het veranderen. Mensen besteden nu niet zoveel aandacht aan ons. Dus we moeten goed nadenken over hoe we communiceren. Het is een langzaam proces, maar we gaan vooruit.”

Anna: ‘Houd je hoop?’

Jovana: “Absoluut! Maar het hangt allemaal af van de beleidsmakers, zij bepalen de toon. Het maatschappelijk middenveld kan maar een beetje doen en het gebrek aan politieke pluriformiteit baart me zorgen.”

Anna: ‘Zie je hierin een rol weggelegd voor vrouwen? Hebben zij een stem?’

Jovana: “Vergeleken met een paar decennia geleden is er enorme vooruitgang geboekt. Onze grondwet is ook heel inclusief, voor de wet zijn mannen en vrouwen helemaal gelijk. Maar ook al staan er steeds meer vrouwen op om een leidinggevende rol te eisen, zij hebben absoluut nog geen gelijke kansen. Vrouwen hebben geen posities waarin zij de beslissingen nemen. Ze mogen niet meepraten over serieuze zaken als veiligheid of de dialoog, dat zijn nog steeds mannenzaken. Vrouwen mogen meepraten over gendergelijkheid, haha. Dat moet veranderen, vrouwen moeten de leiding nemen en deze ook durven te pakken. Vrouwen moeten brutaler zijn!”

“Overal volgen meisjes nu onderwijs, ook op het platteland, ook Roma meisjes. Dat is heel goed. Maar ze moeten daarna nog steeds trouwen, kinderen krijgen en het huishouden doen. Vrouwen moeten wel vijf banen tegelijk doen, dat is geen goede positie om een carrière te starten.”

Anna: ‘Wat is je droom voor Kosovo?’

Jovana: “Ik wil dat de betrekkingen tussen Pristina en Belgrado normaliseren. Eén die als kern heeft; hoe om te gaan met het verleden en hoe gaan we dat aanpakken? Dat is de enige manier waarop we brandende kwesties zoals corruptie, een onderontwikkelde economie en werkloosheid kunnen aanpakken. Nu kunnen we niets doen, want het is voor politici altijd zo gemakkelijk om Servië de schuld van alle problemen te geven. Het is nog steeds niet veilig om dat als probleem op te werpen. Dit zijn grote dromen hoor! Maar na 2/3 van mijn leven in onzekerheid te hebben geleefd durf ik wel te zeggen dat iedereen hiervan droomt. Al twintig jaar kan niemand plannen maken omdat iedere kleine actie tot een nieuwe crisis kan leiden. Dus wat we echt nodig hebben, is meer stabiliteit zodat mensen eindelijk plannen kunnen gaan maken om hun leven te leven.”

Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Europa

Categorieën
Mensenrechten Nieuwsbericht PAX

Beleggingsbeleid pensioenfondsen ietsje meer verantwoord

14-05-2020

Pensioenfondsen hebben meer beleid opgesteld dat rekening houdt met het risico dat bedrijven waarin zij beleggen, schade toebrengen aan mens of milieu. Het verantwoord beleggingsbeleid van de fondsen blijft echter op veel onderwerpen nog onvoldoende. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Eerlijke Pensioenwijzer.

De Eerlijke Pensioenwijzer beoordeelde van de tien grootste pensioenfondsen het publiek beschikbare beleggingsbeleid op 15 thema’s zoals mensenrechten, klimaatverandering en transparantie. In totaal gingen 44 scores omhoog, ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van verbeteringen van het beleid.

Cor Oudes van PAX, namens de Eerlijke Pensioenwijzer: “Een aantal echt lage scores kruipt nu richting de voldoende, maar de pensioenfondsen moeten nog heel veel doen voordat we kunnen spreken over een duurzame pensioensector. De sector beheert in totaal 1400 miljard euro en kan daarmee wereldwijd echt een verschil maken.”

De pensioenfondsen scoren allemaal nog zeer slecht op de manier waarop zij bij beleggen rekening houden met de natuur en dierenwelzijn. Geen van de fondsen erkent zelfs de meest basale kernwaarden in de omgang met dieren. Alle fondsen scoren dan ook een 1 op dit onderwerp, de laagste score. Het enige lichtpuntje is dat de twee metaalfondsen (PME en PMT) besloten niet meer te beleggen in bedrijven die bont produceren. BPL Pensioen (het fonds voor de landbouw) sloot die bedrijven al uit. De pensioenfondsen hebben daarnaast nog vrijwel geen oog voor de negatieve impact die bedrijven kunnen hebben op het behoud van biodiversiteit.

PMT (metaal en techniek) zag negen scores omhoog gaan door beter beleid. Bij ABP, BPL Pensioen en Pensioenfonds Horeca en Catering gingen elk acht scores omhoog. ABP, BPL Pensioen en PMT scoren bijvoorbeeld flink hoger voor hun beleid op mensenrechten, PMT scoort voor dat thema nu als enige fonds een voldoende (een 6). Niet alle fondsen verbeterden hun beleid, het Pensioenfonds Vervoer (voor de transport- en logistieksector) voerde vrijwel geen verbeteringen door.

De pensioenfondsen ontwikkelden ook meer beleid op klimaatverandering en arbeidsrechten. De fondsen voerden in hun beleggingsbeleid om klimaatverandering tegen te gaan 23 verbeteringen door, het gros daarvan is voor rekening van ABP. Dankzij de verbeteringen scoort ABP voor klimaat nu het hoogste van de tien fondsen, het gaat echter alsnog slechts om een 4. Een van de redenen is dat het fonds voor overheid, onderwijs en politie nog veel te weinig ambitie toont bij het uitfaseren van olie en gas. Voor arbeidsrechten scoort de helft van de fondsen nu bijna een voldoende. Dat komt met name doordat zij zich aansloten bij internationale richtlijnen die bijvoorbeeld van bedrijven verlangen dat zij zorgen voor veilige werkomstandigheden. Verder ontwikkelden vier fondsen, waaronder Pensioenfonds Horeca en Catering, meer en beter beleid voor gezondheid. Ook op dat thema scoort echter nog geen van de fondsen een voldoende.

Lees het volledige rapport hier

Categorieën
Greenpeace Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Actie op landingsbaan voor klimaatvoorwaarden aan staatssteun

Greenpeace: ‘Geen poen zonder groen!’

Schiphol, 14 mei – Actievoerders van Greenpeace Nederland zijn vanochtend de Aalsmeerbaan bij Schiphol opgefietst. Ze willen dat er voorwaarden worden gesteld aan de miljarden die de overheid uittrekt om grote vervuilers te steunen. Tussen de geparkeerde KLM-toestellen hebben zij een spandoek uitgerold met de tekst: ‘Geen poen zonder groen!’. Joris Thijssen, directeur Greenpeace Nederland: “KLM wordt met miljarden gesteund, terwijl dit bedrijf geen klimaatplan heeft en ook geen belasting betaalt. Als maatschappij staan we deze sector bij om hen door de crisis te loodsen, maar niet met als doel om ons nog dieper in een volgende crisis te storten. Als we eerlijk en groen uit de crisis willen komen, zijn dit soort blanco cheques aan grote vervuilers onacceptabel. Het kabinet moet klimaatvoorwaarden stellen aan deze crisis-miljarden.” 

Activisten fietsen op landingsbaan om klimaatvoorwaarden te eisen – FOTO: Marten van Dijl / Greenpeace

Terug naar normaal is terug naar klimaatcrisis
De overheid moet op ongekende wijze bijspringen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Ondertussen zien we steeds vaker de impact van de klimaatcrisis met extreme droogtes, orkanen en een groot aantal diersoorten dat uitsterft. Joris Thijssen: “We kunnen dit geld niet uitgeven om door te gaan op de oude voet. Daarom staan wij hier vandaag op de landingsbaan. Er moeten groene voorwaarden worden gesteld aan financiële steun. Dan investeren we in banen, bedrijven en sectoren met wie we samen de omslag maken naar een groene en eerlijke toekomst. Alleen dan komen we toekomstbestendig en veerkrachtig uit de coronacrisis en bieden we zekerheid aan werknemers op de korte én lange termijn.” 

Alle steun voor grote vervuilers moet onder klimaatvoorwaarden
Het gaat niet alleen om de steun aan luchtvaartmaatschappijen, maar ook om steun aan andere vervuilende bedrijven en sectoren. Want ook daar gaat het fundamenteel mis. Zoals de sierteeltsector, die jaarlijks tonnen aan gif uitstrooit over het land met desastreuze gevolgen voor onder andere bijen en vlinders. “Ook deze sector is met miljoenen gesteund, zonder dat zij hun leven moet beteren. Op deze manier kunnen we niet met elkaar doorgaan. Geld dat geïnvesteerd wordt in grote vervuilers zonder klimaatvoorwaarden is weggegooid geld,” aldus Joris Thijssen.

Actievoeren in tijden van corona
Nu er zoveel miljarden worden uitgegeven is het noodzakelijk om op te komen voor het klimaat. De politieke keuzes die worden gemaakt hebben flinke consequenties voor onze economie en dus ook voor onze toekomst. Daarom vinden wij het belangrijk om gebruik te maken van ons recht op vreedzaam protest, maar natuurlijk wel op aangepaste wijze. Zo zijn er niet meer actievoerders aanwezig dan nodig om de actie te laten slagen en dragen zij mondkapjes.

Tussenstand in de luchtvaart: Al 30 miljard aan staatssteun in Europa
In heel Europa worden luchtvaartmaatschappijen gesteund met miljarden. De voorlopige tussenstand staat op zo’n 30 miljard, blijkt uit de airline bailout tracker van Greenpeace, Carbon Market Watch en Transport & Environment. Greenpeace vindt dat er een jaarlijks dalend CO2-plafond moet komen voor de luchtvaartmaatschappijen dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. De verduurzaming van de luchtvaart gaat veel te langzaam. Het aantal vluchten zal daarom flink naar beneden moeten. Te beginnen met het schrappen van de korte-afstandsvluchten onder de duizend kilometer. Het is niet de eerste keer dat Greenpeace in actie komt tegen de CO2-uitstoot van de luchtvaart. Afgelopen december werd op Schiphol samen met honderden actievoerders geprotesteerd tijdens Protestival.

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht Stichting AAP

Peiling: ruim driekwart Nederlanders tegen exotisch huisdierbezit

Uit een opiniepeiling van Ipsos, in opdracht van Stichting AAP, blijkt dat 77% van de Nederlanders van mening is dat exotische dieren niet als huisdier gehouden zouden mogen worden. Een nog groter deel, 82%, vindt dat de handel in exotische dieren beter gereguleerd moet worden. De uitslag van deze peiling, die in april werd gehouden, ligt in lijn met een opinieonderzoek in zes Europese landen dat medio februari door Savanta ComRes werd uitgevoerd voor AAP en Eurogroup for Animals.
Hieronder volgt een greep uit de resultaten van de Nederlandse opiniepeiling.

De Nederlandse resultaten zijn een welkome steun in de rug voor AAP en voor de opstellers van de positieflijst voor huisdieren. Later dit jaar hopen we inzage te krijgen in deze nieuwe lijst, die eindelijk transparant en duidelijk moet maken welke zoogdieren veilig en goed te houden zijn. Zodra deze lijst in Nederland wordt ingevoerd, zijn alleen de diersoorten die genoemd worden nog toegestaan om te houden. Bij de beoordeling wordt ook rekening gehouden met het risico op zoönosen; ziektes die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen zoals het huidige coronavirus.

Uit de peiling blijkt verder dat een grote meerderheid van de Nederlanders van mening is dat wilde dieren niet gevangen moeten worden om als huisdier te houden (89%), dat autoriteiten op de hoogte moeten zijn van mensen die een exotisch dier bezitten en welk dier ze bezitten (82%) en dat het bezit van huis- en hobbydieren via een lijst moet worden gereguleerd (78%).

Met betrekking tot kennis over het houden van exotische dieren zien we deze reacties op de stelling:

 • Exotische dieren zijn niet eenvoudig te houden als huisdier 
  74% is het eens met de stelling, 21% is neutraal, weet het niet of heeft geen mening.
 • Er moeten voldoende specialistische dierenartsen zijn voor alle dierensoorten die in Nederland zijn toegestaan
  Eens, zegt 71%. 24% is neutraal, weet het niet of heeft geen mening.
 • Exotische dieren zijn veilig om in huis te houden 
  69% is het niet eens met de stelling, 25% is neutraal, weet het niet of heeft geen mening.
 • Exotische huisdieren vormen een risico voor onze inheemse flora en fauna/soorten
  61% is het hiermee eens, 31% neutraal, weet het niet of geen mening.

Ongebreidelde handel
Stichting AAP zet zich, samen met andere dierenwelzijnsorganisaties, al jaren in voor de positieflijst. Naast Nederland hoopt AAP de positieflijst ook snel doorgevoerd te krijgen in heel Europa. Zoals nu blijkt, is het risico op ziektes die van dier op mens kunnen overspringen onacceptabel. Hoofd Wetgeving en Beleid Raquel García-Van der Walle: “Het is een wonder dat een dodelijk virus zoals het huidige coronavirus nog niet eerder opdook. Er worden in Europa miljoenen exotische dieren gehouden – vaak onder slechte omstandigheden en zonder adequate kennis, registratie en controle. We voelen ons enorm gesteund dat een grote meerderheid van de bevolking ook nee zegt tegen de ongebreidelde handel in dieren die zoveel risico’s met zich meebrengen.” Naast het risico dat houders van exotische dieren onbedoeld een nieuwe ziekte kunnen verspreiden, tast het houden van exotische dieren vaak ook dierenwelzijn aan en komt door de groeiende populariteit van sommige soorten de biodiversiteit in gevaar.

Wildgroei effectief aanpakken
Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn er zo’n 260 zoogdiersoorten waarvan bekend is dat ze in Nederland worden gehouden. Van Impala’s, laaglandtapirs en reuzenkangoeroes tot brilbladneusvleermuizen, gordeldieren en servals. In het belang van mens en dier wil AAP zo snel mogelijk een einde maken aan de wildgroei van soorten die onze huiskamers en achtertuinen bevolken. De positieflijst is daarin een sterk en bewezen basis om deze problematiek effectief aan te pakken.

Deze resultaten zijn gebaseerd op onlineonderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van 2.006 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en politieke voorkeur zijn door middel van een weging gecorrigeerd. De onnauwkeurigheidsmarges bij dit onderzoek (uitgaande van een betrouwbaarheidsinterval van 95%) lopen uiteen van ongeveer 1% tot 3%. De gegevens zijn verzameld van donderdag 16 april 2020 tot en met woensdag 22 april 2020.