Ontwikkelingshulp

De Participation Lab

Zet jij je in voor verbetering van de participatie van mensen met een handicap in de maatschappij?Wil je leren ommet een andere mindset naar huidige socialeproblementekijkenen werken aan vernieuwende oplossingen? Doe dan mee met onze Participatie Lab! Wat is het Participatie Lab? Gedurende acht maanden zullen twaalf mensen van verschillende organisaties en professies samen werken aan hun uniekeplan. Dit heeft

Verder lezen

De Participatie Lab

Zet jij je in voor verbetering van de participatie van mensen met een handicap in de maatschappij?Wil je leren ommet een andere mindset naar huidige socialeproblementekijkenen werken aan vernieuwende oplossingen? Doe dan mee met onze Participatie Lab! Wat is de Participatie Lab? Gedurende acht maanden zullen twaalf mensen van verschillende organisaties en professies samen werken aan hun uniekeplan. Dit heeft

Verder lezen

“In Gods schepping is geen plaats voor armoede en ongelijkheid”

Wat vind je mooi aan ZOA als organisatie?“Bij ZOA hebben we volop ambities op gebied van groei, kwaliteit, professionaliteit. Tegelijkertijd worden we gedreven door het verlangen om Gods opdracht tot naastenliefde en zorg voor zijn schepping gestalte te geven. Die formule maakt ZOA sterk. Het is belangrijk dat we als ZOA de mensen voor wie we werken altijd vooropzetten. Ze

Verder lezen

Een verschil voor de kwetsbaarsten

Christelijke hulpverleningJe werkte de afgelopen jaren bij diverse organisaties in de nood- en ontwikkelingshulp. Maakt het bij de projecten verschil of zo’n organisatie wel of niet christelijk is?“ZOA heeft een aantal kernwaarden geformuleerd die gebaseerd zijn op de Bijbel. Zo willen we betrouwbaar zijn door afspraken na te komen, langdurig betrokken te zijn en een eerlijke verantwoording af te leggen

Verder lezen

Samenwerken is de sleutel tot inclusieve educatie!

Sustainable Development Goal 4, inclusief en gelijk onderwijs en levenslang leren. Kan de wereld dit doel voor 2030 halen? Om hier achter te komen moet eerst een belangrijke vraag beantwoord worden, namelijk: Wie werden buitengesloten bij de Millennium Development Goals? Deze doelen hadden de belofte dat ieder kind dat naar school gaat gelijke onderwijs krijgt voor 2015. Maar wereldwijd is

Verder lezen

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633