Corona in ZOA-landen – Hoe is het in Syrië?

Syrië, een land wat de laatste negen jaar een strijd tussen legers met wapens huisvest, moet nu de strijd aangaan tegen een onzichtbare vijand: COVID-19. Als hulpverlener houd ik mijn hart vast, ik durf niet te denken aan mogelijke gevolgen. Negen jaren oorlog hebben dit land op alle fronten verzwakt… Officieel is de eerste corona-patient op 22 maart jongstleden in

Corona & ZOA

21 maart 2020 9:15 – Esther Grisnich (Irak): ZOA’s werk ernstig beperkt door ‘lock-down’. De ZOA-landendirecteur in Irak, Esther Grisnich, meldt dat het ZOA-team al geruime tijd de deur niet uit kan omdat er in het land een stricte lock-down geldt in verband met het coronavirus. “Ons werk moet natuurlijk doorgaan, maar we worden ernstig beperkt. Hulporganisaties hebben een uitzonderingspositie,

Hevige overstromingen in Mosul, Irak

In Nederland is alle aandacht voor de impact van het coronavirus, maar in de landen waar ZOA werkt gaat ook de andere problematiek helaas gewoon door. Bijvoorbeeld in Mosul, Irak, waar gisteren zware overstromingen plaatsvonden. Van onze medewerkers daar ontvingen we uit Irak heftige foto’s. Straten die hevig overstroomd zijn en bootjes die door de straten kunnen varen. Auto’s waar

ZOA mist 8 ton door corona-maatregelen collecteweek

ZOA heeft besloten om de landelijke collecteweek die eind maart gehouden zou worden niet in de gewone vorm door te laten gaan vanwege de opmars van het coronavirus. Collectanten gaan niet met de collectebus langs de deuren. Daarmee dreigt ZOA ruim 8 ton mis te lopen voor de hulp aan slachtoffers van oorlogen en rampen. Daarom zal ZOA tijdens de

We zijn er samen voor moeders, kinderen en vaders op de vlucht

ZOA is aanwezig op de moeilijkste plekken ter wereld. We werken vaak in crisisgebieden waar weinig organisaties actief zijn. We zijn er voor mensen die zonder hulp letterlijk komen te overlijden omdat er verder niemand naar hen omziet. We zijn er samen omdat we geraakt zijn en bewogenheid voelen. Met die bewogenheid mogen we Hem dienen; “Ik verzeker jullie: alles

ZOA volgt RIVM-advies in de bestrijding van corona

In december 2019 startte in de Chinese regio Wuhan een uitbraak van het coronavirus. Inmiddels is het virus in allerlei landen over de hele wereld aangetroffen. In een aantal landen waar ZOA werkt, is corona vastgesteld. ZOA neemt maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. In haar beleid volgt de organisatie de adviezen van het RIVM en het

Duizenden gezinnen kregen warmte in Irak

In januari vroegen we om hulp voor de koude winters in Irak en Afghanistan. Hartelijk bedankt als je hieraan hebt bijgedragen! Duizenden gezinnen in deze landen kregen warmte dankzij jou. Voor kamperen zijn veel Nederlanders in de zomer wel te porren. Maar kamperen terwijl de sneeuw voor je tent ophoopt en de temperaturen rond het vriespunt liggen? Daar moeten we

“Ik wilde mijn tweeling tijdens de vlucht achterlaten”

Het tentdoek wappert in de snijdende koude wind die door vluchtelingenkamp Bardarash raast. Boven het gewapper klinkt het hartstochtelijke huilen van een baby uit. In de tent zit een gezin beschut tegen de wind, maar de kou laat zich niet door het tentdoek tegenhouden. Hier in Noord-Irak daalt de temperatuur ‘s nachts tot onder het vriespunt, overdag is het een

Twee leuke wijkhoofden van de collecte

Ik ga langs bij Marielle en Christine in Zwolle. Marielle is zeven jaar wijkhoofd geweest van de collecte en gaat nu verhuizen, Christine gaat het van haar overnemen. Ik ga met ze in gesprek over ervaringen, drijfveren en motivatie. Waarom zet je je in als vrijwilliger voor de collecte voor ZOA?Ik ken ZOA al vanaf dat ik een kind was.

‘Een plaag van Bijbelse proporties.’

Oorzaak van de sprinkhanenplaag is dat door klimaatverandering het afgelopen regenseizoen op het Arabische schiereiland natter en langer dan normaal was. Dat zijn ideale omstandigheden voor woestijnsprinkhanen om zich in een rap tempo voort te planten. Deze sprinkhanen zijn door een cycloon overgewaaid naar de Hoorn van Afrika, waar ze opnieuw door zware regenval ideale omstandigheden hadden om zich nogmaals