Zorgen WO=MEN over Wetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties blijven

WO=MEN heeft samen met het Nederlands Juristen Comité voor de Mensen- rechten (NJCM)en andere maatschappelijke organisaties gereageerd op de Nota van wijziging op het wetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO). Ondanks een aantal positieve wijzigingen van het wetsvoorstel hebben deorganisaties nog de nodige zorgen, die ze middels een brief delen met de Minister voor Rechtsbescherming. Wetsvoorstel […]

Miljarden toegezegd tijdens Generation Equality Forum om genderongelijkheid aan te pakken

Tijdens het Generation Equality Forum, de grootste internationale conferentie over vrouwenrechten in meer dan 25 jaar, werden miljarden euro’s toegezegd ter ondersteuning van inspanningen om genderongelijkheid aan te pakken. Het Forum, dat in Parijs wordt georganiseerd door UN Women en de regeringen van Frankrijk en Mexico, zal plannen lanceren om de komende vijf jaar de […]

Vrouwenorganisaties sturen brandbrief over Veilige Werkomgeving in de Tweede Kamer

Zeventien (vrouwen)organisaties maken zich ernstige zorgen over seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen medewerkers en vrijwilligers in de Tweede Kamer, en over de ontoereikende afhandeling van meldingen. Dat staat in de brandbrief die de organisaties, waaronder WO=MEN, op initiatief van Bureau Clara Wichmann vandaag sturen aan de voorzitter van de Tweede Kamer.   De directe aanleiding voor […]

Machteld Ooijens nieuw lid Raad van Toezicht WO=MEN

Machteld Ooijens is het nieuwe lid van de Raad van Toezicht van WO=MEN. Zij volgt Elise Kant op, die afgelopen week tijdens de Algemene Leden Vergadering afscheid nam. Ooijens is culturee antropoloog en econome. In het verleden werkte ze onder meer als manager van de afdeling strategie en programmaontwikkeling voor de internationaal opererende NGO ICCO […]

Aanbevelingen WO=MEN Nederlands maatschappelijk middenveld voor de CSW65

Op 28 januari 2021 hebben WO=MEN en Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, de aanbevelingen van het Nederlands maatschappelijk middenveld voor de 65e zitting van de VN Commission on the Status of Women (CSW65) gepresenteerd. De aanbevelingen zijn tijdens de jaarlijkse NGO briefing aangeboden aan Esther van Dijk, Directeur Emancipatie bij het Ministerie van Onderwijs, […]

Lancering Nationaal Actieplan rond Vrouwen, Vrede en Veiligheid (NAP 1325-IV)

De Nederlandse overheid en maatschappelijk middenveld presenteren het vierde Nationale Actieplan over Vrouwen, Vrede en Veiligheid, kortweg het NAP 1325-IV. Samen maken wij ons sterk voor een wereld waarin gelijke en betekenisvolle deelname van vrouwen en meisjes in besluitvormingsprocessen ten behoeve van vrede en veiligheid vanzelfsprekend is, duurzame vrede en ontwikkelingskansen voor iedereen realiseerbaar zijn […]

Spreek je uit voor gendergelijkheid en vrouwenrechten

Gendergelijkheid en vrouwenrechten staan wereldwijd onder druk door een groeiende conservatieve oppositie. WO=MEN Dutch Gender Platform roept iedereen die zich bekommert om gendergelijkheid en vrouwenrechten op zich uit te spreken.  Donderdag 22 oktober 2020 ondertekenden de Verenigde Staten samen met 31 andere landen een declaratie waarin zij zich uitspreken tegen abortus. Diezelfde middag besluit het […]

Nieuw onderzoek: COVID-19 vergroot terugslag op gendergelijkheid en vrouwenrechten

COVID-19 vergroot de bestaande ongelijkheid in de wereld. Dat blijkt uit onderzoek gedaan in opdracht van WO=MEN Dutch Gender Platform. Gemarginaliseerde groepen worden het hardst geraakt. Gendergerelateerd geweld neemt wereldwijd toe, essentiële seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten worden teruggeschroefd, vredesprocessen worden onderbroken, toegang tot internet bepaalt of organisaties hun werk kunnen doen en werknemers in de […]

SER-advies ‘Samen naar een duurzame keten’: zet meer in op gendergelijkheid en vrouwenrechten in internationale waardeketens

Op 18 september 2020 publiceerde de Sociaal Economische Raad (SER) haar advies ‘Samen naar duurzame ketenimpact’ over de herziening van het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) beleid. Gendergelijkheid en vrouwenrechten worden genoemd in het advies en de SER stelt dat aanvullende wetgeving leidt tot de meeste impact. WO=MEN Dutch Gender Platform en haar leden zien […]

Huidige invulling kinderopvang, partnerverlof en mantelzorg staat emancipatie in de weg

Uit nieuw onderzoek van DirectResearch in opdracht van belangenorganisatie WOMEN Inc. blijkt dat het huidige voorzieningenstelsel (kinderopvang, verlofregelingen en respijtzorg) gelijke kansen tussen mannen en vrouwen wat betreft het combineren van werk en zorg in de weg staat. Door deze voorzieningen anders in te richten en financieel te ondersteunen, kan hierin een doorbraak worden bereikt. […]