Categorieën
Wakker Dier

Bijna 80.000 handtekeningen voor Minister Schouten

De dierenwelzijnsorganisatie strijdt voor maatregelen om hittestress bij dieren in de vee-industrie te voorkomen. “We pleiten voor een Nationaal Hitteplan voor dieren,” zegt Hilhorst. “Nu geven we de minister een Actieplan met tien duidelijke stappen. Daarmee kan zij in de toekomst hittestress voorkomen.”

Actieplan

Met het Actieplan wil de dierenwelzijnsorganisatie de minister op weg helpen. Het plan bevat tien prioriteiten waarmee dieren tegen hitte kunnen worden beschermd. “Een lagere stalbezetting en scherpere wetgeving voor de maximumtemperatuur in stallen en tijdens veetransport. Meer handhaving, zodat de wet ook wordt nageleefd,” zegt Hilhorst. Ook wil Wakker Dier dat de minister de cijfers over sterfte door hittestress opvraagt bij boeren en bij ‘destructiebedrijf’ Rendac en deze openbaar maakt.

Schaduw

Voor dieren in de wei wil Wakker Dier een verplichte schaduwplek. Volgens de wet zouden deze dieren nu al tegen extreme hitte beschermd moeten worden. Toch wordt hier niet op gehandhaafd en staan er op hete dagen duizenden koeien, schapen en paarden in de brandende zon. Met een steekproef toonde Wakker Dier eerder deze zomer dat driekwart van de Noord-Hollandse schapen bij extreme hitte geen schaduw hadden.

Monitor

Tijdens de zomer van 2020 hield Wakker Dier met een Monitor ook bij hoe vaak de dieren in de vee-industrie hittestress ervaren. En om hoeveel dieren het gaat. Eind juli hadden naar schatting al ruim 110 miljoen dieren hittestress ervaren. En het aantal dagen waarop dieren dit jaar hittestress hebben ervaren staat medio september al op 39. “Als dat niet voldoende is voor de minister om in actie te komen, dan weten wij het ook niet meer,” aldus Hilhorst.

Dit bericht is afkomstig van de website van Wakker Dier:

https://www.wakkerdier.nl/persberichten/bijna-80-000-handtekeningen-tegen-hittestress-voor-lnv-minister-schouten/

Categorieën
Wakker Dier

Gijs Zuivel uit Liegebeest 2020

Gijs reageerde snel op de nominatie van zijn ‘zuivel in pak’ voor de Liegebeest. Kort na de nominatie meldde het bedrijf zich bij Wakker Dier. Volgens het bedrijf heeft de oude verpakking betrekking op “de manier van produceren”. “Een pluim voor Gijs. We dagen de andere genomineerden uit soortgelijke stappen te zetten,” aldus Hilhorst.

Vier kandidaten

Er doen nu nog vier kandidaten mee: de ‘Nederland draait op zuivel-campagne’ van NZO, ”stressvrije” plofkippen van Kloeke Kip, “verantwoorde kweek” en “duurzame visserij” mét onverdoofd geslachte vissen van de viskeurmerken ASC en MSC, en “plantaardige” margarine mét melkbestanddelen van Zeeuws Meisje. “We hopen dat zij het goede voorbeeld van Gijs zullen volgen,” zegt Hilhorst.

Liegebeestverkiezing

Met de jaarlijkse verkiezing brengt Wakker Dier leugenachtige claims over dierenwelzijn aan het licht. Bedrijven die liegen of misleiden, zetten consumenten op het verkeerde been. Hierdoor krijgen écht diervriendelijker producten geen eerlijke kans. Belangstellenden kunnen tot en met 29 september stemmen. Op 30 september maakt Wakker Dier de Liegebeest 2020 bekend

Dit bericht is afkomstig van de website van Wakker Dier:

https://www.wakkerdier.nl/persberichten/gijs-zuivel-teruggetrokken-uit-liegebeest-verkiezing/

Categorieën
Wakker Dier

Nominaties Liegebeest-verkiezing 2020

Sinds 2009 organiseert Wakker Dier jaarlijks de Liegebeestverkiezing om misleiding en leugenachtige uitspraken over dierenwelzijn bloot te leggen. “Sommige bedrijven zijn meesters in het verhullen van dierenleed met mooie praatjes. Zo hoeven ze geen stappen te zetten waar de dieren echt iets aan hebben,” aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier. “Hierdoor benadelen ze écht diervriendelijker producten.” Mensen kunnen van 10 tot en met 29 september stemmen. Woensdag 30 september wordt de winnaar bekend gemaakt.

Nederland draait op voor zuivel (NZO)

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) zendt een tv-spot uit met als boodschap “Nederland draait op zuivel”. Maar Nederland draait vooral óp voor zuivel: met 27 procent levert de melkveehouderij van alle sectoren de grootste bijdrage aan de stikstofcrisis. Wakker Dier won eerder een zaak bij de Reclame Code Commissie, over een aantal misleidende claims in deze bredere campagne van NZO.

Eén miljoen “stressvrije” plofkippen (Kloeke Kip)

Kloeke Kip uit Grubbenvorst houdt 250 duizend plofkippen, en wil doorgroeien naar een gigastal met één miljoen kippen. Op haar website spreekt ze van “eerlijke kip”, “stressvrij” en ”een focus op het welzijn van het dier”. Klinkklare onzin, aangezien deze kipproducent plofkippen verkoopt.

‘Verantwoorde’ onverdoofd geslachte vis – mét keurmerk

De viskeurmerken ASC en MSC spreken van “verantwoorde kweek” en “duurzame visserij”, maar staan toe dat hun vissen zonder verdoving worden geslacht. Vissen worden bijvoorbeeld op ijs gelegd waar ze langzaam stikken; anderen worden zelfs levend opengesneden. Vissen ervaren net als alle dieren pijn, stress en angst.

De “kleinschalige” megastal (Gijs)

Het merk Gijs, exclusief te koop bij Plus, zet zijn zuivel in de markt als “kleinschalig en ambachtelijk”. Een groot deel van de melk komt echter uit een megastal. Met zevenhonderd koeien is dit bedrijf ongeveer zeven keer zo groot als een gemiddelde melkveehouderij in Nederland.

‘Plantaardige’ margarine (Zeeuws Meisje)

Zeeuws Meisje lijkt mee te gaan met de huidige vegan-trend. “Plantaardig” staat in hoofdletters op de bak- en braadmargarine. Maar wie bij de ingrediënten kijkt, ziet melkbestanddelen staan. Zo fopt Zeeuws Meisje iedereen die melk wil vermijden.

Voorgaande jaren

Vorig jaar won Albert Heijn met zijn AH-kipverpakking waarop “meer ruimte” stond, terwijl deze supermarkt de kippen van AH juist de minste ruimte geeft. De verpakking (ook door de Reclame Code Commissie misleidend bevonden) is inmiddels aangepast. In 2018 won de Rabobank vanwege een reclamespot waarin ze doet alsof ze de voedingssector gaat verduurzamen, terwijl de bank in werkelijkheid miljarden euro’s investeerde in onder meer megastallen.

Dit bericht is afkomstig van de website van Wakker Dier:

https://www.wakkerdier.nl/persberichten/nominaties-liegebeest-verkiezing-2020/

Categorieën
Wakker Dier

Vega-aanbiedingen rukken op

Voor dit onderzoek vergeleek Wakker Dier de supermarktaanbiedingen over de eerste helft van de jaren 2015 tot en met 2020. In deze vijf jaar is het aandeel vega-stunts opgelopen van ruim 8 naar 21 procent. De grootste stappen werden gezet in 2017 en 2020. In beide jaren steeg het aandeel vleesvervangers met meer dan vier procentpunt.

Trend

De opmars van vegetarische alternatieven past in de flexitariër-trend: een vleesvrije dag is steeds populairder. Wakker Dier is daar blij mee. Hilhorst: “Vlees eten is voor veel Nederlanders geen automatisme meer. Daardoor kies je makkelijker voor een dagje wat anders. Dat zet de deur open naar een veel diervriendelijker eetpatroon.”

Duidelijke voor- en achterlopers

Supermarkten springen in op deze trend. Jumbo en DekaMarkt zijn het beste bezig: zij hebben voor elke twee vleesaanbiedingen ook een vleesvervanger in de aanbieding. Aldi is de achterloper: zij zet maar liefst zestien vleesaanbiedingen tegenover één vegetarisch alternatief. Ook bij Spar worden de vleesvrije alternatieven bedolven onder het geweld van vleesstunts; tegenover tien vleesaanbiedingen staat slechts één vega-optie.

De monitor

Wakker Dier noteert sinds 2015 de aanbiedingen voor vlees, vleeswaren en vleesvervangers uit de supermarktfolders. Deze monitor volgt de twaalf grootste supermarktconcerns: Albert Heijn, Aldi, Coop, Deen, DekaMarkt, Dirk, Emté, Hoogvliet, Jumbo, Lidl, Plus en Vomar. Spar vervangt sinds 2019 supermarktketen Emté; die laatste is inmiddels uit het straatbeeld verdwenen.

Dit bericht is afkomstig van de website van Wakker Dier:

https://www.wakkerdier.nl/persberichten/vega-aanbiedingen-rukken-op/

Categorieën
Wakker Dier

Kipaanbiedingen vaker geen keurmerk

De afgelopen vijf jaar nam het promotie-aandeel van kiloknallerkip geleidelijk af. Nu zijn vrijwel alle supermarktketens teruggevallen in hun slechte gedrag. Alleen Plus bleef op de goede weg: zij wist het percentage kipkiloknallers wél verder terug te brengen (-5 procentpunt).

Plus

Supermarkten Jumbo, Aldi en Hoogvliet zijn kampioen consument-in-de-verkeerde-kiprichting-sturen. Bij hen betrof  respectievelijk 94, 93 en 88 procent van de kipaanbiedingen kip zonder keurmerk. Albert Heijn en Lidl volgen met 75 en 74 procent. Plus promootte als enige supermarkt vaker keurmerkkip dan kiloknallerkip.

WUR-expert

Onderzoek laat zien dat consumenten gevoelig zijn voor vleesaanbiedingen. WUR-expert Willy Baltussen: “Wij hebben onderzoek gedaan naar kipfilets: die vlogen de winkel uit als er reclame voor werd gemaakt. In onvoorstelbare hoeveelheden.” Supermarkten zetten vleesstunts in om klanten bij hun concurrenten weg te lokken. “Met het promoten van kiloknallerkip stuwen zij de verkoop van leedvlees op,” zegt Hilhorst.

Kiloknaller Monitor

Kiloknallers zijn aanbiedingen voor vlees en vleeswaren zonder dierenwelzijnskeurmerk. De Kiloknaller Monitor houdt het aantal vlees- en vleeswarenstunts met en zonder keurmerk bij. Voor deze Monitor volgt Wakker Dier al tien jaar de grootste supermarktconcerns. Op dit moment zijn dat Albert Heijn, Aldi, Coop, Deen, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Jumbo, Lidl, Plus en Vomar.

Dit bericht is afkomstig van de website van Wakker Dier:

https://www.wakkerdier.nl/persberichten/kipaanbiedingen-vaker-geen-keurmerk/

Categorieën
Wakker Dier

Bijna 300 meldingen hittestress tijdens hittegolf

De hittegolf van 5 tot en met 17 augustus telde dertien dagen. Toen kwamen er in totaal 152 meldingen binnen over schapen met hittestress. Ook runderen (125) en paarden (62) zijn vaak gemeld. De meeste meldingen komen uit de kustprovincie Noord-Holland (77), gevolgd  door Zuid-Holland (39) en Utrecht (37). “Onze vrees dat door de warmere zomers dieren steeds meer in de problemen komen, wordt door deze cijfers bevestigd,” aldus Hilhorst.

Wet dieren

Dieren moeten worden beschermd tegen extreme weersomstandigheden, zoals hitte en kou. Dat staat in de ‘Wet dieren’. Toch spreken veel meldingen over ernstige hittestresssymptomen: trillen, flink hijgen, hoge ademfrequentie en de tong uit de mond. “In de wei is van bescherming veelal geen sprake. Dat is onnodig en erg naar voor de dieren. Daarom vragen we de minister om de wet te handhaven en schaduw te verplichten,” zegt Hilhorst.

Petitie Hittestress

Wakker Dier voert intensief campagne op het thema hittestress voor dieren. Behalve het Meldpunt is er een Monitor, die het aantal dagen telt waarop dieren hittestress ervaren. Ook loopt er een petitie voor een Nationaal Hitteplan voor dieren. De petitie wordt binnenkort aangeboden aan minister Schouten (LNV) en is al meer dan 80 duizend keer ondertekend. “We eisen dat LNV nu éindelijk de hoognodige maatregelen gaat nemen,” zegt Hilhorst.

WD_Tabel hittestress_2020_72dpi

Dit bericht is afkomstig van de website van Wakker Dier:

https://www.wakkerdier.nl/persberichten/bijna-300-meldingen-hittestress-tijdens-hittegolf/

Categorieën
Wakker Dier

Mooiste Modderpoel trofee 2020 naar Hellendoorn

Voor de zestiende editie van de Mooiste Modderpoel-verkiezing van Wakker Dier, waren de biologische boeren Mark en Henk uit Mariënvelde en Koen en Melissa uit Hellendoorn in de race. Bij beide poelen maken ook zwaluwen gebruik van de poel. De modder uit de poel is plakkerig door de varkensmest, geliefd nestmateriaal voor de vogels.

Winnaar

De poel van winnaars Koen en Melissa uit Helledoorn bestaat drie jaar; sinds die tijd hebben ze op deze plek bio-zeugen. De poel loopt af, maar is niet te diep: de varkens kunnen er helemaal doorheen waden. Naast de poel staan vier schuurpalen, elk meer dan een meter diep de grond in, zodat de varkens ze niet omver duwen. Hier kunnen de varkens lekker tegenaan schuren. Als het warm is overnachten de ‘wildkampeerders’ onder de varkens zelfs aan de rand van de poel.

Zwaluwen

Zowel bij Koen en Melissa als bij Mark en Henk maken ook zwaluwen gebruik van de poel. Zwaluwen houden van de modder uit een poel omdat die goed nestmateriaal biedt. Bij Koen en Melissa zijn tegen de stalmuur latjes getimmerd, zodat de nestjes goed blijven hangen. Bij Mark en Henk staan bij de poel ouderwetse telefoonpalen met kabels ertussen, waarop de zwaluwen zich goed thuis voelen.

Hittestress

Voor varkens is een modderpoel essentieel, omdat ze snel last hebben van warmte. Varkens hebben van nature een dikke vetlaag en kunnen niet zweten. Al vanaf een temperatuur van 20 °C kunnen varkens last krijgen van hittestress. Om af te koelen, duiken ze graag in een modderpoel. Dit doen ze het liefst samen, omdat het baden een sociale aangelegenheid is. “Voor miljoenen varkens in de vee-industrie ziet dat afkoelen er heel anders uit. In hun wereld van ijzer en beton zit er voor de zindelijke dieren niets anders op dan door hun eigen poep te rollen, op zoek naar een beetje verkoeling,” zegt Oostrik.

Verkiezing

Wakker Dier wil dat alle varkens in Nederland toegang hebben tot een verkoelend modderbad en vraagt hiervoor jaarlijks aandacht. Met de trofee wil de dierenwelzijnsorganisatie laten zeggen hoe het ook kan. “De Modderpoel-verkiezing zet boeren die wat extra’s doen voor hun dieren in het zonnetje. De verkiezing toont elk jaar opnieuw hoeveel vreugde zo’n modderpoel oplevert,” zegt Oostrik.

Dit bericht is afkomstig van de website van Wakker Dier:

https://www.wakkerdier.nl/persberichten/mooiste-modderpoel-trofee-2020-naar-hellendoorn/

Categorieën
Wakker Dier

Steekproef: driekwart van de schapen in hitte zonder schaduw

Voor de steekproef deed Wakker Dier dit jaar onderzoek in Noord-Holland op 31 juli (een tropische dag). Bij 73 procent van de schapen ontbrak elke vorm van schaduw, bij 17 procent van de dieren was er onvoldoende schaduw. Per bezochte schapenweide werd genoteerd of er schaduw was en hoeveel dieren er stonden. Er zijn 134 weides bezocht met zo’n vijfduizend schapen. Opvallend was dat vooral weides met minder dan tien schapen schaduw boden. “Schapenboeren zijn duidelijk niet voorbereid op de hete zomers,” zegt Hilhorst.

Representativiteit

Nederland telt in totaal 918 duizend schapen. Noord-Holland is na Friesland de provincie met de meeste schapen: 129 duizend. Met de steekproef is ongeveer vier procent van de schapen bekeken. “Natuurlijk verschillen de omstandigheden in andere provincies, toch vrezen we het ergste. Ook uit andere provincies krijgen we veel meldingen binnen van schapen in de brandende zon,” aldus Hilhorst.

Schapen en hittestress

Schapen krijgen vanaf 23 graden last van hittestress. Ze gaan dan hijgen, snel ademhalen, zoeken schaduw op, proberen in elkaars schaduw te staan en worden sloom. Experts noemen vooral schaduw en voldoende water als belangrijke maatregelen om hittestress tegen te gaan.

Bomen en schaduw

In de wet staat dat boeren dieren moeten beschermen tegen slechte weersomstandigheden. Toch lijken de meeste schapenboeren daar niet aan te voldoen. In sommige weilanden waren platte karren geplaatst waar de dieren onder konden kruipen. Daar maakten ze massaal gebruik van. Een andere goede oplossing is het planten van bomen.

Nationaal Hitteplan voor dieren

Wakker Dier wil dat een goede schaduwplek verplicht wordt voor alle dieren in de wei, zoals schapen. Dit moet onderdeel zijn van een Nationaal Hitteplan voor Dieren. Minister Schouten deed tot nu weinig aan hittestress in de stal en in de wei. Een petitie van Wakker Dier voor een Nationaal Hitteplan is inmiddels meer dan 60 duizend keer getekend.

Dit bericht is afkomstig van de website van Wakker Dier:

https://www.wakkerdier.nl/persberichten/steekproef-driekwart-schapen-in-hitte-zonder-schaduw/

Categorieën
Wakker Dier

Stembus Mooiste Modderpoel-verkiezing geopend

Modderpoelen zijn bedoeld voor de zeugen – de moedervarkens. Modderpoelen hebben voor varkens meerdere functies. Het zorgt allereerst voor verkoeling, maar de modder is ook goed tegen parasieten en helpt bij de genezing van wondjes. Dit is belangrijk omdat varkens niet kunnen zweten. “Voor miljoenen varkens in de vee-industrie ziet dat afkoelen er dan ook heel anders uit. In hun wereld van ijzer en beton zit er voor de zindelijke dieren niets anders op dan door hun eigen poep te rollen, op zoek naar een beetje verkoeling,” zegt Kenny Oostrik.

Genomineerden

In Mariënvelde (Achterhoek, provincie Gelderland) zijn bioboeren Mark en zijn schoonvader Henk genomineerd. Zijn varkens hebben ’s ochtends één ding aan hun hoofd: de modderpoel. Zodra de staldeuren open gaan, rennen ze in één rechte streep de modderpoel in. Na hun ochtendbad kunnen de gewoontediertjes het weiland in, of in het losse zand rondom de poel naar stenen wroeten.

Tweede genomineerde zijn bioboeren Koen en Melissa (grens Salland/Twente, provincie Overijssel). Ook deze varkens zijn vaak bij de poel te vinden. Aan de poeloever staan vier stevige boomstammen waar de dieren na hun modderbad tegenaan kunnen schuren. Tijdens warme nachten slapen de wildkampeerders onder hun dieren aan de oever van de poel, en in de winter spelen ze er met het krakende ijs.

Hittestress

Voor varkens is een modderpoel essentieel, omdat ze snel last hebben van warmte. Varkens hebben van nature een dikke vetlaag en kunnen niet zweten. Al vanaf een temperatuur van 20 °C kunnen varkens last krijgen van hittestress. Om af te koelen, duiken ze graag in een modderpoel. Dit doen ze het liefst samen, omdat het baden een sociale aangelegenheid is.

De verkiezing

Wakker Dier wil dat alle varkens in Nederland toegang hebben tot een verkoelend modderbad en vraagt hiervoor jaarlijks aandacht. Met de Modderpoeltrofee wil de dierenwelzijnsorganisatie de groei van het aantal biologische varkensbedrijven in Nederland stimuleren. De Modderpoel-verkiezing zet boeren die wat extra’s doen voor hun dieren in het zonnetje. “De genomineerden laten zien hoeveel vreugde een modderpoel oplevert,” zegt Kenny Oostrik van Wakker Dier. De winnaar wordt woensdag 12 augustus a.s. bekend gemaakt.

Dit bericht is afkomstig van de website van Wakker Dier:

https://www.wakkerdier.nl/persberichten/stembus-mooiste-modderpoel-verkiezing-geopend/

Categorieën
Wakker Dier

110 miljoen dieren last van hittestress

Wakker Dier monitort de dagen waarop temperatuur en luchtvochtigheid hoog genoeg zijn om hittestress te veroorzaken bij dieren in de vee-industrie. Dit jaar telt tot nu toe 17 hete dagen en staat daarmee in de ‘hittestress top 5’, gerekend vanaf 1950. Door klimaatverandering neemt het aantal hittestressdagen toe. Sinds 1950 is met een stijging van 20 naar 45 dagen per jaar sprake van meer dan een verdubbeling.

Heetste provincies

De provincies met het meeste vee hebben ook de meeste hittedagen. In Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel lopen temperatuur en luchtvochtigheid het vaakst op. Alleen al in Noord-Brabant hadden dit jaar 32 miljoen dieren waarschijnlijk last van hittestress. In Limburg, Gelderland en Overijssel waren dit respectievelijk 19, 18 en 11 miljoen dieren.

Nationaal Hitteplan

Wakker Dier wil dat minister Schouten een Nationaal Hitteplan voor Dieren maakt en ingrijpt om ernstig dierenleed door hittestress te voorkomen. Onlangs introduceerde de minister een hitteplan voor diertransport, maar de eisen zijn te slap om het welzijn van dieren substantieel te verbeteren. Om hittestress in stal of weide te voorkomen, heeft de overheid nog geen enkele maatregel genomen.

Dit bericht is afkomstig van de website van Wakker Dier:

https://www.wakkerdier.nl/persberichten/110-miljoen-dieren-last-van-hittestress/