Categorieën
Wakker Dier

Wakker Dier is gesol met AH kip zat

Wakker Dier wijst vandaag met de advertentie “Het moet niet gekker worden”  in landelijke kranten op de absurditeit van het supermarktsysteem, waarin zelfs maïs het in ‘een race naar de goedkoopste’ aflegt tegen kip. “We zijn het gesol van Albert Heijn met zijn AH kip zat,” zegt Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie.

“Met de advertentie willen we mensen aan het denken zetten. Hoe gek is het dat een dier goedkoper is dan een plant? Dat supermarkten kippen afwaarderen tot een waardeloos product?” zegt Hilhorst. De advertentie verschijnt vandaag in NRC Next, NRC Handelsblad en Het Parool; zaterdag zal de advertentie ook verschijnen in Volkskrant Magazine en Parool’s PS van de Week.

Rotleven AH kip

Van alle supermarkten zorgt Albert Heijn als marktleider het slechtst voor zijn kippen. Als grootste kipverkoper kiest de multinational enkel voor eigen gewin. Hilhorst: “De AH kippen hebben een rotleven: door de hoge dichtheid raken ze gestrest, lopen ze over elkaar heen en verwonden ze elkaar.”

Beter Leven keurmerk

Het overgrote deel van de kipproducten in de supermarkten voldoet nog niet aan het één ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Voor deze keurmerkloze kip hanteert Albert Heijn de slechtste welzijnseisen. De AH kip leeft met zestien kippen per vierkante meter – in een overvolle stal en zónder daglicht. Wakker Dier wil dat Albert Heijn zo snel mogelijk omschakelt naar kippen die voldoen aan ten minste één Beter Leven-ster.

Dit bericht is afkomstig van de website van Wakker Dier:

https://www.wakkerdier.nl/persberichten/wakker-dier-is-gesol-met-ah-kip-zat/

Categorieën
Wakker Dier

Coronacrisis dwingt tot hervorming vee-industrie

De coronacrisis dwingt ons tot herziening van de wijze waarop we met onze vee-industrie omgaan, stelt Anne Hilhorst van Wakker Dier. Want hoewel corona en intensieve veehouderij geen direct verband hebben, hebben andere gevaarlijke zoönosen en de intensieve veehouderij dat wel. Corona geeft ons een onheilspellende waarschuwing.

Gevaarlijke zoönosen zijn geen exclusief Chinese aangelegenheid. Een nieuw virus kan overal ter wereld ontstaan. En zich razendsnel verspreiden door onze geglobaliseerde economie. Het is niet de vraag of maar wanneer de volgende pandemie uitbreekt. En de intensieve veehouderij speelt hierin een belangrijke rol.

Veeteelt en ontbossing

We houden ongelofelijk veel vee. Alleen al in Nederland leven er op dit moment 3,8 miljoen runderen, 12,3 miljoen varkens en 101,7 miljoen kippen. En al deze miljoenen dieren moeten eten. Mondiaal wordt driekwart van alle landbouwgrond gebruikt voor de productie van veevoer, zoals soja. Er wordt wereldwijd op grote schaal bos (regenwoud) gekapt om al dat voer te verbouwen. Zo trekken mensen steeds verder het leefgebied van wilde dieren in.

Door die toegenomen interactie met wilde dieren komen mensen ook vaker in contact met nieuwe ziekten. Een derde van de zoönose-uitbraken werd veroorzaakt door de gevolgen van ontbossing. Zo sloeg het Nipahvirus over van vleermuizen naar varkens toen het bos werd gekapt en zij met elkaar in contact kwamen. Daarna sprong het virus over van varkens op mensen, met vele zieken en doden tot gevolg.

Broedplaats 

En dan is er nog de vee-industrie zelf. Experts waarschuwen al jaren voor het risico op het ontstaan van gevaarlijke zoönosen in de veehouderij. En zoals viroloog Peter Rotier het onlangs formuleerde: ‘Ook in onze eigen veestallen feesten de virussen’. Eigen veestallen, daar hebben we er nogal wat van.

Vee speelt een grote rol bij de overstap van ziekteverwekkers van wilde dieren naar mensen. Kippen, koeien en varkens vormen een soort brug naar ons. Dit geldt zeker voor dieren in de intensieve veehouderij, omdat die dieren elkaar gemakkelijk besmetten in overvolle stallen en het virus zich zo snel verspreidt.

Dieren in de intensieve veehouderij zijn veel vatbaarder voor ziekten. Melkkoeien zijn gefokt op hoge productie, kippen en varkens zijn gefokt op snelle groei, niet op een goede weerstand. De weerbaarheid wordt verder verkleind door slechte leefomstandigheden en chronische stress. Bovendien is er weinig sprake van genetische variatie tussen de dieren, wat de verspreiding in een stal vergemakkelijkt. De intensieve veehouderij is een broedplaats voor potentieel gevaarlijke zoönosen.

Hervorming nodig

De coronacrisis toont aan dat we spelen met vuur. Wereldwijd, maar ook in Nederland. We moeten de druk op de aarde verminderen, daarom het is belangrijk dat we veel minder vlees gaan eten. Minder vlees betekent minder dieren en minder ontbossing. Daarnaast moeten we aan de slag met ons eigen broeinest: de intensieve veehouderij. Er is een stevige hervorming nodig naar gezonde kringlooplandbouw: minder dieren, sterkere dieren en meer ruimte.

Het roer moet om. Zowel de overheid als de agro-foodsector zijn extreem gericht op de korte termijn. De intentie om minder vlees te eten wordt zelfs actief tegengewerkt door subsidies en vleesstunts. De huidige crisis biedt een uitgelezen kans om het anders te doen en over te stappen naar een veilige en toekomstbestendige veehouderij. Dat is beter voor de dieren, beter voor de wereld, en beter voor onszelf.

Bronnen:

UN 2020 – Coronaviruses: are they here to stay?

UN 2016 – UNEP frontiers, Emerging Issues of Environmental Concern

Live Science 2019 – Deforestation: Facts, Causes & Effects

National Geographic 2019 – Deforestation is leading to more infectious diseases in humans

EOS wetenschap 2020 – Ook in onze eigen veestallen feesten de virussen

Dit bericht is afkomstig van de website van Wakker Dier:

https://www.wakkerdier.nl/nieuws/coronacrisis-dwingt-tot-hervormen-vee-industrie/

Categorieën
Wakker Dier

Wakker Dier start Meldpunt Hittestress

Wakker Dier opent vandaag een Meldpunt Hittestress voor dieren in de vee-industrie. Mensen kunnen online melden wanneer zij dierenleed door hitte zien. “De komende zomer zullen miljoenen dieren weer last hebben van hittestress. Met het Meldpunt willen we dit dierenleed zichtbaar maken en politiek agenderen,’ zegt Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie.

Bij hittestress kunnen dieren niet meer voldoende afkoelen, met allerlei welzijnsproblemen of zelfs de dood tot gevolg. Vooral ‘hoogproductieve dieren’, zoals plofkippen en koeien die veel melk geven, hebben snel last van warmte. Koeien met hittestress hijgen en zweten, kippen hijgen en spreiden hun vleugels en varkens rollen door de poep. Algemene symptomen zijn een snelle ademhaling en uiteindelijk de dood door hartfalen. “Hitte is een enorm drama voor de dieren, maar het blijft buiten beeld,” zegt Hilhorst.

Meldpunt

Wakker Dier roept burgers op om melding te doen als zij dieren met hitteproblemen zien. Een melding kan worden gedaan via de webpagina. Hittestress is vooral zichtbaar in overvolle en bloedhete transportwagens waar de dieren niet aan de hitte kunnen ontsnappen, en in weilanden waar de dieren vaak geen schaduw hebben. “Ook buiten het zicht is veel leed, in dichte kippen- en varkensstallen,” zegt Hilhorst, “Daar is het meestal nog warmer dan buiten.”

Telling

Wakker Dier houdt het aantal dagen bij waarop dieren hittestress kunnen ervaren (vanaf 22 ºC en een luchtvochtigheid vanaf 75 procent). Vorig jaar telde 39 hittestressdagen. Naar verwachting zal het aantal dagen met hittestress de komende jaren door klimaatverandering toenemen. Vorig jaar werd de vee-industrie verrast door de hoge temperaturen en stierven 163.000 dieren. “Als er nu niets gedaan wordt, wijst alles erop dat er ook dit jaar weer duizenden dieren aan de hitte zullen bezwijken,” zegt Hilhorst.

Rol LNV

Het ministerie van LNV en de NVWA zijn niet voldoende voorbereid op de hittestress die miljoenen dieren deze zomer zal treffen. Wakker Dier riep de overheid daarom eerder al op om zo snel mogelijk te komen met een Nationaal Hitteplan voor dieren. Om de urgentie van het probleem te onderstrepen lanceert de dierenwelzijnsorganisatie nu een Meldpunt. “De tijd dringt. De problemen voor de dieren zullen de komende jaren alleen maar toenemen,” aldus Hilhorst.

Dit bericht is afkomstig van de website van Wakker Dier:

https://www.wakkerdier.nl/persberichten/wakker-dier-start-meldpunt-hittestress/

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht Wakker Dier

Big Broeder cam ‘Kom uit je ei!’

Na het broedproces blijven deze kuikens bij hun moeder. Na tien dagen gaan zij vrij rondscharrelen op de boerderij, waar ze hun hele leven blijven. Op een leeftijd van vijf maanden gaan ze zelf eieren leggen. De cam blijft ongeveer vier weken actief, gedurende het gehele broedproces.

Natuur vs. broedmachine

Wakker Dier wil met deze cam een inkijkje geven in het broedproces van een kip. “We laten zien hoe de natuur het heeft bedacht en willen mensen ervan bewust maken dat het er in de vee-industrie toch echt anders aan toe gaat,” zegt Anne Hilhorst. Een kuiken in de intensieve veehouderij komt in een broedmachine ter wereld en zal zijn moeder nooit zien.

De droom

De dierenwelzijnsorganisatie wil met de cam op een praktische manier haar doelen dichterbij te brengen. “Het is onze droom dat de moederliefde die deze kip op haar kuikentjes over kan brengen, werkelijkheid wordt voor alle dieren in de vee-industrie,” zegt Hilhorst. “Dat ligt helaas nog ergens in de toekomst.”

Wakker Dier agendeert welzijnsproblemen van de dieren in de vee-industrie en creëert op die manier een markt voor een keurmerk of een diervriendelijker product. “Zo maken we de weg vrij voor écht diervriendelijker producten,” zegt Hilhorst.

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht Wakker Dier

Vlees is de hete aardappel

Veel dieren-, milieu- en gezondheidsorganisaties zaten vorige week vol verwachting klaar. Er waren al persberichten geschreven die juichend spraken over een doorbraak in Europa. Daar was ook reden toe. In een uitgelekt klimaatplan van ‘onze’ Eurocommissaris Timmermans stond het immers onomwonden: we gaan stoppen met het stimuleren van de productie en consumptie van vlees. Er gaat jaarlijks immers zo’n 28 miljard euro via een veelvoud aan subsidies en inkomenssteunregelingen naar de Europese vee-industrie.

Subsidiegekte

Die stap werd overtuigend gemotiveerd: bijna 70 procent van de landbouwgrond in Europa wordt gebruikt voor vee. De vee-industrie veroorzaakt 70 procent van de emissie van broeikasgassen door de landbouw. De vleesproductie en -consumptie aanpakken is onontkoombaar. De subsidie stopzetten een belangrijke stap.

Een pervers voorbeeld van de huidige Brusselse subsidiegekte, is dat jaarlijks tientallen miljoenen euro’s subsidie verstrekt worden aan vleesreclames. ‘Kip het meest veelzijdige stukje vlees’. Dat soort reclames, om u, ten koste van uw gezondheid, het klimaat en de dieren, nóg meer vlees te laten eten. Betaald van uw belastingcenten! Daar zou eindelijk een einde aan komen. Wie kan daar nu tegen zijn?

Mest

Maar tussen het uitlekken van het conceptplan en de definitieve versie moet het flink naar mest hebben geroken in de Brusselse lobby-wandelgangen. Het gelekte conceptplan werd in de laatste fase grondig herschreven. De veesector stelde ‘haar’ miljarden veilig. De klare taal over het einde aan “het stimuleren van de consumptie en productie van vlees” werd geschrapt. Zelfs de subsidies voor vleesreclames bleven overeind.

We zijn weer terug bij af. Het is voor vrijwel geen varken weggelegd, maar in Brussel blijven ze zonder gêne aanmodderen. Er is een schrijnend gebrek aan lef, uit vrees voor de gevolgen wanneer men de vleeslobby tegen de haren in strijkt. En dat speelt niet alleen in Brussel.

Stikstofcrisis

Die vleeslobby is berensterk, bleek ook tijdens de stikstofcrisis in eigen land. De crisis leidde tot flinke schade aan de Nederlandse economie. Zo kwam de woningbouw plat te liggen en liep de woningnood op. Terwijl de stikstofschade aan de natuur vooral wordt veroorzaakt door de vee-industrie.

Extreme (vee)boeren mogen gewoon aanschuiven in het Haagse torentje nadat zij snelwegen plat legden, dreigementen uitten en met ongepaste vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog kwamen. Uitkomst: boterzacht nieuw stikstofbeleid.

Vleeslobby

Maar in het regeerakkoord staat het er toch echt: via de ‘transitieagenda’ wordt een forse verlaging van de vleesconsumptie en -productie als belangrijk toekomstdoel geschetst. Heeft u er iets van gemerkt? Zelfs een einde aan vleesreclames is kennelijk politiek al té vergaand.

Nederland heeft de hoogste vee-dichtheid van Europa, waarschijnlijk zelfs van de wereld. Dat is onhoudbaar, daar zijn wetenschappers, instituten en ook zelfs de meeste overheden het wel over eens. Vlees is het verleden. Plantaardig is de toekomst. Maar er is een schrijnend gebrek aan lef om het tegen de enorme vleeslobby op te nemen. Die verdedigt haar gevestigde belangen met hand en tand.

Of het nu Brussel is, Den Haag of elders, vlees is de hete aardappel op ieders bord.

Dit artikel verscheen op 22 mei 2020 op de opinie-site Joop.

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Wakker Dier

Coronacrisis dwingt tot hervorming vee-industrie

Gevaarlijke zoönosen zijn geen exclusief Chinese aangelegenheid. Een nieuw virus kan overal ter wereld ontstaan. En zich razendsnel verspreiden door onze geglobaliseerde economie. Het is niet de vraag of maar wanneer de volgende pandemie uitbreekt. En de intensieve veehouderij speelt hierin een belangrijke rol.

Veeteelt en ontbossing

We houden ongelofelijk veel vee. Alleen al in Nederland leven er op dit moment 3,8 miljoen runderen, 12,3 miljoen varkens en 101,7 miljoen kippen. En al deze miljoenen dieren moeten eten. Mondiaal wordt driekwart van alle landbouwgrond gebruikt voor de productie van veevoer, zoals soja. Er wordt wereldwijd op grote schaal bos (regenwoud) gekapt om al dat voer te verbouwen. Zo trekken mensen steeds verder het leefgebied van wilde dieren in.

Door die toegenomen interactie met wilde dieren komen mensen ook vaker in contact met nieuwe ziekten. Een derde van de zoönose-uitbraken werd veroorzaakt door de gevolgen van ontbossing. Zo sloeg het Nipahvirus over van vleermuizen naar varkens toen het bos werd gekapt en zij met elkaar in contact kwamen. Daarna sprong het virus over van varkens op mensen, met vele zieken en doden tot gevolg.

Broeihaard 

En dan is er nog de vee-industrie zelf. Experts waarschuwen al jaren voor het risico op het ontstaan van gevaarlijke zoönosen in de veehouderij. En zoals viroloog Peter Rotier het onlangs formuleerde: ‘Ook in onze eigen veestallen feesten de virussen’. Eigen veestallen, daar hebben we er nogal wat van.

Vee speelt een grote rol bij de overstap van ziekteverwekkers van wilde dieren naar mensen. Kippen, koeien en varkens vormen een soort brug naar ons. Dit geldt zeker voor dieren in de intensieve veehouderij, omdat die dieren elkaar gemakkelijk besmetten in overvolle stallen en het virus zich zo snel verspreidt.

Dieren in de intensieve veehouderij zijn veel vatbaarder voor ziekten. Melkkoeien zijn gefokt op hoge productie, kippen en varkens zijn gefokt op snelle groei, niet op een goede weerstand. De weerbaarheid wordt verder verkleind door slechte leefomstandigheden en chronische stress. Bovendien is er weinig sprake van genetische variatie tussen de dieren, wat de verspreiding in een stal vergemakkelijkt. De intensieve veehouderij is een broeihaard voor potentieel gevaarlijke zoönosen.

Hervorming nodig

De coronacrisis toont aan dat we spelen met vuur. Wereldwijd, maar ook in Nederland. We moeten de druk op de aarde verminderen, daarom het is belangrijk dat we veel minder vlees gaan eten. Minder vlees betekent minder dieren en minder ontbossing. Daarnaast moeten we aan de slag met ons eigen broeinest: de intensieve veehouderij. Er is een stevige hervorming nodig naar gezonde kringlooplandbouw: minder dieren, sterkere dieren en meer ruimte.

Het roer moet om. Zowel de overheid als de agro-foodsector zijn extreem gericht op de korte termijn. De intentie om minder vlees te eten wordt zelfs actief tegengewerkt door subsidies en vleesstunts. De huidige crisis biedt een uitgelezen kans om het anders te doen en over te stappen naar een veilige en toekomstbestendige veehouderij. Dat is beter voor de dieren, beter voor de wereld, en beter voor onszelf.

Een ingekorte versie van dit artikel verscheen op woensdag 13 mei 2020 op de opiniepagina van het Algemeen Dagblad.

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Wakker Dier

24.000 kippen komen om in vlammenzee

Dit is al de zoveelste brand dit jaar. Zeker 45.000 dieren zijn in 2020 omgekomen in een brand. Ongelofelijke aantallen. Vanwege het ernstige leed, maar ook omdat we zoveel kunnen doen om dit te voorkomen. Toch weigert de overheid in te grijpen.

In de meeste stallen zijn dieren even slecht beschermd als een loods met wc-rollen. In nieuwere stallen zijn er enkele maatregelen genomen om de stal iets veiliger te maken, maar een simpele brandmelder is bijvoorbeeld niet verplicht. Net als goede brandwerende muren of voldoende bluswater.

Wakker Dier vraagt de overheid al jaren om de dieren beter te beschermen, maar de minister geeft aan dat veel maatregelen niet kosten effectief zijn. Wederom gaat het belang van goedkoop vlees boven dierenwelzijn.

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Wakker Dier

Reclame Code Commissie: NZO zuivelcampagne misleidend

Op de campagnewebsite vertelt NZO hoe goed de zuivelsector is voor de dieren, de natuur, onze gezondheid en de economie. Wakker Dier vocht bij de RCC 28 claims aan; bij 12 daarvan stelt de RCC Wakker Dier nu in het gelijk. “Veel informatie was te gelikt, te suggestief en twaalf uitspraken dus ronduit onjuist en misleidend,” zegt Hilhorst.

Ongezonde koeien

In tegenstelling tot wat NZO in de campagne beweert, wordt in de praktijk wel degelijk melk van ongezonde koeien verkocht. Door hoge productie en efficiëntie in de zuivelsector kampt het merendeel van de koeien met gezondheidsproblemen. Maar liefst 29 procent van de koeien heeft jaarlijks last van uierontsteking en de schatting van het aantal koeien met klauwproblemen varieert door de jaren van 25 tot wel 70 procent. De RCC honoreerde de klacht hierover van Wakker Dier.

Voedingscentrum

NZO pretendeert in de campagne ook dat zuivel in een gezond dieet past en dat het Voedingscentrum zuivelconsumptie daarom aanmoedigt. Maar de RCC oordeelt dat NZO niet ronduit mag zeggen dat zuivel gezond is. Volle melk en het merendeel van de kazen (met meer dan 30+ aan vet) bevatten namelijk te veel verzadigd vet of zout om gezond te kunnen worden genoemd. Zij staan dan ook niet in de Schijf van Vijf.

Stikstofcrisis

NZO beweert dat het boerenland “een optimale voer- en mestkringloop” heeft en duidt zuivel aan als “duurzaam”. De RCC bestempelt beide uitspraken als misleidend. “Als dit werkelijkheid zou zijn, zat Nederland nu niet in een stikstofcrisis. Er is een enorme instroom van veevoer naar Nederland en de mest klotst hier tegen de plinten. Dit heeft dramatische gevolgen voor de biodiversiteit. Heel Nederland draait nu op voor de gevolgen van die crisis,” zegt Hilhorst.

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht Wakker Dier

Stunts met kip oorzaak nieuwe stijging kiloknallers

Na een daling vanaf 2015 nam vorig jaar het aantal kiloknallers voor het eerst weer toe. Die ontwikkeling zet door in het eerste kwartaal van 2020. “De toename in kiloknallers lijkt structureel te worden. Een zorgwekkende trend,” zegt Hilhorst. Het aantal aanbiedingen van vlees met een dierenwelzijnskeurmerk is niet toegenomen.

Albert Heijn

Albert Heijn heeft in het eerste kwartaal van 2020 verreweg de meeste aanbiedingen met keurmerkloze kip (136). Het Zaanse concern is met 54 extra kip-kiloknallers de grootste stijger, en wordt op afstand gevolgd door Vomar (24) en Dirk (17). “Albert Heijn toont zich niet alleen wat betreft kippenwelzijn, maar ook met het reclamebeleid een achterloper,” zegt Hilhorst.

Kiloknallers

Kiloknallers zijn aanbiedingen voor vlees en vleeswaren zonder dierenwelzijnskeurmerk. Supermarkten gebruiken deze stunts om klanten naar hun winkels te lokken. Hierdoor stuwen zij de verkoop van dit leedvlees op. Wakker Dier volgt sinds 2010 de aanbiedingen van de supermarkten. De organisatie volgt hiervoor de grootste supermarkten: Albert Heijn, Aldi, Coop, Deen, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Jumbo, Lidl, Plus, Spar en Vomar.

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Wakker Dier

Klacht tegen reclame Farmers Defence Force

Nederland ‘produceert’ jaarlijks ongeveer 500 miljoen dieren, onder industriële omstandigheden. De vee-industrie is volgens Wakker Dier verre van natuurlijk. Dikbilkoeien en plofkippen zijn enkele bekende uitwassen van dit systeem met doorgefokte, snelgroeiende dierenrassen. “Als een mens net zo snel zou groeien als een vleeskuiken, dan zou hij op tweejarige leeftijd 160 kilo wegen. Dat is niet puur natuur,” zegt Anne Hilhorst.

Antibiotica

De massaliteit, de selectie op snelle groei en de onnatuurlijke leefomgeving maken dieren in de vee-industrie vatbaar voor ziekten. Om die ziekten te verhelpen wordt nog altijd massaal antibiotica gebruikt. Ook vinden veel pijnlijke ingrepen plaats. Zo worden de krulstaarten van biggetjes afgebrand, wordt bij kalkoenen een stuk van de snavel verwijderd, en wordt bij kalfjes de hoornaanzet weggebrand. “Dat zijn ingrepen aan het natuurlijke lichaam van dieren om ze aan te passen aan een onnatuurlijke omgeving,” zegt Hilhorst.

Kalversterfte

Farmers Defence Force stelt in zijn campagne ook dat boeren produceren met “het beste” voor dieren. Ook deze claim vindt Wakker Dier onjuist. Zo krijgen mannelijke kalfjes vaak minder aandacht en zorg omdat ze economische gezien vrijwel waardeloos zijn. Mede daardoor ligt het sterftepercentage van kalveren in Nederland al jaren boven de tien procent. Volgens wetenschappers van de WUR kan het sterftepercentage flink naar beneden en zijn “bewustwording, tijd en mentaliteit van de veehouder belangrijke factoren die een rol spelen bij de resultaten van de kalveropfok”.