Categorieën
Terre des Hommes

Rapport kinderhulporganisaties: Covid-19 eist zware tol onder kinderen

Een nieuw rapport van 6 grote kinderhulporganisaties waaronder Terre des Hommes, laat zien dat de negatieve impact van Covid-19 op het leven van kinderen – juist op de lange termijn – zeer groot is.

Voor de komende jaren wordt gevreesd voor een toename in geweld tegen kinderen en blijvende gezondheidsschade. Tegelijkertijd is er door de economische achteruitgang minder geld beschikbaar voor kinderbescherming. 

Volgens het rapport worden wereldwijd 85 miljoen meer kinderen bedreigd door fysiek, seksueel en psychisch geweld. Nog immer zijn in veel landen de scholen gesloten. In Kenia gaan de scholen pas in januari 2021 open. Veel ouders en verzorgenden zijn door het verlies van hun baan gestresster en gewelddadiger. 

Toename gedwongen kindhuwelijken

Voor 13 miljoen meisjes dreigt in de komende 10 jaar een gedwongen kindhuwelijk. Op basis van  ervaringen uit eerdere rampen becijferen de hulporganisaties dat voor 4 miljoen van hen dit binnen twee jaar realiteit wordt. 

Meldlijnen voor huiselijk geweld bij kinderen van over de hele wereld laten een sterke toename zien in hulpvragen. Zo ook bij onze partner Childline Thailand. Bij hen kwamen in mei zes keer zoveel telefoontjes binnen als gemiddeld over de maanden januari en februari van 2020. 

Door de problemen in eigen land staan rijkere landen niet te springen om ontwikkelingslanden financieel bij te staan. Dat zien we hier aan hoe Nederland omgaat met het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), die adviseerde 1 miljard Euro voor internationale Covid-19 hulp aan armste landen te besteden. Het kamerdebat over dit advies wordt bijvoorbeeld door de VVD vertraagd tot aan Prinsjesdag. 

Zie hier het rapport Ending violence against children van de 6 grote kinderhulporganisaties, verenigd in de Joining Forces-coalitie

Childline Thailand, een kinderhulptelefoon, ontving afgelopen mei 6x zoveel telefoontjes als in de maanden januari en februari

Download het rapport

Dit bericht is afkomstig van de website van Terre des Hommes:

https://www.terredeshommes.nl/nl/actueel/covid-19-eist-zware-tol-onder-kinderen

Categorieën
Kinderen en kansen Terre des Hommes

Terre des Hommes behaald her-certificering

Kindveilige organisatie

Als kindgerichte instelling staat kinderbescherming centraal bij Terre des Hommes Nederland. Het verwijst naar onze interne maatregelen – beleid, procedures en praktijken – die worden gebruikt om ervoor te zorgen dat een organisatie zelf een kindveilige organisatie is. Terre des Hommes Nederland geeft hoge prioriteit aan de bescherming van kinderen om ervoor te zorgen dat geen enkel kind schade wordt berokkend door het personeel van onze en onze partners, vrijwilligers of degenen die met ons zijn verbonden, zoals consultants en journalisten.

De internationale federatie van Terre des Hommes heeft onlangs een certificering voor Keeping Children Safe Level 1 behaald, drie jaar nadat we voor het eerst een certificering had behaald. Het proces omvatte de herziening van de normen, het beleid en de praktijken van de leden van ons netwerk, die wereldwijd actief zijn om kinderen en jongeren mondiger te maken en te beschermen, met hoofdkantoor in vijf Europese landen. 

Als organisatie die is geworteld in het Verdrag inzake de rechten van het kind, is de veiligheid van kinderen en het beginsel “doe geen kwaad” van cruciaal belang voor ons werk. Om onze Level 1-certificering met Keeping Children Safe te vernieuwen, hebben we onze collectieve capaciteit en expertise versterkt en de bestaande praktijken op elkaar afgestemd. 

De aanbevelingen van Keeping Children Safe zullen leidend blijven voor het overwinnen van mogelijke zwakke punten in ons beveiligingssysteem. We waarderen de steun en begeleiding van Keeping Children Safe […]. ‘ – Delphine Moralis, secretaris-generaal – TDHIF

Categorieën
Kinderen en kansen Terre des Hommes

‘DingDonggg’, we mogen weer: (corona-proof) deur-aan-deur werven!

Veiligheid staat bovenaan! Hoe werkt dat dan?

De wervers houden 1,5 meter afstand en nieuwe donateurs kunnen veilig en gemakkelijk contactloos inschrijven. 

Juist nu is alle steun nodig!

Een pandemie kent geen grenzen, onze hulp voor kinderen ook niet. Onze teams komen wereldwijd in actie om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kwetsbare kinderen de zorg en bescherming krijgen die ze nodig hebben. Juist nu tijdens de corona crisis is hulp extra hard nodig.

Daarom gaan we juist nu langs de deuren om te vragen voor steun, zodat we samen deze kinderen beter kunnen beschermen. Nu tegen het coronavirus maar ook tegen elke vorm van uitbuiting. 

 

Weer de straat op! Om voldoende geïnformeerd weer van start te gaan vragen we kort de aandacht voor deze twee belangrijke zaken. 

Heeft u vragen over donateurwerving via deur aan deur in coronacrisis? Neemt u contact op met de speciale COVID-19 Hotline. Geopend van maandag t/m zaterdag van 09:00-21:00 uur via: 020-2157377. (Dit nummer is geopend door de vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN)

Alle CBF-Erkende goede doelen gebruiken voor hun huis-aan-huis werving het Plansysteem Wervingsrooster. U kunt dit rooster bekijken op de CBF website. Deze week starten we in wijken rondom Amsterdam en Rotterdam.

Categorieën
Kinderen en kansen Terre des Hommes

Een olifant, een giraffe en corona

Door middel van bewustwording en gemakkelijke tips, helpen wij zo de verspreiding van corona tegen te gaan. Kinderen en gezinnen in de armste delen van de samenleving over de hele wereld kunnen zichzelf minder goed beschermen tegen Covid-19. De problemen waarmee deze kinderen worden geconfronteerd, worden verergerd door de uitdaging die Covid-19 stelt.

Terre des Hommes heeft wereldwijd verschillende programma’s ontwikkeld die het Covid-19-coronavirus kunnen vertragen:

 • Het Gravit’eau-project heeft overal ter wereld handwas stations geïnstalleerd.
 • In Ecuador verdeelt Terre des Hommes desinfecterende middelen, hygiënekits en gezichtsmaskers aan kinderen en gezinnen.
 • In Irak wordt psychosociale steun voor ontheemde kinderen en jongeren nu op afstand of van deur tot deur verleend.
 • In Lombardije, Italië, hebben we een gratis hulplijn geopend die bemand is door psychologen voor artsen die tijdens de pandemie met kwetsbare gezinnen werken.
 • In India zetten jonge leiders van de Girls Advocacy Alliance vanuit huis voorlichtingscampagnes op en verspreiden deze.
 • In Libanon geven we voorlichting aan Syrische vluchtelingenkinderen.

We gaan bovendien door met de strijd tegen meisjesbesnijdenis ondanks Covid-19. Een opvangcentrum van Terre des Hommes in Tanzania heeft 121 kinderen opgevangen die een verhoogd risico liepen vanwege school sluitingen.

Samen gaan we de verspreiding van corona tegen

 • Niezen of hoesten in je elleboog. Was regelmatig je handen. Leer jongere gezinsleden hoe ze het moeten doen.

In deze moeilijke tijd blijft onze prioriteit de rechten en het welzijn van kinderen. Hoewel de impact op de langere termijn vooralsnog onvoorspelbaar is, staan we klaar om hen te ondersteunen en te beschermen naar ons beste vermogen. Help jij ook mee door dit bericht zoveel mogelijk te delen op social media via de share buttons?

Categorieën
Kinderen en kansen Terre des Hommes

Blessing wil meisjes de kans geven om zelf te beslissen

“Ik moest van school af vanwege mijn zwangerschap, omdat er niemand anders was die voor mijn baby kon zorgen. Ik kreeg geen hulp van mijn ouders. Ik huilde elke dag en voelde me hopeloos”, vertelt ze.

Strijder voor meisjesrechten

Blessing kwam in een donkere periode terecht vol met zorgen over haar toekomst. Hier kwam verandering in toen ze werd uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de Girls Advocacy Volunteers in Lofa County in het noorden van Liberia. Zij maken deel uit van de Girls Advocacy Alliance (GAA), een vijfjarig programma waarin Terre des Hommes samenwerkt met Plan International, Defence for Children – ECPAT en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma heeft als doel om geweld tegen meisjes en jonge vrouwen uit te bannen en hun economische kansen te versterken. De Girls Advocacy Volunteers waar Blessing deel van uitmaakt komen samen om te leren over hun rechten en elkaar te ondersteunen.

Ze werd al snel een actief lid van de groep en werd erkend voor haar inzet en passie. “Ze roepen me op als ze willen dat iemand zich inzet voor meisjes en ze moedigen me aan door te zeggen: ‘Blessing, je kunt het, ga zo door!’.”

Belangrijkste spreker

Blessing vond iemand die haar kon helpen met het zorgen voor haar dochtertje en gaat nu weer naar school. Eind 2020 zal ze haar diploma van de middelbare school krijgen. Ook heeft ze haar werk voor de GAA voortgezet en werd ze in januari van dit jaar gekozen als de belangrijkste spreker tijdens de lancering van een campagne over gendergelijkheid van Plan International in Lofa County.

Ik wil niet dat andere meisjes hetzelfde meemaken als wat ik als tiener heb meegemaakt.

Ze gaf een toespraak over meisjesrechten, gelijke vrijheid en gelijke vertegenwoordiging voor meisjes. Ze daagde haar collega’s uit om meer te doen in de strijd tegen discriminatie. Ook riep ze op tot zwaardere straffen voor verkrachters en mensen die andere vormen van geweld gebruiken tegen meisjes en vrouwen. 

blessing_5.jpg

Veelbelovende toekomst

“Ik wil niet dat andere meisjes hetzelfde meemaken als wat ik als tiener heb meegemaakt. Ik strijd ervoor dat meisjes de kans krijgen om zelf te beslissen en keuzes te maken die goed voor hen zijn. Onze regering moet ruimte creëren voor meisjes om te leren en om zich te ontwikkelen, zodat ze toekomstige leiders kunnen worden.”

Blessing ziet nu een veelbelovende toekomst voor zichzelf. “Ik kijk uit naar de diploma-uitreiking op mijn middelbare school en naar de toespraken die ik in de toekomst ga houden. Ik volg elke training en workshop die door de Girls Advocacy Alliance wordt georganiseerd en ik wil mijn campagnevaardigheden graag verder blijven ontwikkelen.”

Categorieën
ActionAid Aidsfonds Care Nederland Free Press Unlimited ICCO International Campaign for Tibet Leprazending Light for the World Liliane Fonds Ontwikkelingshulp PAX Plan International Nederland Red een kind Save the Children SOS Kinderdorpen Terre des Hommes VSO ZOA

De corona crisis vraagt om nationale én internationale solidariteit

Organisaties roepen overheid op tot internationale solidariteit

In korte tijd is ons leven totaal veranderd. De wereld is overrompeld door de gevolgen van het virus. We zoeken naar een manier om met angst en onzekerheid om te gaan. Tegelijkertijd is het vooral de solidariteit met en de bescherming van de meest kwetsbaren die ons drijft.

Juist nu houden we rekening met elkaar. Zorgen we goed voor onze familie en vrienden en voor diegenen die het extra hard nodig hebben.

In Nederland worden stevige maatregelen genomen om de kwetsbaren te beschermen, de verspreiding van het virus tegen te gaan en de sociale en economische impact op mensen en bedrijven te verzachten.

Wat ons zorgen baart is dat de internationale coördinatie en solidariteit in de bestrijding en aanpak van dit grenzeloze probleem onvoldoende is. Ieder land heeft z’n eigen aanpak binnen de eigen landsgrenzen. Hoewel dat op korte termijn te begrijpen is, stopt het virus niet aan de grens. Deze pandemie kan alleen met een samenhangende, grensoverschrijdende aanpak worden gecontroleerd.

Wereldwijd zullen we solidair moeten zijn met de kwetsbaren. Dat zijn we als mensen aan onszelf en aan elkaar verplicht. Maar dat is ook noodzakelijk voor de wereldwijde volksgezondheid, en dus in het Nederlands belang. Ook voor de economie en onze sociale zekerheid is het beteugelen van deze pandemie essentieel.

De meeste ontwikkelingslanden staan op dit moment nog maar aan het begin van de epidemie en beschikken niet over een hoogwaardig gezondheidszorgsysteem, goede waterleidingen of een stabiele voedselvoorziening. De gezondheidszorg in deze landen zal zonder extra steun al snel bezwijken. Gemiddeld hebben deze landen vijftig keer minder artsen en twintig keer minder ziekenhuisbedden per persoon dan in Europa. Ook zal het virus bijvoorbeeld een impact hebben op de voedselvoorziening, en is betrouwbare informatie over het virus en de bestrijding daarvan een probleem in veel landen.

Om maar niet te spreken van fragiele staten die al jarenlang worden verzwakt door geweld en moeten omgaan met de situatie in vluchtelingenkampen en sloppenwijken. Miljoenen mensen leven dicht opeengepakt, zonder elektriciteit schoon drinkwater en met een gebrek aan voedsel. Hoe kunnen die veilig afstand houden tot elkaar en hun handen regelmatig wassen?

Bovendien dreigen maatregelen in sommige landen juist tégen mensen te werken en bestaande ongelijkheden te vergroten. We zien landen waar parlementen buiten werking worden gesteld en ruimte voor vrije pers, oppositie en mensenrechtenverdedigers wordt beperkt. Discriminatie versterkt zich en vrouwen- en meisjesrechten staan onder druk. Denk bijvoorbeeld ook aan gemarginaliseerde en vervolgde gemeenschappen, gemeenschappen, zoals de LHBTI-gemeenschap, die geen toegang krijgt tot goede gezondheidszorg, of vrouwen die structureel onderbetaald worden en risico’s moeten nemen omdat ze zich niet kunnen veroorloven om thuis te blijven.

Steun aan ontwikkelingslanden en aan maatschappelijk organisaties in die landen, is juist in deze tijd van crisis nodig en zou onderdeel moeten zijn van de noodmaatregelen die dit kabinet neemt. Tenslotte heeft António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, niet voor niets deze week landen opgeroepen om bij te dragen aan een internationaal noodfonds voor de aanpak van de coronacrisis.

Zonder internationale solidariteit ondermijnen we niet alleen de aanpak van de pandemie, maar ook de waarden van onze samenleving.

Afzenders:

 • ActionAid
 • Aidsfonds
 • Amref Flying Doctors
 • Arisa
 • CARE Nederland
 • Centre for Safety and Development
 • CNV International
 • COC Nederland
 • Cordaid
 • Dorcas
 • Foundation Max van der Stoel
 • Free Press Unlimited
 • GZB
 • Heifer
 • Hivos
 • ICCO
 • International Campaign for Tibet
 • International Justice Mission
 • Justice and Peace Netherlands
 • Kerk in Actie
 • Kom over en help
 • Leprazending
 • Light for the World
 • Liliane Fonds
 • Mensen met een Missie
 • Mercy Corps
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
 • ONE Campaign
 • Oxfam Novib
 • Partos
 • Pax
 • Peace Brigades International – Nederland
 • Plan International
 • Prisma
 • Red een Kind
 • RNW Media
 • Rutgers
 • Save the Children
 • Simavi
 • SOS Kinderdorpen
 • Terre des Hommes
 • Tear
 • Verre Naasten
 • VSO Nederland
 • Wemos
 • WO=MEN
 • Women Engage for a Common Future
 • Woord en Daad
 • World Vision
 • ZOA

For English, please click here

Categorieën
Kinderen en kansen Nieuwsbericht Terre des Hommes

Strijd tegen seksuele uitbuiting

In de alliantie Down to Zero werkt Terre des Hommes samen met verschillende partijen om seksuele uitbuiting van kinderen in Azië en Latijns-Amerika uit te bannen. Dit doen we onder meer door kinderen en jongeren psychologisch te begeleiden, ze een vak te leren en ze de kracht te geven om voor zichzelf op te komen.

De Nederlandse Conny Toornstra woont al dertig jaar in Latijns-Amerika en creëert als regiomanager van onze partner ICCO onder andere werkmogelijkheden voor jonge slachtoffers van sekshandel. Landen als Colombia en Bolivia zijn tegenwoordig populaire vakantiebestemmingen, maar veel toeristen hebben weinig zicht op de schrijnende situaties op het platteland en in de sloppenwijken.

Daar leven alleenstaande moeders met tantes, oma’s en soms wel twaalf kinderen in één kamer. De kinderen voelen de verantwoordelijkheid om voor het hele gezin te zorgen en belanden dan al snel in de sekshandel.

“De hulp begint bij de lokale organisaties waarmee wij samenwerken,” aldus Conny. Die organisaties weten precies waar bordelen zitten, wat populaire plekken voor sekswerk zijn en waar ze kwetsbare jongeren kunnen onderscheppen. Conny: “Wij zorgen er dan voor dat ze niet alleen opgevangen worden, maar ook dat ze met hun trauma’s worden geholpen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze economisch onafhankelijk worden.”

Om dat voor elkaar te krijgen, zijn in Colombia en Bolivia kookscholen opgezet. De slachtoffers en ook andere jongeren uit de gemeenschap leren daar koken met producten van het platteland. Ze leren hoe ze een eigen bedrijf moeten opzetten, zodat ze een nieuwe weg kunnen inslaan en er werkgelegenheid wordt gecreëerd. 

Conny: “Armoede is een belangrijke oorzaak van sekshandel. Door slachtoffers psychologisch te ondersteunen én door perspectief te bieden op werk, kunnen we de grondoorzaken van commerciële seksuele uitbuiting aanpakken.”

Over Down to Zero

Met het 5-jarige programma Down to Zero (2016-2020) zet ICCO zich samen met Terre des Hommes, Plan International Nederland, Defence for Children – ECPAT, Free a Girl en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in om commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in tien landen in Azië en Latijns-Amerika uit te bannen. De alliantie stelt kinderen en jongeren in staat zelf voor hun rechten op te komen, helpt gemeenschappen hun kinderen beter te beschermen tegen commerciële seksuele uitbuiting en verbetert en implementeert relevant beleid en wet- en regelgeving. Ook werkt de alliantie samen met het bedrijfsleven, zoals de toeristische sector. 

Lees hier meer over Down to Zero. 

Bovenstaand artikel is verschenen in VROUW Magazine en op Telegraaf.nl, op zaterdag 15/02/2020.

Categorieën
Kinderen en kansen Nieuwsbericht Terre des Hommes

Kinderen van de rekening

Terug naar nul. Dat is het streven van de alliantie Down to Zero, waarin Terre des Hommes samenwerkt met Plan International Nederland, Defence for Children – ECPAT, Free a Girl, ICCO Cooperation en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, om de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in tien landen in Azië en Latijns-Amerika uit te bannen in 2020. In India is het ’t ergst: 1,2 miljoen van de slachtoffers leven daar.

Charlot Spoorenberg bezocht namens Down to Zero een van de projecten in India waar kinderen van prostituees basisonderwijs kunnen krijgen. “Je kunt erover lezen, maar je voelt pas echt hoe rauw en verdrietig het is als je er middenin staat. Vieze straatjes, een enorme stank en moeders in afwerkkamertjes met kinderen op schoot. Die kinderen gaan niet naar school – daar ziet hun omgeving vaak het nut niet van in – dus dit is hun speelgebied.” 

Klap in het gezicht

Spelen op de plek waar hun moeders geld verdienen door in afwerkkamertjes – op bamboepalen en met wanden en plafonds van golfplaten – mannen te ontvangen. Het is de normaalste zaak van de wereld in de rosse buurt van Dhulian, een gemeentestad in het district Murshibadad. Bij de ingang van de wijk, waar een versleten sari als gordijn fungeert, staan groepjes jongens en mannen, waarvan een groot deel naar alle waarschijnlijkheid in een bende zit die de buurt leidt. Het is er bijna vanzelfsprekend dat meisjes prostituee worden, net als hun moeder en oma. Niet als ze meerderjarig zijn, maar vaak al veel eerder, omdat de families zo arm zijn en ieder kind dat geld verdient het leven iets makkelijker maakt. 

“Zelfs als je er van tevoren over hebt gehoord, voelt het als je daar rondloopt als een klap in het gezicht. Het lijkt zo hopeloos,” zegt Charlot. Maar dat is het niet, benadrukt ze. “We kunnen door middel van projecten een sprankje hoop brengen en beweging krijgen in de cultuur en het systeem. In het opvangcentrum krijgen kinderen van prostituees les, eten, drinken en een veilige omgeving. Fulltime onderwijzeres Anjira realiseert zich dat de moeders hun kinderen alleen brengen omdat zij een vrouw is; mannen worden niet vertrouwd. Ze leert de kinderen, in de leeftijd van drie tot vijftien jaar, het alfabet, lezen, liedjes, dansen en vooral even kind zijn.” 

Juf Anjira zorgt voor een andere toekomst voor de kinderen. 

Signalerende functie

Juf Anjira heeft ook een signalerende functie, legt Charlot uit. “Als zij hoort dat er een minderjarig meisje aan het werk wordt gezet in de rosse buurt, trekt ze aan de bel. We hopen daarmee de cirkel te kunnen doorbreken. Nu gaat het van generatie op generatie; vaak zijn oma’s, dochters en kleindochters allen prostituee. In een stad als Calcutta zijn we al veel verder, daar willen prostituees echt niet dat hun kinderen hetzelfde gaan doen als zij. De moeders in Dhulian willen natuurlijk ook het beste voor hun kinderen, maar moeten eerst nog zien dat er een betere toekomst voor die kinderen mogelijk is.” 

De vrouwen lachten schamper toen ze hoorden over het project, weet Charlot. “Maar omdat de kinderen ook eten en drinken krijgen en een aantal moeders en oma’s inzag dat de vieze straatjes ook niet ideaal zijn voor hun (klein) kind, brachten ze ze toch. Intussen wordt het centrum goed bezocht. Ook de lokale politie en overheid zien in dat er iets moet gebeuren.” 

Terug naar nul

Down to Zero heeft een vijfjarig programma (2016-2020) opgesteld. De alliantie stelt kinderen en jongeren in staat zelf voor hun rechten op te komen, helpt gemeenschappen hun kinderen beter te beschermen tegen commerciële seksuele uitbuiting en verbetert en implementeert relevant beleid en wet- en regelgeving in tien landen in Azië en Latijns-Amerika. Ook werkt de alliantie samen met het bedrijfsleven, zoals de toeristische sector. 

Kijk voor meer informatie op www.downtozero.nl 

Bovenstaand artikel is verschenen in VROUW Magazine en op Telegraaf.nl, op zaterdag 21/12/2019.

Categorieën
Kinderen en kansen Nieuwsbericht Terre des Hommes

Het vader-dochterduo dat samen strijdt tegen seksuele uitbuiting

Bienvenida is jonge leider uit Punta Cana en een drijvende kracht binnen het Down to Zero-programma van Terre des Hommes, Defence for Children-ECPAT, Free a Girl en Plan International Nederland. Het doel van het programma is om seksuele uitbuiting van kinderen in de Dominicaanse Republiek en tien andere landen uit te roeien. Ze leidt een groep op haar school die jonge mensen vertel hoe ze kunnen voorkomen dat ze zelf, of mensen van wie ze houden, uitgebuit worden. 

Bondgenoot

Bienvenida is erg enthousiast over het Down to Zero-programma en heeft een bondgenoot waar ze altijd op kan rekenen, namelijk haar vader Ismael. Hij heeft haar alleen opgevoed, ongebruikelijk in een samenleving waarin alleenstaande vaders zeldzaam zijn. 

Ik raakte betrokken bij Down to Zero omdat ik jonge mensen die seksueel misbruikt worden wilde helpen. – Bienvenida

Hoewel vader en dochter in armoede leven – Ismael kan niet lezen of schrijven en ze leven van het kleine inkomen dat hij sinds zijn jeugd verdient met het boerenwerk – is dit vader-dochterduo vastbesloten om ervoor te zorgen dat Bienvenida en haar leeftijdgenoten een leven zonder geweld en vol kansen krijgen. 

Bienvenida

“Ik raakte betrokken bij Down to Zero omdat ik jonge mensen die seksueel misbruikt worden wilde helpen. Ook wilde ik met anderen praten over hoe ze kunnen voorkomen dat het met hen gebeurt. Door Down to Zero heb ik geleerd dat geen enkele man of persoon – zelfs geen enkel familielid – mijn lichaam mag laten aanraken tegen mijn wensen in.” 

201905-dom-98.jpg

In de meeste gevallen zijn de slachtoffers van seksuele uitbuiting kwetsbare meisjes; meisjes die in armoede leven en die mogelijk te maken hebben gehad met huiselijk geweld, kindermishandeling, zwangerschap of vroegtijdig van school zijn gegaan en onder druk zijn gezet door familieleden. 

“Op mijn school is er een meisje dat seksueel uitgebuit wordt en haar ouders vinden dit goed. Ze doet het voor het geld, zodat zij en haar moeder iets kunnen kopen”, vertelt Bienvenida. “He is echt belangrijk dat ouders met hun kinderen praten en dat ze tijdens hun jeugd leren wat wel en niet kan, zodat ze in de toekomst niet worden misbruikt of uitgebuit door mannen.” 

Ik gaf alles op voor mijn dochter. – Ismael

Ismael 

“Toen ik elf jaar oud was, stierf mijn broer, en kort daarna mijn moeder. Ik denk van verdriet. Ik moest school verlaten om in de cacaovelden te gaan werken. Ik voedde mijn dochter alleen op. Haar moeder liet me achter met Bienvenida toen ze een baby van drie maanden oud was. Vanaf dat moment hing ik niet meer op straat en dronk ik geen alcohol meer. Ik gaf alles op voor mijn dochter”, vertelt Ismael. 

201905-dom-85.jpg

“Seksuele uitbuiting van kinderen komt hier helaas veel voor. Er zijn veel toeristen die op zoek zijn naar meisjes van 14 of 15 jaar. Soms zijn het meisjes die door hun familie misbruikt zijn of van wie de ouders geld willen. “Neem mijn dochter mee”, zeggen ze. Dit gebeurt heel vaak. Ze doen het omdat ze niet genoeg eten hebben, ze hebben niets.” 

Ik laat niemand mijn dochter misbruiken. – Ismael

“Wij hebben niet veel meer dan die mensen, maar wat er ook gebeurt, ik laat niemand mijn dochter misbruiken. Als iemand dit probeert, dan krijgen ze met mij te maken. Ik wil dat Bienvenida op een dag gaat studeren en een goed beroep krijgt. Ik weet niet of ik het me kan veroorloven om haar naar een universiteit te sturen, maar ik wil het proberen. Ik wil niet dat er een man in haar leven komt alleen maar om te trouwen. ‘Ga studeren zodat je niet afhankelijk bent van een man, zodat je voor jezelf kunt zorgen en niet in dezelfde situatie als ik terechtkomt’ – dat is wat ik tegen haar zeg. Ik wil dat ze meer kansen krijgt dan ik heb gehad. Ik help haar zodat ze vooruit kan komen”, aldus Ismael. 

Down to Zero 

Wereldwijd zijn twee miljoen kinderen slachtoffer van commerciële seksuele uitbuiting. In een alliantie genaamd Down to Zero werken Terre des Hommes, Plan International Nederland, Defence for Children – ECPAT, Free a Girl en ICCO Cooperation samen om commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in elf landen in Azië en Latijns-Amerika uit te bannen in 2020. Down to Zero wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het vijfjarige programma (2016-2020) stelt kinderen en jongeren in staat zelf voor hun rechten op te komen, helpt gemeenschappen hun kinderen beter te beschermen tegen commerciële seksuele uitbuiting en verbetert en implementeert relevant beleid en wet- en regelgeving in de elf landen. Ook werkt de alliantie samen met het bedrijfsleven, zoals de toeristische sector.

> Lees hier meer over de Down to Zero alliantie. 

Categorieën
Kinderen en kansen Nieuwsbericht Terre des Hommes

Jonge meisjes van de Kuria-stam worden massaal besneden

Zonder medische reden wordt hun clitoris weggesneden. Het wordt gezien als overgangsritueel van meisje naar vrouw, ook al zijn ze pas tien tot dertien jaar oud. Soms zelfs nog jonger. De Kuria gelooft heilig dat een onbesneden meisje niet zwanger kan worden of ooit een man zal vinden. En zonder huwelijk geen opbrengst in de vorm van een bruidsschat. 

In opvangcentrum al meer dan 500 gevluchte meisjes

Afgelopen week bezochten medewerkers van Terre des Hommes het Masanga center in het noorden van Tanzania, gelegen aan de grens met Kenia.  In dit door Terre des Hommes gesteunde opvangcentrum worden inmiddels meer dan 500 meisjes opgevangen die zijn gevlucht voor hun besnijdenis. 

“De weg van het stadje Tarime, waar we in een hotel verblijven, naar het opvangcentrum op 40 minuten rijden, is grotendeels onverhard en modderig door de  regenval van afgelopen week. In de vroege ochtend rijden we langs meer dan 20 feestelijke optochten waarin net besneden meisjes worden meegevoerd door een dansende menigte van traditioneel uitgedoste mannen en vrouwen. De mannen zijn getooid met speren en grote kapmessen, de vrouwen zingen en dansen en blazen op toeters en fluitjes. De voorganger in de optocht, is een man op een oude fiets. Op zijn bagagedrager heeft hij speakers hoog op elkaar gestapeld.” 

 

fotografie: Arie Kievit/Terre des Hommes

De meisjes zijn in alle vroegte één voor één besneden, de benen wijd uitgehouden door tantes of andere familieleden die de rest van de dag haar chaperonne zijn en tijdens de eretocht naar huis de paraplu boven haar hoofd zullen houden. Het snijwerk wordt gedaan door traditionele besnijdsters. Die verdienen per besneden meisje ruim 13 euro, een vermogen, al gaat meer dan driekwart van dat bedrag naar de traditionele leiders van de clans. 

Terre des Hommes zet zich al jaren in voor het uitbannen van meisjesbesnijdenis. Elf maanden in het jaar geven we samen met onze lokale partnerorganisatie ATFGM voorlichting geven via scholen en kerken. Daarnaast werd tien jaar geleden het opvanghuis (het Masanga center) geopend door de plaatselijke parochie nadat een paar kinderen zich daar wilden verstoppen. Inmiddels wordt het gesteund door AFTGM en Terre des Hommes en is de safe house in wijde omtrek zo bekend dat elk jaar meer meisjes van huis lopen en aankloppen bij de poort.

Maar de verandering gaat traag. Zo ging er drie jaar aan voorlichting overheen voordat negen besnijdsters hun messen neerlegden.  Door Terre des Hommes werden ze opgeleid tot naaisters.

Vorig jaar sloot Terre des Hommes een contract met de clanleiders, waarin werd verklaard dat de genitale verminking moest stoppen. Slechts één clan hield zich aan zijn belofte. 

Langzamerhand zien we wel iets van een omslag. Het aantal meisjes dat door de ouders naar het opvangcentrum wordt gebracht neemt ieder jaar toe. Meer en meer mensen zetten zich als vrijwilligers in om anderen van het snijden af te houden. En de tweede stam in grootte, de Butimbaru, met bijna 500.000 mensen, heeft verklaard af te zien van besnijdenis. 

Tot slot lijkt de lokale overheid doordrongen van het feit dat er iets moet gebeuren. De hoogste ambtenaar van Tarime district heeft zelfs het leger ingezet om de traditionale besnijdsters te arresteren. 

(tekst: Jos de Voogd/Terre des Hommes)

Samen zorgen we ervoor dat minder meisjes worden besneden. Help jij ook mee?

> Vandaag verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel over ‘cutting season’ in Tanzania. Lees het volledige artikel hier. 

> Lees hier meer over het project ‘Bestrijding van meisjesbesnijdenis’.