Categorieën
Stichting Vluchteling

Reactie Stichting Vluchteling op nieuw migratieplan van de EU

Op woensdag 23 september werd het nieuwe Migratiepact van de Europese Commissie gepresenteerd. Het plan dient om structureel meer grip te krijgen op migratie naar Europa. Stichting Vluchteling constateert dat het nieuwe pact weinig harde afspraken kent en grotendeels is gestoeld op vrijwilligheid van de lidstaten.

De realiteit op Lesbos laat zien dat het nieuwe EU-migratiepact vooral een verzameling woorden is.

Na jaren debat, discussie en vooral een sterk defensieve houding van de Europese Unie ten aanzien van alle vormen van migratie naar Europa, presenteerde EU commissaris Ylva Johansson een nieuw asiel- en migratiepact. Stichting Vluchteling biedt noodhulp bij opvang in de regio, denk daarbij aan Syrië, de Democratische Republiek Congo of Bangladesh. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen verleent Stichting Vluchteling hulp binnen de grenzen van Europa. Zo’n exceptioneel geval was in 2015 de situatie op de Griekse eilanden, waar de omstandigheden nog slechter waren dan die in vluchtelingenkampen in Afrika of Azië. Het nieuwe migratiepact, beleid gericht op de migratie naar de landen van de Europese Unie, volgen wij met het oog op de problemen die we al jaren zien in Griekenland, maar migratievraagstukken vallen dus niet binnen ons mandaat.

We constateren dat het nieuwe pact weinig harde afspraken kent en grotendeels is gestoeld op vrijwilligheid van de lidstaten. In de praktijk van vandaag de dag op de Griekse eilanden, of de Middellandse Zee, blijkt er verdraaid weinig van vrijwilligheid om te komen tot oplossingen. Lesbos dient als schrijnend voorbeeld van dit gebrek aan welwillendheid vanuit de EU-landen. Niet valt in te zien hoe een ‘permanente reservepot’ waaraan landen kúnnen bijdragen effectief zou kunnen zijn, nu de geschiedenis leert dat Europa jarenlang een situatie zoals op Lesbos niet kan of wil oplossen.

Uit alles blijkt eens te meer dat Europa binnen haar grondgebied zo min mogelijk bescherming wil bieden aan mensen op de vlucht. Uit dit pact spreekt een gebrek aan medemenselijkheid en solidariteit in de richting van de meest kwetsbaren. Dat is, op een moment dat een recordaantal mensen op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, meer dan diep verdrietig.

(Foto: Milene van Aarendonk)

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/9/reactiemigratieplan

Categorieën
Stichting Vluchteling

Lesbos: hulp voor ruim 3.000 vluchtelingen in volle gang

Op 9 september is kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos volledig afgebrand. De vraag naar noodhulp is enorm. Daarom heeft Stichting Vluchteling per direct 250.000 euro ter beschikking gesteld. Een bedrag waarmee in totaal ruim 3.000 vluchtelingen hulp ontvangen.

Hulp is keihard nodig

De brand zorgde ervoor dat 12.000 vluchtelingen op het eiland in één klap dakloos werden. De inwoners werden gedwongen te vluchten. Ze sliepen op straat in een afgesloten gebied met beperkte toegang tot voedsel, schoon drinkwater, medische zorg en bescherming. Inmiddels zijn de meeste vluchtelingen verhuist naar een nieuw kamp.

Hoe helpt Stichting Vluchteling

Samen met onze internationale partner Intersos zijn we direct na de brand in actie gekomen. Onze noodhulp begon met het uitdelen van voedsel en schoon drinkwater in het gebied waar de vluchtelingen vast hebben gezeten. Inmiddels is onze noodhulp uitgebreid naar het nieuwe kamp. Daar delen we ook de hygiënepakketten uit. Ook zien we dat mensen die al getraumatiseerd zijn, nu opnieuw problemen krijgen. We bieden psychische en juridische ondersteuning.

Wij zorgen voor:

  • Eten voor 1.000 vluchtelingen. We delen voedsel uit aan 300 vrouwen en 700 kinderen, producten met een hoge voedingswaarde. Denk aan proteïne repen, gedroogd fruit, biscuits en multivitamine sap.
  • Hygiëne pakketten, zodat 2.000 vluchtelingen gezond kunnen blijven en zich kunnen beschermen tegen het coronavirus, dat zich al verspreidde door het kamp. In deze pakketten zitten gezichtsmaskers, ondergoed, maandverband, handgel, zoutwaterzeep en schoonmaakdoekjes.
  • Psychologische steun en juridische steun voor kwetsbare vrouwen. We richten ons vooral op vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld. Daarnaast helpen we met het aanvragen van asiel.

Ons team in actie

Ons team in actie

Op dit moment is onze internationale partner Intersos op Lesbos om noodhulp te verlenen.Voedselpakketten

Voedselpakketten

We richten ons vooral op vrouwen en kinderen.Na de brand

Na de brand

12.000 vluchtelingen zijn in één klap dakloos en zitten vast in een afgesloten gebied.Op straat

Op straat

Vlak na de brand waren we al ter plaatse om noodhulp te verlenen.Het nieuwe kamp

Het nieuwe kamp

Inmiddels zijn de meeste vluchtelingen overgeplaatst. Ook wij zijn ter plaatse om te helpen.

(Foto’s: Martina Martelloni)

Hulp blijft keihard nodig

Ook jij kunt iets betekenen voor de slachtoffers van de brand in kamp Moria op Lesbos.

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/9/noodhulp-lesbos

Categorieën
Stichting Vluchteling

De huidige situatie op Lesbos

Stichting Vluchteling vindt dat de 12.000 vluchtelingen die op dit moment vastzitten op het Griekse eiland Lesbos, zo snel mogelijk naar het Griekse vasteland gebracht moeten worden of herenigd met hun families in andere Europese landen wanneer hun asielaanvraag is goedgekeurd. Hen opnieuw vasthouden in een kamp op het eiland vinden wij onaanvaardbaar.

Stichting Vluchteling biedt, via haar partners, noodhulp aan de meest kwetsbare vluchtelingen op Lesbos. Deze noodhulp bestaat momenteel uit het uitdelen van water, voedsel en hygiëne pakketten. Daarnaast wordt psychosociale zorg verleend. We richten ons bij het bieden van onze noodhulp op de meest kwetsbaren en die bevinden zich nu grotendeels in het nieuwe kamp. Op geen enkele manier draagt Stichting Vluchteling bij aan de bouw van het kamp of het versterken van de infrastructuur.

Vanzelfsprekend volgen we de situatie op de voet en stellen we ons standpunt bij wanneer de omstandigheden daarom vragen.

(headerfoto: Martina Martelloni)

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/9/situatielesbos

Categorieën
Stichting Vluchteling

‘Moria-akkoord’ de schaamte voorbij

Dit is een gezamenlijke reactie van de initiatiefnemers van de campagne #500kinderen: VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling

Prijskaartje
Dat er een prijskaartje wordt gehangen aan het bieden van noodhulp is de schaamte voorbij. En de prijs die is betaald is onvoorstelbaar hoog. Hoewel dit goed nieuws is voor een klein aantal vluchtelingen uit Moria, zijn vluchtelingen er dankzij deze ‘Moria-deal’ onder de streep slechter aan toe.

Ten koste van andere vluchtelingen
De opvang van vluchtelingen uit het platgebrande kamp Moria zal ten koste gaan van extra kwetsbare vluchtelingen die wereldwijd zijn geselecteerd omdat ze het in vluchtelingenkampen in de regio niet goed beschermd kunnen worden. Bijvoorbeeld vluchtelingen die een levensreddende medische behandeling nodig hebben die daar niet te krijgen is. Of christenen, afvalligen of LHBT-vluchtelingen die in opvangkampen in de regio nog steeds gevaar lopen.

Onzorgvuldiger procedure
Hoewel er onder de streep geen enkele vluchteling extra uit de ellende wordt gered, behelst de “Moria-deal” bovendien een grote verslechtering van de rechtspositie van asielzoekers in Nederland. Het afschaffen van het eerste gehoor in de asielprocedure maakt de procedure onzorgvuldiger waardoor de kans op een onterechte uitzetting naar een levensbedreigende situatie toeneemt. Bovendien zorgt de maatregel naar verwachting voor nog meer vertraging in het asielsysteem.

Hoewel het leek dat het kabinet eindelijk gehoor zou geven aan de enorme roep om barmhartigheid vanuit de samenleving, blijkt vandaag niets minder waar.

Steun voor vluchtelingen op Lesbos
Vluchtelingenkamp Moria is tot op de grond toe afgebrand. Mannen, vrouwen en kinderen zijn in een klap dakloos en hebben het kamp moeten verlaten. Ze kunnen nergens heen en slapen op straat. Extra hulp is keihard nodig. Doneer nu!

Laat je stem horen – teken de petitie
Alleenstaande vluchtelingkinderen in de Griekse kampen zijn extreem kwetsbaar. Voor deze kinderen uit landen als Afghanistan en Syrië staat elke dag in het teken van overleven en de trauma’s stapelen zich op. Met de branden in het Griekse kamp Moria is hun situatie onhoudbaar geworden. Er moet iets gebeuren!

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/9/%E2%80%98moria-akkoord%E2%80%99-de-schaamte-voorbij

Categorieën
Stichting Vluchteling

Statement over hervatting beveiliging Dr. Denis Mukwege

Hoera! We zijn heel blij te kunnen vertellen dat de blauwhelmen van Monusco, de vredestroepen van de Verenigde Naties, woensdagochtend 9 september de poorten van het Panzi ziekenhuis in Bukavu door kwamen rijden en de beveiliging van Dr. Denis Mukwege, het ziekenhuis en de patiënten ter hand genomen hebben zoals tot mei jl. het geval was.

Internationaal was er de afgelopen weken veel verontwaardiging en ongerustheid over de doodsbedreigingen aan het adres van de Nobelprijswinnaar. Regeringsleiders, ambassadeurs, ministers en de achterban van Stichting Vluchteling, spraken zich uit. Samen met de Mukwege Foundation startten wij een petitie die u bijna 25.000 keer ondertekende! Een massale, warme blijk van betrokkenheid en waardering voor de gynaecoloog die zoveel vrouwen en meisjes fysiek en psychisch hun leven teruggaf en onvermoeibaar strijd voert voor een veilig Congo.


 Op 9 september deelde Dr. Denis Mukwege het goede nieuws per Tweet!

Voor de korte termijn zijn de zorgen over de mogelijkheid op een aanslag op Dr. Mukwege een stuk kleiner geworden nu Monusco terug op zijn post is. Voor de langere termijn moeten we ons blijven inzetten voor de duurzaamheid van die beveiliging. We moeten ons ervan bewust zijn dat Dr. Mukwege hoogstwaarschijnlijk zijn leven lang beveiligd zal moeten worden. Dat is een loden last voor Mukwege. Het minste dat wij, de internationale gemeenschap, kunnen doen is erop toezien dat die beveiliging dan ook voor de deur staat, zonder reserves of beperkingen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/9/statement-over-hervatting-beveiliging-dr.-denis-mukwege

Categorieën
Stichting Vluchteling

Vluchtelingenkamp Moria grotendeels verwoest door brand

In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is gisteravond een zeer hevige brand uitgebroken. Het kamp is nagenoeg geheel verwoest. De vluchtelingen in het kamp zijn inmiddels geëvacueerd. Stichting Vluchteling maakt zich grote zorgen om de getroffen bewoners van het kamp.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Vluchtelingen zitten veelal langs wegen rond het kamp. Honderden van hen probeerden naar de havenplaats Mytilene te vluchten, maar werden tegengehouden door de Griekse politie. In Moria wonen 13.000 mensen, terwijl er plaats is voor zo’n 3.000. Omdat het kamp zo overbevolkt is, is er een groot gebrek aan sanitaire voorzieningen, hygiëne en medische zorg.

“Een lang aangekondigde tragedie. Het moreel faillissement van Europa. Arme, arme mensen: vluchtelingen én eilandbewoners.”

Tineke Ceelen

500 alleenstaande kinderen
VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling roepen het kabinet al langer op om 500 alleenstaande kinderen uit de Griekse eilanden op te nemen. De rampzalige brand die kamp Moria nu heeft verwoest geven geen tijd meer om nog langer te discussiëren.

Onze hulp ter plekke
Sinds 2015 biedt Stichting Vluchteling hulp in Griekenland. Met psychosociale zorg voor vluchtelingen met trauma’s. Met juridische bijstand en hygiëne hulp aan vluchtelingen. We zijn met onze partner ter plekke in gesprek hoe we na deze verwoestende brand kunnen helpen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/9/vluchtelingenkamp-moria-grotendeels-verwoest-door-brand

Categorieën
Stichting Vluchteling

Bedreigde Nobelprijswinnaar in de kijker gezet op Stadhuis Den Haag

De Congolese gynaecoloog Dr. Denis Mukwege krijgt sinds enkele weken opnieuw doodsbedreigingen. Het feit dat hij twee jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, is blijkbaar geen garantie voor zijn veiligheid. Om aandacht te vragen voor het gebrek aan beveiliging wordt vanavond onder de hashtag #protectdrmukwege een foto van Mukwege op het stadhuis in Den Haag geprojecteerd.

Samen met Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) dringt Stichting Vluchteling er bij de Nederlandse regering op aan zijn beveiliging tijdelijk op zich te nemen tot het internationaal geregeld is.

Mukwege is specialist in de behandeling van slachtoffers van seksueel geweld, een specialisatie waarin hij wereldwijd als expert wordt beschouwd. Tegelijkertijd bepleit hij ook hun zaak bij politieke leiders wereldwijd. Een paar weken geleden werd het Oost-Congolese dorp Kipupu overvallen. Huizen werden in brand gestoken, vrouwen verkracht en zeker vijftien dorpelingen werden vermoord en tweehonderd mensen raakten spoorloos verdwenen, werden ontvoerd, tot slaaf gemaakt of ook om het leven gebracht. Naar aanleiding hiervan stuurde Mukwege een tweet vól verontwaardiging de wereld in. Hij riep ook op om werk te maken van de aanbevelingen uit het Mapping Rapport van de VN over de slachtpartijen en verkrachtingen in DR Congo. De reacties waren tal van bedreigingen en doodsbedreigingen aan zijn adres.

Onderscheidingen en bedreigingen
Dr. Mukwege heeft voor zijn werk al vele onderscheidingen mogen ontvangen. Na het winnen van de Van Heuven Goedhart Penning, zijn benoeming tot Afrikaan van het jaar 2011, de prestigieuze Sacharovprijs in 2014, ontvangt hij in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede. De roem kent helaas ook een keerzijde. Sinds 2012 werden er al twee moordpogingen ondernomen op Dr. Mukwege, waarbij zijn vertrouwensman en beveiliger werd vermoord. Opnieuw ontvangt de dokter nu doodsbedreigingen.

Onze hulp
Stichting Vluchteling ondersteunt sinds 2010 het werk van Dr. Denis Mukwege. Voornamelijk met de financiering van medische en psychosociale zorg voor slachtoffers van seksueel geweld in de provincie Zuid-Kivu.

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/9/bedreigde-nobelprijswinnaar-in-de-kijker-gezet-op-stadhuis-den-haag

Categorieën
Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling helpt de slachtoffers in Libanon

De gigantische explosie in de haven van Beiroet heeft een enorme impact op de levens van inwoners van de stad. Uit de opbrengst van de Nationale Actie van Giro555 ontving Stichting Vluchteling 1,2 miljoen euro. We helpen hiermee 29.694 mensen, 20% van hen is vluchteling.

Hulp is keihard nodig

Sinds de dag van de ramp heeft de explosie tenminste 180 mensen het leven gekost, meer dan 6.500 mensen zijn gewond en er werden 300.000 mensen dakloos. Onder hen raakten 124 vluchtelingen gewond en overleden er tot nu toe ten minste 34 vluchtelingen. Er is een grote behoefte aan hulp.

Hoe helpt Stichting Vluchteling?

Samen met onze lokale Libanese partner Intersos zijn we direct met onze hulpactiviteiten van start gegaan in Beiroet. In deze eerste fase van de ramp ligt de focus de noodhulp aan onder meer Syrische vluchtelingen, arbeidsmigranten en aan de meest arme Libanezen uit Beiroet. De komende negen maanden wordt hulp verleend, dit is wat we doen:

  • Allereerst verstrekken we cash noodhulp aan 5.967 Libanezen, Syrische vluchtelingen en arbeidsmigranten. De bijdrage is bedoeld voor eerste levensbehoeften als medische zorg, voedsel en onderdak (huur).
  • We bieden onderdak aan 75 gezinnen (337  personen) door het  financieren van herstelwerkzaamheden aan beschadigde huizen middels cash noodhulp en daarmee een bijdrage te leveren voor de aanschaf van bouwmaterialen, zoals tentzeilen, deuren, ramen etc.
  • Hygiënepakketten voor 1000 gezinnen (4.500 Libanezen), die variëren van zeep, waterzuiveringstabletten tot toiletpapier en een jerrycan. Vanwege een recordaantal coronabesmettingen zitten in het noodpakket ook beschermingsmiddelen als handgel, mondkapjes en ontsmettingsspray.
  • Veel inwoners zijn in shock. Hulpverleners bieden medische en psychosociale ondersteuning aan totaal 4.859 inwoners van Beiroet.
  • En ten slotte verlenen we juridische bijstand en juridisch advies aan 3.320 mensen die door de ramp bijvoorbeeld hun identiteitspapieren zijn kwijtgeraakt.

Hulp blijft keihard nodig

Je kunt de hulp van Stichting Vluchteling en de andere samenwerkende hulporganisaties nog steeds steunen door een gift aan Giro 555 (IBAN NL08 INGB 0000 0005 55).

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/8/hulplibanon

Categorieën
Stichting Vluchteling

Coronahulp in 16 landen voor meer dan 360.000 mensen

Het aantal vastgestelde doden als gevolg van het coronavirus is op 22 augustus jl. de 800.000 gepasseerd. Dat blijkt uit cijfers van John Hopkins University. Bij meer dan 23 miljoen mensen is corona vastgesteld. Iedere dag komen er wereldwijd tussen de 200.000 en 300.000 besmettingen bij. 

Veel landen waar Stichting Vluchteling actief is hebben te maken met dubbele kopzorgen. Hier komt corona boven op bestaande crises als oorlog en conflict, ondervoeding en epidemieën. Stichting Vluchteling verleent hulp tijdens de coronacrisis in 16 landen en bereikt meer dan 360.000 mensen.

De gevolgen van het virus

In veel landen waar we actief zijn, schiet de medische zorg ernstig tekort. Landen waar het al crisis was, voordat corona terrein won. Juist in deze landen zorgt het virus er ook voor dat eerste levensbehoeften zoals voedsel en medicijnen mensen moeilijk weten te bereiken. Daarnaast verliezen veel mensen hun inkomsten, waardoor zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Steeds meer mensen zullen afhankelijk zijn van humanitaire hulp. Volgens de VN zullen aan het einde van dit jaar maar liefst 265 miljoen mensen in acute voedselonzekerheid verkeren door de pandemie.   

De strijd tegen het coronavirus is nog lang niet voorbij. We geven je hier een overzicht van de landen waar wij werken:  

Europa  

Na een gestage toename van het aantal besmettingen, is het aantal besmettingen de afgelopen dagen licht gedaald met 1%. Toch zijn de verschillen groot. Spanje bijvoorbeeld rapporteerde deze week een stijging van 200% in het aantal doden in vergelijking met de week ervoor. De afgelopen dagen stierven 191 mensen als gevolg van corona. Ook in Kroatië, Polen, Oekraïne, Tsjechië en Moldavië lijkt sprake te zijn van een tweede golf.  

Griekenland  
We verbeteren de hygiënische omstandigheden in vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos. Daar worden kranen, toiletten en douches aangelegd. Hierdoor kunnen dagelijks duizenden vluchtelingen gebruik maken van schone voorzieningen. Daarnaast zorgen we ervoor dat er in de kampen dagelijks afval wordt opgehaald.  

Midden-Oosten

Ook in het Midden-Oosten zien we de afgelopen week een lichte stijging van het aantal besmettingen. Vooral in Jordanië en Libanon is de toename het hoogst. Als gevolg van de explosie in Beiroet is de capaciteit van de gezondheidszorg erg afgenomen. Op dit moment worden de voorzieningen hersteld en worden er testlocaties opgezet voor bewoners en vrijwilligers in de zwaarst getroffen gebieden.  

Afghanistan  
We geven training aan medisch personeel in drie afgelegen gebieden. Ook verbeteren we de hygiëne in twee gezondheidscentra en zorgen voor beschermingsmateriaal. Daarnaast geven we voorlichting over de risico’s en verspreiding van het virus en delen hygiëne pakketten uit.  

Syrië  
In Damascus en Hama, waar veel ontheemden wonen, ondersteunen we twee klinieken. We verzorgen trainingen voor het personeel en stellen medisch materiaal ter beschikking zoals beschermingskleding. Daarnaast zetten we een bewustwordingscampagne op.  

Jemen  
We bieden hygiënevoorlichting en zorgen voor opsporing en doorverwijzing van coronagevallen. We leveren medische apparatuur aan een isolatiecentrum voor coronapatiënten. We ondersteunen 11 gezondheidscentra in Lahj met corona-triage en doorverwijzing voor testen en verdere behandeling.  

Irak  
We zorgen voor medische apparatuur en beschermende kleding in drie klinieken. En we richten een speciale isolatie-afdeling in. We trainen het ziekenhuispersoneel. In verafgelegen gebieden geven de mobiele medische klinieken van Yazda medische zorg.

Afrika  

Afrika heeft 1,3 miljard inwoners. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over het aantal van een miljoen besmettingen. Het virus verspreidt zich nu buiten de steden naar het achterland, waar weinig mogelijkheden voor gezondheidszorg zijn. Iets meer dan 5% van alle coronabesmettingen wereldwijd is vastgesteld in Afrika.  

Burkina Faso  
Samen met onze partners geven we voorlichting over corona en het belang van goede hygiëne. Ook leggen we waterpunten en latrines aan en verbeteren we de water- en sanitaire voorzieningen in gezondheidscentra.  

Centraal Afrikaanse Republiek  
We verbeteren de hygiënische omstandigheden in vier ontheemdenkampen. We zorgen voor water, handwaspunten en noodlatrines. In de kampen delen we hulppakketten uit met spullen voor de dagelijkse hygiëne en geven we voorlichting.  

Democratische Republiek Congo  
We helpen het Panzi ziekenhuis en twee plattelandsziekenhuizen. We geven veel voorlichting en zorgen dat corona patiënten snel geïdentificeerd en behandeld worden. Medisch personeel krijgt training, beschermende kleding, testmateriaal en medicijnen.  

Kenia  
We geven voorlichting over de gevaren van het coronavirus. Daarnaast delen we hulppakketten met spullen voor de dagelijkse hygiëne om zo besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.  

Niger  
We zorgen ervoor dat kinderen in Diffa ook in deze tijd veilig naar school blijven gaan met mondkapjes voor leerkrachten en leerlingen. Daarnaast verbeteren we de watervoorziening en hygiëne en geven voorlichting via radiostations en op scholen.  

Zuid Soedan  
Op dit moment verlenen we extra medische en technische ondersteuning. Zo doen we er in Zuid-Soedan alles aan om onze reguliere hulpverlening coronaproof te maken.  

Nigeria  
We verbeteren de hygiëne in kampen van ontheemden. Bijvoorbeeld door het uitdelen van zeep, het aanleggen van handwaspunten en het houden van voorlichtingscampagnes. Daarnaast zijn er trainingen voor medisch personeel.  

Somalië  
We zorgen ervoor dat het regionale ziekenhuis in Jowar coronaproof is en richten een isolatiecentrum in. Daarnaast zijn onze mobiele medische teams actief in vier ontheemdenkampen en geven we voorlichting via folders, sms’jes en lokale radiostations.  

Azië  

Op dit moment is Zuidoost-Azië na Afrika de zwaarst getroffen regio. Respectievelijk 28% en 15% van de nieuw gemelde besmettingen en stergevallen komt uit Zuidoost-Azië. India meldt nog steeds de meeste gevallen en heeft in totaal meer dan drie miljoen gevallen gerapporteerd, wat goed is voor 86% van alle regionale bevestigde gevallen.  

Myanmar  
Medisch personeel krijgt training en beschermende kleding, testmateriaal en medicijnen. We bieden medische zorg en voorlichting in elf klinieken voor ontheemden en lokale inwoners. Mobiele klinieken biezen coronahulp in afgelegen gebieden.

Zuid-Amerika  

Verschillende landen en gebieden op de Caraïbische eilanden hebben de afgelopen week melding gemaakt van een grote toename van het aantal besmettingen en sterfgevallen in de Dit zijn onder andere de Bahama’s, Trinidad en Tobago, Guadeloupe, Jamaica en Guyana. De toename van het aantal gevallen dat op de Caribische eilanden wordt waargenomen, kan gedeeltelijk het gevolg zijn van een toename van het toerisme.  

Colombia  
We hebben handenwaspunten geïnstalleerd en zorgden voor desinfecterende middelen in de klinieken. In kleine groepen gaven we voorlichting over de ziekte. Daarnaast kregen Venezolaanse vluchtelingen geld om in hun levensonderhoud te voorzien. (Deze hulp is eind april 2020 beëindigd.)  

Curaçao  
De medische kliniek Salu Pa Tur blijft gedurende de lockdown open voor onder meer vluchtelingen uit Venezuela. We maken het mogelijk dat een arts en verpleegkundige hun huisbezoeken de komende maanden kunnen blijven doen.  

Onze teams blijven zich wereldwijd inzetten voor vluchtelingen in crisissituaties en in de strijd tegen het coronavirus. Wil je meer lezen over corona? Bekijk dan ook eens ons Dossier Corona. Daar vind je ook updates van onze directeur terug. 

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/8/coronahulp

Categorieën
Stichting Vluchteling

Het hartverscheurende verhaal van Esperance

Deze week gaan we dieper in op de vergeten crisis in Democratische Republiek Congo. In dit land zijn 5 miljoen mensen op de vlucht voor het aanhoudende geweld van verschillende gewapende groepen en wordt verkrachting veelvuldig ingezet als oorlogswapen. Stichting Vluchteling biedt in samenwerking met de Panzi Foundation medische en psychosociale zorg voor slachtoffers van seksueel geweld en vrouwen met gynaecologische problemen in de provincie Zuid-Kivu. We doen dit voor vrouwen zoals Esperance die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld

Verkracht en verstoten

Aan 2006 denkt de Congolese Esperance liever niet meer terug. De getrouwde vrouw en moeder van vier kinderen uit de regio Kalehe in Zuid-Kivu werd dat jaar verkracht door twee mannen in militair uniform. Haar man kon niet omgaan met de situatie, twee maanden na de vreselijke gebeurtenis werd zij door hem verstoten. Esperance ontving psychosociale hulp maar voelde zich niet begrepen. Ze werd steeds neerslachtiger en kon het mentaal niet meer opbrengen om haar land te bewerken of zich onder de mensen te begeven op de markt. Uiteindelijk trok de moeder met haar kinderen in bij haar vader. Geld om hen naar school te laten gaan had ze niet.

En toen.. gebeurde het weer

In 2014 werd Esperance weer het slachtoffer van verkrachting, ditmaal door rebellen. Nergens in de buurt was een PEP-kit voorhanden. Dorpsgenoten namen contact op met het Panzi ziekenhuis en de mobiele kliniek zorgde ervoor dat de PEP-kit nog diezelfde avond werd geleverd. Esperance werd steeds depressiever. Drie maanden na de tweede verkrachting deed ze een zelfmoordpoging.

Met hulp van het Panzi ziekenhuis

Toen de mobiele kliniek kort na de zelfmoordpoging haar dorp bezocht, overtuigde een vertegenwoordiger van onze lokale partner Panzi de vrouw ervan om met een psycholoog te praten. Het hielp. Elke keer als de mobiele kliniek langskwam had Esperance meerdere gesprekken met de psycholoog. Ze begon zich steeds beter te voelen. Na vijf maanden was ze niet meer bang om naar haar akker te gaan aan de rand van het dorp. De markt bezoeken was nog een stap te ver. Daarnaast heeft ze bij de mobiele kliniek een hiv-test kunnen doen, gelukkig is ze niet geïnfecteerd met het virus.

Op aanraden van de psycholoog sloot Esperance zich aan bij een vrouwencoöperatie die samen zeep maken. Ze voelde zich veilig en gehoord binnen de groep. De zeepproductie en verkoop ging goed. Langzaam durfde Esperance zich weer onder de mensen te begeven. Niet alleen met Esperance gaat het steeds beter, dankzij haar nieuwe inkomen kunnen nu al twee van haar kinderen naar school en ze heeft sinds kort weer contact met haar man.

De hele zomer lang besteden we aandacht aan 7 vergeten crises. Deze week staat Democratische Republiek Congo  centraal. Wil je meer weten over de situatie in dit land? Klik dan  hier.

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/8/verhaalesperance