Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht Stichting AAP

Twee jonge servals binnengebracht bij Stichting AAP

Onlangs zijn twee jonge servals binnengebracht bij Stichting AAP. Het gaat om twee jonge mannetjes van ongeveer zes maanden oud en werden bij iemand thuis aangetroffen in Frankrijk.

Aangezien de conditie van de dieren erg slecht was, is besloten hen bij Stichting AAP onder te brengen. Onze dierenarts Hester heeft ze onderzocht en helaas moeten concluderen dat er veel mis is. Door tekort aan calcium in hun voeding hebben ze bijvoorbeeld kromgegroeide beenderen en bovendien diverse oude botbreuken (zie ook filmpje hieronder).

Het plan voor de servals nu is het eerst te laten uitrusten en aansterken in quarantaine. In de tussentijd gaat Stichting AAP op zoek naar een geschikte verblijfplaats.

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht Stichting AAP

Liefde is een dekentje delen

Ook al lijkt een winter met sneeuw en ijs er niet in te zitten, het is voor chimpansees zoals Fiffy en haar vrienden nog echt aan de frisse kant. Omdat ze toch wel erg graag buiten zijn, geven we ze oude, gebruikte dekens om zich warm te houden, nesten te bouwen en te schuilen voor de Nederlandse wisselvalligheid.

Deel een dekentje op Valentijn!
Vanwege Valentijnsdag vragen we onder het thema ‘liefde is… een dekentje delen’ gebruikte dekens een tweede leven te geven bij onze apen. Als u dekens wilt doneren kunt u de dekens even aanmelden op www.aap.nl/dekens zodat we weten waar we op kunnen rekenen. Alvast bedankt namens onze chimps!

Dankjewel!

Jouw gift betekent veel voor onze chimpansees die een verleden hebben als huisdier, jarenlang in een circus moesten optreden of zijn misbruikt als proefdier in laboratoria.

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht Stichting AAP

Geredde dieren oktober/september/november/december 2019

Boubou en Fadel in Quarantaine bij AAP Primadomus.

De jonge berberaap Boubou werd aangetroffen bij een Franse particulier in huis, het aapje was vastgebonden aan een bed. Boubou is uit Marokko naar Europa gesmokkeld.

Ook de jonge berberaap Fadel is in Frankrijk in beslag genomen. De politie werd ingeschakeld toen mensen een man zagen lopen met Fadel op zijn schouder.

Berberapen Cessa, Pucelana en Nijar komen uit een Spaanse dierentuin die failliet is gegaan. Alle berberapen zijn nu in onze opvang AAP Primadomus in Spanje.

Degoes Blumeau, De en Gu en witbuikegels Casper, Chuckie en Cooper werden door Nederlandse particulieren aan AAP afgestaan.

In de laatste maanden van 2019 hebben we tevens meerdere wasberen uit Limburg opgevangen! Bekijk hieronder een filmpje:
 

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht Stichting AAP

Geredde dieren september/oktober/november/december 2019

Boubou en Fadel in Quarantaine bij AAP Primadomus.

De jonge berberaap Boubou werd aangetroffen bij een Franse particulier in huis, het aapje was vastgebonden aan een bed. Boubou is uit Marokko naar Europa gesmokkeld.

Ook de jonge berberaap Fadel is in Frankrijk in beslag genomen. De politie werd ingeschakeld toen mensen een man zagen lopen met Fadel op zijn schouder.

Berberapen Cessa, Pucelana en Nijar komen uit een Spaanse dierentuin die failliet is gegaan. Alle berberapen zijn nu in onze opvang AAP Primadomus in Spanje.

Degoes Blumeau, De en Gu en witbuikegels Casper, Chuckie en Cooper werden door Nederlandse particulieren aan AAP afgestaan.

In de laatste maanden van 2019 hebben we tevens meerdere wasberen uit Limburg opgevangen! Bekijk hieronder een filmpje:
 

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht Stichting AAP

Ed Nijpels nieuwe voorzitter raad van toezicht

Oud-minister Ed Nijpels is geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. De veelzijdige oud-politicus neemt het stokje over van Monique de Vries, die deze onbezoldigde rol de afgelopen jaren met plezier en toewijding vervulde en aanblijft als vicevoorzitter. Met Nijpels haalt AAP een zeer ervaren voorzitter in huis die eerder bij het WNF en middels tal van bestuursfuncties zijn betrokkenheid bij natuur en milieu liet blijken.

We stelden Ed Nijpels een paar vragen naar aanleiding van zijn nieuwe rol.
 

Ed Nijpels – Foto: Christiaan Krouwels

1. Wat houdt het in om voorzitter van een Raad van Toezicht te zijn?
Als voorzitter leid je uiteraard de vergaderingen, maar je vormt ook het eerste aanspreekpunt voor de directie. Het is de kunst om iedereen tot zijn of haar recht te laten komen, maar je moet ook oeverloze discussies in de hand houden. Uiteindelijk moeten er ook besluiten worden genomen, meestal op basis van door de directie voorbereide stukken. Daarbij is het zaak dat de Raad van Toezicht zich heel goed laat informeren, maar tegelijkertijd niet op de stoel van de directie gaat zitten. Dat vraagt ook om stuurmanskunst.

2. Heeft u een bepaalde aanpak als voorzitter en hoe wilt u dit aanpakken bij AAP?
Uiteraard moet ik eerst de leden van de Raad van Toezicht en de medewerkers goed leren kennen. AAP is een goed lopende organisatie met een voortreffelijke directie, dito medewerkers en ligt goed op koers. Maar er zijn wel zorgpunten en daar moeten we de komende tijd veel aandacht aan geven. De zoektocht naar nieuwe donateurs is urgent, wat overigens geldt voor heel veel goede doelenorganisaties. Voorts is het lastig om goede medewerkers te vinden; de arbeidsmarkt is gespannen. We moeten ten slotte de opgevangen dieren weer uit kunnen plaatsen en ook dat is lastig. Kortom: hoe goed de organisatie ook draait, de toekomst vraagt altijd veel aandacht.

3. We kennen u van uw ministerschap in het kabinet-Lubbers I als Minister van VROM namens de VVD, voorzitter van het klimaatberaad en tal van andere nevenfuncties. Wat verwacht u met uw achtergrond toe te kunnen voegen in dierenwelzijnsland?
Ik hoop wat bestuurlijk inzicht mee te brengen, bestuurlijke en politieke relaties te kunnen benutten en verder AAP ook naar buiten te vertegenwoordigen. Ik ben een kleine negen jaar voorzitter geweest van het WNF Nederland en heb ook een aantal jaren in het internationale bestuur gezeten. De noodzaak van een scherp overheidsbeleid op het terrein van dierenwelzijn heb ik ook in die functies leren kennen.

4. U heeft nog tal van andere nevenfuncties, houdt u eigenlijk nog wel tijd over voor AAP?
Ik heb geen hoofdfuncties meer, ik kan dus al mijn tijd besteden aan zaken die ik nuttig, waardevol en plezierig vind. Dat is de luxe van iemand die de 67 is gepasseerd. Ik geniet daar iedere dag van. Voor thuiszitten ben ik nou eenmaal niet in de wieg gelegd.

5. AAP wil dierenleed aanpakken door op Europees niveau beleid aan te passen en zo de kraan dicht te draaien. Denkt u dat AAP de aangewezen partij is hiervoor?
AAP kan dat natuurlijk op Europees niveau niet in haar eentje. Wil je de Europese politiek kunnen beïnvloeden dan zul je grote coalities moeten vormen en je moet de publieke opinie aan je zijde krijgen. Dat is hard werken, heel hard.

6. Wat zou u onze achterban willen meegeven?
AAP staat of valt met een actieve achterban, of je nou als vrijwilliger, donateur of als deelnemer aan inzamelacties betrokken bent. Iedereen is welkom, we kunnen voor het realiseren van onze doelstellingen iedereen gebruiken. Daarom doe ik ook graag mee!

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht Stichting AAP

Update totstandkoming Positieflijst zoogdieren

Bij Stichting AAP zetten we ons al vele jaren in voor de totstandkoming van een positieflijst. Met zo’n lijst, waarop alleen goed te houden diersoorten staan, is het houden van exotische zoogdieren veel effectiever dan nu te reguleren en beheersen. Bij AAP worden we dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van het huidige beleid. Dat maakt het nog steeds mogelijk om allerhande exotische dieren in huis te halen die dierenwelzijns-, veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Ruim een jaar geleden stuurde verantwoordelijk minister Carola Schouten een wetenschappelijke methode naar de Tweede Kamer. In deze methode staan de criteria waarmee alle in Nederland gehouden zoogdieren kunnen worden beoordeeld op geschiktheid als huisdier. Daarop volgde een internetconsultatie, waarop ook AAP gereageerd heeft met onze zienswijze. De definitieve methode is op 8 januari jl. naar de Tweede Kamer gestuurd en wordt nu grondig door onze specialisten bestudeerd. Medio februari verwachten we te laten weten hoe wij de beoordelingssystematiek nu beoordelen.

Wat gebeurt er nu?
De komende maanden worden de ongeveer 260 in Nederland gehouden zoogdiersoorten beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Naar aanleiding van deze beoordeling verwacht de minister na de zomer te besluiten welke diersoorten mogen worden gehouden als huis- of hobbydier. Ook deze lijst zal via een internetconsultatie voorgelegd worden voor reacties. Het ministerie verwacht dat de huis- en hobbydierenlijst in het eerste kwartaal van 2021 definitief zal zijn.

AAP kan niet wachten tot het zover is. Des te eerder de positieflijst gehandhaafd kan worden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), (dieren)politie en de NVWA, des de sneller we een afname verwachten van het aantal exotische dieren dat in Nederland in ongeschikte omstandigheden wordt gehouden.

Antwoorden op veel gestelde vragen over de huisdierenlijst heeft de Rijksoverheid hier geupload.

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht Stichting AAP

Oprichter Vier Voeters Heli Dungler (57) overleden

Almere, 6 januari 2020 – Op 5 januari overleed plotseling onze vriend, collega en oprichter van Vier Voeters, Heli Dungler.

Al dertig jaar lang werken onze organisaties nauw samen om het welzijn van dieren te verbeteren. Niet alleen in het dagelijks contact was er nauwe afstemming, ook hebben we in diverse samenwerkingsverbanden grote successen tot stand gebracht. Een mooi voorbeeld daarvan is het nationaal verbod op wilde dieren in het circus. Doordat er in de loop der jaren ook een persoonlijke vriendschap was ontstaan, konden we veel met elkaar delen en bespreken.

Heli was 57 jaar jong, was getrouwd en laat een dochter achter. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoezeer zij hem zullen missen.
 

© VIER VOETERS | Jasmine Duthie

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht Stichting AAP

Eerste wasberen uit Limburg naar dierenpark

Eerder dit jaar wisten we met hulp van bijna 28.000 petitie-tekenaars te voorkomen dat wasberen in Limburg afgeschoten zouden worden. Nu kunnen we deze dieren een veilige toekomst en thuis gaan geven.

De eerste wasberen die dit jaar bij ons binnen kwamen, Stein en Schin, zijn deze week vertrokken naar een van onze herplaatspartners. Namelijk, Kasteelpark Born… In Limburg!

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht Stichting AAP

Update: Wasbeer-billboard voor Gelders provinciehuis weggehaald

De wasbeer moet op grond van Europese regelgeving worden bestreden, omdat deze een bedreiging vormt voor inheemse flora en fauna. Provincies staan voor de keuze: afschieten of een diervriendelijkere oplossing. Eerder koos Limburg voor het vangen van de dieren, inmiddels heeft AAP er twaalf kunnen redden van de dood en voor een aantal is zelfs al een nieuw thuis in dierenparken gevonden. Provincie Gelderland besloot helaas om de dieren af te gaan schieten, ondanks het feit dat wij hebben aangeboden met hen in gesprek te gaan over het opvangen van de dieren.

Het mobiele billboard voor het Gelderse provinciehuis in Arnhem.

Dat konden we niet zomaar laten gebeuren. Daarom plaatsten we afgelopen maandag 2 december een wagen met een groot billboard voor het provinciehuis in Gelderland met de tekst: ‘Gelderland wil wasberen doodschieten. Dat kan anders!’ Honderden mensen sponsorden het bord door de parkeerkosten te betalen via Tikkie. Klik hier voor meer informatie over deze actie.

Helaas moesten we de wagen woensdag 4 december weghalen vanwege de opbouw van de Arnhemse markt.
 

Reactie van de provincie
Provincie Gelderland heeft AAP laten weten ‘geen aanleiding te zien voor nader overleg, omdat er al bewuste keuzes zijn gemaakt’. Wel geeft gedeputeerde Peter Drenth aan dat het provinciale beleid Stichting AAP ‘niet in de weg hoeft te staan om op eigen initiatief opvang van gevangen wasberen aan te bieden’. Maar dat laatste vinden wij niet fair, omdat alle kosten voor het oplossen van dit probleem van de provincie dan bij ons en onze donateurs komen te liggen. Wij vinden dat er draagvlak moet zijn vanuit de provincie voor een diervriendelijkere oplossing.

Hoe nu verder?
Met deze actie haalden we wel De Telegraaf en de regionale pers zoals De Gelderlander. Door meer mensen bekend te maken met het besluit van de provincie, hopen we dat er burgerinitiatieven zullen volgen. Hoe meer mensen zich laten horen, hoe meer kans dat de provincie het besluit heroverweegt. Ook achter de schermen gaan wij door met onze strijd voor de wasberen in Nederland, samen met partnerorganisaties en politici die ons standpunt delen.

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht Stichting AAP

Stichting AAP vangt verwaarloosde tijgers op in Primadomus

Almere, 3 december 2019 – Een maand nadat negen ernstig verzwakte tijgers en één overleden dier in gruwelijke omstandigheden in een paardentrailer aan de Poolse grens werden aangetroffen, is hun lijden nu echt voorbij. Na vier weken met liefde te zijn opgevangen in Poolse dierentuin Poznań Zoo, waren vijf van de dieren genoeg aangesterkt om naar AAP Primadomus vervoerd te worden. Gistermiddag zijn de tijgers aangekomen in deze Spaanse vestiging van Stichting AAP. Daar wacht het vijftal gespecialiseerde opvang en alle rust, ruimte en zorg die ze nog hard nodig hebben.
 

Aankomst van de tijgers bij AAP Primadomus.

AAP-directeur David van Gennep begeleidde het transport van Poznań naar Primadomus in het Spaanse Villena: “Als je weet wat deze dieren hebben moeten doorstaan, in die veel te kleine kooien en kratten, zonder goed eten en drinken, zou je ze het liefst nooit meer vervoeren. Maar het moest nog een keer. Onze partner Poznań Zoo heeft geweldig werk gedaan als noodopvang, maar ze konden daar niet blijven. Gelukkig hebben we in Primadomus plek voor dit soort noodgevallen. Merida, Aqua, Toph, Softi en Sanson zijn op een prachtige plek nu en we hebben er alles aan gedaan om het transport zo snel, comfortabel en soepel mogelijk te laten verlopen. Voor dit transport is zelfs extra verwarming in de gespecialiseerde transportwagen gebouwd.”

Niet alleen wil AAP Primadomus, met steun van donateurs, de dieren zo lang als nodig is opvangen, ook werd het proces in gang gezet om eigenaar van de tijgers te worden. Op die manier kan AAP er in de toekomst voor zorgen dat ze niet meer in een circus of slechte dierentuin belanden. Tegelijk roept de organisatie autoriteiten op een Europees verbod op het vervoer en gebruik van wilde dieren door circussen wettelijk vast te leggen om dergelijke horrortransporten te voorkomen. Na een eerste maand in quarantaine krijgen de vijf tijgers toegang tot enorme buitenverblijven te midden van de Spaanse heuvels.

De vier resterende dieren blijven in Poolse dierentuinen. Poznań Zoo heeft plaats voor twee dieren en heeft besloten tijgers Gogh en Kan, die elkaar lijken te kennen uit het verleden, daar te houden. Gogh had net als het overleden dier ernstige darmproblemen vanwege verkeerd voedsel tijdens het transport. Na een operatie is het dier nog herstellende en niet in staat om te reizen. Zoo Canpol, een park nabij het Poolse Czluchow, heeft begin november tijgers Maximus en Fenix al opgevangen.
 

Tijger Softi in haar nieuwe verblijf bij AAP Primadomus.Tijger Softi in haar nieuwe verblijf bij AAP Primadomus.