Categorieën
Maatschappij Sint Laurens Fonds

Sint Laurensfonds blijft jullie hulp aan kwetsbare Rotterdammers ten tijde van corona steunen

Veel organisaties hebben Sint Laurensfonds weten te vinden bij het lenigen van de acute nood van kwetsbare Rotterdamse kinderen en ouderen. Dat is goed nieuws in deze gure tijden. Van voedselpakketten en thuisbezorgde maaltijden, via laptops voor thuisonderwijs en tablets voor ouderen tot kledingpakketten voor daklozen, de vraag naar hulp verandert dagelijks.
Wij blijven jullie uitnodigen om te komen met aanvragen. Want nog steeds worden gezinnen, kinderen en jongeren in armoede hard getroffen, net als ouderen die zonder het gebruikelijke contact, nog meer in eenzaamheid raken. Mensen die al in de marge van de maatschappij leven, zijn nu meer dan ooit aangewezen op hulp van anderen.
Bij de beoordeling van de aanvragen kijken we of de activiteit een toevoeging is op het bestaande aanbod, en of er een aantoonbare vraag naar is. Bij voorkeur werk je al met de doelgroep en merk je daarbij dat er nog een onderdeel ontbreekt. Daarvoor vraag je nu financiering aan bij Sint Laurensfonds. Als je iets wilt doen voor mensen die in een zorginstelling verblijven, heb je contact gehad of je activiteit welkom is.
We rekenen op jullie creativiteit en flexibiliteit. Als je al financiering voor activiteiten of diensten ontvangt, buig je je werkzaamheden om naar de eisen die de maatregelen met zich meebrengen. En dan geldt ook hier: als je vervolgens extra budget nodig hebt, dien dan vooral versneld een aanvraag in via het aanvraagformulier op onze coronahulp-pagina. Hier vind je voorbeelden van gesteunde projecten, nadere informatie en onze overige voorwaarden.

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Sint Laurens Fonds

Hulp aan kwetsbare Rotterdammers ten tijde van corona

De door de regering afgekondigde maatregelen vanwege het coronavirus zijn erg ingrijpend. Jullie werken met Rotterdammers die ongetwijfeld extra hard geraakt worden door deze maatregelen en alles wat daaruit voortvloeit. Wij steunen juist in deze tijden initiatieven die hierin verlichting bieden, graag, en snel. Neem daarvoor contact met ons op via de mail op info@sintlaurensfonds.nl of telefonisch op 010-4182833.

Als gevolg van genoemde maatregelen zullen ook veel activiteiten niet op de geplande data kunnen doorgaan. Wij begrijpen dat de activiteiten doorgeschoven moeten worden naar een later moment of misschien zelfs helemaal niet doorgaan. Treft dit ook jouw activiteit en had je hiervoor een bijdrage toegezegd gekregen van Sint Laurensfonds? Neem dan per e-mail contact met ons op om de financiële gevolgen te bespreken. We denken graag met je mee en zullen per situatie met je op zoek gaan naar de best mogelijke oplossing. Mail daartoe naar info@sintlaurensfonds.nl onder vermelding van het projectnummer. Wij nemen dan contact met je op.

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Sint Laurens Fonds

Beleid Ongewenste Omgangsvormen

Sint Laurensfonds steunt projecten gericht op kwetsbare en hulpbehoevende kinderen, jongeren en ouderen in Rotterdam.

Om ervoor te zorgen dat activiteiten voor onze doelgroepen in een zo veilig mogelijke omgeving plaatsvinden, vraagt Sint Laurensfonds organisaties vanaf 1 juni 2020 naar hun beleid ongewenste omgangsvormen. Uit dit document dient te blijken hoe jouw organisatie ongewenste omgangsvormen voorkomt en welk beleid er wordt gehanteerd bij ongewenst gedrag. Het document dient ook aan te geven welke maatregelen je treft bij de aanname en begeleiding van de vrijwilligers en andere betrokkenen in je organisatie.

Heeft jouw organisatie nog geen beleid voor ongewenste omgangsvormen? Op inveiligehanden.nl en gratisvog.nl kan je zien wat het beleid inhoudt en hoe jouw organisatie veiliger kan maken.

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Sint Laurens Fonds

Bestuurssecretaris (28 – 32 uur)

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Sint Laurens Fonds

Junior Projectadviseur (24 – 32 uur) | 2 jaar

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Sint Laurens Fonds

VIDEO: Aanvragen voor projecten die eenzaamheid onder Rotterdamse ouderen bestrijden, zijn altijd welkom!

Saskia Evers (Sint Laurensfonds) roept Rotterdamse initiatiefnemers op om met plannen te komen om eenzaamheid onder Rotterdamse ouderen aan te pakken. Er is voldoende geld vanuit het Sint Laurensfonds beschikbaar. Helaas voor de rest van Nederland ondersteunt het fonds alleen Rotterdamse initiatieven. Voor Rotterdamse partijen, projecten en initiatiefnemers is dit een geweldige kans.

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor ondersteuning? Doe de quickscan!

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Sint Laurens Fonds

Nieuwe algemene voorwaarden Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds heeft de algemene voorwaarden aangepast aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Wil je een aanvraag indienen of evaluatie toezenden? Stuur dan geen persoonsgegevens en/of foto’s mee. Sint Laurensfonds vindt je privacy belangrijk en volgt de AVG-richtlijnen. Dit betekent dat wij persoonsgegevens en foto’s niet van je mogen ontvangen.

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Sint Laurens Fonds

Kinderen in armoede verdienen beter

De komende jaren investeert Sint Laurensfonds extra geld in projecten die armoede in Rotterdamse gezinnen aanpakken. Dat kan alleen met hulp van anderen. Sint Laurensfonds komt graag in contact met organisaties die armoede onder Rotterdamse kinderen willen oplossen.

Lees hier meer over het programma ‘Kinderen in armoede verdienen beter’.

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Sint Laurens Fonds

Kinderen in armoede verdienen beter

De komende jaren investeert Sint Laurensfonds extra geld in projecten die armoede in Rotterdamse gezinnen aanpakken. Dat kan alleen met hulp van anderen. Sint Laurensfonds komt graag in contact met organisaties die armoede onder Rotterdamse kinderen willen oplossen.

Lees hier meer over het programma ‘Kinderen in armoede verdienen beter’.

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Sint Laurens Fonds

Hebben jullie goede plannen om de zomer voor kwetsbare Rotterdamse kinderen of ouderen warmer te maken? Sint Laurensfonds financiert

Veel mensen zien de zomer als een fijne periode. Maar voor kinderen die in armoede leven en voor ouderen die zich eenzaam voelen is dit juist een moeilijke tijd.

Sint Laurensfonds draagt graag bij aan de ontwikkeling van kwetsbare Rotterdamse kinderen en aan het wegnemen van eenzaamheid onder ouderen in Rotterdam. Daarom willen we juist in de zomer iets extra’s doen voor deze kinderen, jongeren en ouderen.

Hebben jullie plannen en zoek je nog naar (aanvullende) financiering? Laat ons weten hoe deze kinderen, jongeren of ouderen een zomer bezorgd kan worden die in alle opzichten warm is. Vul het formulier op deze pagina in vóór vrijdag 15 juni 2018.

Denk aan het volgende

  • Het initiatief moet aantoonbaar gericht zijn op de ontwikkeling van kinderen en jongeren die in armoede leven en/of op het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.
  • Het moet gaan om Rotterdammers.
  • Het idee heeft betrekking op een activiteit of actie in de zomerperiode die loopt van 14 juli tot 1 september 2018;
  • De aanvraag kan alleen worden gedaan door een stichting of een vereniging, dus niet door particulieren.
  • Je krijgt maximaal € 2.500 per aanvraag. Is er meer geld nodig dan kun je via de reguliere weg een aanvraag bij ons indienen. Kijk voor informatie elders op onze website.
  • Na afronding van het project verwachten we binnen drie maanden een financieel overzicht, een kort verslag en enkele foto’s.

Initiatieven waarbij deelnemers elkaar meerdere keren ontmoeten of waarbij verschillende groepen Rotterdammers met elkaar in contact komen,maken de meeste kans op financiering. Cofinanciering is geen eis maar we raden wel aan binnen en buiten het eigen netwerk na te gaan of iemand een bijdrage kan leveren, hetzij financieel hetzij door sponsoring (denk aan het schenken van eten, het ter beschikking stellen van een locatie, enz.).

Sint Laurensfonds behoudt zich het recht voor te allen tijde de voorwaarden van deze actie te wijzigen.

Helaas zijn aanvragen in het kader van deze actie niet meer mogelijk. Wel kunnen aanvragen via onze reguliere aanvraagprocedure worden ingediend. Graag verwijzen we u dan het onderdeel “aanvraag indienen” op onze website.