Categorieën
Plan International Nederland

‘’Meisjes moeten bij de Verenigde Naties mee kunnen praten over duurzame ontwikkeling in hun land’’

In 2015 werden de Sustainable Development Goals (SDGs) vastgesteld door de Verenigde Naties (VN): gezamenlijke doelen van de lidstaten voor duurzame ontwikkeling. Er zijn 17 doelen, waaronder gendergelijkheid, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen en het uitbannen van alle vormen van armoede. Jaarlijks komen alle VN-lidstaten bij elkaar om de voortgang van de SDGs te bespreken en rapporteren een aantal landen over hun eigen voortgang. Dit gebeurt tijdens het High Level Political Forum van de Verenigde Naties (VN), dit jaar van 7 tot 17 juli. Vanwege de COVID-19 pandemie vindt het forum dit jaar geheel virtueel plaats. Dit jaar is het thema ‘Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development’, oftewel: versnelde actie om de SDGs in 2030 te behalen.

Maar liefst zes jongerenlobbyisten van de Girls Advocacy Alliance (GAA) doen online mee met verschillende sessies om zich hard te maken voor de rechten van meisjes en jonge vrouwen. Shakina (21) uit India is er dit jaar bij: ‘’Meisjes moeten mee kunnen praten bij de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling van hun land’’. Al eerder zijn jongerenlobbyisten van de GAA uitgenodigd om bij het HLPF hun zegje te komen doen en ook zij sluiten dit jaar weer aan om hun ervaringen te delen.

Girls Advocacy Alliance youth advocates at the HLPF 2019 with UN Youth Envoy
Youth advocates Maurice, Ayesha en Hibatu waren vorig jaar bij de HLPF in New York en spraken met de UN Youth Envoy Jayathma Wickramanayake (vlnr)

Girls Advocacy Alliance

De jongeren maken deel uit van de Girls Advocacy Alliance; een samenwerking van Plan International, Defence for Children – ECPAT, Terre des Hommes en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De alliantie pakt geweld tegen meisjes en jonge vrouwen aan en zet zich in om de (economische) positie van meisjes en jonge vrouwen te verbeteren door lobby en beleidsbeïnvloeding op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Dat de GAA-jongerenlobbyisten sinds 2 jaar worden uitgenodigd door de VN is de kers op de taart. Lees hier meer over de Girls Advocacy Alliance

Overheden verantwoordelijk houden voor meisjesrechten

De jongeren, die tussen 7 en 17 juli in actie komen, komen uit Nepal, Uganda, India, Liberia, Kenia, Bangladesh, Sierra Leone, Ghana en de Filipijnen. In al deze landen is geweld tegen meisjes en vrouwen een groot probleem en hebben meisjes en vrouwen vaak minder kansen dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Het HLPF is de uitgelezen kans om hun overheden verantwoordelijk te houden en om aan te geven wat nodig is om de positie van meisjes te verbeteren.
Verder gaan zij in deze twee weken met zoveel mogelijk invloedrijke mensen om tafel die zich bezighouden met de rechten van kinderen en jongeren. Een voorbeeld daarvan is de Special Representative on Violence against Children van de VN, Najat Maalla M’jid. Zij zet zich binnen de VN in om geweld tegen kinderen uit te bannen. Ook de VN Youth Envoy Jayathma Wickramanayake en de Youth Envoy van de Afrikaanse Unie Aya Chebbi willen de jongeren spreken. Daarnaast hebben de jongeren een overleg met de Deputy Secretary General van de VN, Amina Mohammed.

Extra zorgen om meisjes tijdens coronacrisis

Plan International maakt zich ernstige zorgen om de impact van de coronacrisis op meisjes en jonge vrouwen. Meisjes zijn tijdens crises extra kwetsbaar en staan als het gaat om thuisonderwijs, voedsel en veiligheid in veel landen nog steeds achteraan in de rij. De Wereld Bevolkingsorganisatie (UNFPA) voorspelde dat er door de coronacrisis 13 miljoen meer kindhuwelijken bij zullen komen. Door de lockdowns neemt armoede toe en je dochter uithuwelijken betekent één mond minder te voeden. De jongerenlobbyisten zullen dit tijdens het HLPF benadrukken en vertellen over wat zijzelf om zich heen zien gebeuren én hoe dat moet worden opgelost. Reneka (21) uit Bangladesh: ‘’Huiselijk geweld tegen vrouwen neemt toe en veel mensen hebben geen inkomen meer. De situatie voor meisjes en vrouwen wordt hierdoor onveiliger en ze hebben ook minder toegang tot bijvoorbeeld maandverband.

Huiselijk geweld tegen vrouwen neemt toe en veel mensen hebben geen inkomen meer. De situatie voor meisjes en vrouwen wordt hierdoor onveiliger en ze hebben ook minder toegang tot bijvoorbeeld maandverband.

Reneka (21) uit Bangladesh

Categorieën
Plan International Nederland

De impact van de coronacrisis op vluchtelingen

De coronapandemie brengt voor meisjes en jonge vrouwen die in vluchtelingenkampen verblijven nieuwe risico’s met zich mee. Stel je voor: een lockdown in een overbevolkt vluchtelingenkamp, tienermeisjes die in angst leven voor (dreigend) geweld en misbruik, geen bewegingsvrijheid hebben –  laat staan toegang tot onderwijs of gezondheidszorg – en geen contact met vrienden. Dit is wel de dagelijkse realiteit voor 26 miljoen vluchtelingen over de wereld, waarvan ongeveer de helft onder de 18 jaar oud is[1].

90% van de meisjes en vrouwen heeft geen inkomen meer

Uit recent onderzoek van Plan in samenwerking met UNFPA blijkt dat meisjes en jonge vrouwen in Jordanië grote nadelen ondervinden van de coronacrisis[2]. Veel van deze meisjes hebben als vluchteling al te maken gehad met ontheemding en conflicten. Nu heeft de lockdown hun levensonderhoud en de toegang tot ondersteuning, zoals gezinsplanning, ernstig verstoord, waardoor ze nog minder controle hebben over hun leven en lichaam dan voorheen. Bovendien is de druk en de stress van het dagelijkse leven erg groot en dit leidt tot meer seksueel geweld en uitbuiting.

 • 69% van de meisjes en vrouwen geeft aan dat gender gerelateerd geweld toegenomen is sinds de coronacrisis. Emotioneel en fysiek geweld – in de meeste gevallen gepleegd door een partner of familielid – worden het vaakst genoemd.
 • Meisjes en vrouwen kunnen minder goed beroep doen op hulpdiensten bij gevallen van gender gerelateerd geweld. Ook was de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, zoals de toegang tot anticonceptie, maandverband en hiv-medicatie, vóór de coronapandemie minder moeilijk.
 • 90% van de meisjes en vrouwen heeft geen inkomen meer en kan geen beroep meer doen op sociale hulpdiensten, in vergelijking met 74% van de jongens en mannen.
 • Slechts 55% van de vrouwen meldt dat zij in de basisbehoeften van hun gezin kunnen voorzien, vergeleken met 58% van de mannen.

Bescherming kwetsbare meisjes

Lieke van Tooren (26) werkt voor Plan International in Jordanië en Libanon en merkt de effecten van de coronacrisis op meisjes en vrouwen uit de eerste hand. Zij geeft aan dat alle zeilen worden bijgezet om vooral Syrische vluchtelingen die hulp te bieden die nu hard nodig is. “Het onderwijs is natuurlijk onderbroken, families hebben het financieel en emotioneel zwaar, community centra zijn gesloten en veel programma’s onderbroken. Dit alles heeft een effect op meisjes en jonge vrouwen, die meer risico lopen op gender gerelateerd geweld tijdens de lockdown, inclusief huiselijk en seksueel geweld. Ook kunnen zij thuis niet fatsoenlijk leren en hebben meisjes een grotere kans om niet terug naar school te keren als deze weer open gaat.”

Plan zet alles op alles om de meisjes juist tijdens deze crisis te blijven bereiken. Lieke: “We delen tablets, onderwijs- en spelkits uit, bieden telefonische consulten aan, geven cash steun, organiseren Whatsapp groepen en online platforms voor psychosociale hulp en zorgen dat verwijzingen blijven plaatsvinden. In al onze programma’s verhogen we het bewustzijn van het coronavirus en de effecten ervan”.

Voedselpakketten, hygiënekits en thuisonderwijspakketten

Naast het beschermingswerk van Plan, ligt de focus ook op basisbehoeften zoals het uitdelen van voedselpakketten en hygiënekits met zeep, maandverband en schoon ondergoed. Bijvoorbeeld in Cox’s Bazar, waar Plan aan ruim 1.800 meisjes en vrouwen menstruatie hygiënekits heeft uitgedeeld. Daarnaast faciliteert Plan in samenwerking met scholen thuisonderwijspakketten aan vluchtelingenkinderen zodat zij tijdens de coronacrisis onderwijs kunnen blijven volgen. Bovendien worden vluchtelingengezinnen gesteund door het uitdelen van voedselpakketten. bijvoorbeeld in Myanmar en Nepal, waar meer dan 46.000 ontheemden voedselhulp hebben ontvangen. Lees ook: Kinderen in Uganda enthousiast over thuisonderwijspakketten

Empowerment tijdens coronacrisis

Alhoewel meisjes het meest kwetsbaar zijn in crises zoals deze, ziet Plan ook dat meisjes een belangrijke rol kunnen spelen in het mobiliseren van hun community. Uit onderzoeken van Plan blijkt dat ondanks de uitdagingen waar meisjes en jonge vrouwen mee geconfronteerd worden tijdens wereldwijde crises, juist ook tienermeisjes blijk geven van veerkracht, ondernemersvaardigheden, de wil om anderen te helpen, en optimisme voor de toekomst[3][4]. In vluchtelingenkampen gebruiken zij in verschillende situaties hun vaardigheden en begrip, zowel in reactie op de coronacrisis als bij andere zaken zoals het gebrek aan geld, voedsel en veiligheid. Dit zie je bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen in Myanmar, waar jongeren 23.000 mondkapjes hebben gemaakt. Daarnaast spelen jongeren een grote rol bij de verspreiding van informatie over het coronavirus en de bewustwording van het vergrote risico op seksueel en huiselijk geweld tijdens de coronacrisis.


[1] UNHCR

[2]    The Impacts of COVID-19 on Women and Girls’ Rights and Sexual and Reproductive Health

[3]    Adolescent Girls in Crisis

[4]    Adolescent Programming Toolkit

Links & Downloads

Dit bericht is afkomstig van de website van Plan International Nederland:

https://www.planinternational.nl/actueel/de-impact-van-de-coronacrisis-op-vluchtelingen

Categorieën
Plan International Nederland

Wat we kunnen en moeten doen tegen racisme

Plan International veroordeelt elk racistisch geweld en is tegen discriminatie van zwarte en etnische minderheidsgemeenschappen en raciaal onrecht. Wij zijn van mening dat dit het moment is om systeemverandering te bewerkstelligen door degenen die voorop lopen in deze beweging te steunen om geweld, onderdrukking en ongelijkheid te beëindigen.

Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat we zelf nog veel te leren hebben over de rol van racisme in onze organisatie en programma’s. We zijn vastbesloten om door middel van een programma van leren en bewustwording een veel bewustere, antiracistische organisatie te worden. Dit zullen wij onder andere doen door middel van interne trainingen over vooroordelen en ongelijke machtsverhoudingen, discussies over racisme binnen onze organisatie en door kritisch te kijken naar onze relaties met collega’s in programmalanden. Op die manier willen we bijdragen aan de veranderingen die zo hard nodig zijn, overal ter wereld.

Plan International bestaat om de rechten van kinderen en de gelijkheid van meisjesrechten te bevorderen en ziet raciale rechtvaardigheid als een cruciaal onderdeel van gerechtigheid voor meisjes. Raciale rechtvaardigheid en genderrechtvaardigheid voor meisjes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het een kan niet zonder het ander. We kunnen geen gelijkheid voor meisjes bereiken, zonder gelijkheid voor meisjes van kleur te bereiken.

Wil je net als wij meer leren over racisme en wat je ertegen kunt doen? Onderstaande bronnen kunnen je daar bij helpen:

 • The Black Archives: The Black Archives is een historisch archief waar mensen terecht kunnen voor inspirerende gesprekken, inhoudelijke activiteiten en boeken vanuit zwarte en andere perspectieven die elders vaak onderbelicht blijven. The Black Archives wordt gedragen door de organisatie New Urban Collective.
 • Wit huiswerk: een (naar eigen zeggen onvolledig) naslagwerk voor witte mensen die zich in hun strijd tegen racisme willen verdiepen.
 • Plan International global website: voor tips over Engelstalige bronnen.
Categorieën
Plan International Nederland

Cycloon Amphan treft India en Bangladesh: meer dan honderd doden en duizenden huizen verwoest

Woensdag 20 mei kwam cycloon Amphan aan land in Bangladesh, vlakbij de grens met India. De cycloon raasde met hevige windstoten verder over India en bracht beide landen grote schade toe. Volgens internationale media heeft de cycloon aan meer dan honderd mensen het leven gekost en duizenden huizen verwoest. Miljoenen mensen werden geëvacueerd. Er is een groot tekort aan drinkwater en voedsel. De vrees is dat de evacuaties bijdragen aan verdere verspreiding van het coronavirus, dat in beide landen al veel levens heeft geëist. Plan International brengt in kaart wat er nodig is en begint met het uitdelen van voedsel, materiaal voor onderdak en hygiëne kits.

In Bangladesh werden 2,4 miljoen mensen in veiligheid gebracht in 1500 opvangplaatsen, in India werden ruin 500.000 mensen geëvacueerd. De precieze schade is nog onbekend, maar duizenden huizen zijn verwoest, bruggen en elektriciteitsmasten zijn zwaar beschadigd.

Cycloon Amphan

Plan International staat klaar om te helpen

Plan International is in zowel India als Bangladesh al jaren actief en staat klaar om op deze ramp te reageren. In voorbereiding op wat er komen ging is water en voedsel ingeslagen om de getroffen families te ondersteunen. In India zal Plan in twee getroffen districten beginnen met het ondersteunen van 5000 families door het uitdelen van voedselpakketten, hygiëne kits en materialen voor onderdak. In Bangladesh zal Plan pakketten uitdelen met daarin onder andere maandverband en zeep, gemeenschapswerkers trainen om hulp te kunnen bieden aan meisjes en vrouwen in verwachting, en voorlichtingsmateriaal uitdelen over gender gerelateerd geweld. Tijdens en na rampen neemt het risico hier op toe, door de chaos en armoede die vaak ontstaat. Er zullen noodhulpteams naar de getroffen gebieden reizen om verdere noden te inventariseren zodat zo goed mogelijk hulp kan worden geboden de komende tijd.

Categorieën
Plan International Nederland

Meisjesbesnijdenis in Somalië neemt toe door lockdown

In Somalië leidt de lockdown tot een zorgwekkende toename van meisjesbesnijdenissen. De besnijdsters gaan nu langs de deuren om meisjes te besnijden. Wereldwijd zullen er vanwege de crisis twee miljoen meisjes slachtoffer worden van besnijdenis. In Somalië zullen er dit jaar zo’n 290.000 meisjes worden besneden.

Plan International en partner NAFIS network merken een toename in de meldingen van meisjesbesnijdenis in Somalië. “De lockdown en de sluiting van scholen als gevolg hiervan wordt gezien als een geschikt moment om meisjes thuis te besnijden omdat meisjes nu de tijd hebben om goed te genezen”, aldus Sadia Allin, het hoofd van Plan International in Somalië.

Sadia Allin van Plan International Somalië
Sadia Allin van Plan International Somalië

Besnijdsters gaan langs de deuren

Traditioneel werd de besnijdenis uitgevoerd tijdens de schoolvakanties in de steden of tijdens het regenseizoen op het platteland. Omdat de besnijdsters bang zijn inkomsten mis te lopen, hebben ze een bijzondere manier van ronselen bedacht. Ze gaan langs de deuren en bieden aan om de meisjes die thuiszitten vanwege de pandemie te besnijden.

“Ze stonden ook voor mijn deur met de vraag of er jonge meisjes zijn die ze kunnen besnijden. Ik was geschokt”, zegt Allin, die twee dochters van vijf en negen heeft.

De besnijdsters stonden voor mijn deur met de vraag of er jonge meisjes waren die ze konden besnijden. Ik was geschokt

Sadia Allin (Hoofd Plan International Somalië)

Hoogste aantal meisjesbesnijdenissen

Wereldwijd zijn er meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden. Elk jaar lopen meer dan 3 miljoen meisjes het risico om besneden te worden. Somalië heeft de hoogste aantallen meisjesbesnijdenissen ter wereld: 98 procent van de meisjes tussen de 5 en 11 jaar is besneden. Vanwege de coronacrisis zal dit aantal waarschijnlijk alleen maar toenemen. Lees ook: Redenen voor & gevolgen van meisjesbesnijdenis

Wetgeving

Meisjesbesnijdenis is nog steeds legaal in Somalië. Maar om de praktijk te voorkomen is wetgeving niet genoeg. ‘Besnijdster’ is hier namelijk, net als in veel andere landen waar meisjesbesnijdenis plaatsvindt, een baan met een bijbehorend inkomen.

Het is daarom heel belangrijk om deze besnijdsters een andere manier van inkomsten aan te bieden. Ook intensieve voorlichting en andere alternatieve rituelen aanbieden zijn essentieel bij het bestrijden van meisjesbesnijdenis.

Grote gezondheidsrisico’s

Meisjesbesnijdenis heeft levenslange gevolgen voor meisjes. Het leidt tot allerlei lichamelijke, psychische en seksuele problemen, en soms zelfs tot de dood. Bij de besnijdenis worden de uitwendige geslachtsorganen gedeeltelijk of helemaal weggesneden. In Somalië wordt de vaginale opening ook vaak dichtgenaaid, dit heet infibulatie.

Wat doet Plan?

Juist nu is het ontzettend belangrijk om ons te blijven inzetten voor de gezondheid en rechten van meisjes en vrouwen. Daarom spreekt Plan International zich tijdens de coronacrisis in Somalië uit op de radio en andere publieke kanalen om mensen bewust te maken van de gevolgen van meisjesbesnijdenis.

We geven voorlichting aan lokale leiders, zoals werknemers bij de overheid en lokale partners, over de extra risico’s die het coronavirus voor meisjes meebrengt. Ook krijgen mensen die werkzaam zijn in de media trainingen over hoe ze op een juiste en kindvriendelijke manier informatie kunnen verstrekken over het coronavirus en meisjesbesnijdenis. Samen blijven we ervoor strijden dat meisjes over hun eigen lichaam kunnen beschikken!

Categorieën
Plan International Nederland

Plan International levert 10,000 beschermende mondkapjes aan de Centraal Afrikaanse Republiek

Plan International heeft 10,000 medisch beschermende mondkapjes naar de Centraal Afrikaanse Republiek gevlogen om het door oorlog verscheurde land te steunen tijdens de coronacrisis. De komende tijd zal Plan in totaal 13,000 kilo beschermend materiaal leveren aan twaalf verschillende landen.

Humanitaire vlucht

De hulpgoederen werden met een humanitaire vlucht verzonden naar Bangui, de hoofdstad van de Centraal Afrikaanse Republiek. De vlucht werd georganiseerd door een groep ontwikkelingsorganisaties, waaronder Plan International, met steun van de humanitaire afdeling van de Europese Unie. Aan boord waren beschermingsmateriaal, Personal Protective Equipment (PPE), en andere medische benodigdheden verzorgd door dertien internationale hulporganisaties.

Humanitaire vlucht mondkapjes CAR

Kwetsbaar voor de gevolgen van het coronavirus

Sinds de onafhankelijkheid in 1960 is het onrustig in de Centraal Afrikaanse Republiek. De combinatie van geweld en instabiliteit hebben het gezondheidssysteem enorm beschadigd. Hierdoor loopt een groot deel van de bevolking risico op ernstige gevolgen van het coronavirus.

Inwoners van conflictgebieden, zoals in de Centraal Afrikaanse Republiek, zijn zeer kwetsbaar voor de gevolgen van het coronavirus. Vluchtelingen en ontheemden zijn met name kwetsbaar omdat zij vaak op dichtbevolkte plekken wonen waar mensen zich moeilijk aan social distancing-maatregelen kunnen houden. Daarnaast hebben zij geen toegang tot schoon water en zeep om hun handen regelmatig te kunnen wassen. Lees ook: Zo strijdt Plan International tegen corona

Reisbeperkingen bemoeilijken het werk van Plan

“Toegang tot beschermend materiaal is van essentieel belang om onze activiteiten in de community’s door te laten gaan. Het sluiten van grenzen en andere reisbeperkingen als gevolg van het coronavirus bemoeilijkt het werk van Plan, omdat community’s minder goed bereikbaar zijn en we hulpmiddelen minder snel kunnen leveren. Door goed te plannen en samen te werken met andere hulporganisaties zijn we toch in staat om kwetsbare mensen bij te staan in de coronacrisis”, aldus Cecile Terraz, Directeur Logistiek en Inkoop van Plan International.
“Door deze humanitaire vlucht te realiseren, ondanks nationale lockdowns en reisbeperkingen, hebben internationale hulporganisaties laten zien dat samenwerking van enorm groot belang is tijdens de coronacrisis. Door het bundelen van kennis en middelen kan er sneller en efficiënter hulp worden verleend”, zegt Terraz.

Plan International heeft de corona-aanpak uitgebreid

Plan International heeft de corona-aanpak uitgebreid en zal 13,000 kilo aan beschermend materiaal leveren aan twaalf verschillende landen. Daarnaast wil Plan 100 miljoen euro investeren om de meest kwetsbare kinderen en hun community’s te beschermen tegen de gevolgen van het coronavirus. De aanpak heeft een focus op meisjes en jonge vrouwen, omdat de gevolgen van de coronacrisis leiden tot meer genderongelijkheid.

Categorieën
Plan International Nederland

Coronacrisis zal leiden tot enorme toename kindhuwelijken

Het coronavirus heeft verstrekkende gevolgen. Door de crisis lopen meisjes en jonge vrouwen een nog groter risico om uitgehuwelijkt te worden. Als we hier niks aan doen, zullen maar liefst 13 miljoen meisjes meer dan voorspeld worden uitgehuwelijkt in de komende 10 jaar.

“In de afgelopen decennia zijn er mooie stappen gezet in de bestrijding van kindhuwelijken in de landen waar wij werken, maar door de coronacrisis worden de komende tien jaar waarschijnlijk 13 miljoen jonge meisjes meer uitgehuwelijkt dan voorspeld. Dit is dramatisch. Door armoede vanwege het wegvallen van een inkomen, zullen ouders eerder hun dochters uithuwelijken, want dan heb je een mond minder te voeden,” aldus een bezorgde Monique van ’t Hek, directeur van Plan International Nederland.

Achteraan in de rij

Voordat het coronavirus uitbrak, werden er jaarlijks 12 miljoen kindhuwelijken gesloten. Daar zullen in de komende tien jaar nog eens 13 miljoen bij komen, jaarlijks dus meer dan een miljoen meer kindhuwelijken dan nu al het geval is, volgens cijfers van de UNFPA (het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties).

In het deze week verschenen rapport, Living under Lockdown, vergelijkt Plan de coronacrisis met andere crises, zoals de ebolacrisis in 2014. In Sierra Leone waren de scholen tijdens de ebolacrisis negen maanden dicht, wat leidde tot 18.000 tienerzwangerschappen. Veel van deze meisjes mochten hierna niet meer terug naar school. Als het gaat om thuisonderwijs, voedsel en veiligheid staan meisjes in veel landen nog steeds achteraan in de rij.

Inkomens dalen, stress neemt toe

Een derde van de wereldbevolking in 90 landen zit thuis in lockdown vanwege het coronavirus. De economische en sociale gevolgen van deze situatie leiden ertoe dat inkomens dalen en dat stress toeneemt. Plan bestrijdt in 75 landen praktijken als kindhuwelijken, meisjesbesnijdenissen en seksuele uitbuiting en geweld. Hierbij is direct contact met de community en de meisjes zelf vaak cruciaal. Door de coronacrisis wordt dit bemoeilijkt. “De meisjes gaan niet meer naar school, zijn afgesloten van hun sociale netwerk, van mentale begeleiding, of juridische hulp”, legt Monique van ’t Hek uit.

De coronacrisis zal de ongelijkheid versterken en miljoenen meisjes lopen het risico om niet meer zelf over hun leven te kunnen beslissen

Monique van ‘t Hek (Directeur Plan International Nederland)

Bescherming tegen gedwongen huwelijken en geweld

Veel van de programma’s van Plan zijn tijdelijk aangepast. Een belangrijk doel is nu voorlichting geven om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en in water, zeep of andere desinfectiemiddelen te voorzien. Daar waar het kan is Plan gestart met de meisjes binnenshuis te bereiken om ze te beschermen tegen gedwongen huwelijken en (seksueel) geweld. Dit doen we onder meer door het verstrekken van iPads en van telefoontegoeden zodat ze om hulp kunnen vragen als dat nodig is, en door het bieden van psychologische hulp (online of via hotlines). Ook hebben we platforms opgericht die meisjes onderling verbinden en uit hun isolement halen en maken we op social media en de radio de risico’s die meisjes lopen bespreekbaar. Lees ook: Gendergelijkheid is essentieel in de strijd tegen het coronavirus

Zeggenschap van meisjes en jonge vrouwen

Juist nu is het ontzettend belangrijk om de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van meisjes en jonge vrouwen goed te blijven bewaken. Toegang tot zorg en hulp kan voor velen levensreddend zijn. Ook het vergroten van de zeggenschap van meisjes en jonge vrouwen in besluitvorming mag niet van de agenda verdwijnen. Van eerdere crises zoals de ebola-uitbraak hebben we geleerd dat de betrokkenheid van de community’s en vooral van jongeren zelf, cruciaal is bij de steun die we bieden. Samen strijden we ervoor dat meisjes en jonge vrouwen over hun eigen toekomst mogen beslissen.

Categorieën
Plan International Nederland

Veelbelovende resultaten in de strijd tegen kindhuwelijken

Plan International Nederland heeft met het Yes I Do-programma in 2019 weer veelbelovende resultaten behaald in Ethiopië, Indonesië, Kenia, Malawi, Mozambique en Zambia. Hieronder een aantal voorbeelden:

Plan heeft intensief gelobbyd en voorlichting gegeven om gedragsverandering ten aanzien van kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en meisjesbesnijdenissen te bereiken.

 • In Malawi heeft de lokale bevolking op eigen initiatief maar liefst 448 acties ondernomen om kindhuwelijken en tienerzwangerschappen tegen te gaan. Religieuze en traditionele jeugdleiders wisten daardoor meer dan 4.300 mensen te bereiken.
 • In Ethiopië heeft Plan International bijna 20.000 jongeren en volwassenen getraind op het gebied van de seksuele reproductieve gezondheid en rechten van jongeren en de negatieve consequenties van kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en meisjesbesnijdenis. Door hier gesprekken over te voeren met mensen in de community’s wist Plan in Kenia zo’n 4.000 mensen te bereiken.

Ook in 2019 heeft Plan International meisjes alternatieven geboden door verbeterde toegang tot  onderwijs en het bieden van economisch perspectief.

 • Zo zijn 307 jongeren in Indonesië getraind om ondernemer te worden. Ook 303 volwassenen kregen dergelijke trainingen ter bevordering van hun economische weerbaarheid. In Kenia kregen 1.347 scholieren les in het verbeteren van hun financiële vaardigheden. In Zambia namen 2.358 jonge vrouwen en mannen deel aan spaar- en leengroepen waarmee de financiële positie van gezinnen beter werd en hun dochters naar school kunnen blijven gaan.
 • Ook konden 878 kinderen in Malawi, waaronder tienermoeders, weer naar school terugkeren, terwijl 794 jongeren deelnamen aan spaar- en leengroepen waarmee ze bijvoorbeeld een klein bedrijfje konden opstarten. Ook in de andere landen zoals in Ethiopië, Indonesië, Kenia, Mozambique en Zambia is het mogelijk gemaakt dat meisjes die gestopt waren met school o.a. door zwangerschap of doordat ze uitgehuwelijkt zouden worden, weer terug konden keren naar school.

Plan International heeft een leidende positie genomen in lobby en campagnes. Dit heeft ervoor gezorgd dat seksuele en reproductieve rechten van jongeren en het uitbannen van kindhuwelijken nu hoog op de agenda van beleidsmakers en parlementariërs staan.

 • Zo heeft Plan International bijeenkomsten over kindhuwelijken gefaciliteerd in Mozambique met het parlement, justitie, academici en andere maatschappelijke organisaties. Dit resulteerde uiteindelijk in een herziene Algemene Wet die kindhuwelijken strafbaar stelt.
 • In Zambia heeft Plan International meer dan 100 traditionele- en religieuze leiders getraind in het begrijpen van de regionale en nationale wettelijke kaders gerelateerd aan kindhuwelijken, wat resulteerde in lokale wetten tegen kindhuwelijken. Ook heeft Plan International 300 juridische adviseurs getraind om de handhaving van deze nieuwe lokale wetten te ondersteunen. Zo is bijvoorbeeld in de Chamuka Chiefdom in 2 jaar tijd een daling waargenomen in het aantal kindhuwelijken van 45 naar 8 en in tienerzwangerschappen van maar liefst 209 naar 1. Daarnaast gaan 67 meisjes, die niet meer naar school gingen doordat ze uitgehuwelijkt waren, weer naar school.
 • In Malawi heeft Plan er met kinderbeschermingscommissies voor gezorgd dat 173 kindhuwelijken werden ontbonden.
Categorieën
Plan International Nederland

Maandverband hamsteren in coronatijd

Maandverband en andere sanitaire producten lijken tijdens de coronacrisis duurder te worden in een groot aantal landen in Afrika, Latijns Amerika en Azië. Ook is er een tekort aan deze producten. Dat blijkt uit een onderzoek genaamd ‘Periods in a Pandemic’ van Plan International.

Door het tekort en de prijsstijging worstelen meisjes en vrouwen wereldwijd met hun menstruatie tijdens de lockdowns. “Door de pandemie is het steeds moeilijker om aan maandverband te komen. Voorheen kregen we het nog wel eens op school uitgedeeld maar nu de scholen dicht zijn is dat ook gestopt”, vertelt Diana (21) uit Kenia.

Diana bij een uitdeelpunt voor maandverband.
Diana (21) bij een uitdeelpunt voor maandverband.

Menstrual Hygiene Day

Plan International vraagt elk jaar op 28 mei, Menstrual Hygiene Day, aandacht voor menstruatie en alles wat daarbij komt kijken. Wereldwijd heerst een groot taboe op ongesteldheid. Veel meisjes en jonge vrouwen gaan een week per maand niet naar school omdat ze zich schamen. Of omdat er een gebrek is aan menstruatieproducten en ze het niet kunnen betalen.

Geen menstruatieproducten

“In veel landen waar Plan International werkt, is de toegang tot sanitaire producten zoals maandverband en tampons altijd al een uitdaging, maar het coronavirus heeft dit verergerd. Veel grenzen zijn gesloten en voorraden raken op waardoor menstruatieproducten schaars raken en duurder worden”, vertelt Mascha Singeling, Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH) expert van Plan International.

Veel grenzen zijn gesloten en voorraden raken op waardoor menstruatieproducten schaars raken en duurder worden

Mascha Singeling (Plan International)

Wat doet Plan?

Wereldwijd worden maandelijks twee miljard vrouwen en meisjes ongesteld. Op een willekeurige dag zijn wereldwijd 800 miljoen meisjes en vrouwen ongesteld. Plan International geeft tijdens de coronacrisis extra ondersteuning aan meisjes en vrouwen in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Zo deelt Plan op grote schaal hygiënekits uit met o.a. maandverband en zeep.

Ook zijn in een aantal landen programma’s gestart waarin herbruikbaar maandverband wordt gemaakt. Hierdoor kunnen meisjes en vrouwen makkelijker aan menstruatieproducten komen. Bovendien verdienen de vrouwen die het maandverband maken er geld mee, zodat ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Categorieën
ActionAid Aidsfonds Care Nederland Free Press Unlimited ICCO International Campaign for Tibet Leprazending Light for the World Liliane Fonds Ontwikkelingshulp PAX Plan International Nederland Red een kind Save the Children SOS Kinderdorpen Terre des Hommes VSO ZOA

De corona crisis vraagt om nationale én internationale solidariteit

Organisaties roepen overheid op tot internationale solidariteit

In korte tijd is ons leven totaal veranderd. De wereld is overrompeld door de gevolgen van het virus. We zoeken naar een manier om met angst en onzekerheid om te gaan. Tegelijkertijd is het vooral de solidariteit met en de bescherming van de meest kwetsbaren die ons drijft.

Juist nu houden we rekening met elkaar. Zorgen we goed voor onze familie en vrienden en voor diegenen die het extra hard nodig hebben.

In Nederland worden stevige maatregelen genomen om de kwetsbaren te beschermen, de verspreiding van het virus tegen te gaan en de sociale en economische impact op mensen en bedrijven te verzachten.

Wat ons zorgen baart is dat de internationale coördinatie en solidariteit in de bestrijding en aanpak van dit grenzeloze probleem onvoldoende is. Ieder land heeft z’n eigen aanpak binnen de eigen landsgrenzen. Hoewel dat op korte termijn te begrijpen is, stopt het virus niet aan de grens. Deze pandemie kan alleen met een samenhangende, grensoverschrijdende aanpak worden gecontroleerd.

Wereldwijd zullen we solidair moeten zijn met de kwetsbaren. Dat zijn we als mensen aan onszelf en aan elkaar verplicht. Maar dat is ook noodzakelijk voor de wereldwijde volksgezondheid, en dus in het Nederlands belang. Ook voor de economie en onze sociale zekerheid is het beteugelen van deze pandemie essentieel.

De meeste ontwikkelingslanden staan op dit moment nog maar aan het begin van de epidemie en beschikken niet over een hoogwaardig gezondheidszorgsysteem, goede waterleidingen of een stabiele voedselvoorziening. De gezondheidszorg in deze landen zal zonder extra steun al snel bezwijken. Gemiddeld hebben deze landen vijftig keer minder artsen en twintig keer minder ziekenhuisbedden per persoon dan in Europa. Ook zal het virus bijvoorbeeld een impact hebben op de voedselvoorziening, en is betrouwbare informatie over het virus en de bestrijding daarvan een probleem in veel landen.

Om maar niet te spreken van fragiele staten die al jarenlang worden verzwakt door geweld en moeten omgaan met de situatie in vluchtelingenkampen en sloppenwijken. Miljoenen mensen leven dicht opeengepakt, zonder elektriciteit schoon drinkwater en met een gebrek aan voedsel. Hoe kunnen die veilig afstand houden tot elkaar en hun handen regelmatig wassen?

Bovendien dreigen maatregelen in sommige landen juist tégen mensen te werken en bestaande ongelijkheden te vergroten. We zien landen waar parlementen buiten werking worden gesteld en ruimte voor vrije pers, oppositie en mensenrechtenverdedigers wordt beperkt. Discriminatie versterkt zich en vrouwen- en meisjesrechten staan onder druk. Denk bijvoorbeeld ook aan gemarginaliseerde en vervolgde gemeenschappen, gemeenschappen, zoals de LHBTI-gemeenschap, die geen toegang krijgt tot goede gezondheidszorg, of vrouwen die structureel onderbetaald worden en risico’s moeten nemen omdat ze zich niet kunnen veroorloven om thuis te blijven.

Steun aan ontwikkelingslanden en aan maatschappelijk organisaties in die landen, is juist in deze tijd van crisis nodig en zou onderdeel moeten zijn van de noodmaatregelen die dit kabinet neemt. Tenslotte heeft António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, niet voor niets deze week landen opgeroepen om bij te dragen aan een internationaal noodfonds voor de aanpak van de coronacrisis.

Zonder internationale solidariteit ondermijnen we niet alleen de aanpak van de pandemie, maar ook de waarden van onze samenleving.

Afzenders:

 • ActionAid
 • Aidsfonds
 • Amref Flying Doctors
 • Arisa
 • CARE Nederland
 • Centre for Safety and Development
 • CNV International
 • COC Nederland
 • Cordaid
 • Dorcas
 • Foundation Max van der Stoel
 • Free Press Unlimited
 • GZB
 • Heifer
 • Hivos
 • ICCO
 • International Campaign for Tibet
 • International Justice Mission
 • Justice and Peace Netherlands
 • Kerk in Actie
 • Kom over en help
 • Leprazending
 • Light for the World
 • Liliane Fonds
 • Mensen met een Missie
 • Mercy Corps
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
 • ONE Campaign
 • Oxfam Novib
 • Partos
 • Pax
 • Peace Brigades International – Nederland
 • Plan International
 • Prisma
 • Red een Kind
 • RNW Media
 • Rutgers
 • Save the Children
 • Simavi
 • SOS Kinderdorpen
 • Terre des Hommes
 • Tear
 • Verre Naasten
 • VSO Nederland
 • Wemos
 • WO=MEN
 • Women Engage for a Common Future
 • Woord en Daad
 • World Vision
 • ZOA

For English, please click here