Categorieën
PAX

Mensenrechten: ook voor slachtoffers van Moria

Nederland moet een eerlijk aandeel nemen in het opnemen van de slachtoffers van de brand in kamp Moria. Een breed maatschappelijk collectief, waaronder PAX, doet vandaag deze oproep aan de regeringscoalitie in de Volkskrant, het AD en Trouw. PAX steunt deze oproep, want: wegkijken is geen optie.

Iedereen heeft het kunnen zien: de vreselijke beelden van de branden in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse Lesbos, en de chaos sindsdien. Deze ramp is een wake-up call. Een gevolg van falend beleid, nationaal en Europees.

Wij kunnen en mogen niet langer wegkijken. Nederland heeft een lange staat van dienst als voorvechter van mensenrechten, met bijzondere aandacht voor vrouwen- en kinderrechten. Maar deze status schept verplichtingen. Wij zijn beschaamd door de zogenaamde ‘Moria-deal’ van de regeringscoalitie. Alle 13.000 mensen van Moria vallen onder de universele mensenrechten van recht op leven en menselijke waardigheid.

Van de 13.000 kwetsbare mensen in Moria wil Nederland er maar 100 opnemen. Die gaan dan nog af van het aantal dat Nederland toch al zou opnemen. Resultaat: nul extra!

WIJ, ONDERTEKENAARS VAN DEZE OPROEP, ROEPEN DE POLITIEK OP OM NU TE HANDELEN.

  • NU moet Nederland zijn eerlijke aandeel nemen in het opnemen van een deel van de slachtoffers van Moria.
  • NU moet Nederland samen met de overige EU-lidstaten humanitaire hulp geven, die verder gaat dan het bouwen van een tentenkamp dat de functie vervult van een detentiecentrum.
  • NU moet Nederland actief bijdragen aan een solide Europees migratiepact om te voorkomen dat dit soort rampen zich in de toekomst blijft voordoen. De ondertekenaars vertegenwoordigen brede lagen van de Nederlandse samenleving. Nederland kan, wil en moet meer doen.

WIJ REKENEN OP U! #WEGKIJKENISGEENOPTIE

Kijk voor de volledige lijst ondertekenaars op: fnv.nl/moria. Steun betuigen? Gebruik #wegkijkenisgeenoptie

Dit bericht is afkomstig van de website van Pax Nederland:

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/mensenrechten-ook-voor-slachtoffers-van-moria

Categorieën
PAX

Dodelijke drones steeds vaker ingezet in conflicten, internationale actie nodig

Het gebruik van dodelijke drones in conflicten neemt snel toe, zo blijkt uit nieuw onderzoek van vredesorganisatie PAX genaamd Violent Skies. Alleen al in de oorlogen in Jemen en Oekraïne werden 40 soorten drones gebruikt uit 12 verschillende landen. De manier van oorlogvoering verandert door het gebruik van drones drastisch: ook groepen die eerder nauwelijks toegang hadden tot intelligence weten hun vijanden nu makkelijker te vinden en ze van afstand uit te schakelen. Daar worden veel onschuldige mensen het slachtoffer van. Het is tijd om drones te beheersen, stelt PAX vast.

Het rapport Violent Skies, gebaseerd op open bronnen onderzoek,toont aan hoe snel staten en groeperingen de afgelopen jaren hebben geleerd om drones van alle soorten en maten te gebruiken in hun militaire operaties. En ook hoe afhankelijk ze ervan zijn geworden. Drone-expert Wim Zwijnenburg van PAX: “De uitkomsten van het rapport zijn verontrustend. Strijdende partijen kunnen door het gebruik van drones hun vijanden sneller en makkelijker opsporen en aanvallen. Dronetechnologie heeft daarnaast ook meer mogelijkheden gecreëerd om sneller, gerichter en vanaf een grotere afstand militaire en burgerdoelwitten te raken.” Geweld en oorlogsvoering op afstand met behulp van bewapende drones wordt aangedreven door een groeiende drone-industrie en door staten die hun geopolitieke en militaire invloed willen uitbreiden door middel van drone-export en ondersteunende operaties.

VS, Iran, China, Saudi-Arabië, Rusland…

De situatie is inmiddels chaotisch. In Jemen begonnen de Verenigde Staten met hun omstreden drone operaties. Die werden ingezet voor buitenrechtelijke executies. Van terrorisme verdachte mensen werden gebombardeerd, maar vaak werden ook onschuldige burgers gedood. Ondertussen hebben de Houthi’s, een door Iran gesteunde groep die de macht in delen van Jemen heeft overgenomen, meerdere korte- en langeafstanddrones ingezet. Daarmee zijn de civiele infrastructuur van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen. Deze twee landen vochten terug door met door China bewapende drones achter Houthi-doelwitten aan te gaan. Ook in Oekraïne hebben het leger en de nationalistische vrijwillige brigades de binnenlandse drone-industrie snel aangewakkerd. De door Rusland gesteunde separatisten kregen namelijk hulp van Russische drones waardoor zij een grote militaire voorsprong kregen in het conflict.

Staten handelen liever in drones dan ze te beheersen

Terwijl de militaire inzet van drones snel toeneemt, schieten staten tekort in het ontwikkelen van duidelijke wet- en regelgeving rondom export en inzet van drones. In plaats daarvan proberen veel staten, uit angst voor concurrentie, bestaande internationale afspraken over wapenexportcontrole te ondermijnen. Simpelweg om meer drones te kunnen verkopen. Drones en dronegerelateerde technologieën worden over de hele wereld geïmporteerd en lokaal samengevoegd, waardoor de grens tussen militaire en civiele dronetechnologie vervaagt.

“De realiteit loopt ver vooruit op internationale regulering en normen over het gebruik en de export van dodelijke dronetechnologie,” stelt Zwijnenburg. “Uit het rapport blijkt niet alleen hoe afhankelijk legers en gewapende groepen zijn van drones, maar ook hoe bepalend drones kunnen zijn in hedendaagse oorlogsvoering.” Drones zijn zo effectief dat er grote militaire en civiele afzetmarkten zijn ontstaan. De bestaande exportcontroles zijn echter te beperkt om te voorkomen dat drones in de verkeerde handen terechtkomen.”

Gevoel van urgentie ontbreekt

PAX wil dat dit onderzoek als referentie dient voor staten en internationale beleidsmakers tijdens de 75e Algemene Vergadering van de VN. Zwijnenburg: “Staten zijn te passief en lijken geen enkel gevoel van urgentie te hebben om juridische en beleidsmatige uitdagingen aan te pakken. Maar alleen zo kunnen we de toename van militaire en civiele dronetechnologie in conflicten tegengaan. Het is bedreigend dat deze technologie nu voor steeds meer groepen beschikbaar is. Burgers moeten beschermd worden tegen het groeiende gebruik van dodelijk dronegeweld, zowel binnen als buiten gewapende conflicten.”

PAX herinnert daarbij aan het rapport van de Speciale VN Rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies. Dit adviseert staten een ‘transparant multilateraal proces voor de ontwikkeling van solide normen voor het gebruik van drones’ op te zetten en ‘wettelijke normen en verantwoordingsmechanismen vast te stellen en te versterken’.

Download het rapport Violent Skies.

Dit bericht is afkomstig van de website van Pax Nederland:

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/dodelijke-drones-steeds-vaker-ingezet-in-conflicten-internationale-actie-nodig

Categorieën
PAX

Daders (oorlogs)misdaden in Jemen moeten berecht worden

De internationale gemeenschap neemt veel te weinig initiatief om de daders van de ernstige (oorlogs-)misdaden in Jemen aansprakelijk te stellen. Daarom roept PAX, samen met 23 andere organisaties, staten op om tijdens de 45e sessie van de VN Mensenrechtenraad hun stem te laten horen voor Jemen. De burgers van Jemen hebben recht op steun.

Burgers van Jemen worden sinds 2014 geteisterd door ernstige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Ondanks de omvang van deze catastrofe, worden de verantwoordelijken hiervoor niet vervolgd. VN-experts die de situatie in Jemen observeren, zeggen dat de situatie nijpender is dan ooit. Staten moeten in actie komen. Er is directe hulp nodig nu Covid-19, hongersnood, ernstig watertekort, voortdurende luchtaanvallen en falende vredesonderhandelingen miljoenen levens in Jemen bedreigen.

De vele misstanden en misdaden moeten zo snel mogelijk onderzocht worden zodat de daders en betrokkenen hiervoor opgepakt kunnen worden. De sessie van de Mensenrechtenraad is een uitgelezen kans voor de VN en lidstaten om hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. Het vervolgen van oorlogsmisdadigers en het bieden van concrete steun kan het aantal toekomstige slachtoffers terugdringen en geeft de getroffen burgers van Jemen enige vorm van rechtvaardigheid.

Lees het volledige statement (in het Engels).

Dit bericht is afkomstig van de website van Pax Nederland:

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/daders-oorlogs-misdaden-in-jemen-moeten-berecht-worden

Categorieën
PAX

Nederlandse aankondiging om Syrië verantwoordelijk te houden is een belangrijke stap naar gerechtigheid

Nederland heeft Syrië aansprakelijk gesteld voor ernstige mensenrechtenschendingen, zoals het martelen en folteren van burgers. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de Syrische overheid wordt aangeklaagd voor deze misdaden.

Syrische partners van PAX noemen het een belangrijke stap richting gerechtigheid. Voor hen laat de internationale gemeenschap zo zien dat oorlogsmisdadigers de consequenties van hun wandaden moeten dragen.

Maria al Abdeh, directeur van Women Now, benadrukt hoe belangrijk en relevant dit Nederlandse initiatief is, niet alleen in Syrië: “Doordat de belangrijkste dader, het Syrische regime, niet verantwoordelijk wordt gehouden, voelen anderen zich ook vrij om misdaden te begaan. Het Nederlandse statement is daarom niet alleen een duidelijke boodschap voor oorlogsmisdadigers in Syrië, maar gaat de hele mensheid aan. Het is een boodschap aan álle oorlogsmisdadigers, wereldwijd.” Al Abdeh roept andere landen daarom op zich ook uit te spreken tegen het Syrische regime.   

De Nederlandse aankondiging is ook een hoopvolle boodschap voor de overlevenden en slachtoffers van de misdaden in Syrië. Zij staan niet alleen in hun strijd voor gerechtigheid. PAX-partner Ahmad Helmi, een overlevende van martelingen en oprichter van het Taafi initiatief, dat voormalige gevangen steunt, zei: “Het is een belangrijke stap dat landen nu echt in actie komen. We moeten ons verzetten tegen de verhalen van het Syrische regime en Rusland, die blijven verkondigen dat de oorlog in Syrië voorbij is, terwijl er nog steeds ernstige misdaden gepleegd worden. De internationale gemeenschap laat op deze manier duidelijk zien dat zij niet met het Syrische regime willen samenwerken, zolang de martelpraktijken niet ophouden.”

Jalal Hamad van Justice for Life, een menserechtenorganisatie uit Deir Ezzor, zegt: “De bewijzen voor de gruwelijke misdaden zijn overduidelijk, en dat Nederland zich hier nu officieel tegen uitspreekt versterkt onze strijd alleen maar meer.” Hamad hoopt dat meer landen Syrië tot verantwoording roepen. Hierdoor kan er eindelijk recht gedaan worden aan de vele slachtoffers die zijn gevallen.

Dit bericht is afkomstig van de website van Pax Nederland:

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/nederlandse-aankondiging-om-syrie-verantwoordelijk-te-houden-is-een-belangrijke-stap-naar-gerechtigheid

Categorieën
PAX

Zonder vrouwen geen vrede

Tijdens de Vredesweek van 19 – 27 september vraagt Vredesorganisatie PAX aandacht voor het belang van vrouwen voor het bereiken van vreedzame samenlevingen overal ter wereld. “De rol van vrouwen bij het vreedzaam oplossen van conflicten is niet te overschatten,” aldus Anna Timmerman, algemeen directeur PAX. “We laten dan ook vrouwelijke vredesactivisten aan het woord om te vertellen hoe zij, ondanks vele belemmeringen, werken aan vrede. Je kan niet verwachten dat vredesgesprekken en het opbouwen van nieuwe machtsstructuren tot een duurzame vrede leiden, als meer dan de helft van de bevolking uitgesloten wordt tijdens die onderhandelingen”.

Het aantal demonstraties tegen autoritaire regimes wereldwijd is de afgelopen tien jaar enorm gestegen. Recente voorbeelden zijn de massale demonstraties van miljoenen burgers in Belarus, Libanon, Irak en Soedan. Burgers die onverschrokken strijden voor gelijke rechten, meer vrijheid en democratie. Vrouwen spelen vaak een centrale rol in deze demonstraties én spelen een cruciale rol in het voorkomen van geweld. Timmerman: “Ook in Belarus zien we nu dat de aanwezigheid van vrouwen alleen al zorgt voor minder bloedvergieten. Vrouwen die bloemen aanbieden aan gewapende politie maakt dat zij minder makkelijk tot geweld overgaan, vrouwen stellen zich soms actief op tussen mannelijke activisten en regeringstroepen. In Soedan liepen vrouwen voorop in de demonstraties die vorig jaar tot de val van dictator Omar Al-Bashir leidde. Volgens internationale media was zelfs 70 procent van de demonstranten vrouw, waarmee het de vrouwenrevolutie werd genoemd. In het politieke proces dat daar echter op volgde zijn vrouwen weer compleet buitengesloten. Wij roepen de internationale gemeenschap dan ook op om te eisen dat vrouwen volwaardig kunnen participeren in vredes- en politieke processen en dat wordt toegezien op de praktische uitwerking.”

Huidige systeem werkt niet

Hala AlKarib, directeur van SIHA – een partnerorganisatie van PAX uit Soedan: “‘Als we nu aan vrouwen vragen wat ze voor elkaar hebben gekregen binnen hun politieke partij is het antwoord: Niets! Er gebeurt helemaal niets voor vrouwen en dat is enorm frustrerend. Bij de vorming van een nieuwe overheid en de vredesonderhandelingen zat er op een gegeven moment welgeteld één vrouw en dat was slechts tijdelijk.” PAX zorgt voor kennisuitwisseling tussen vrouwelijke vredesactivisten uit Soedan en Irak en ondersteunt hen in hun strijd om ervoor te zorgen dat er aan de onderhandelingstafels niet over, maar door vrouwen wordt gepraat. “Vrouwen vormen nu helaas nog geen representatieve afspiegeling bij het besluitvormingsproces. Zolang er geen basisagenda is voor gendergelijkheid en geen agenda tegen geweld tegen vrouwen, gebeurt er niets. Dus we moeten de dynamiek veranderen. Dat proces moet al beginnen voordat vrouwen in de politieke arena komen, zodat ze duidelijk kunnen spreken over wat zij willen.”

Ook in Irak lopen vrouwen voorop in de demonstraties tegen een corrupte en onderdrukkende overheid. Yasmin, een jonge juriste en vredesactiviste uit Bagdad: “Vrouwen hebben, helaas, niet de middelen om politieke leiders in deze gemeenschap te worden. Ik zie heel veel moed en behoefte aan vrouwelijk leiderschap maar er is nog een groot gat tussen die behoeftes en wat er mogelijk is. We moeten af van de oude normen en we moeten de wet veranderen, dat is de eerste stap om het leven van meisjes en vrouwen te verbeteren, alleen internationale druk kan onze maatschappij veranderen.” Yasmin schreef een brief aan de Verenigde Naties die door meer dan 7.000 Nederlanders werd ondertekend. Zij en andere vredesactivisten vroegen daarin om steun voor gelijke rechten voor vrouwen en bescherming tijdens demonstraties. Ze vertelde hoe belangrijk dat voor haar was: “Het voelt al als een overwinning dat mensen in Nederland onze verhalen horen. Zelfs als er niets verandert en de internationale gemeenschap niets doet, ben ik nog steeds blij dat zoveel mensen ons gehoord hebben.”

Vrouwen betrekken bij vredesbesprekingen vergroot kans op vrede

De overgrote meerderheid van vredesakkoorden besteedt geen concrete aandacht aan gendergelijkheid of vrouwenrechten. Tussen 1990 en 2018 stond slechts in 353 van de 1789 akkoorden, in meer dan 150 vredesprocessen, speciale bepalingen over vrouwen, meisjes of gender (Bron: UN Women). Onderzoek toont overtuigend aan dat het versterken van de politieke en sociale participatie van vrouwen de kans op terugval van conflicten verkleint. De grootste impact lijkt vrouwenparticipatie te hebben op de lange termijn: zo blijkt uit een analyse door het International Peace Institute van 182 ondertekende vredesakkoorden dat de overeenkomst 35 procent meer kans had om ten minste 15 jaar te duren als vrouwen deelnamen aan de totstandkoming ervan. Timmerman: “Wereldwijd zijn het nog steeds vooral mannen die aan de onderhandelingstafel zitten om akkoorden te sluiten, terwijl de vrouwelijke helft van de bevolking ziet hoe er over hun hoofden heen besluiten worden genomen. Opmerkelijk is het pijnlijke onvermogen van de internationale gemeenschap om vreedzame burgers die in opstand komen te ondersteunen. Een beleid gebaseerd op gendergelijkheid en inclusieve besluitvorming kan hun strijd versterken. Niet alleen tijdens de demonstraties, maar ook bij vredesonderhandelingen en de opbouw van nieuwe politieke processen.”

Dit bericht is afkomstig van de website van Pax Nederland:

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/zonder-vrouwen-geen-vrede

Categorieën
PAX

PAX Duif voor Khadija Arib, Rikko Voorberg, Minka Nijhuis en Naomie Pieter

PAX heeft voorafgaand aan de Vredesweek 2020 de PAX Duiven uitgereikt. Daarmee zetten wij bijzondere vredesinitiatieven in de spotlights. De ontvangers van de PAX Duif 2020 zijn: Khadija Arib, Rikko Voorberg, Minka Nijhuis en Naomie Pieter. De vakjury stond onder leiding van Sinan Can.

Dagelijks worden we geconfronteerd met berichten over oorlog en geweld. PAX wil daar iets tegenover stellen en juist positieve verhalen laten zien. Verhalen van mensen die verandering teweeg brengen, op grote of juist kleine schaal. Zij steken hun nek uit om geweld te voorkómen. Of je nu je mensen die in de knel zitten helpt, journalistieke stukken schrijft over mensen in conflictgebieden of juist de vrede bewaart in ons parlement, alle winnaars dragen op eigen wijze bij aan een vreedzamere wereld.

Een PAX Duif voor…

Khadija Arib

Khadija Arib ontvangt de PAX Duif vanwege haar inzet voor de democratie in Nederland. Als Kamervoorzitter bewaakt Arib de vrede in de Tweede Kamer en bevordert een open politiek dialoog. Khadija Arib kreeg te maken met openlijke discriminatie en persoonlijke aanvallen, maar oogst nationale waardering voor haar werk als Kamervoorzitter. Khadija Arib is een rolmodel en inspiratiebron voor veel vrouwen.

Minka Nijhuis

De jury kent een PAX Duif toe aan Minka Nijhuis vanwege haar enorme inzet voor burgers in conflicten. Nijhuis is een van de meest integere buitenlandjournalisten van Nederland. Ze deed verslag vanuit verschillende oorlogsgebieden. Onbekend maakt onbemind, het is dan ook van cruciaal belang dat journalisten samenlevingen blijven informeren over gebeurtenissen in oorlogssituaties. De jury is van mening dat haar optreden in 1999 in Oost-Timor met collega journalisten, bij heeft gedragen aan het redden van duizenden mensenlevens. Minka Nijhuis gaat verder in haar betrokkenheid dan andere journalisten en maakt daardoor het verschil.

Rikko Voorberg

Als geen ander weet Rikko Voorberg Nederlanders bewust te maken van het lot van vluchtelingen. Met de actie ‘We gaan ze halen’ wist hij veel publiciteit te genereren. Ook als een actie niet goed valt, of als er veel kritiek is, gaat hij door. Voorberg zoekt steeds naar nieuwe manieren om mensen aan het denken te zetten. Hij luistert naar verschillende meningen en zoekt dan opnieuw naar de verbinding. Voorberg durft tegen de stroom in te gaan en kiest steeds weer voor mensen die in de knel zitten vanuit een geloof in humaniteit en solidariteit.

Naomie Pieter

De jury kent een PAX Duif toe aan Naomie Pieter vanwege haar enorme inzet tegen racisme en LGBTIQ+ discriminatie. Pieter heeft een groep zichtbaar gemaakt die binnen Black Lives Matter niet vanzelfsprekend was. Ze heeft daarmee de strijd tegen racisme inclusiever weten te maken. De jury onderkent de moeilijke situatie van veel LGBTIQ+ mensen van kleur, die te maken hebben met verschillende vormen van discriminatie en uitsluiting. Naomie Pieter heeft dat als geen ander zichtbaar gemaakt.

De jury

De ontvangers van een PAX Duif werden dit jaar voor het eerst gekozen door een vakjury. De jury bestond uit hoofdredacteur van Nieuw Wij Chantal Suissa, oud-Kamerlid namens de PvdA en voorzitter van de landelijke Cliëntenraad Amma Asante, trendwatcher, oprichter van Studio Zeitgeist en wereldreiziger Farid Tabarki en programmamaker, journalist en voorzitter van de jury Sinan Can.

Dit bericht is afkomstig van de website van Pax Nederland:

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/pax-duif-voor-khadija-arib-rikko-voorberg-minka-nijhuis-en-naomie-pieter

Categorieën
PAX

Vredesweek 2020 staat voor de deur

Van 19 tot en met 27 september zijn er door heel het land honderden activiteiten in het teken van vrede, activisme en dialoog. Dit jaar is het, door de situatie rond het coronavirus, anders dan normaal. PAX en de vele Ambassades van Vrede in Nederland komen met een mix van evenementen: live te bezoeken én online events.

De start van de Vredesweek is in de Domkerk, tijdens de Utrechtse Vredesweeklezing. Drie sprekers verkennen het thema van deze Vredesweek: Vrede Verbindt Verschil. Natascha van Weezel, schreef het boek Thuis bij de vijand. Moslims en joden in Nederland. Hans Alma is bijzonder hoogleraar religieus humanisme en compassie aan de VU. Enis Odaci is adviseur en spreker over interreligieuze dialoog en inclusie.

Minister Kaag bij PAX Power to the People

PAX Power to the People is een nieuwe, jaarlijkse manifestatie over activisme en solidariteit. Samen met onder andere Jerry Afriyie, Mounir Samuel, Mitchell Esajas en Chihiro Geuzebroek, onderzoeken we strategieën van vreedzaam verzet. Van protesteren tot procederen, van grass roots werk tot diplomatie, van theater tot universiteit, van de pleinen van Irak tot onze eigen Dam. We gaan in gesprek met Sigrid Kaag over internationale solidariteit. Op wat voor manier speelt gender een rol in haar beleid als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking? Hoe komt het volgens haar dat zoveel vrouwen een leidende rol in protestbewegingen hebben, maar niet in de politiek? Praat ook mee, denk mee, doe mee.

Interactieve webinars

PAX experts én onze buitenlandse partners vertellen en beantwoorden je vragen in een reeks online lezingen. Van Palestina tot Zuid-Soedan, van killer robots tot de invloed van conflict op het klimaat. Samen met studieverenigingen organiseren we deze collegetour. In de agenda zie je alle activiteiten die PAX organiseert.  

Vredesweek: al jaren een begrip

De Vredesweek is al meer dan 50 jaar een begrip. PAX laat samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Samen met bevlogen vrijwilligers en vredesactivisten uit conflictgebieden én eigen land zetten we vrede op de kaart. En ook al is in 2020 alles anders door corona, nog steeds zetten betrokken burgers zich in om van de Vredesweek hét moment te maken om elkaar te ontmoeten. Om te ontdekken wat goed is voor jezelf én voor de ander. Zelfs als we niet in grote groepen bij elkaar kunnen komen, juist dan. Vrede verbindt verschil. Vrede verbindt ons met alle anderen, met elkaar. Samen maken we een krachtig geluid. Doe je met ons mee?

Alle activiteiten in de Vredesweek vind je op vredesweek.nl.

Dit bericht is afkomstig van de website van Pax Nederland:

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/vredesweek-2020-staat-voor-de-deur

Categorieën
PAX

Brand in kamp Moria: evacuatie nu noodzakelijk

Statement van Defence for children, ondersteund door PAX:

In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is gisteravond een zeer grote brand uitgebroken. Het kamp, waar momenteel 13.000 vluchtelingen verblijven, is volledig geëvacueerd.

Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling maken zich grote zorgen om alle bewoners van het kamp, onder wie de vele alleenstaande kinderen die in het kamp wonen.

De hulporganisaties roepen de Nederlandse regering met klem op alles in het werk te stellen om samen met andere lidstaten de vluchtelingen van het eiland te evacueren en in het bijzonder een deel van de kwetsbare kinderen die alleen op de vlucht zijn in Nederland een veilige opvang te bieden.

Onmiddellijke evacuatie

Vorige week bleek al dat de tijd om nog langer te discussiëren over het lot van de alleenstaande kinderen voorbij is. Toen werd namelijk de eerste besmetting met het coronavirus in kamp Mora geconstateerd. In korte tijd liep het aantal besmettingen op naar ruim 30.

Sinds de eerste besmetting is het volledige kamp in quarantaine. Dit zorgt voor een nog onveiligere leefomgeving voor alle inwoners van het kamp. Na de eerste coronabesmetting stelden VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling al dat de rampzalige medische gevolgen en de paniek die kan uitbreken, geen tijd meer geven om te blijven debatteren over de opname van 500 alleenstaande kinderen uit de Griekse Vluchtelingenkampen.

De chaos en paniek in kamp Moria is door de vernietigende brand nu echt compleet. Er moet onmiddellijk begonnen worden met de evacuatie van mensen van het eiland en er moeten veilige, hygiënische en humane onderkomens worden geregeld. De inwoners van kamp Moria, die al huis en haard hebben moeten verlaten, zijn nu opnieuw ontheemd en op de vlucht.

Dit bericht is afkomstig van de website van Pax Nederland:

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/brand-in-kamp-moria-evacuatie-nu-noodzakelijk

Categorieën
PAX

Activisten in Irak leven in angst door toename moorden

Twee Iraakse activisten, Riham Yaqoub en Tahseen Osama, zijn vorige week in Basra, in het zuiden van Irak, in koelen bloede vermoord. Twee andere activisten werden ook aangevallen door schutters. Sinds het begin van de anti-regeringsprotesten in Irak in oktober 2019 worden Iraakse politieke activisten, demonstranten en journalisten geconfronteerd met gewelddadige aanvallen, moorden en gedwongen verdwijningen.

Riham Yaqoub was een arts en activist die sinds 2018 deelnam aan de protesten in Basra. Ze organiseerde vrouwenmarsen en nam recent nog deel aan demonstraties. Ze streed tegen corruptie, jeugdwerkloosheid en het ernstige gebrek aan diensten aan het Iraakse volk. Riham werd op 19 augustus 2020 in haar auto doodgeschoten door een schutter.

Enkele dagen eerder werd ook activist Tahseen Osama vermoord. Twee andere activisten ontsnapten aan moordpogingen. Zainab, een vrouwelijke activist en vrijwilliger in het PAX Musawat project, en werkzaam bij een partnerorganisatie van PAX, was een van hen. In een recent telefoongesprek vertelde Zainab[1]dat ze continu vreest voor haar leven. Wel klonk ze veerkrachtig en dankbaar dat ze, ondanks de verwondingen die ze opliep, de aanslag heeft overleefd.

Gewapende groepen die deze aanvallen op activisten organiseren, kunnen zich vrij bewegen zonder belemmeringen door de bekritiseerde Iraakse regering. Een regering die bescherming van de vrijheid en de fysieke integriteit van haar bevolking als belangrijkste zorg zou moeten hebben. De recente aanvallen hebben ertoe geleid dat demonstranten terugkeerden naar de straten van Basra. Zij roepen de regering op de verantwoordelijken voor deze moorden op te pakken. Op vrijdag 21 augustus hebben demonstranten het regionale kantoor van het Iraakse parlement in Basra in brand gestoken.

Achtergrond over de protesten in Irak

De protesten in Irak tegen de grootschalige corruptie, het gebrek aan werkgelegenheid, gebrek aan basisvoorzieningen, een economische crisis en buitenlandse interventies begonnen in oktober 2019. Sindsdien zijn ongeveer 500 mensen vermoord en duizenden gewond geraakt. Deze demonstraties hebben geleid tot het aftreden van de Iraakse regering in december vorig jaar.

De zorgen die de dappere Iraakse demonstranten de straat op drijven, zijn al jaren legitiem. Net als veel andere organisaties, landen en supranationale instanties roepen wij de Iraakse regering en premier Mustafa al-Kadhimi op om de inspanningen om de daders ter verantwoording te roepen voort te zetten en te intensiveren.

Wat PAX doet

Samen met lokale partners werkt PAX aan verschillende vredesopbouw-, sociale cohesie en actieve burgerschapsprojecten in Irak. PAX heeft bescherming van Iraakse activisten om veilig te kunnen demonstreren op verschillende manieren gesteund. Een voorbeeld daarvan is de campagne die we afgelopen voorjaar samen met vrouwelijke demonstranten hebben gevoerd.

Als PAX willen we ons diepste medeleven en condoleances betuigen aan iedereen die betrokken is geraakt bij de laatste incidenten. Samen met mensen als Zainab blijven PAX en partners het veelzijdige conflict in Irak op de voet volgen.

[1] Niet haar echte naam, om de anonimiteit te waarborgen

Dit bericht is afkomstig van de website van Pax Nederland:

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/activisten-in-irak-leven-in-angst-door-toename-moorden

Categorieën
PAX

Libanon neemt het heft in eigen handen na ramp

Na de ramp van afgelopen dinsdag proberen mensen in Libanon samen de ravage op te ruimen, gewonden te verzorgen, slachtoffers te bergen en de nog altijd honderden vermisten terug te vinden. De chaos is groot en de overheid is ver te zoeken.

Hoewel er nog altijd wordt gespeculeerd naar de directe aanleiding van de ramp, is het voor veel Libanezen het zoveelste voorbeeld van mismanagement en slecht bestuur. Dit is geen ongeluk, maar het resultaat van decennialang wanbeleid van opeenvolgende corrupte regeringen.

PAX is in contact met partner Basmeh & Zeitooneh en sprak met Noor Lekkerkerker die voor de organisatie werkt:

“De explosie, met alle vreselijke gevolgen van dien, is de zoveelste klap die Libanezen krijgen. De zware economische recessie en resulterende voedsel onzekerheid en hoge werkloosheid, de gevolgen van de COVID-19 crisis, het totale gebrek aan financiële steun van overheidswege en de slechte elektriciteitsaanvoer zijn slechts enkele voorbeelden van waar mensen al mee te kampen hadden voor de explosie. In enkele seconden is het laatste restje zekerheid weggenomen. Er is per direct behoefte aan internationale steun om de klappen op te vangen zoals het wegvallen van essentiële infrastructuur (zoals de haven, de levenslijn van Libanon, en de huizen van de vele ontheemden), en de schade en het gebrek aan apparatuur en medicijnen waar ziekenhuizen mee te kampen hebben.”

Talrijke initiatieven worden ontplooid waarin mensen het heft in eigen handen nemen om de stad weer, zo goed en kwaad als dat gaat, leefbaar te maken. Basmeh & Zeitooneh, verleent op dit moment noodhulp en mobiliseert honderden vrijwilligers om te helpen met opruimen. De organisatie haalt geld op om onderdak te bieden aan de vele ontheemden, getroffenen te verzorgen en water en voedsel aan mensen in nood te geven.

Noor: “Honderden vrijwilligers, Libanezen, Palestijnen, Syriërs, stroomden de ochtend na de ramp al toe, vol energie, om te helpen. De solidariteit en saamhorigheid zijn enorm. De noden zijn gigantisch, maar de eerste stap is het verwijderen van alle (glas)scherven en gevaarlijke materialen, en te zorgen dat mensen weer enigszins veilig kunnen leven en hun basisbehoeften kunnen vervullen. De rek is eruit bij veel mensen: geld om hun huis of omgeving op te knappen is er niet, dus de hulp van vrijwilligers en buurtinitiatieven zoals deze is cruciaal.”

PAX en Basmeh & Zeitooneh werken samen aan de bescherming van Syrische vluchtelingen in Libanon.

Dit bericht is afkomstig van de website van Pax Nederland:

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/libanon-neemt-het-heft-in-eigen-handen-na-ramp