Natuurorganisaties teleurgesteld over nieuw Europees landbouwbeleid

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten zijn het na drie jaar eens geworden over de verdeling van honderden miljarden euro’s aan landbouwsubsidies. De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties zijn uiterst teleurgesteld over het resultaat van de onderhandelingen over het toekomstige Europese landbouwbeleid. In een gezamenlijke reactie met LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, SoortenNL, […]

Voor tweede jaar op rij meer dan honderd broedparen zwarte sterns in De Wieden

Het aantal broedende zwarte sterns in De Wieden zit op hetzelfde niveau als vorig jaar. Dat is de voorzichtige conclusie van de vrijwilligers van Natuurmonumenten, die de bijzondere vogels monitoren. Ze turfden vorig jaar ruim honderd broedparen. „Het merendeel van de sterns zit dit keer op de vlotjes in het Giethoornse Meer. De reden is […]

Uiterwaarden als vuilnisbelt

Natuurbeheerders weten vaak goed aan welke hendels ze moeten draaien, om het beste voor de natuur te bereiken. Maar er is één grote factor waar de boswachters langs de Maas maar geen grip op krijgen: de mens. En dan een in het bijzonder, de vervuiler. De boswachters van Natuurmonumenten zitten met de handen in het […]

Europese rivierkreeft uitgezet in Bergherbos

Op woensdag 23 juni hebben onderzoekers van de Wageningen Environmental Research en boswachters van Natuurmonumenten een 100-tal Europese rivierkreeften een nieuw thuis gegeven in het Bergherbos. Deze prachtige, maar zwaar bedreigde diersoort, kwam tot voor kort nog maar op één plek in Nederland voor. Om uitsterven van de soort te voorkomen, zijn jonge, opgekweekte Europese […]

Waterloopbos finalist European Garden Award

Rijksmonument Waterloopbos is geselecteerd als finalist van de European Garden Awards 2021. Op 10 september vindt de prijsuitreiking plaats in Jüchen (Duitsland) en wordt bekend of het gaat om de 1e prijs in de categorie ‘Protection or Development of a Cultural Landscape’ of één van de twee 2e prijzen. De twee andere winnaars waarmee Rijksmonument […]

Een groener Rotterdam: 27 partijen ondertekenen het Stadsakkoord

Wethouder Bert Wijbenga (Buitenruimte) ondertekent samen met 27 partijen, waaronder Natuurmonumenten, het “Stadsakkoord Rotterdam. Sterker door 7 Stadsprojecten”. Met deze zeven stadsprojecten krijgt Rotterdam groene stadslongen: aantrekkelijke openbare plekken voor ontmoeting, beweging en recreatie. Deze stadslongen bieden ook oplossingen voor andere belangrijke opgaven van de stad, zoals een betere balans tussen autoverkeer, openbaar vervoer en […]

Boswachter redt reekalfjes van de dood met drone

Het broedseizoen is volop aan de gang. Natuurgebieden vormen op dit moment de kraamkamer van de natuur. Waar het gras groeit zoemen de insecten, vliegen de vogels en rusten de reekalfjes. Het maaien van dit gras brengt in dit seizoen grote risico’s met zich mee. Eerder verschenen er berichten in de media van reekalfjes die […]

Eerste stappen naar 12.000 hectare topnatuur boven Amsterdam

In het gebied tussen Alkmaar en Amsterdam zetten Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland zich de komende jaren in voor de realisatie van 12000 ha aaneengesloten topnatuur. De eerste praktijkexperimenten en projecten zijn gestart. In het Ilperveld bij Landsmeer wordt kennis en ervaring opgedaan met groeiend veen als klimaatbuffer, bij het Alkmaarder- en Uitgeestermeer […]

Eerste insmeerpaal in de natuur

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort en dat is niet nodig. In april riep de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland, een samenwerking van onder andere de vereniging van dermatologen (NVDV) en patiëntenorganisaties HUKAs en Stichting Melanoom, al op tot het beschikbaar stellen van gratis zonnebrandcrème aan buitensporters. Op initiatief van Herm Martens, dermatoloog en bewoner van natuurgebied […]