Aanleg eerste eilanden Marker Wadden gereed; biodiversiteit groeit snel

Tien jaar na de eerste plannen voor Marker Wadden is de aanleg van de eerste vijf natuureilanden in het Markermeer gereed. Hiermee is een droom van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat werkelijkheid geworden. Marker Wadden is een van de grootste natuurherstelprojecten in West-Europa waarbij met slib, klei en zand eilanden zijn aangelegd, een wereldprimeur. In het hart […]

Directeur Natuurmonumenten bij informateur: polarisatie lost problemen niet op

Vandaag sprak onze directeur Marc van den Tweel met informateur Mariette Hamer, die voor de uitdaging staat om een nieuw kabinet te vormen. Wat van den Tweel betreft pakt een nieuw kabinet stevig door, want de uitdagingen voor groen herstel zijn groot. “Problemen zijn oplosbaar, maar dan moeten we wel nu aan de slag’’. Landelijke […]

Duurzaamheid supermarkten voldoet niet aan de afspraken

Van de afspraken die supermarkten hebben gemaakt over het stimuleren van duurzaam voedsel is in praktijk nog weinig zichtbaar. Ekoplaza loopt voorop met het stimuleren van natuurvriendelijke landbouw; Albert Heijn is de enige Nederlandse supermarkt die inzicht geeft in bruikbare cijfers over duurzaamheid. Ondanks belangrijke onderlinge verschillen, blijven alle supermarkten achter bij de afspraken over duurzaam voedsel. Dit blijkt […]

Oproep Natuurmonumenten aan Amsterdam; geen windmolens in kwetsbare IJmeer

Op 27 mei 2021 neemt de gemeenteraad van Amsterdam een besluit over de ‘Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Zuid’ (RES). Onderdeel van het voorstel is om 210 meter hoge windturbines in het IJmeer te plaatsen. Natuurorganisaties en verenigingen voor waterrecreatie vragen de gemeenteraad het IJmeer als zoeklocatie voor windmolens te heroverwegen. De potentiële opwek van […]

Gezamenlijk voorstel boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties om uit stikstofimpasse te komen  

‘Om uit de stikstofimpasse te komen hebben Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland afgelopen maanden de handen ineengeslagen. Samen doen zij een voorstel voor een aanpak  die de vermindering van de uitstoot van stikstof stevig versnelt, de natuur versterkt, boeren toekomst biedt en die weer ruimte schept voor nieuwe economische ontwikkelingen.’ […]

Coraline Panis vertrekt bij Natuurmonumenten

Coraline Panis vertrekt als CFO bij Natuurmonumenten. Per 15 augustus zal Coraline Panis aantreden als nieuwe CFO van Sanquin Bloedvoorziening. Zij volgt daarmee Karin Driessen op die bij Vitens aan de slag ging. Panis was de afgelopen zeven jaar CFO van Natuurmonumenten en daarvoor als Finance Director verbonden aan DIAGEO. Sanquins CEO Tjark Tjin-A-Tsoi is […]

Biodiversiteit jonge Parkbos de Haar enorm in de lift

Op 18 mei 2016 opende Natuurmonumenten het nieuwe Parkbos de Haar op landgoed Haarzuilens. Een spiksplinternieuw bos midden in de Randstad van ruim 70 hectare groot. Nu, 5 jaar later, gaat het ontzettend goed met het jonge bos. De bomen groeien snel, de biodiversiteit neemt enorm toe en recreanten weten het nieuwe bos goed te […]

Meer water vasthouden best belangrijk

Droogte is een probleem voor de natuur. De afgelopen drie jaar had de natuur daar veel last van. Vandaar dat wij het  belangrijk vinden dat waterschappen hun waterplannen aanpassen aan het veranderende klimaat. Zware buien worden  steeds vaker afgewisseld met perioden van langdurige droogte. Dat vraagt een andere manier van waterbeheer, waarbij we water langer […]

Zorgen om rust in de natuur

Het broedseizoen is begonnen. Dit jaar is dat voor boswachters reden tot extra zorg. Want de grote drukte die we in natuurgebieden constateren sinds de pandemie, kan tijdens het broedseizoen voor problemen zorgen. Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden. De […]

Red de insecten, plant een maai-me-nietje

In bermen staan heel veel verschillende bloemen en planten. Zij trekken insecten aan, die zorgen voor bevruchting van bloemen en op hun beurt weer vogels en andere dieren aantrekken. Voor biodiversiteit is het dus belangrijk dat bermen niet te vaak gemaaid worden. Red de insecten, plant een maai-me-nietje! Ook dat onooglijke stukje gras bij je […]