De natuur snakt naar water, structurele aanpak van verdroging Utrecht nodig

Een snellere en structurele aanpak van verdroging, dat is nodig in de provincie Utrecht, volgens Natuurmonumenten en andere Utrechtse natuurorganisaties. De natuur heeft zwaar te lijden onder verdroging en snakt naar water, maar de oplossing is voorhanden, namelijk herstel van het natuurlijk watersysteem. Dat betekent minder water afvoeren, maar vasthouden in de bodem op de […]

Nederlands rivierwater is in slechte staat

Vandaag publiceren Europese Natuurbeschermingsorganisaties een onderzoek naar de door lidstaten ingediende ontwerpplannen voor rivieren en hun stroomgebieden. Uit het onderzoek met de titel “The final sprint for Europe’s rivers’. blijkt dat 11 van de 13 onderzochte stroomgebieden ook in 2027 nog niet gezond zullen zijn. In de Kader Richtlijn Water is meer dan 20 jaar […]

Geen opwek wind en zon Eemmeer en zorgvuldigheid randen Eemland

Gemeenten in de regio Amersfoort besluiten binnenkort over zoeklocaties voor windmolens en zonneweiden. Natuur- en boerenorganisaties zijn voorstander van opwekken van duurzame energie maar vinden dat de plaatsing van zonnepanelen of windturbines niet ten koste mag gaan van het landschap en de natuur. Daarom vragen ze een aantal zoeklocaties in de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 […]

Natuurorganisaties waarschuwen; laatste kans voor halen Europese waterdoelen

Landelijke natuurorganisaties maken zich ernstig zorgen over de kwaliteit én kwantiteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater. Volgens internationale afspraken (Kaderrichtlijn Water) moet het Nederlandse water in 2027 schoon en gezond zijn. Dat gaat met het huidige beleid en tempo van uitvoeren niet lukken volgens de organisaties. Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Natuur & Milieu, LandschappenNL, Wereld Natuur […]

Uitspraak rechter biomassacentrale Diemen teleurstellend voor kwetsbare natuur

De rechter maakt de komst van een nieuwe biomassacentrale in Diemen mogelijk. Dat blijkt uit de uitspraak die de rechtbank Noord-Holland vandaag heeft gedaan tegen de verstrekte natuurvergunning van de centrale. Dat is slecht nieuws voor de natuur. Door de omvorming van de centrale van gas naar biomassa zal de stikstofuitstoot op natuurgebieden waarschijnlijk toenemen. […]

Insectenexpositie geeft kleine beestjes smoel

Een intieme, reizende insectenexpositie geeft insecten ‘smoel’. En dat is hard nodig, zegt Natuurmonumenten. “Omdat veel Nederlanders van strak gemaaide perkjes houden en het liefst geen onkruid in de tuin en in de straat willen hebben, maken we het de insect heel moeilijk om te overleven.” Een doodgereden wolf of verweesde babydasjes beheersen dagenlang het […]

Grootste kever van Europa gevonden op Oosterheide

Op landgoed Oosterheide is een wel heel bijzonder insect ontdekt. Tijdens werkzaamheden kroop er opeens een ‘heldenbok’ op de grond. Het is één van de grootste kevers van Europa en is 86 jaar geleden voor het laatst gezien in Oosterhout. Een donker, lang lijf en gigantische antennes: zelfs dood ziet de heldenbok er imposant uit. […]

Natuurorganisaties positief over RES, wel alternatieven nodig voor wind en zon in natuurgebieden

Op 3 juni besluit Provinciale Staten van Noord-Holland over de zoekgebieden voor de toekomstige plaatsing van windmolens en zonnevelden in de provincie. Zij stellen dan de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vast. Natuurorganisaties zijn positief over de ambitieuze doelstelling van de RES en de meeste zoekgebieden. Veel voorgenomen zoeklocaties in natuurgebieden zijn geschrapt en er blijft […]

Aanleg eerste eilanden Marker Wadden gereed; biodiversiteit groeit snel

Tien jaar na de eerste plannen voor Marker Wadden is de aanleg van de eerste vijf natuureilanden in het Markermeer gereed. Hiermee is een droom van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat werkelijkheid geworden. Marker Wadden is een van de grootste natuurherstelprojecten in West-Europa waarbij met slib, klei en zand eilanden zijn aangelegd, een wereldprimeur. In het hart […]

Directeur Natuurmonumenten bij informateur: polarisatie lost problemen niet op

Vandaag sprak onze directeur Marc van den Tweel met informateur Mariette Hamer, die voor de uitdaging staat om een nieuw kabinet te vormen. Wat van den Tweel betreft pakt een nieuw kabinet stevig door, want de uitdagingen voor groen herstel zijn groot. “Problemen zijn oplosbaar, maar dan moeten we wel nu aan de slag’’. Landelijke […]