Categorieën
Milieudefensie

Alle industrie vergroenen is een illusie, de vraag is welke we willen behouden

‘De industrie’ gaat verduurzamen. En daarin moeten we miljarden gemeenschapsgeld investeren. Dat staat in het klimaatakkoord, maar moeten we dat willen voor de vijf olieraffinaderijen die Nederland rijk is? En voor de twee enorme kunstmestfabrieken? En voor de twee enorme kunstmestfabrieken? Het is tijd dat we praten over welke industrie nog nodig en gewenst is in een klimaateconomie die geen broeikasgas meer uitstoot. Want we kunnen geen windparken gaan bouwen om álle industrie van groene waterstof te voorzien.

In het kort

  • Verdienmodel industrie is nog onvoldoende onderwerp van debat.
  • Welke soort industrie is straks nodig en gewenst?
  • Kritisch kijken welke sector voor groene subsidie in aanmerking mag komen.

Opinie  van Donald Pols (Financieel Dagblad 28 september 2020)

De verschillende economische sectoren in Nederland: energie, luchtvaart, landbouw en industrie, tonen een patroon. Ze hanteren hetzelfde verdienmodel, gebaseerd op grootschalige import van ruwe grondstoffen, verwerking tot eindproducten in Nederland, en export van bulkproducten tegen lage winstmarges.

Dat verdienmodel is onhoudbaar. Aandeelhouders van multinationals profiteren op deze wijze ten koste van werknemers en bedrijven in de keten die worden uitgeknepen. Bovendien ligt dit model op ramkoers met onze planeet en leefomgeving. Bij de energiebedrijven is dat kwartje al gevallen, bij landbouw en luchtvaart zitten we middenin het maatschappelijke debat, alleen bij de industrie lijkt het nog business as usual.

Tegen beter weten

Nog maar 15 jaar geleden besloot de regering tegen beter weten in dat er in Nederland vier grote nieuwe kolencentrales bij zouden komen. De stroomvraag stijgt, de industrie heeft goedkope stroom nodig en we kunnen stroom exporteren en eraan verdienen, was de gedachte. Uiteindelijk gingen er in 2016 drie kolencentrales open, die toen al voor de helft waren afgeschreven vanwege de slechte vooruitzichten.

De stroomvraag steeg niet door energiebesparing, en Nederland schakelt in rap tempo over naar wind- en zonne-energie. De maatschappelijke acceptatie van kolencentrales is verdwenen. Vanaf 2030 moeten ze weer sluiten.

Ook de luchtvaart hanteert nog een import/export-model. Schiphol moet een goedkope hub zijn, waar mensen uit heel Europa overstappen op een intercontinentale vlucht. Dat vereist groei van Schiphol en dat is goed voor de Nederlandse economie, zo was jarenlang het decreet.

Onderbouwing werd nooit geleverd. Tegelijkertijd worden steeds meer omwonenden opgezadeld met geluidsoverlast en luchtvervuiling, vooral nu Lelystad Airport toch open dreigt te gaan. Deze groeiplannen roepen brede weerstand op. Krimp van de luchtvaart kan nu op meer bijval rekenen dan groei.

Mythe

Dat Nederland zou draaien op grootschalige import, verwerking en export, blijkt een mythe te zijn. Neem de landbouw, die de inrichting van grote delen van het Nederlandse landschap bepaalt: de export van landbouwproducten draagt voor maar 4,4% bij aan het bbp.

Het model van een enorme veestapel, massale import van soja uit het Amazonegebied en export van vlees tegen dumpprijzen is onhoudbaar. Boeren worden erdoor uitgeknepen, het heeft een enorme klimaatimpact en het leidt tot aantasting van de natuur. En daar heeft de rechter nu een absolute streep getrokken. Links- of rechtsom moet de veestapel sterk krimpen.

En dan de industrie. Olieraffinage en kunstmest zijn op den duur niet meer nodig als we overstappen op elektrisch vervoer en kringlooplandbouw. De productie van basischemicaliën kan door recycling van kunststof sterk worden teruggebracht. Ook staal wordt in toenemende mate gerecycled.

Uiteindelijk moet groene waterstof, geproduceerd uit vooral windmolens op de Noordzee, een groot deel van de benodigde energie gaan leveren voor een klimaatneutrale industrie, maar groene waterstof is voorlopig nauwelijks beschikbaar. Nederland heeft relatief veel zware industrie. We kunnen niet genoeg windparken bouwen om al die industrie te voorzien van waterstof. Dan is het zaak dat die waterstof naar dié industrie gaat die nog nodig is in een klimaateconomie.

‘Nederland heeft relatief veel zware industrie. We kunnen niet genoeg windparken bouwen om al die industrie te voorzien van waterstof’

Welke industrie verdient subsidies voor groene investeringen? Daarover nu strategisch nadenken voorkomt dat we op het verkeerde paard wedden, of dat we geen keuzes maken.

Leidt dit niet tot verlies van banen? Nee. Een klimaateconomie, waarin klimaat en economie elkaar versterken, leidt tot meer banen dan een fossiele economie, omdat schoon produceren meer arbeid vraagt per product. Sterker nog, we komen vakmensen te kort. Het wordt tijd dat we werknemers in de fossiele sector met behoud van inkomen omscholen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/alle-industrie-vergroenen-is-een-illusie-de-vraag-is-welke-we-willen-behouden

Categorieën
Milieudefensie

Klimaatplannen olie- en gasreuzen onvoldoende om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen

Ook de meest recente klimaatplannen van Shell, BP, Total en ENI blijken bij lange na niet genoeg om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celcius; dé grens waarbij de wereldwijde gevolgen van klimaatverandering mogelijk nog omkeerbaar zijn. De plannen van de 8 onderzochte olie- en gasgiganten blijken bij een grondige check veel minder solide dan de bedrijven het publiek willen doen geloven. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport Big Oil – Reality Check van Oil Change International in samenwerking met Milieudefensie, SOMO en Both ENDS.

Donald Pols van Milieudefensie: “Begin december staat Milieudefensie eindelijk tegenover Shell in de rechtbank en vragen we de rechter Shell te laten stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Uit dit rapport blijkt dat die stap keihard nodig is, de overheid faalt bij de handhaving en uit zichzelf zullen olie- en gasbedrijven nooit genoeg doen om de klimaatcrisis aan te pakken.”

Groene woorden gitzwarte daden

Olie- en gasgiganten rollen op dit moment over elkaar heen met het uitspreken van allerlei groene ambities en Shell zegt het klimaatakkoord van Parijs zelfs ‘te omarmen’. Ook zegt Shell op korte termijn te komen met kostenreducties voor de transitie. Dat dit concreet weinig betekent voor milieu en klimaat bleek afgelopen vrijdag, toen Shell nieuwe proefboringen aankondigde in het noordpoolgebied bij Alaska.

Rhodante Ahlers (SOMO) noemt die beslissing in het licht van het rapport onbegrijpelijk en rampzalig voor de strijd tegen klimaatverandering. “Dit toont eens te meer aan dat onze overheden dringend actie moeten ondernemen om de olie- en gassector aan te pakken. Een eeuw van giftige praktijken zou voldoende reden moeten zijn om van oliebedrijven als Shell te eisen dat zij vandaag beginnen met het opruimen van hun troep, het vergoeden van de geleden schade en het investeren in een eerlijke energietransitie.”

Wat minimaal nodig is wordt niet gehaald

Big Oil – Reality Check is de eerste analyse die op basis van de Rystad Energy database de klimaatambities per bedrijf nauwkeurig heeft vergeleken met de stappen die minimaal nodig zijn om de opwarming te beperken tot 1,5ºC. Eerder onderzoek door OCI liet zien dat zelfs als het wereldwijde gebruik van steenkool van de ene op de andere dag zou worden afgebouwd, het nog steeds essentieel is dat ook het gebruik van olie en gas de komende jaren fors wordt afgebouwd.

Acht checks, acht onvoldoendes

De OCI-onderzoekers hebben daarom gekeken of met de aangekondigde klimaatplannen de bestaande olie- en gasreserves in de grond zullen blijven, of er nog wordt gezocht naar nieuwe olie- en gasbronnen en of de productie nog vóór 2030 omlaag wordt geschroefd. In totaal zijn de plannen van de olie- en gasreuzen op tien punten langs de meetlat gelegd. Van de 8 onderzochte bedrijven scoorde geen enkel bedrijf een voldoende.

“Oliemaatschappijen reageren met hun klimaatplannen op de groeiende druk van het publiek. Maar de plannen zijn bedrieglijk en vooral gericht op het beschermen van bedrijfsresultaten”, zegt David Tong, senior campagnevoerder bij Oil Change International en hoofdauteur van het onderzoek. “Een ‘reality check’ was dus dringend nodig, zodat ook investeerders niet worden misleid op de manier waarop Big Oil het publiek al decennia misleidt.”

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/klimaatplannen-olie-en-gasreuzen-onvoldoende-om-gevaarlijke-klimaatverandering-te-voorkomen-1

Categorieën
Milieudefensie

Rutte, de keuze is niet klimaat óf economie

Nobelprijswinnaars, economen en De Nederlandsche Bank wijzen er al langer op: het huidige economische systeem, dat draait op fossiele brandstoffen en de uitputting van het natuurlijk kapitaal, is failliet. We moeten naar een klimaateconomie waarin vervuilen geld kost en vergroenen loont.

Het kabinet vervalt echter in oude patronen. Het heeft de CO2-heffing voor grote bedrijven uitgesteld en de stikstofaanpak verkruimeld. De salarissen in de zorg gaan niet omhoog, maar de luchtvaartsector en multinationals krijgen grote financiële injecties. Nederland heeft politici nodig die snappen dat een economie draait als de gewone dingen zoals wonen, eten en reizen duurzaam geregeld zijn.

Critici doen een klimaateconomie af als een sprookje, maar uit doorrekeningen van onderzoeksbureau CE Delft, in opdracht van Milieudefensie, blijkt dat plannen als een warmtefonds om huizen te isoleren, veelvliegerstaksen en een fonds voor transitie naar biologische landbouw betaalbaar zijn. Sterker nog: lagere inkomens gaan erop vooruit, de plannen scheppen werkgelegenheid en een aantal van deze maatregelen financiert zichzelf of levert geld op. Het schrappen van belastingvoordelen voor vervuilende bedrijven en de allerrijksten doet de rest. Klimaat en economie kunnen elkaar versterken, er zijn alleen duidelijke keuzes voor nodig.

Donald Pols
directeur Milieudefensie

Dit artikel verscheen in NRC Handelsblad en ook in nrc.next van 31 augustus 2020

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/rutte-de-keuze-is-niet-klimaat-of-economie

Categorieën
Milieudefensie

130.000 hectare bos in Kameroen gered

Een overwinning: meer dan 130.000 hectare tropisch bos in Kameroen is voorlopig behoed voor de kap. Een gebied dat bijna zo groot is als de provincie Utrecht. Goed nieuws voor de miljoenen mensen die dag in en dag uit afhankelijk zijn van het waardevolle Ebo bos.

Ebo bos is ware hotspot van soorten 

In het Ebo bos vind je de Nigeria-Kameroen chimpansee, mandril en colobus apensoorten en mogelijk een nieuwe gorillasoort. Ook zijn er tenminste 12 nieuwe plantensoorten ontdekt, die nieuw zijn voor de wetenschap en alleen maar in het Ebo bos te vinden zijn. Deze tropische bossen zijn een ware biodiversiteit hotspot dus, met een adembenemende rijkdom aan soorten. Desondanks is er helaas nog maar ongeveer 20 miljoen hectare bos over.  

Ontbossing stijgt hard 

Sinds 2013 stijgt de ontbossing in Kameroen hard. Dat komt vooral door de illegale houtkap. En door een overheid die steeds meer land weggeeft aan grote bedrijven, vaak met financiering en steun van westerse of Aziatische banken en overheden.

Het Ebo bos wordt gekapt voor de industriële productie van hout, cacao, palmolie en rubber. Dat gebeurt zowel voor eigen consumptie als voor de wereldmarkt. Die grote bedrijven kappen niet alleen het bos, maar schenden ook land- en andere mensenrechten van de mensen die er leven. Zoals de lokale Banen gemeenschappen. 

Succes na jarenlang verzet 

Het succes is mede te danken de inspanningen en het voortdurende verzet van de lokale Banen gemeenschappen. Ook Milieudefensie heeft eraan bijgedragen met onze zusterorganisatie in Kameroen, CED. Onder die druk heeft de overheid van Kameroen in augustus ingegrepen. Dit waardevolle bos verandert niet in een industrieel houtkapgebied.

Hoe nu verder? 

Het werk is niet klaar, want de dreiging blijft bestaan. Dit verandert pas echt als de buitenlandse financiële sector en overheden stoppen met investeren in industriële houtkap en de vraag naar goedkoop tropisch hout verdwijnt. 

Onze zusterorganisatie CED gaat nu hard aan de slag met de Banen gemeenschappen. Ze gaan een plan ontwikkelen waarin zij betere land- en gebruiksrechten krijgen en zelf het bos gaan beheren. Dit is de beste garantie voor het behoud van het Ebo bos en het respecteren van mensenrechten.

Help mee om het regenwoud te redden

We roepen overheden en financiers op: geef geen geld en politieke steun meer aan vervuilende en verwoestende houtkap- en landbouwbedrijven. Regenwouden zijn de longen van onze aarde. Ze zijn van levensbelang voor ons bestaan en onze toekomst. Help je mee? 
> Teken de petitie tegen voedsel in de tank
> Ga naar de campagne Red het Regenwoud

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/over-ons/successen/130-000-hectare-bos-gered-van-de-kap-in-kameroen

Categorieën
Milieudefensie

Na 12 jaar: rechtszaak over olievervuiling Shell in Nigeria bijna voorbij

Krijgen zij eindelijk gerechtigheid? 4 Nigeriaanse boeren klaagden 12 jaar geleden samen met Milieudefensie Shell aan. Hun land werd vervuild door olie die lekte uit pijpleidingen van Shell. Op 8 oktober staan we voor het laatst tegenover elkaar in de rechtbank.

Het was gelijk een revolutionaire zaak. Nooit eerder was een bedrijf aangeklaagd voor de schade die een dochterbedrijf in het buitenland aanrichtte. Wij eisen dat Shell de bewoners compenseert, zijn troep opruimt en nog meer lekkages in de toekomst voorkomt.

Doordat de rechtszaak al zo lang sleept zijn 2 van de eisers inmiddels overleden. Hun kinderen hebben de zaak overgenomen. Wil jij deze 4 boeren steunen? Kom dan 7 oktober om 20:00 uur naar de lichtjesoptocht bij Shell in Den Haag.

Ja, ik kom

Pijpleidingen slecht onderhouden

Shell’s verweer in de rechtbank is dat alle lekkages zijn veroorzaakt door rebellen en dat Shell niet verantwoordelijk is. Uit ons onderzoek naar de staat van de pijpleidingen blijkt iets anders. Shell heeft de pijpleidingen niet goed onderhouden waardoor er roest ontstond. De pijpleidingen werden ook niet goed bewaakt, waardoor iedereen met simpel gereedschap olie kon aftappen.

Wij hopen dat de rechter ons in het gelijk stelt en dat de bewoners gecompenseerd worden. Dan kunnen zij eindelijk een nieuw leven beginnen.

Kom 7 oktober naar de lichtjesoptocht in Den Haag

Op 7 oktober organiseren wij in Den Haag een lichtjesoptocht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van Shell. Door de olievervuiling in de Nigerdelta ligt de gemiddelde leeftijd van de bewoners 13 jaar lager dan in de rest van Nigeria. Vrouwen krijgen er 2 keer zoveel miskramen en de kindersterfte is dubbel zo hoog als in de rest van het land.

Shell belooft keer op keer beterschap, maar de situatie voor de bewoners van de Nigerdelta is uitzichtloos. Geen werk, geen vissen meer in de rivieren en geen schone landbouwgrond meer om eten op te verbouwen. Wil jij je steun betuigen aan de Nigerianen?

Kom dan 7 oktober om 20:00 uur naar Den Haag. Aanmelden kan hier.

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/na-12-jaar-is-de-rechtszaak-tegen-shell-in-nigeria-bijna-ten-einde

Categorieën
Milieudefensie

Kabinet blijft inzetten op olie, gas en kolen, wacht op energieplannen EU

Fiscale prikkels voor fossiele brandstoffen passen niet in de energietransitie, erkent het kabinet vandaag in reactie op onderzoek van Milieudefensie en Oil Change International. Toch doet minister Wiebes in een brief aan de Kamer geen enkel voorstel om de miljardensteun af te bouwen.

Afschaffing van subsidies kan volgens Wiebes alleen in Europees verband. Milieudefensie vindt dat het kabinet zelf verantwoordelijkheid moet nemen. Directeur Donald Pols: “De fossiele industrie krijgt van de Nederlandse regering nog altijd meer dan 15.000 euro overheidssteun per minuut. Het kabinet doet er niks aan en wacht op de EU. Maar Nederland kan vandaag nog besluiten om een einde te maken aan de miljoenen voordelen voor de zware industrie en de exportsteun voor de mondiale fossiele infrastructuur.“

Tot voor kort ontkende de Nederlandse overheid fossiele steun te verlenen, maar uit het onderzoek van Milieudefensie bleek in juli van dit jaar dat de steun van Nederland aan de fossiele sector tussen 2016 en 2020 tenminste 8,3 miljard euro per jaar bedroeg. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat het afschaffen van 5 miljard aan steun net zoveel klimaatwinst kan opleveren als de sluiting van 3 kolencentrales. Onderzoek dat het kabinet liet doen, komt uit op ruim 4 miljard euro aan fossiele steun per jaar.

Nederland heeft ingestemd uiterlijk dit jaar te stoppen met subsidies die schadelijk zijn voor het klimaat, onder andere in de G20, bij de ondertekening van het Parijs-akkoord en ook in het Environment Action Programme van de EU uit 2013. Pols: ”Daarbij kan de regering de opkomende economische crisis gebruiken om sneller over te schakelen naar een schone economie waarvan we ook op lange termijn profijt hebben. Daar past het subsidiëren van fossiele energie niet meer in. Dus overheid, stop je subsidies voor fossiel en subsidieer onze groene toekomst.”

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/kabinet-blijft-inzetten-op-olie-gas-en-kolen-wacht-op-energieplannen-eu

Categorieën
Milieudefensie

Nederlanders tegen Mercosur-verdrag

Amsterdam, 10 september 2020 – Ontbossing en milieuschade is voor 71% van de Nederlanders reden genoeg om tegen het Mercosur verdrag met vier Zuid-Amerikaanse landen te zijn. Dit blijkt uit een opiniepeiling die onderzoeksbureau YouGov heeft afgenomen onder ruim 5000 mensen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Milieudefensie is tegen het Mercosur verdrag omdat het slecht is voor mens, dier en klimaat en meer macht geeft aan multinationals.

In het handelsakkoord wordt onder meer afgesproken dat er over een periode van vijf jaar 100.000 ton aan vlees belastingvrij geïmporteerd kan worden door de EU. De vleesproductie in de Mercosur-landen, waaronder Brazilië, voldoet vaak niet aan de hoge standaarden in de EU. Bovendien leidt de toename van rundvleesproductie in de Mercosur-landen vaak tot meer ontbossing en het verlies van biodiversiteit in het Amazonegebied.

Niet duurzaam

Milieudefensie vindt samen met de andere partners van de HandelAnders coalitie dat verdragen zoals CETA en Mercosur onverenigbaar met een klimaateconomie waarin klimaat en economie elkaar versterken. Dit komt overeen met het standpunt van de Tweede Kamer, die in juni een motie tegen Mercosur heeft aangenomen door een brede coalitie bestaande uit linkse, rechts en centrum-partijen.

Sjoukje van Oosterhout, campaigner Milieudefensie: “Het Nederlandse publiek zit overduidelijk niet te wachten op klimaatverwoestende verdragen zoals EU-Mercosur. De Tweede Kamer sprak zich in juni ook al uit tegen dit achterhaalde verdrag dat desastreuze gevolgen heeft voor bewoners van het Amazonegebied, boeren en de natuur. Het is absurd dat in deze klimaatcrisis nog steeds verdragen worden onderhandeld die lijnrecht tegenover klimaat- en landbouwbeleid staan. Hoog tijd dat vrijhandelsakkoorden als Mercosur en CETA definitief in de prullenbak verdwijnen.”

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/nederlanders-tegen-mercosur-verdrag

Categorieën
Milieudefensie

Blij met oordeel rechter in klokkenluiderszaak Nederlandse ambassade in Nigeria

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is in de fout gegaan met het ontslag van een medewerkster van de Nederlandse ambassade in Nigeria. Gisteren werd bekend dat de ontslagen medewerkster – Fidelia Onoghaife – door de rechtbank in Den Haag in het gelijk is gesteld.

Uit het vandaag gepubliceerde vonnis blijkt dat haar ontslag niet alleen onredelijk was, maar verband hield met het feit dat zij een integriteitsmelding deed over de toenmalige ambassadeur. De ambassadeur lekte vertrouwelijke informatie over een omvangrijk corruptieonderzoek naar Shell

Vakbond FNV en Milieudefensie vinden de uitspraak een grote overwinning voor zowel de medewerker in kwestie, als in het algemeen voor de positie van klokkenluiders. Ook toont het vonnis aan dat het ministerie zorgvuldiger om moet gaan met medewerkers die een integriteitsmelding (willen) doen.

Reacties Milieudefensie en FNV

‘Dit is een David-en-Goliath-zaak. De uitspraak bevestigt het beeld dat de Nederlandse overheid doorschiet in haar wens om Shell en andere multinationals te faciliteren en bereid is om daarvoor kritische ambtenaren te ontslaan. Dit vinden wij verontrustend’, zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie.

Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV: ‘Dit baanbrekende vonnis kwam tot stand door veel lef en moed van ons vakbondslid. Hoewel een stap in de goede richting, is met de uitspraak de kwestie nog niet beslecht. Klokkenluiders moeten bescherming krijgen en hier is in de basis iets goed verkeerd gegaan. Wij gaan dan ook snel met het ministerie van Buitenlandse Zaken in gesprek hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. En ook om het belang van vakbondslidmaatschap van ambassademedewerkers aan de orde te stellen. Het kan niet zo zijn dat een medewerker met een Nederlands arbeidscontract, in dienst van onze overheid, geen lid mag zijn van een vakbond.’

Tevens willen FNV en Milieudefensie met andere NGO’s bezien in hoeverre het mogelijk is om deze zorgelijke gang van zaken rondom Shell aan te kaarten bij justitie. Bij deze ernstige gang van zaken vinden de organisaties een intern onderzoek onvoldoende.

Highlights uit het vonnis

  • Fidelia Onoghaife is geschorst zonder dat in het schorsingsbesluit stond wat de reden hiervan was, het verslag waarop het ontslag gebaseerd is en ook de tekst die betrekking heeft op de geadviseerde sancties was zwart gelakt, er waren geen concrete voorbeelden van aantijgingen tegen de werknemer, er is door de Staat geen hoor en wederhoor toegepast en de gronden voor het ontslag zijn onvoldoende onderbouwd.
  • Toen Fidelia Onoghaife de integriteitsmelding deed, heeft het ministerie haar bescherming toegezegd: “First of all, thank you for giving us more information about a possibly integrity breach. We do understand that sometimes it is not easy to talk about colleagues in relation to a possibly integrity breach. However, know that colleagues who contact us to report something, enjoy protection from the organization. You can always report to us without having any legal consequences for yourself. From VCI we find it important that colleagues know how to find us and dare to report without fear of the consequences.”
  • Die bescherming heeft zij niet gekregen, want kort daarna is Onoghaife ontslagen. De rechter heeft getoetst of het ontslag verband hield met de klokkenluidersmelding en heeft geoordeeld dat er voldoende aanknopingspunten zijn voor de stelling dat het ontslag verband houdt met de klokkenluidersmelding en stelt onder andere: “Het korte tijdsverloop tussen terugroepen van de CdP (de Nederlandse ambassadeur) en de schorsing van werknemer is eerder een aanknopingspunt om wel een verband aan te nemen”

Foto: Flickr/::ErWin

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/blij-met-oordeel-rechter-in-klokkenluiderszaak-nederlandse-ambassade-in-nigeria

Categorieën
Milieudefensie

Klimaateconomie is het antwoord op deze crisis

De noodzaak om klimaatverandering te stoppen neemt dagelijks toe. Als het niet lukt om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken, zal de maatschappelijke en economische schade astronomisch zijn.

Opinie (Algemeen Dagblad, 4 september 2020) 

De noodzaak om klimaatverandering te stoppen neemt dagelijks toe. Als het niet lukt om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken, zal de maatschappelijke en economische schade astronomisch zijn.

Een veelvoud van de verwoesting die Covid-19 teweegbracht. Om de coronaschade te verzachten, werkt het kabinet aan een nationaal economisch herstelpakket voor Prinsjesdag. Een groot aantal wetenschappers en instituten benadrukten de afgelopen maanden dat er alleen sprake is van effectief crisisherstel als we fors investeren in duurzaamheid. Vijf grote Nederlandse milieuorganisaties roepen het kabinet op deze waarschuwing ter harte te nemen. Investeer in een groene economie en verspil niet langer belastinggeld aan verouderde, op fossiele energie gebaseerde sectoren.

Wereldwijd, ook bij ons, pleiten economen ervoor om de enorme bedragen die in herstelfondsen worden gestort, te laten bijdragen aan het bestrijden van klimaatverandering en herstel van biodiversiteit. De Nederlandsche Bank, maar ook topeconomen van ABN Amro en de Rabobank onderstrepen de economische noodzaak van die koppeling. Belastinggeld besteden aan fossiele sectoren waarvan we afscheid moeten nemen, is zonde. Dit kan beter in klimaatoplossingen en duurzame banen gestoken worden.

Steun aan KLM is een voorbeeld van hoe het niet zou moeten: miljarden euro’s voor een fossiel bedrijf zonder daar groene voorwaarden aan te verbinden. Nederland kan haar economie op een verantwoorde en klimaatbestendige manier herstellen. Er zijn genoeg voorbeelden van investeringen te bedenken die de economie en het klimaat gelijktijdig ten goede komen. Isolatie van huizen blijft nu bijvoorbeeld achter, terwijl er veel energiebesparing te behalen is. Investeer grootschalig in woningisolatie en maak het financieel mogelijk voor iedereen, zodat niemand nog zal weigeren. Zowel de huishoudens als de getroffen bouwsector profiteren daar onmiddellijk van.

En hoeveel geschikte daken liggen er niet braak voor zonnepanelen? Investeer daarin, en help zo de installatiebranche weer op gang. Nu we in de toekomst meer thuis werken zijn de miljarden voor snelwegen niet meer in die mate nodig. We kunnen in plaats daarvan versneld investeren in goede fietspaden en stallingen. En laten we juist nu investeren in natuur-inclusieve kringlooplandbouw waarbij boeren met minder dieren een goede boterham verdienen. Dit is voor de samenleving en economie hét moment om de bakens te verzetten.

Prinsjesdag wordt sober, daar is geen ontkomen aan. Maar kies dan voor een klimaateconomie, met investeringen die de aanpak van de klimaatcrisis versnellen en onze natuur de ruimte geven. Zo kiezen we voor de toekomst.

Freek Kallenberg, Milieudefensie
Rob van Tilburg, Natuur & Milieu
Faiza Oulahsen, Greenpeace
WernerSchouten, De Jonge Klimaatbeweging
Annie van de Pas, Natuur-en Milieufederaties

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/klimaateconomie-is-het-antwoord-op-deze-crisis

Categorieën
Milieudefensie

Absurd: zware industrie wordt beloond voor vervuiling

De zware industrie in Nederland is verantwoordelijk voor ruim 20 procent van onze jaarlijkse CO2-uitstoot. Toch betalen deze grootste energieverbruikers de laagste energiebelasting. De allergrootste vervuiler Tata Steel hoeft zelfs helemaal geen energiebelasting te betalen. Hoe zit dat?

Spotgoedkope energie voor zware industrie

Onze overheid geeft grote vervuilers allerlei vrijstellingen en kortingen op hun energierekening. Hierdoor blijven vervuilende productieprocessen goedkoop en maken duurzame alternatieven minder kans. Het gaat om minimaal 145 miljoen euro subsidie per jaar. Het zou nog wel eens veel meer kunnen zijn, want niet alle cijfers zijn openbaar.

Bekijk ons onderzoek over fossiele subsidies.

Iedereen wil meedoen behalve de grootste vervuilers

Door de subsidies krijgen de grootste vervuilers geen enkele prikkel om te verduurzamen. Sterker nog: ze blijven fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas gebruiken. En dat terwijl zoveel gezinnen en ondernemers juist hun best doen met energiebesparing, overstappen op groene stroom en bijvoorbeeld minder vaak de auto pakken.

Overstappen naar groene energie is een investering in de toekomst. Grote vervuilende bedrijven zijn niet bereid om die investering te doen. Met andere woorden: ze willen best vergroenen, maar er niet voor betalen. Dat is natuurlijk de wereld op z’n kop.

Wij willen dat de zware industrie niet langer wordt gematst, maar gaat betalen. Dat kan door een algemene CO2-heffing in te voeren zonder vrijstellingen. Met de opbrengst daarvan kan de industrie vergroenen en kunnen we een warmtefonds voor huishoudens opzetten.

Geen steun meer voor de zware industrie

Nederland heeft veel zware industrie, zoals 5 olieraffinaderijen (heel veel voor een klein land). Dat komt onder andere door onze gunstig gelegen havens en onze gunstige regels om te handelen. Maar in een duurzame economie past het niet om om op zo’n grote schaal grondstoffen en goederen te produceren en over de wereld te verslepen. Duurzaam is meer lokaal en circulair (hergebruik). Dus overheid: zorg dat de vervuiler gaat betalen!

Teken de petitie voor duurzaam herstel

Het gebruik en de productie van fossiele brandstoffen (zoals olie, kolen en gas) is de oorzaak van gevaarlijke klimaatverandering, bosbranden, overstromingen en mensenrechtenschendingen. Daar geld in stoppen is echt iets van vroeger. Laten we investeren in de toekomst. Daarom vragen wij de politiek: stop de financiële steun aan grote vervuilers en investeer in duurzaam herstel! Help je mee?

Teken de petitie

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/absurd-zware-industrie-wordt-beloond-voor-vervuiling