Categorieën
Milieudefensie

Recordhoeveelheid biobrandstof uit palmolie verergert klimaatcrisis

In 10 jaar tijd is de hoeveelheid palmolie die in Europa in biobrandstof verdwijnt meer dan verdrievoudigd. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van Transport & Environment. Nederland speelt een cruciale rol als tweede grootste producent van biodiesel uit palmolie in Europa. Biobrandstof uit voedselgewassen is een groot probleem. Zo is biodiesel uit palmolie 3 keer schadelijker voor het klimaat dan gewone diesel. Milieudefensie roept het kabinet op te stoppen met biobrandstof uit voedselgewassen.

Slechter dan gewone diesel

Voor de productie van biobrandstof uit voedselgewassen zijn enorme hoeveelheden landbouwgrond nodig. Daarvoor worden tropische regenwouden gekapt en gaan veengronden en natuurgebieden verloren. Zo heeft bijna de helft van alle nieuwe palmolieplantages die sinds zijn 2008 aangelegd geleid tot ontbossing. Daarbij komen veel broeikasgassen vrij. Uit onderzoek blijkt dat biodiesel uit plantaardige oliën 80% slechter voor het klimaat is dan fossiele diesel.

Hoofdrol voor Nederland

Nederland is het tweede grootste productieland van biodiesel uit palmolie in Europa. In 2019 is 4.5 miljoen ton palmolie tot biodiesel in Europa is verwerkt waarvan ruim 1 miljoen in Nederland. In Rotterdam staat de biodieselfabriek van Neste, de grootste van Europa. Anne Wijers van Milieudefensie: “Er is laatst alweer aangetoond dat Neste palmolie inkoopt van bedrijven die betrokken zijn bij ontbossing en mensenrechtenschendingen.”

Europese stop biobrandstof uit voedsel mogelijk

Naast klimaatschade, zorgt de productie van biobrandstof uit voedsel voor mensenrechtenschendingen en het verdwijnen van planten- en diersoorten. “Door onze biodiesel stijgen wereldwijde voedselprijzen, verdwijnen bossen en worden lokale gemeenschappen van hun land verdreven,” aldus Anne Wijers van Milieudefensie. De nieuwe Europese richtlijn voor hernieuwbare energie, RED-II, maakt een stop op biobrandstoffen uit voedselgewassen mogelijk vanaf 2021. Wijers: “Het kabinet wil nog 10 jaar doorgaan met biobrandstof uit voedsel. Een bizar voornemen als je alle schade die het doet serieus neemt. “

Rapport T&E
Rapport schade palmolie
Onderzoek Neste mensenrechtenschendingen

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/vegetable-oil-briefing_2020.pdf

Categorieën
Milieudefensie

Waarom het nú tijd is voor een klimaateconomie

De klimaatcrisis stormt op ons af. Het is nu of nooit! Toch steekt de overheid nog steeds veel meer geld in vervuiling dan in vergroening. We moeten nu overstappen op een klimaateconomie waarin duurzaam wonen, reizen en eten centraal staat. En… de vervuiler betaalt.

In onze huidige economie krijgen vervuilende bedrijven alle ruimte om te blijven vervuilen. Sterker nog, de overheid helpt daarbij met financiële steun en subsidies. Zo gaat er 2 x zoveel subsidie naar olie, kolen en gas als naar duurzame energie. Ook de Nederlandse landbouw (wereldwijd de op 1 na grootste exporteur) wordt nog steeds groter en groter. Terwijl daardoor de vervuiling en het dierenleed alleen maar toeneemt.

De klimaatcrisis: wat is er nu echt aan de hand?
Er wordt nu vaak gesproken over gevaarlijke klimaatverandering. Maar wat houdt dat precies in? Dat zit zo: de wereld warmt op door de broeikasgassen die de mens al 200 jaar in grote hoeveelheden de lucht inblaast. Als we nu onmiddellijk zouden stoppen met het uitstoten van broeikasgassen, blijft het klimaat gewoon verder opwarmen. Wat we nu uitstoten heeft dus pas over een tijdje effect. Het is een beetje als met een heel groot schip, dat verandert ook maar heel traag van koers. Hoe hard je ook aan het roer sleurt.

Het lijkt misschien of we nog tijd genoeg hebben om de klimaatcrisis aan te pakken, maar dat is niet zo. We hebben juist enorme haast. Als de CO2-uitstoot niet heel snel omlaag gaat, vliegen we uit de bocht. Dan warmt de aarde misschien wel 3 of 4 graden op. Als dat gebeurt, worden grote delen van de wereld onleefbaar.

Een ander soort economie

We hebben iedereen nodig om de klimaatcrisis op de lossen. De overheid moet andere keuzes gaan maken. En snel ook. Samen met jou vragen wij daarom de overheid om te kiezen voor een klimaateconomie. In zo’n gezonde, toekomstbestendige economie wordt vervuiling belast en vergroening beloond. Met extra aandacht voor duurzaam wonen, reizen en eten. 

Wij vragen van de overheid:

 1. Een lagere energierekening door woningisolatie voor iedereen (door een warmtefonds in te stellen)
 2. Minder geld naar asfalt en juist meer geld naar OV, fiets en autoluwe straten
 3. Goedkoper groente en fruit en een eerlijke vleesprijs

Wie gaat dat betalen, denk je nu misschien. Het korte antwoord is: de vervuiler betaalt. Wil je weten hoe dit precies zit? Dat komt goed uit, we hebben onderzoeksbureau CE Delft gevraagd onze 3 plannen door te rekenen. Deze zomer publiceren we onze oplossingen en de doorrekening daarvan  1 voor 1 op deze pagina. De doorrekening van onze eerste oplossing is net binnen: een warmtefonds.

Warmtefonds

Wij vragen aan de overheid om een warmtefonds in te stellen. In dit fonds komt geld om huizen te isoleren. Mensen met een lager inkomen betalen geen cent extra en profiteren wel van deze oplossing. Ook levert ons voorstel tienduizenden groene banen op en een flinke daling van de uitstoot van CO2.

En wie gaat dat betalen? Door een energiebelasting voor grote bedrijven in te voeren, betalen zij voortaan ook voor hun vervuiling. Dat doen ze nu namelijk nog niet. De opbrengsten van deze energiebelasting worden ingezet voor dit warmtefonds. Wel zo eerlijk!

> Bekijk de brochure waarin we het warmtefonds uitleggen
> Bekijk de doorrekening van het warmtefonds

Binnenkort lees je op deze pagina ook meer informatie over de 2 andere klimaatoplossingen

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/waarom-het-nu-tijd-is-voor-een-klimaateconomie

Categorieën
Milieudefensie

Verruiming warmtefonds biedt miljoenen huishoudens kans op kosteloos isoleren

Meer dan 2 miljoen woningen kunnen geïsoleerd worden zonder extra kosten voor de bewoners, dat blijkt uit een doorrekening van CE Delft in opdracht van Milieudefensie. “Uit dit onderzoek blijkt dat een warmtefonds tienduizenden banen kan opleveren én een flinke CO2-besparing”, zegt Jorien de Lege van Milieudefensie. “Bovendien is het eerlijk. Door de vrijstelling van de energiebelasting voor de industrie te schrappen, wordt het toegankelijk voor mensen met een laag inkomen.”

“Grootschalige isolatie is een eerste stap op weg naar een beter klimaat en duurzaam economisch herstel,“ zegt Jorien de Lege van Milieudefensie. In een vandaag gepubliceerde notitie over economisch herstel van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt verduurzaming van de gebouwde omgeving nadrukkelijk als kans voor economisch herstel aangemerkt. Jorien de Lege: “Het PBL spoort dit kabinet niet voor niets aan om de achterstand met andere landen in te halen. Ons plan voor een eerlijk warmtefonds biedt het kabinet concrete handvatten om daarmee te starten.”

Mensen met een laag inkomen moeten van Ollongren lenen

Minister Ollongren kwam onlangs met een warmtefonds waarmee een lening kan worden afgesloten voor verduurzaming van een woning. Jorien de Lege. “Dat klinkt aardig. Maar een rente van 2 procent op een lening van 20 jaar is een hoge drempel, terwijl juist mensen met lagere inkomens vaak in een slecht geïsoleerd huis wonen en veel moeten stoken. Dat is slecht voor het klimaat en hun portemonnee.”

1,6 megaton minder CO2-uitstoot

Alleen goed geïsoleerde huizen kunnen efficiënt duurzaam verwarmd worden. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 zeker anderhalf miljoen woningen gasloos moeten zijn. Om anderhalf miljoen woningen te kunnen isoleren is jaarlijks 115 miljoen euro nodig aan financiering vanuit de overheid. Milieudefensie stelt voor de vrijstellingen van de energiebelasting voor de industrie te schrappen. Dit levert ruim voldoende dekking waardoor het warmtefonds de belastingbetaler niets kost. Het isoleren van zoveel woningen levert wel tienduizenden banen op en 1,6 megaton minder uitstoot in 2030.

Kostenneutraal

Milieudefensie heeft laten berekenen welke effecten het heeft als er geen maximum wordt gesteld aan het te lenen bedrag en de rente. Terugbetaling gaat naar draagkracht: mensen met lagere inkomens betalen maandelijks een bedrag terug dat gelijk is aan de vermindering van de kosten op hun energierekening. Daarmee is de regeling kostenneutraal, maar veel mensen gaan er in de praktijk financieel op vooruit.

Toegankelijker

Milieudefensie roept Minister Ollongren op het warmtefonds toegankelijker te maken door de lening op dezelfde manier vorm te geven als studieleningen en geen maximum te stellen. Van een dergelijke lening wordt meer gebruik gemaakt, is de verwachting. Het is wel zaak om de capaciteit in de isolatiebranche flink op te schroeven om isolatie op deze schaal mogelijk te maken.

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/verruiming-warmtefonds-biedt-miljoenen-huishoudens-kans-op-kosteloos-isoleren

Categorieën
Milieudefensie

36 NGO’s wereldwijd: Vergroening export-kredieten noodzakelijk en toekomstbestendiger

AMSTERDAM, 30 juni – Bij het verstrekken van kredietverzekeringen tijdens de COVID-19 crisis zouden het Klimaatakkoord van Parijs, vermindering van ongelijkheid en de gezondheid van burgers het uitgangspunt moeten zijn, stellen 36 NGO’s uit 20 verschillende landen. De organisaties – waaronder Milieudefensie en Oil Change International – roepen nationale Export Krediet Verzekeraars (EKV’s), zoals het Nederlandse Atradius DSB, dringend op om zo bij dragen aan een groen en eerlijk herstel.

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/36-ngo2019s-wereldwijd-vergroening-export-kredieten-noodzakelijk-en-toekomstbestendiger

Categorieën
Milieudefensie

Klimaatdomper: geen groene voorwaarden aan staatssteun KLM

Vandaag had het kabinet duurzame voorwaarden kunnen stellen aan de staatssteun aan de KLM. Maar daar koos ze niet voor. Met de 3.4 miljard steun aan KLM mag het bedrijf blijven vervuilen. Wat zou jij doen, als je het voor het zeggen had?

Zou jij wèl duurzame voorwaarden verbinden aan de staatssteun aan KLM?

Teken dan de oproep voor duurzaam herstel

Vieze steun

De klimaatvoorwaarden aan de KLM stellen niets voor. Zo mag KLM meerdere keren per dag naar Brussel (!) blijven vliegen. Omwonenden blijven last houden van geluidshinder en luchtvervuiling. En KLM hoeft nog steeds geen belasting te betalen over vliegtickets en kerosine.

Een groen alternatief

Waarom is die 3.4 miljard aan staatssteun niet gebruikt om KLM op het juiste spoor te zetten?  Bijvoorbeeld met:

 • bindende klimaat- en vervuilingsafspraken;
 • belasting op tickets en kerosine in ruil voor steun;
 • geld naar werknemers, niet naar aandeelhouders of directie.

Voorwaarden in het belang van ons allemaal

De KLM en de luchtvaart worden vaak de hand boven het hoofd gehouden. Om van deze crisis naar een groene en eerlijke samenleving te komen hebben we iedereen nodig. Dat is in het belang van ons allemaal. Zo te zien is Rutte het helemaal met ons eens.

Help je ons hem aan zijn woord te houden? Samen hebben we invloed!
Teken de oproep voor duurzaam herstel.

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/klimaatdomper-geen-groene-voorwaarden-aan-staatssteun-klm

Categorieën
Greenpeace Milieudefensie

Reactie op de 3,4 miljard aan staatsteun voor KLM

Gezamenlijk reactie van milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland op de staatssteun van 3,4 miljard aan KLM.

“KLM wordt door de overheid in de lucht gehouden en kan grotendeels op oude voet verder. Zoals meerdere keren per dag naar Brussel vliegen, omwonenden (nog steeds) ‘s nachts wakker houden en stikstof, fijnstof en CO2 uitstoten. Zonder dat er belasting wordt betaald over tickets en kerosine. Het kabinet had de keuze voor groen en eerlijk herstel, maar besluit anders.

De klimaatvoorwaarden schieten ruimschoots tekort en dat is zeer teleurstellend. KLM is een grote vervuiler en moet zich net als andere sectoren houden aan klimaatafspraken. Blind vertrouwen op biokerosine brengt ons nog verder van huis, en ook de CO2-reductie doelen zijn te mager om serieus te nemen.

Deze miljarden aan belastinggeld hadden gebruikt moeten worden om KLM op het juiste spoor te zetten. Een spoor dat leidt tot minder vluchten en minder uitstoot in lijn met klimaatafspraken. Dat kan met synthetische kerosine en veel minder korte afstandsvluchten naar plaatsen met een snelle treinverbinding als Londen, Parijs, Frankfurt en Brussel. Want alleen dan pakken we de coronacrisis én de klimaatcrisis aan .”

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/reactie-op-de-3-4-miljard-aan-staatsteun-voor-klm

Categorieën
Milieudefensie

Oproep aan kabinet: ‘Maak van Klimaat de Rode Draad’

Actievoerders doen vrijdagochtend 26 juni een oproep aan het kabinet om duurzaam uit de coronacrisis te komen. Langs de Hofvijver in Den Haag wordt een rode draad gespannen, vol met persoonlijke boodschappen van mensen uit het hele land.

Zij willen dat hun geld wordt geïnvesteerd in een eerlijke, groene toekomst en nodigen de politiek uit om zich aan te sluiten. De actie ‘Maak van Klimaat de Rode Draad’ is een initiatief van Greenpeace, Milieudefensie en DeGoedeZaak in samenwerking met Jongeren Milieu Actief, Fridays For Future en Extinction Rebellion.

Van Groningen tot Middelburg

Niet alleen in Den Haag maar van Groningen tot Middelburg trekken jong en oud een Rode draad voor het klimaat. Er wordt vrijdag 26 juni gedemonstreerd in onder andere Deventer, Eindhoven, Middelburg, Groningen, Wageningen, Rotterdam, Amsterdam en Den Bosch.

Draagvlak voor duurzaam herstel groeit

Volgens de initiatiefnemers groeit het draagvlak voor een duurzaam herstel in een tijd dat de overheid miljarden steekt in de economie. Dat blijkt uit de petities waarmee zij de politiek oproepen om niet te investeren in het verleden maar een stap vooruit te zetten. Deze petities zijn inmiddels ruim 120.000 keer ondertekend. De actie ‘Maak van Klimaat de Rode Draad’ geeft deze mensen een stem.

Vraag om groen herstel loopt als rode draad door oproep aan het kabinet

De boodschappen voor het kabinet zijn tijdens gesprekken verzameld. Vrijdag hangen ze bij de Hofvijver aan een symbolische rode draad. Een bloemlezing uit de ingestuurde berichten:

“De toekomst van onze kinderen hangt af van de besluiten die we nu nemen.” Gerian

“Op een eindige planeet is oneindige groei waanzin.” Joos

“Zonder leefbare planeet is er ook geen economie.” Amber

“Dat de meest overlastgevende en klimaat vernietigende sector met het meeste geld in de lucht wordt gehouden.
Dat doet mij pijn. Het is niet uit te leggen aan de volgende generatie.” Bastiaan

“Als we nu geld gaan pompen in vervuilende industrieën,
verspelen we onze kans om de ergste gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.” Eva

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/oproep-aan-kabinet-maak-van-klimaat-de-rode-draad

Categorieën
Milieudefensie

Nederlanders willen geen uitstel CO2-heffing voor grote bedrijven

Uitstellen van de CO2-belasting voor grote bedrijven, zoals het kabinet in april besloot, valt slecht bij meer dan de helft van de Nederlanders. Dit blijkt uit een opiniepeiling van I&O Research in opdracht van Milieudefensie. Zeven op de tien Nederlanders maken zich zorgen over het klimaat en 80 procent wil dat het kabinet minstens evenveel moet blijven doen om klimaatverandering tegen te gaan, ondanks de Coronacrisis.

Door het uitstel van de CO2-heffing stoten de 300 meest vervuilende bedrijven tot 2030 minstens 17 miljoen ton extra CO2 uit, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van 2 miljoen huishoudens, stelt Milieudefensie. De aanzwellende economische crisis lijkt weinig invloed te hebben op de urgentie van stevig klimaatbeleid. Slechts 14 procent van de Nederlanders vindt dat het wel wat minder mag.

Links en rechts tegen uitstel

Het kabinet besloot om de CO2-heffing niet in 2021 maar in 2024 in te laten gaan. Meer dan de helft (55%) van de ondervraagden vindt dit een slecht idee. Driekwart van de kiezers van GroenLinks, PvdA, PvdD en 50Plus wijst het uitstel af, ook een meerderheid van coalitiepartijen D66 (67%) en ChristenUnie (62%) en van Forum voor Democratie (58%) wil dat de heffing in 2021 ingaat. Bij de kiezers van VVD en CDA is iets minder dan een kwart voor en bijna de helft tegen uitstel.

Economie en klimaat verbonden

Milieudefensie roept het kabinet op het uitstellen van de CO2-belasting in te trekken. Jorien de Lege van Milieudefensie: “Herstel van economie en klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zien de meeste Nederlanders gelukkig ook. Het kabinet moet koersen op een gezonde klimaateconomie waarin grote vervuilers hun deel betalen.”

Peiling

De peiling is uitgevoerd onder 1700 Nederlanders en is landelijk representatief. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

Opiniepeiling van I&O Research over de CO2-heffing en klimaatbeleid van het kabinet
I&O Research

Volg Jorien op twitter

Foto: Flickr

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/nederlanders-willen-geen-uitstel-co-2-heffing-voor-grote-bedrijven

Categorieën
Milieudefensie

Dankzij Shell wonen Nigerianen nog altijd in olie-hel

Shell beloofde in 2011 een deel van de Nigerdelta op te ruimen. Uit het rapport No clean up, no justice, dat we vandaag naar buiten brengen, blijkt dat Shell op alle vlakken heeft gefaald. Lees hoe dat zit.

Slechts 16 % aangepakt, maar niet opgeruimd

Shell verzuimt de olievervuiling in Ogoniland op te ruimen. Zo stond in een vernietigend rapport uit 2011 van de UNEP (milieuprogramma van de VN). Shell beloofde beterschap. Ruim 9 jaar en 30 miljoen euro later is daar weinig van te merken. Slechts 16% van het vervuilde gebied is aangepakt. Dat betekent niet dat er daadwerkelijk is opgeruimd. Het overgrote deel van Ogoniland is nog net zo vies als eerst.

Shell slaagt er niet eens in om aan de basisbehoeftes te voldoen. Hierdoor hebben mensen nauwelijks toegang tot schoon water. Door de olievervuiling zijn vissen uit de rivieren verdwenen en leveren akkers nauwelijks meer iets op. Met als gevolg dat mensen geen inkomsten meer hebben en kampen met gezondheidsproblemen door het gif dat ze dagelijks binnen krijgen.

Daarom hebben wij, samen met 4 Nigeriaanse boeren, een rechtszaak aangespannen tegen Shell. Wil je ons helpen gerechtigheid te krijgen? Steun ons dan met een gift.

De slager keurt zijn eigen vlees

Om het schoonmaakproces in Nigeria beter te begeleiden werd de HYPREP (Hydrocarbon Pollution Remediation Project) opgericht. De taak van HYPREP is om te controleren of er goed wordt schoongemaakt.

Shell is ook lid van HYPREP en dat zorgt voor extreme belangenconflicten. Shell oordeelt over zijn eigen werk of dit snel en grondig gebeurt. Gevolg: er is absoluut geen sprake van onafhankelijk toezicht en transparantie. Zo zijn er 9 jaar na het UNEP rapport nog steeds geen voortgangsindicatoren en een stevig monitoringsplan opgesteld. Hoe kan je dan de voortgang van het schoonmaakproces  objectief in kaart te brengen? 

Er is inmiddels zo’n 30 miljoen euro uitgegeven.  Maar door het ontbreken van enige administratie, zie je niet waar dat geld aan is uitgegeven. 

Godwin Ojo van ERA (Environmental Rights Activists): “Al jaren voeren wij in Nigeria campagne om vervuilers uit de directiekamers van het milieubeleid te krijgen. Het is niet aan Shell om toezicht te houden op overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak. Mensen in Ogoniland  gaan niet alleen dood omdat ze dagelijks giftige dampen inademen, met olie vervuilde vis eten en van olie vergeven water drinken. Ze zijn ook ziek van het wachten op gerechtigheid.”

1351scr_429ebd43a2c59a3.jpg

Een autodealer, poelier en modebedrijf ruimen de olie op
Shell heeft zelf geen schoonmaakafdeling. Daarom worden er andere bedrijven ingehuurd. Uit onderzoek blijkt dat 16 van de 21 bedrijven nauwelijks ervaring hebben in het opruimen van olielekken. Zo stond het bedrijf dat verantwoordelijk was voor perceel 2 geregistreerd als een palmoliebedrijf; dat van perceel 11 als pluimveehouderij; en het bedrijf dat verantwoordelijk was voor perceel 18 had een breed scala aan activiteiten geregistreerd, variërend van autohandel tot modehuis.

De aanpak van olievervuiling moet anders
Volgens de schrijvers van het rapport moeten de volgende maatregelen genomen worden:

 • Alle gemeenschappen die getroffen zijn door de olievervuiling van Shell worden gecompenseerd.
 • Shell voorkomt nieuwe lekkages door oliepijpleidingen beter te onderhouden en bewaken.
 • Shell stapt uit bestuursorganen die toezicht houden op schoonmaakproces om verdere belangenverstrengeling te voorkomen.
 • Shell blijft ook financieel verantwoordelijk voor het opruimen van de Nigerdelta.
 • Shell zorgt voor een transparant schoonmaak proces. Waardoor een duidelijk overzicht ontstaat van de geldstromen, van de manier waarop gebieden worden schoongemaakt en welke gebieden er nog schoongemaakt moeten worden.

> Lees het volledige rapport No clean up, no justice.

Onze rechtszaak tegen Shell in Nigeria

11 jaar geleden startten wij samen met 4 boeren een rechtszaak tegen Shell in Nigeria. Wij eisen dat Shell de boeren compenseert, zijn troep opruimt en voorkomt dat er in de toekomst nog meer lekkages plaatsvinden. In oktober staan we hopelijk voor de laatste keer tegenover Shell in de rechtbank. Wil je ons helpen gerechtigheid te krijgen voor de slachtoffers van Shell? Steun ons dan met een gift. Want alleen samen kunnen we een van de grootste en machtigste vervuilers ter wereld aanpakken.

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/shell-slaagt-er-niet-in-nigerdelta-op-te-ruimen

Categorieën
Milieudefensie

Geen ontslag voor Robert Petri die info lekt naar Shell

Robert Petri, de ex-ambassadeur van Nigeria, waarschuwde Shell dat de FIOD een bezoek zou brengen aan Nigeria. De Nederlandse overheid ontsloeg hem echter niet, maar plaatste hem over. Hoe helpen we de slachtoffers van de olievervuiling als zelfs onze overheid onder een hoedje lijkt te spelen met Shell?

Robert Petri werkte anderhalf jaar als ambassadeur in Nigeria. Vanaf het begin maakten medewerkers van de ambassade en medewerkers van NGO’s zich zorgen. Want Petri was wel héle dikke vrienden met Shell.

 • Hij ging met zijn vrouw eten bij een hoge Shell- baas.
 • Hij gebruikte een vliegtuig voor privé gebruik van een gasmaatschappij waar Shell aandelen in heeft.
 • Het lukte NGO medewerkers niet meer om samen met hem en Shell aan tafel te gaan om de vervuiling en corruptie in Nigeria te bespreken.

Dat Petri Shell vervolgens ook nog inlichtte dat de FIOD langs zou komen voor een onderzoek, was de druppel. De overheid stelde een onderzoek in. Petri werd  echter niet ontslagen, maar overgeplaatst. Inmiddels is hij Deputy head of missions op de ambassade in Paramaribo.

Facing the spill impacted environment.JPG

Petri tijdens een bezoek aan Ikarama bij een olielek van Shell

Nederlandse overheid stelt belang van multinationals boven dat van mens en natuur

Door het lekken van gevoelige informatie naar Shell, koos Petri voor de belangen van Shell en niet voor de belangen van  mensen of de natuur. Dit is helaas niets nieuws. Shell krijgt al jarenlang enorm veel steun van de Nederlandse overheid.

“In veel gevallen staat de Nederlandse overheid vaker aan de kant van bedrijven dan aan de kant van de bevolking of het milieu. Op deze manier kunnen oliemaatschappijen straffeloos doorgaan met het schenden van mensenrechten op de plekken waar ze werken, zoals ook Shell de rechten van de mensen in de vervuilde Nigerdelta tot op de dag van vandaag blijft schenden”. zegt Milieudefensie directeur Donald Pols.

Rechtszaak  tegen Shell in Nigeria

Wij voeren samen met 4 boeren uit de vervuilde Nigerdelta al 12 jaar jaar een rechtszaak tegen Shell. Nu blijkt dat zelfs de Nederlandse overheid niet opkomt voor de belangen van de slachtoffers van Shell en Shell zelfs in bescherming neemt, is deze zaak nóg belangrijker. Onze rechtszaak komt begin oktober voor de rechtbank in Den Haag. Een decennium nadat het opruimen van de olie zou moeten beginnen is er van een effectieve actie nog nauwelijks sprake. Help ons ervoor te zorgen dat de boeren gecompenseerd worden. Dat Shell de olievervuiling in Nigeria opruimt.