Categorieën
Maag Lever Darm Stichting

Betere toegang tot klinisch onderzoek en versnelling medicijnstudies

NZET investeert in internetplatform dat toegang tot klinisch onderzoek verbetert en medicijnstudies versnelt.

Maatschappelijk investeringsfonds INZET (partner Maag Lever Darm Stichting) investeert in iClusion, een jonge onderneming die een innovatief internet platform aanbiedt om patiëntgebonden onderzoek naar nieuwe medicijnen beter toegankelijk te maken en te versnellen. De gezamenlijke investering van €2 miljoen door INZET en de huidige aandeelhouders stelt iClusion in staat om meer ziekenhuizen toegang te geven tot het internetplatform, meer studies met nieuwe medicijnen beschikbaar te maken, en te starten met de internationale uitbreiding van het platform.

Bianca Schoonbeek, adjunct directeur van de Maag Lever Darm Stichting, deelnemend fonds van INZET: “Doordat MLD-patiënten dankzij iClusion snel en eenvoudig een beter beeld kunnen krijgen van extra behandelingsopties, ervaren zij meer grip op het ziekteproces. Dat juichen wij enorm toe”.

iClusion is opgericht vanuit het inzicht dat ernstig zieke patiënten nog te vaak buitenspel staan om aan onderzoek naar nieuwe behandelingen deel te kunnen nemen. Als eerste heeft iClusion, met de patiënt als vertrekpunt in het proces, een online platform ontwikkeld dat medicijnstudies naar de patiënt en arts toe brengt, in plaats van andersom. De patiënt en behandelend arts kunnen nu samen eenvoudig en snel geschikt onderzoek vinden en hieraan deelnemen. In eerste instantie richt iClusion zich op kankeronderzoek met de mogelijkheid om snel uit te breiden naar andere ernstige ziekten.

Pieter Oostlander, founding partner INZET: “Wij zijn trots op de samenwerking met iClusion. Hun platform levert directe toegevoegde waarde voor patiënten, artsen en onderzoekers. Het past dan ook uitstekend bij de doelstellingen van ons maatschappelijk investeringsfonds.”

Het internetplatform Trial Eye verbetert medicijn onderzoek met patiënten

Deelname aan onderzoek naar nieuwe behandelingen is niet eenvoudig vanwege de strenge wet- en regelgeving waaraan onderzoek met patiënten noodzakelijkerwijs gebonden is. Het Trial Eye platform vermindert de bureaucratie en vergroot de efficiëntie van patiëntgebonden onderzoek door gestandaardiseerde en geautomatiseerde processen. Dit stelt artsen en onderzoekers in staat om sneller studies te kunnen opstarten in hun ziekenhuis en meer patiënten te kunnen laten deelnemen. Deze procesverandering versnelt het ontwikkelingsproces van nieuwe geneesmiddelen en dat komt patiënten van vandaag en morgen ten goede. Deelname aan onderzoek vandaag versnelt de goedkeuring en toegankelijkheid van nieuwe medicijnen in de toekomst.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Maag Darm Lever Stichting:

https://www.mlds.nl/inzet-iclusion/

Categorieën
Maag Lever Darm Stichting

Tweederde gemeenten heeft geen toiletbeleid

Van alle Nederlandse gemeenten heeft slechts één op de zes een volgens hen toereikend beleid op het gebied van toiletten. Nog eens één op de zes heeft wel beleid, maar dat moet worden verbeterd of uitgebreid. Bijna tweederde van de gemeenten heeft dus geen toiletbeleid. Bijna de helft heeft geen zicht op de aanwezigheid van toegankelijke toiletten binnen de gemeente. Dat en meer blijkt uit een onderzoek onder 111 gemeenten, uitgevoerd door de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en de Continentie Stichting Nederland (CSN). Vandaag, op Nationale Plasdag, roepen zij gemeenteraden op zich sterk te maken voor een actiegericht toiletbeleid.

Meer dan de helft van de 3,5 miljoen buik- en blaaspatiënten geeft aan soms tot regelmatig thuis te blijven uit angst om geen toilet te vinden: dit is één op de tien Nederlanders. Dat kan en moet anders, vinden de MLDS en de CSN (verenigd in de Toiletalliantie). Samen met gemeenten, winkeliers en horecaondernemers wil de Toiletalliantie voor voldoende openbare toiletten in Nederland zorgen. Dat wil zeggen: om de 500 meter een toilet in (winkel)centra, drukke voetgangers- en recreatiegebieden en in parken.

Bernique Tool, directeur MLDS:

“Ons doel is dat over vijf jaar overal voldoende toiletten zijn en iedereen onbezorgd en opgelucht op pad kan. Het is onverteerbaar dat mensen in een isolement raken vanwege een gebrek aan een zo elementaire basisvoorziening. Daar hebben we de gemeenten hard voor nodig. Nog te vaak zien we dat ze geen beleid maken, of wel beleid maken maar de actie uitblijft. Dat moet veranderen.”

Bernique Tool, directeur MLDS

Foto Bernique Tool directeur MLDS

Bernique Tool – Directeur MLDS

Kom in actie, met en zonder budget

De meeste gemeenten (53%) hebben geen budget opgenomen voor openbare en opengestelde toiletten, 39 procent vindt dat ook niet nodig. 31 Procent van de gemeenten heeft wel budget binnen de gemeentebegroting hiervoor, maar 9% vindt dat te weinig. Tool: “Met budget kunnen openbare toiletten worden neergezet, wat ons betreft is dat nodig voor een duurzame oplossing. Daarnaast kunnen gemeenten diverse acties ondernemen om al een eerste verbeterslag te maken.” De respondenten geven de volgende acties aan die niet veel geld hoeven te kosten:

  1. Openstellen toiletten in gemeentelijke gebouwen 70%
  2. Samenwerkingen met ondernemers(verenigingen) 63%
  3. Samenwerkingen met vertegenwoordigers van de doelgroep 38%
  4. Stickers of bewegwijzering naar toegankelijke toiletten 34%
  5. Een app die de beschikbare toiletten aangeeft 33%

Inclusie belangrijkste reden

75 Procent van de respondenten geeft aan zich in te zetten voor meer of betere toiletten vanwege inclusie: ook mensen met buik- en blaasproblemen moeten volledig deel kunnen nemen aan de samenleving vinden deze gemeenten. Daarnaast worden ‘gastvrijheid voor bewoners én bezoekers’ (68%) en ‘willen voldoen aan het VN verdrag Handicap’ (45%) ook vaak als reden genoemd. Ruud Bosch, voorzitter CSN: “In 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag Handicap geratificeerd. Dit beoogt dat iedereen ongeacht handicap of chronische aandoening kan deelnemen aan de samenleving; dus ook als de handicap of aandoening incontinentie tot gevolg heeft. Mooi dat dat voor gemeenten ook als motivatie dient om hiermee aan de slag te gaan.”

Over Nationale Plasdag en het onderzoek

De Nationale Plasdag is een initiatief van de Continentie Stichting Nederland (CSN), waarin zij samenwerken met de MLDS. Met deze dag willen de stichtingen het onderwerp plasklachten bespreekbaar maken en het taboe doorbreken. In Nederland hebben ongeveer 1 miljoen mensen last van een overactieve blaas en een half miljoen mensen zijn incontinent zijn voor urine. Daarom zetten de organisaties in juni, juli en augustus 2020 een enquête uit onder alle 355 Nederlandse gemeenten. Een derde hiervan (111 gemeenten) reageerde.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Maag Darm Lever Stichting:

https://www.mlds.nl/tweederde-gemeenten-heeft-geen-toiletbeleid/

Categorieën
Maag Lever Darm Stichting

Nationale plasdag 2020

Nationale Plasdag: donderdag 17 september

Op donderdag 17 september is het Nationale Plasdag. Nationale Plasdag is een initiatief van de Continentie Stichting Nederland (CSN), waarin zij samenwerken met de MLDS. Met deze dag willen de stichtingen het onderwerp plasklachten bespreekbaar maken. In Nederland hebben ongeveer 1 miljoen mensen last van een overactieve blaas en een half miljoen mensen zijn incontinent zijn voor urine. De beschikbaarheid van een wc is voor hen het verschil tussen wel of niet de deur uit gaan. Daarom zetten de Maag Lever Darm Stichting en de Continentiestichting Nederland in juni, juli en augustus 2020 een enquête uit onder alle 355 Nederlandse gemeenten over de toegankelijkheid van toiletten binnen de gemeente. Een derde hiervan (111 gemeenten) reageerde. Op Nationale Plasdag worden de cijfers uit het onderzoek bekend gemaakt.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Maag Darm Lever Stichting:

https://www.mlds.nl/nationale-plasdag-2020/

Categorieën
Maag Lever Darm Stichting

Vrede en Toiletrecht!

Vrede en Recht wordt Vrede en Toiletrecht!

Waarom zijn er niet meer toegankelijke openbare toiletten in Nederland? Deze vraag slingert het jongerenplatform WAAROM?! (powered by AVROTROS Radar) vandaag de wereld in. Zoals in hun YouTube video te zien is veranderde de Toiletalliantie samen met de co-founder van de Hoge Nood App en enthousiaste ambassadeurs het logo van de Gemeente Den Haag op de pilaar van het gemeentehuis, door middel van een sticker. Vrede en recht werd ‘Vrede en Toiletrecht’. Een symbolisch statement om aandacht te vragen voor het gebrek aan voldoende toegankelijke openbare toiletten.

De gemeente Den Haag liet in een schriftelijke reactie weten dat ze vinden dat toegankelijke openbare toiletvoorzieningen thuishoren in een gastvrije stad, waarin iedereen zich welkom voelt. Ze geven ook aan dat er zeker nog werk aan de winkel is. Daar is dan ook geld voor vrijgemaakt zodat het aantal toegankelijke openbare toiletten de komende jaren kan worden uitgebreid. Daarnaast zijn in de binnenstad gesprekken gaande met horeca en winkeliers over wat er nodig is voor openstellen van toiletten voor bewoners en bezoekers. Goed nieuws. We moedigen de gemeente Den Haag maar ook andere gemeenten van harte aan om hun toilet beleid onder de loep te nemen en te verbeteren. Want in vergelijking met andere landen pist Nederland naast de pot als het gaat om een doordacht toilet beleid.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Maag Darm Lever Stichting:

https://www.mlds.nl/vrede-en-toiletrecht/

Categorieën
Maag Lever Darm Stichting

Impact corona op zorg bij kanker

De gevolgen van corona zijn zichtbaar in het hele zorgsysteem van Nederland. Tijdens de lockdown is de reguliere (anders dan de corona) zorg op een lager pitje komen te staan. De zorg voor niet-coronapatiënten werd in vele gevallen uitgesteld. Langzamerhand wordt duidelijk welke gevolgen het coronavirus heeft op de zorg en wat dit betekent voor patiënten. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft bij meer dan 5.000 kankerpatiënten onderzocht welke impact het coronavirus heeft gehad op hun zorg. Een groep die vaak ook tot de risicogroep behoort. En dus extra zorgen erbij kregen.

Corona virus

Bezorgdheid onder patiënten toegenomen

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste patiënten met kanker bezorgd waren over de impact van de coronapandemie op hun behandeling. Circa 30% van de patiënten ervoeren gevolgen van hun behandeling en vervolgafspraken. De behandeling die het vaakst uitgesteld werd, waren chemo of immunotherapie. 50% van de patiënten had contact met hun ziekenhuis over hun situatie, maar 19% van de patiënten namen minder snel contact op met het ziekenhuis. Een groot zorgpunt in het kader van tijdige behandeling.

24% van de kankerpatiënten maakt zich zorgen dat de coronacrisis gevolgen zal hebben op hun behandeling. En de helft van de respondenten is bang om zelf het coronavirus op te lopen. Mensen die palliatieve zorg krijgen, maken zich hier meer zorgen over dan patiënten waarbij genezing nog mogelijk is. Een reden die wordt genoemd is de angst om niet opgenomen te worden op de IC, gezien de strenge criteria die gehanteerd worden.

Diagnoses met kankers gedaald

Naast dat behandelingen zijn uitgesteld, is er ook een sterke daling te zien in het aantal personen dat is gediagnosticeerd met kanker. Een daling van wel 30% in de maanden maart en april. Dat is zorgelijk. Mensen die anders al wel de diagnose hadden gekregen, zijn in die periode niet opgespoord. Mogelijke verklaringen voor deze daling kunnen zijn; de zorg kwam sterk onder druk te staan, de aarzeling bij patiënten om contact op te nemen met de (huis)arts, maar ook het stopzetten van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het bevolkingsonderzoek darmkanker is sinds half mei weer opgestart. Er is een inhaalslag gemaakt en loopt nu weer volgens de planning.

Vroege opsporing

Vroege opsporing bij spijsverteringskankers is erg belangrijk. Hoe eerder het wordt ontdekt hoe beter de behandelingsmogelijkheden zijn. Zo ook bij darmkanker. Als darmkanker wordt opgespoord in een vroeg stadium is de overlevingskans na 5 jaar 95%. In een laat stadium is dat slechts 12%. Dit zijn enorme verschillen. Daarom is het zo belangrijk om met klachten, die kunnen duiden op een spijsverteringskanker, de huisarts te bezoeken. Klachten zoals aanhoudende buikklachten, veranderd ontlasting patroon, onverklaarbaar gewichtsverlies, bloed bij de ontlasting, slikklachten of eten dat niet goed zakt, kunnen alarmsignalen zijn voor spijsverteringskankers.

De gevolgen van corona in de zorg voor niet-coronapatiënten worden steeds duidelijker. En deze zijn niet gering. De zorgen onder patiënten zijn toegenomen. Het is noodzakelijk dat de zorg ook voor niet-coronapatiënten zo goed als mogelijk door blijft gaan. Zodat de patiënten hier geen nadelen meer van ondervinden. En dat het duidelijk is voor patiënten dat corona geen reden is om zijn of haar klachten niet te melden!

Heb je klachten? Blijf het melden!

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Maag Darm Lever Stichting:

https://www.mlds.nl/impact-corona-op-zorg-bij-kanker/

Categorieën
Maag Lever Darm Stichting

‘Overconsumptie ultra-bewerkte voeding zet gezondheid onder druk’

Europese maag-darm-lever specialisten komen met heldere boodschap

Het westerse eetpatroon, met daarin een grote rol voor sterk bewerkte voedingsmiddelen, hangt samen met een verhoogd risico op verschillende soorten kanker in het spijsverteringsstelsel en chronische spijsverteringsziekten. Dat blijkt uit een recent rapport van de UEG, de Europese vereniging voor maag-darm-lever specialisten. De specialisten – gezamenlijk ruim 30.000, vertegenwoordigd door de UEG – luiden de noodklok. ‘Het tij moet worden gekeerd’, aldus de UEG. Het is voor het eerst dat de specialisten zich zo nadrukkelijk uitspreken. De Maag Lever Darm Stichting ondersteunt de uitkomsten van het rapport en ziet deze als een nieuw signaal dat de maatschappelijke gezondheid onder druk staat.

ongezonde en gezonde voeding

Meer dan de helft van de Europeanen heeft overgewicht of obesitas. Een ‘epidemie’ met alle gevolgen van dien, laat het rapport zien. Deze gezondheidsproblemen vergroten het risico op chronische spijsverteringsziekten en verschillende soorten kanker in de spijsvertering aanzienlijk, voor zowel kinderen als volwassenen. Ook in Nederland heeft meer dan de helft van de mensen overgewicht, en bijna 15% van de volwassenen en ruim 13% van de kinderen in Nederland heeft ernstig overgewicht (obesitas).

Ultra-bewerkte voeding

De toename van overgewicht en obesitas loopt gelijk op met een toename van de consumptie van ultra-bewerkt voedsel. Zo zorgt ultra-bewerkte voeding in Nederland voor bijna 80% van de totale dagelijkse energie-inname. Bovendien is 90% van de dagelijkse geconsumeerde toegevoegde suiker afkomstig uit ultra-bewerkt voedsel. De overmatige consumptie van ultra-bewerkte voedingsmiddelen hangt samen met een verhoogd risico op kanker, waaronder spijsverteringskankers zoals maagkanker en dikke darmkanker. Ook laat onderzoek zien dat de consumptie van veel suiker en vet, zoals in veel van ons westerse eten, samenhangt met verhoogde kans op leververvetting en andere spijsverteringsproblemen.

Onder ultra-bewerkt voedsel verstaan we voeding die door verschillende industriële processen aangepast is om het makkelijker verteerbaar en houdbaar te maken. Het bevat veel toegevoegde ingrediënten zoals suiker, vet en zout en chemicaliën en tegelijkertijd weinig voedingsstoffen, zoals vezels en vitaminen en mineralen, die je lichaam juist wél nodig heeft. 

Beter voorkomen dan genezen

De Europese verenigde maag-lever-darm specialisten waarschuwen voor de toenemende risico’s op gezondheidsproblemen, inclusief spijsverteringskankers en leverziekten. De toenemende hoeveelheid kinderen en volwassenen met overgewicht en obesitas en de overmatige consumptie van ultra-bewerkte voeding zal deze gezondheidsproblemen alleen maar vergroten. De experts pleiten voor een verschuiving in het voedingspatroon. Een verschuiving naar minder ultra-bewerkte voeding en meer onbewerkte en gezondere voeding. Een voedingspatroon rijk aan vezels, zoals groente, fruit, noten, peulvruchten en volkoren granen. Deze producten leveren meer voedingswaarden en bevatten tegelijkertijd vaak veel minder calorieën. Daarnaast roepen de specialisten op tot het beter beschikbaar maken van de gezonde keuze.

Dr. Geert Wanten, voorzitter van de commissie voeding van de Nederlandse Vereniging voor maag-darm-lever artsen, beschrijft:

‘De toenemende obesitas bij kinderen in het bijzonder is zorgwekkend. Veel voedingsgewoonten uit de jonge jaren leggen de basis voor het verdere (volwassen) leven. Dat maakt voedingseducatie, voorlichting en omgevingsbeïnvloeding juist voor kinderen zo cruciaal.’

Dr. Geert Wanten

Gezonde generatie

‘Wij ondersteunen de uitkomsten van dit rapport en zien het belang in van gezonde voeding. Zowel voor volwassenen als in de kindertijd’, aldus Bianca Schoonbeek, adjunct directeur Maag Lever Darm Stichting. Ze vervolgt: ‘Wanneer er in de jeugd een sterke basis wordt gelegd, zien we dat gezondheidsproblemen op latere leeftijd uitblijven of sterk verminderen. Wanneer bijvoorbeeld obesitas op jonge leeftijd al aan de orde is, moet iemand vaak de rest van zijn of haar leven harder werken om in balans te komen of te blijven. Gezonde en onbewerkte voeding speelt een belangrijke rol in het leggen van die goede basis. Wij zetten dan ook in op het vergroten en verbeteren van het aanbod hiervan. Dat geeft een stukje regie terug aan de consument: bij onbewerkte voeding bepaalt iemand zelf wat wel of niet toegevoegd wordt en is men niet overgeleverd aan de keuzes die producenten maken.’

Samen met 19 andere fondsen bundelt de Maag Lever Darm Stichting haar krachten in de ‘Gezonde Generatie’. Een samenwerking van 20 gezondheidsfondsen met één doel: dat Nederland in 2040 de gezondste generatie van de wereld heeft. Nog nooit werkten zoveel gezondheidsfondsen samen aan één heldere ambitie, waarin gezonde voeding één van de belangrijke pijlers is.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Maag Darm Lever Stichting:

https://www.mlds.nl/overconsumptie-ultra-bewerkte-voeding-zet-gezondheid-onder-druk/

Categorieën
Gezondheid en Handicaps Maag Lever Darm Stichting

Jeugd in Nederland in 2040 de gezondste van de wereld

Gepubliceerd op: 20 mei 2020

Jeugd in Nederland in 2040 de gezondste van de wereld

NOC*NSF, Nederlandse Loterij en twintig gezondheidsfondsen bundelen de krachten

Nederland heeft in 2040 de gezondste generatie van de wereld. Zowel fysiek, als sociaal en mentaal. Deze ambitie van twintig gezondheidsfondsen, waaronder de Maag Lever Darm Stichting, wordt vanaf vandaag ook omarmd door NOC*NSF. Een bundeling van krachten die mogelijk is gemaakt door Nederlandse Loterij, in een tijd waarin we allemaal ervaren hoe belangrijk een goede gezondheid is.

Als Nederland doorgaat op de huidige weg dan is volgens het RIVM over twintig jaar meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek. Dat tij willen twintig gezondheidsfondsen keren en daarvoor hebben zij als doel om in 2040 de gezondste jeugd ter wereld te hebben in Nederland. Uit een recent gepresenteerd internationaal onderzoek blijkt dat het op een aantal terreinen best goed gaat met de leefstijl van de Nederlandse jeugd, maar ook dat er op veel terreinen nog winst geboekt moet worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van gezonde voeding en ook sport en bewegen, want dit neemt onder jongeren in het voortgezet onderwijs schrikbarend af, zeker bij bepaalde doelgroepen.

NOC*NSF omarmt de Gezonde Generatie. In de nieuwe samenwerking wordt iedereen het plezier van de sport gegund. Juist die jongeren, die nu minder de kans krijgen, verdienen het om volop te kunnen sporten en bewegen en te genieten van een gezonde leefstijl. De twintig gezondheidsfondsen en NOC*NSF zetten zich daar vol voor in. Een unieke samenwerking die is mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij die hiermee haar beneficianten aan elkaar koppelt in het belang van een gelukkiger, gezonder en sportiever Nederland.

De aankomende periode wordt een concreet programma ontwikkeld waarin de kracht van de twintig gezondheidsfondsen, NOC*NSF en Nederlandse Loterij wordt gebundeld voor een gezonde actieve leefstijl. In deze samenwerking worden onder meer aansprekende sporters met en zonder beperking vanuit TeamNL ingezet om alle jongeren te inspireren, belonen, helpen en motiveren om het beste uit zichzelf te halen en hun dromen na te jagen. De Gezonde Generatie zal bijvoorbeeld Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie in het voortgezet onderwijs helpen versterken en verbreden. Zo komt  er naast sport, ook aandacht  voor voeding en mentale gezondheid.

Mark Monsma, directeur Gezonde Generatie: “We zien dat steeds meer mensen chronisch ziek worden. Dat tij willen we keren. We willen daarbij beginnen bij de jeugd waar de gezondheidsachterstanden het grootst zijn. De gezondheidsfondsen zijn daarom vorig jaar gestart met het programma ‘Gezonde Generatie’. Nog nooit werkten zoveel gezondheidsfondsen samen aan één heldere ambitie: de gezondste generatie van de wereld in 2040 in Nederland. Het is van grote waarde dat Nederlandse Loterij het mogelijk maakt dat nu ook de Nederlandse sport via NOC*NSF een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van het Gezonde Generatie programma en vice versa, dat wij de jeugdsport kunnen helpen versterken. Sporten en bewegen vormen een belangrijke basis voor een Gezonde Generatie. We geloven in de enorme kracht die uit kan gaan van deze unieke samenwerking.

Bernique Tool, directeur Maag Lever Darm Stichting, beaamt dit. “Wij zijn blij met deze bundeling van krachten en onderschrijven het belang van een gezonde leefstijl voor de jeugd. Leefstijl heeft directe invloed op de werking van de spijsvertering en de algehele gezondheid. Als je spijsvertering in balans is, brengt ze je vitaliteit, kracht en energie. Bovendien is de spijsvertering nauw verbonden met het afweersysteem. Wanneer er in de jeugd een sterke basis wordt gelegd, zien we dat gezondheidsproblemen op latere leeftijd uitblijven of sterk verminderen. Neem bijvoorbeeld obesitas: wanneer dit op jonge leeftijd aan de orde is, moet iemand vaak de rest van zijn of haar leven harder werken om in balans te komen of te blijven.”

Leefstijl heeft directe invloed op de werking van de spijsvertering en de algehele gezondheid.”

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Het is onze overtuiging dat we veel te winnen hebben met sport. Sport draagt bij aan de gezondheid van mensen, aan de sociale samenhang, aan het vormen van normen en waarden en ook aan onze nationale trots. Sport helpt in de opvoeding, bij het stimuleren van de economie en is een motor voor innovatie. Wij maken Nederland sterker met de kracht van sport. Op die manier dragen wij met overtuiging bij aan de ambitie om in 2040 de gezondste generatie van de wereld te hebben. Vandaar dat wij graag samenwerken met de samenwerkende gezondheidsfondsen die deze ambitie samen met vele anderen willen realiseren. Door deze samenwerking kunnen we de jeugdsport in Nederland versterken en deze gezondheidsfondsen helpen die gezondste generatie in 2040 ook echt te realiseren. Nederlandse Loterij heeft ons samengebracht, maakt de samenwerking mogelijk en verdient daarvoor een groot compliment.”

Niels Onkenhout, CEO Nederlandse Loterij: Wij geloven dat een gezonde generatie in 2040 mogelijk is. De samenwerking tussen NOC*NSF, de gezondheidsfondsen en Nederlandse Loterij vergroot de positieve impact van het programma de Gezonde Generatie op heel Nederland. Nederlandse Loterij gaat al jaren voor een gezond, gelukkig en sportief Nederland. Dit doen we onder andere door een jaarlijkse afdracht van zo´n 60 miljoen euro aan de Nederlandse sport en gezondheid. Hiermee zijn we nauw verbonden aan de Nederlandse sport en goede doelen en hebben wij de mogelijkheid om NOC*NSF en de gezondheidsfondsen aan elkaar te koppelen en de krachten te bundelen. Daarnaast ondersteunt Nederlandse Loterij substantieel in het gezamenlijke activatie- en communicatieprogramma om daadwerkelijk impact te kunnen maken. Zo zetten we ons samen in voor een Gezonde Generatie.

GG logo balk hr

Bron: Samenwerkende Gezondheidsfondsen

Categorieën
Gezondheid en Handicaps Maag Lever Darm Stichting

Wereld IBD dag 2020

Thuiswerken biedt uitkomst

Door de corona-maatregelen werken veel mensen thuis. Voor veel IBD-patiënten biedt dit uitkomst. Er is vooral behoefte aan flexibele werktijden, minder uren werken, dichter bij huis werken of thuiswerken.’We zien vanwege corona dat thuiswerken voor veel mensen een oplossing biedt. Hopelijk gaan werkgevers daar straks, als we het gewone leven weer oppakken, ook soepeler mee om voor mensen met IBD’, zegt Scherpenzeel.

Ten slotte geven mensen die in een re-integratietraject zitten aan dat de samenwerking tussen de bedrijfsarts, leidinggevende en de werknemer aandacht behoeft. Bijna een derde van de mensen in de ziektewet is hier ontevreden over. Ook ontbreekt het de bedrijfsarts soms aan kennis over de ziekte.

De CCUVN komt met een aantal tips en handvatten voor werknemers en werkgevers.

Categorieën
Gezondheid en Handicaps Maag Lever Darm Stichting

‘Als leefstijl ooit op de agenda moet komen te staan dan is het wel nu’

‘Als leefstijl ooit op de agenda moet komen te staan dan is het wel nu’

Het beleid in de aanpak van corona is voor iedereen helder: handen wassen. Hoesten en niezen in de elleboog. Anderhalve meter afstand houden. Geen handen schudden en zo veel mogelijk thuis werken. Maar er ontbreekt één vitale maatregel: gezond leven. Dat stelt de Vereniging Arts & Leefstijl in een brief aan Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). De brief is door bijna 2000 zorgprofessionals ondertekend.

De initiatiefnemers van deze brief worden gesteund door een rapport van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health) dat de laatste stand van zaken weergeeft over leefstijl in relatie tot het coronavirus.

Uit het rapport blijkt onder andere dat het risico om (ernstig) ziek te worden door een corona-infectie groter is bij mensen met een leefstijl gerelateerde aandoening. Daarom roepen de artsen op voor meer aandacht voor leefstijl en leefstijlgeneeskunde.

Een oproep die de Maag Lever Darm Stichting onderschrijft. Vooral omdat de spijsvertering een belangrijke rol speelt bij het ondersteunen van de weerstand. Door gezond en vezelrijk te eten, voldoende te bewegen en dagelijks voldoende te drinken kun je een infectie niet voorkomen, maar wel je lichaam beter wapenen tegen virale indringers.

Weerstand en de spijsvertering

De oproep van de artsen komt zeker niet te laat. Eind april benadrukte Huub Savelkoul, immunoloog en celbioloog van de Universiteit van Wageningen al het belang van een gezonde spijsvertering.

Kansen voor de toekomst

Met de brief en de notitie wordt duidelijk dat wetenschap en de praktijk het er over eens zijn dat gezond eten, voldoende bewegen, stoppen met roken en voldoende ontspanning de gezondheid en weerstand van mensen kunnen verhogen. Het door VWS ingezette beleid omtrent het Preventieakkoord en de Gecombineerde Leefstijl Interventie sluit hierbij aan. Dat er nog meer kan en wenselijk is laten de brede steun voor zowel de brief van de Vereniging Arts en Leefstijl als de notitie van Lifestyle4Health zien.

Categorieën
Gezondheid en Handicaps Maag Lever Darm Stichting

Moestuintips voor in mei

Moestuinmaand mei

Het is belangrijk om goed voor elkaar en voor je gezondheid te zorgen. Dit kun je doen door gezond te eten, te ontspannen en in beweging te blijven. Daarmee zorg je goed voor je spijsvertering en daarmee voor je afweersysteem. Met je eigen moestuin komt dit allemaal samen! Dit is dé tijd van het jaar om daar mee aan de slag te gaan. En nee, daar heb je geen grote tuin of groene vingers voor nodig! Onze minigids ‘Moestuinieren‘ neemt je stap voor stap mee in het aanleggen van een eigen moestuin(bak). En nu de maand mei is aangebroken, geven we je er graag nog wat extra tips bij. Veel moestuinplezier!

Tip 1: naar buiten!

Als ‘IJsheiligen’ voorbij is – na 15 mei – neemt de kans op nachtvorst sterk af. Dat betekent dat je de plantjes die je binnen hebt opgekweekt, buiten in je moestuinbak mag overplanten. Zet bijvoorbeeld je tomatenplantjes, courgettes, komkommers en pompoenen van binnen over naar buiten, tegen een klimrek in je moestuinbak. Hoe meer warmte en zonlicht, hoe beter deze groenten het doen.

Voordat je de plantjes in één keer van binnen naar buiten verplaatst, kan je ze het best even laten ‘wennen’. Dat doe je door ze gedurende een week overdag buiten te zetten, en ’s avonds weer naar binnen te doen.

moestuin zaailingen versmald

Tip 3: zaaien in mei

Mei is ook weer de maand om nieuwe groenten te zaaien. Wat dacht je van bietjes, lente-ui of snijbonen? Of kies je voor een paar prachtige zonnebloemen voor heerlijke pitten? In de minigids vind je meer inspiratie voor de meimaand.

Tip 4: oogsttijden

De groenten die in de minigids naar voren komen, zijn over het algemeen snelgroeiend. Op de verpakking waar de zaadjes in zitten staat precies hoeveel weken na het zaaien je kunt oogsten. Je spinazie is bijvoorbeeld na ongeveer 5 weken volgroeid, en kropsla na 9 weken.

Tip 5: zaailingen

Heb je groenten gezaaid en komen er meerdere zaailingen op één plek boven de grond? Knip de ‘zwakkere’ zaailingen weg en laat de sterkste staan. Dat lijkt misschien tegennatuurlijk, maar als je dit niet doet belemmeren ze elkaars groei en dat komt je oogst niet ten goede!

MLDS_Minigids_GezondeSpijsvertering_Mockup2

Goed voor je spijsvertering zorgen is altijd belangrijk. Maar nu het coronavirus over de wereld raast al helemaal. Je spijsvertering en afweersysteem zijn nauw met elkaar verbonden. Een goede darmgezondheid hangt daarmee samen. Hoe dat precies zit, lees je in deze gratis minigids. Download de gids hier.

Bron: Maag Lever Darm Stichting