Stichting Lezen en Schrijven: houd informatie begrijpelijk en taallessen toegankelijk

Samenwerking  Vanaf nu werkt Stichting Lezen en Schrijven nog meer samen met Oefenen.nl. Cursisten kunnen daarmee hun taallessen voortzetten. Vrijwilligers en docenten begeleiden de deelnemers met het cursusaanbod. Begrijpelijkheid Stichting Lezen en Schrijven heeft een video-animatie over het coronavirus in begrijpelijke taal. De video legt de tips van RIVM uit op het laagste taalniveau. Getekende animaties versterken de korte teksten

Corona in begrijpelijke taal

Het kan niemand ontgaan zijn. Via alle media komt de berichtgeving over het coronavirus continu op je af. Maar het is de vraag of al die berichtgeving op een begrijpelijk niveau is voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland, die moeite hebben met lezen en schrijven. Om die reden liet Stichting Lezen en Schrijven een video-animatie maken waarin de tips van

Succes! Rekenen compleet

Succes! Rekenen is af! In de Bestelportal Taal voor het Leven liggen nu 21 rekenboekjesen 47 rekenkaarten klaar voor iedereen die volwassenen wil helpen met rekenen. Van de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, hebben bijna 2,1 miljoen mensen moeite met rekenen. Zij hebben moeite met situaties in hun dagelijks leven waarin getallen,

Nieuwe fase in aanpak laaggeletterdheid

Aanpak laaggeletterdheid: voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid De afgelopen jaren heeft Stichting Lezen & Schrijven samen met tal van partners mooie resultaten behaald. We hebben vele laaggeletterde volwassenen bereikt en taalscholing georganiseerd met de aanpak Taal voor het Leven. Samen zorgden we ervoor dat laaggeletterden in de buurt konden werken aan hun basisvaardigheden. Geke van Velzen: “We zien tegelijkertijd dat

Deelnemers VriendenLoterij steunen aanpak laaggeletterdheid

Steuntje in de rug Margriet Schreuders, hoofd afdeling goede doelen VriendenLoterij: “De VriendenLoterij helpt mensen om een volwaardig en mooi leven te leiden. We steunen goededoelenorganisaties die een extra steuntje in de rug geven aan mensen die dat nodig hebben zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Met de eenmalige toekenningen van dit jaar vragen we aandacht voor urgente

Lesmateriaal Voor jou en je kind! is beschikbaar

Wat is Voor jou en je kind!? Alle ouders zijn betrokken bij hun kind. Sommige ouders hebben een steuntje in de rug nodig om de (taal)ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Voor hen is Voor jou en je kind! ontwikkeld. Door de lessen te volgen krijgen ouders een goed overzicht wat ze thuis kunnen doen om de taalontwikkeling van hun