Heldere taal bij presentatie nieuw onderzoek: “Laat ons niet in de schaduw staan!”

In een feestelijke digitale bijeenkomst heeft ambassadeur Anita Witzier wethouders Pieter Kos (Den Helder) en Yasemin Cegerek (Heerde) het nieuwste onderzoek van Stichting Lezen en Schrijven overhandigd. Het onderzoek – verpakt in een gouden enveloppe – richt zich op de aanpak van laaggeletterdheid onder vrouwen in drie gemeenten. Dat zijn Den Helder, Heerde en Almere. De […]

Reactie Stichting Lezen en Schrijven op nieuwste bibliotheekcijfers: “Zeer positieve ontwikkeling”

Dat blijkt uit cijfers die de Koninklijke Bibliotheek samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceerden. Voor Stichting Lezen en Schrijven is dat een zeer positieve ontwikkeling. Het toenemende aantal activiteiten en de grote aantal bezoekers in de bibliotheken draagt bij aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid in Nederland.  Laagdrempelig Geke van Velzen, directeur-bestuurder […]

Reactie Leescoalitie op Kamerbrief Stand van zaken Leesoffensief

Gistermiddag verscheen een Kamerbrief over de stand van zaken van het Leesoffensief. Hierin onderkennen ministers Van Engelshoven en Slob dat het tij gekeerd moet worden als het gaat om de leesvaardigheid in Nederland. De leesvaardigheid moet omhoog, en de ministers geven prioriteit aan de verbinding van leesonderwijs met leesplezier. Zij spreken van een beweging die […]

Leescoalitie luidt noodklok bij ministers van Onderwijs én Cultuur

Het gaat niet goed met lezen in Nederland. Achttien organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid maken zich hierover al geruime tijd zorgen en luiden nu voor het eerst gezamenlijk de noodklok. Onder aanvoering van de Leescoalitie* roepen ze de politiek op een ambitieus Leesoffensief te starten. Ze doen hierbij een dringend beroep […]

Geslaagde editie van de Week van Lezen en Schrijven

Ook dit jaar kwamen vele bedrijven, organisaties en mensen in actie voor een geletterd Nederland. We bedanken jullie en alle andere deelnemers voor de betrokkenheid en inzet!   Landelijke campagne ‘Een van deze mensen…’  Aan het begin van de themaweek lanceerden we onze bewustwordingscampagne ‘Een van deze mensen…’. De campagne is gericht op het herkennen […]

Sahil Amar Aïssa ambassadeur ‘Week van Lezen en Schrijven’

Van 7 t/m 13 september vinden door het hele land activiteiten plaats om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Een daarvan is de aflevering op 9 september van het BNNVARA-programma Make Holland Great Again dat gedeeltelijk in het teken van laaggeletterdheid staat. In deze aflevering laat Sahil zien wat de impact is op het dagelijkse […]

Het nieuwe Donorregister: ook duidelijk voor laaggeletterden

Wat betekent de nieuwe donorwet? Deze wet geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente. De overheid vraagt mensen om in het Donorregister in te vullen of zij wel of niet organen en weefsels aan een patiënt willen geven na hun overlijden. Het ministerie van VWS wil via […]

Reactie van Stichting Lezen en Schrijven op Staat van het Onderwijs 2020

Lezen is een uitdaging in alle onderwijssectoren Het percentage Nederlandse 15-jarigen dat risico loopt om laaggeletterd te worden, blijft fors toenemen. Van 17,9 procent in 2015 naar 24 procent in 2018. Daarnaast daalt de leesmotivatie. Al in groep 5/6 van het basisonderwijs hebben leerlingen een lage leesmotivatie. In het voortgezet onderwijs blijkt zelfs dat ongeveer […]

Naar een regionaal plan in Gorinchem met het Groeimodel Aanpak Laaggeletterdheid

Snel tot de kern van de zaak Het groeimodel gebruik je in een werksessie met de kernpartners van een taalnetwerk. Deniz: “Voor de werksessie beoordelen deelnemers individueel maar anoniem de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Dat zorgt voor een veilige gespreksomgeving. Je komt daardoor ook snel tot de kern. In een korte tijd bespreek je waar […]