Categorieën
KNCV Tuberculosefonds

Gezonde wereld begint bij de jeugd

Gezonde wereld begint bij de jeugd

Nederland heeft in 2040 de gezondste generatie van de wereld. Zowel fysiek, als sociaal en mentaal. Deze ambitie van twintig gezondheidsfondsen – waaronder KNCV Tuberculosefonds – wordt vanaf vandaag ook omarmd door NOC*NSF. Een bundeling van krachten die mogelijk is gemaakt door Nederlandse Loterij, in een tijd waarin we allemaal ervaren hoe belangrijk een goede gezondheid is.

Als Nederland doorgaat op de huidige weg dan is volgens het RIVM over twintig jaar meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek. Dat tij willen het Tuberculosefonds samen met negentien andere gezondheidsfondsen keren. Daarvoor hebben wij als doel om in 2040 de gezondste jeugd ter wereld te hebben in Nederland.

Het Tuberculosefonds zet zich al ruim 117 jaar in voor de bestrijding van TBC in Nederland en wereldwijd. Een gezonde jeugd vormt de basis van ons doel: een wereld vrij van TBC!

Uit een recent gepresenteerd internationaal onderzoek blijkt dat het op een aantal terreinen best goed gaat met de leefstijl van de Nederlandse jeugd, maar ook dat er op veel terreinen nog winst geboekt moet worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van gezonde voeding en ook sport en bewegen, want dit neemt onder jongeren in het voortgezet onderwijs schrikbarend af, zeker bij bepaalde doelgroepen.

NOC*NSF omarmt de Gezonde Generatie. In de nieuwe samenwerking wordt iedereen het plezier van de sport gegund. Juist die jongeren, die nu minder de kans krijgen, verdienen het om volop te kunnen sporten en bewegen en te genieten van een gezonde leefstijl. De twintig gezondheidsfondsen en NOC*NSF zetten zich daar vol voor in. Een unieke samenwerking die is mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij die hiermee haar beneficianten aan elkaar koppelt in het belang van een gelukkiger, gezonder en sportiever Nederland.

De aankomende periode wordt een concreet programma ontwikkeld waarin de kracht van de twintig gezondheidsfondsen, NOC*NSF en Nederlandse Loterij wordt gebundeld voor een gezonde actieve leefstijl. In deze samenwerking worden onder meer aansprekende sporters met en zonder beperking vanuit TeamNL ingezet om alle jongeren te inspireren, belonen, helpen en motiveren om het beste uit zichzelf te halen en hun dromen na te jagen. De Gezonde Generatie zal bijvoorbeeld Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie in het voortgezet onderwijs helpen versterken en verbreden. Zo komt  er naast sport, ook aandacht  voor voeding en mentale gezondheid.

Mark Monsma, directeur Gezonde Generatie: “We zien dat steeds meer mensen chronisch ziek worden. Dat tij willen we keren. We willen daarbij beginnen bij de jeugd waar de gezondheidsachterstanden het grootst zijn. De gezondheidsfondsen zijn daarom vorig jaar gestart met het programma ‘Gezonde Generatie’. Nog nooit werkten zoveel gezondheidsfondsen samen aan één heldere ambitie: de gezondste generatie van de wereld in 2040 in Nederland. Het is van grote waarde dat Nederlandse Loterij het mogelijk maakt dat nu ook de Nederlandse sport via NOC*NSF een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van het Gezonde Generatie programma en vice versa, dat wij de jeugdsport kunnen helpen versterken. Sporten en bewegen vormen een belangrijke basis voor een Gezonde Generatie. We geloven in de enorme kracht die uit kan gaan van deze unieke samenwerking.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Het is onze overtuiging dat we veel te winnen hebben met sport. Sport draagt bij aan de gezondheid van mensen, aan de sociale samenhang, aan het vormen van normen en waarden en ook aan onze nationale trots. Sport

helpt in de opvoeding, bij het stimuleren van de economie en is een motor voor innovatie. Wij maken Nederland sterker met de kracht van sport. Op die manier dragen wij met overtuiging bij aan de ambitie om in 2040 de gezondste generatie van de wereld te hebben. Vandaar dat wij graag samenwerken met de samenwerkende gezondheidsfondsen die deze ambitie samen met vele anderen willen realiseren. Door deze samenwerking kunnen we de jeugdsport in Nederland versterken en deze gezondheidsfondsen helpen die gezondste generatie in 2040 ook echt te realiseren. Nederlandse Loterij heeft ons samengebracht, maakt de samenwerking mogelijk en verdient daarvoor een groot compliment.” 

Niels Onkenhout, CEO Nederlandse Loterij: Wij geloven dat een gezonde generatie in 2040 mogelijk is. De samenwerking tussen NOC*NSF, de gezondheidsfondsen en Nederlandse Loterij vergroot de positieve impact van het programma de Gezonde Generatie op heel Nederland. Nederlandse Loterij gaat al jaren voor een gezond, gelukkig en sportief Nederland. Dit doen we onder andere door een jaarlijkse afdracht van zo´n 60 miljoen euro aan de Nederlandse sport en gezondheid. Hiermee zijn we nauw verbonden aan de Nederlandse sport en goede doelen en hebben wij de mogelijkheid om NOC*NSF en de gezondheidsfondsen aan elkaar te koppelen en de krachten te bundelen. Daarnaast ondersteunt Nederlandse Loterij substantieel in het gezamenlijke activatie- en communicatieprogramma om daadwerkelijk impact te kunnen maken. Zo zetten we ons samen in voor een Gezonde Generatie.

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds

Libelle Zomerweek steunt KNCV Tuberculosefonds

Tijdens de Libelle Zomerweek #samenvanuithuis (14 t/m 20 mei) staat elke dag een goed doel centraal. Op 18 mei is dat KNCV Tuberculosefonds. Hilmar Mulder, hoofdredacteur van Libelle, legt uit waarom: “Het zijn bizarre tijden en niemand weet wat de toekomst brengt. Onderzoek en voorlichting zijn dus belangrijk. Er zijn overeenkomsten tussen het coronavirus en TBC, laten we die kennis en ervaring inzetten om op zoek te gaan naar een uitweg. Steun daarom het Tuberculosefonds en sms TBC naar 4004.”

De Libelle Zomerweek is vanwege het coronavirus dit jaar een online evenement, in de vorm van een Facebook Live uitzending van 14.00 tot 17.00 uur. Op het programma staan workshops, modeshows, huiskamerconcerten, interviews en nog meer leuke onderdelen, zoals we van de Libelle Zomerweek gewend zijn. Om goede doelen in deze roerige tijden een extra hart onder de riem te steken, is daar ook dagelijks speciale ruimte voor.

Op 18 mei om 16.30 uur schuift Niesje Jansen, verpleegkundig consulent van het Tuberculosefonds, virtueel aan voor een video-interview met presentatrice Pien Akkermans over TBC. Deze ziekte is in Nederland nu goed onder controle, maar veel kijkers van de Zomerweek zullen zich deze ziekte ‘van vroeger’ nog herinneren. Rond de Tweede Wereldoorlog was TBC hier nog volksziekte nummer 1. Pien en Niesje zullen in hun gesprek terugkijken naar deze tijd, toen mensen soms jarenlang in sanatoria moesten kuren, waarbij genezing helaas geen garantie was. Ook gaan Pien en Niesje in op de overeenkomsten en verschillen tussen TBC en het coronavirus, beide een infectieziekte die veelal de longen treft. Veel kennis en ervaringen uit de TBC-bestrijding – bijvoorbeeld op het gebied van contactonderzoek – kunnen ook worden ingezet in de strijd tegen corona.

Grote verschillen tussen TBC en corona zijn er echter ook. Zo bestaan er tegen TBC inmiddels gelukkig wél goede medicijnen. Dat er elk jaar 1,5 miljoen mensen sterven aan tuberculose, is dan ook onnodig en onacceptabel!

De verwachting is dat door het coronavirus nóg meer volwassenen en kinderen met TBC zullen overlijden. Zij zijn vatbaarder voor corona. Daarnaast kunnen TBC-patiënten door de lockdowns en de overbelasting van de gezondheidszorg in veel landen niet meer de testen, zorg en medicatie krijgen die nodig zijn om te genezen.

Het Tuberculosefonds doet er alles aan om ervoor te zorgen dat TBC-patiënten de juiste zorg ook in deze tijd (blijven) ontvangen. Bijvoorbeeld door innovatieve, digitale mogelijkheden waarmee verpleegkundigen hun patiënten kunnen blijven begeleiden. Om dit mogelijk te maken én om de TBC-ervaring in te zetten in de strijd tegen het coronavirus, is extra steun heel hard nodig. Helpt u mee levens redden?

Support het Tuberculosefonds, sms TBC naar 4004 voor een donatie naar keuze, of doneer online

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds

Dr. Mustapha Gidado wordt interim Algemeen Directeur van KNCV

We zijn verheugd aan te kondigen dat Dr. Mustapha Gidado vanaf 1 mei 2020 optreedt als interim Algemeen Directeur van KNCV Tuberculosefonds. Gidado was Director Challenge TB en werkt sinds 2012 bij KNCV. We zijn ervan overtuigd dat op deze manier de continuïteit op een belangrijk moment voor de organisatie is verzekerd.

Dr. Mustapha Gidado, interim algemeen directeur:
“Ik wil de Raad van Bestuur van KNCV, het managementteam, de ondernemingsraad en alle KNCV-werknemers hartelijk bedanken voor deze zeldzame kans die ik heb gekregen om de organisatie te dienen. Ik voel me vereerd door het grote vertrouwen dat in mij is gesteld om deze sterke organisatie de komende maanden te sturen. Het is mijn ‘self-fulfilling prophecy’ dat het momentum van het veranderingsproces ons de mogelijkheid biedt om ons in een nog sterkere en meer gefocuste organisatie te transformeren, geleid door onze strategische doelstellingen. We zullen ons bewust zijn van ons ultieme doel, namelijk bijdragen ​​aan de vermindering van het lijden en de dood als gevolg van tuberculose.”

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds

Tuberculosefonds luidt noodklok: corona gaat nóg meer TBC-sterfgevallen veroorzaken

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Tegelijkertijd blijft tuberculose (TBC) met 4.000 sterfgevallen per dag de meest dodelijke, te voorkomen infectieziekte ter wereld. Corona en TBC versterken elkaar echter ook: door het coronavirus zullen tussen nu en 2025 naar verwachting 20 procent meer TBC-patiënten overlijden. Daarom luidt KNCV Tuberculosefonds de noodklok. “Extra steun voor deze kwetsbare mensen en hun families is hard nodig”, aldus Agnes Gebhard, technisch directeur van het Tuberculosefonds.

TBC kent net als COVID19 geen grenzen en komt ook in Nederland nog voor, maar de ziekte is hier goed onder controle. Wereldwijd sterven jaarlijks echter zo’n 1,5 miljoen mensen aan TBC, waaronder 205.000 kinderen, voornamelijk in Afrika en (Centraal-)Azië. TBC beschadigt in de meeste gevallen de longen, wat TBC-patiënten ook extra kwetsbaar maakt voor het coronavirus. Daarnaast heeft het coronavirus veel indirecte gevolgen voor TBC-patiënten. Uit onderzoek van Stop TB Partnership blijkt dat naar verwachting tussen nu en 2025 tot 6,3 miljoen meer mensen TBC zullen ontwikkelen. Ook zullen er 1,4 miljoen meer mensen aan TBC overlijden, als patiënten tijdens de huidige lockdowns niet gediagnosticeerd en onbehandeld blijven. Dit zal de wereldwijde inspanningen om TBC te beëindigen met vijf tot acht jaar vertragen.

Gebhard: “Wij hebben kantoren in 11 landen en zien met eigen ogen dat TBC-patiënten niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Wij maken ons ernstig zorgen.”

De lockdowns, gesloten grenzen en het feit dat alle capaciteit van de gezondheidszorg nodig is om de COVID-pandemie te bestrijden, leiden ertoe dat:

  • minder patiënten die mogelijk TBC hebben zich melden voor een diagnose, omdat ze bang zijn in het ziekenhuis besmet te raken met COVID19;
  • het actief opsporen en testen van mensen die TBC hebben op veel plekken niet meer mogelijk is;
  • ondersteuning van patiënten thuis onder druk staat, omdat mensen niet meer over straat mogen;
  • het voor TBC-patiënten moeilijk of soms zelfs onmogelijk geworden is om hun medicatie dagelijks of wekelijks op te halen bij een gezondheidscentrum, zoals in veel landen gebruikelijk is;
  • de productie en aanvoer van TBC-medicijnen en tests gehinderd wordt.

De gevolgen voor TBC-patiënten zijn dat zij hun behandeling niet goed kunnen voortzetten, hun TBC-klachten verergeren, ze besmettelijk blijven voor anderen en dat hulp mogelijk te laat komt.

Met een tijdige en goede behandeling, is TBC echter te genezen. Het Tuberculosefonds doet er momenteel alles aan om met alternatieve methoden de juiste zorg te continueren en medicatie bij de TBC-patiënten te krijgen. Bijvoorbeeld door het aanbieden en helpen uitrollen van digitale mogelijkheden waarmee verpleegkundigen hun patiënten kunnen blijven begeleiden. Ook draagt het Tuberculosefonds met haar partners er toe bij dat, zo mogelijk, TBC-testen ondanks de druk op de gezondheidscentra nog steeds worden gedaan.

Gebhard: “TBC is een armoedeziekte en treft in veel landen de meest kwetsbare mensen. Ook de COVID-epidemie slaat wereldwijd het hardste toe onder armere bevolkingsgroepen. Bovendien is het zonder testen soms moeilijk onderscheid te maken tussen de twee ziekten. Wij moeten voorkomen dat deze mensen nu nog erger worden getroffen en geen toegang meer hebben tot TBC-testen, medicijnen en zorg.”

Tegelijkertijd zet het Tuberculosefonds zich in voor de bestrijding van het coronavirus. Want waar de ziektes elkaar versterken, doen de TBC- en COVID19-experts dat ook. Infectiepreventie en bron- en contactonderzoek zijn twee pijlers van de TBC-bestrijding. Deze ervaringen kunnen wereldwijd worden gebruikt bij het bestrijden van de COVID-pandemie. Gebhard: “Daar maken wij ons eveneens hard voor. Maar ook daarvoor is extra steun ontzettend hard nodig.”

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds

Podcast ‘Zonnestraal en duisternis’

In de maand mei herdenkt Nederland traditiegetrouw de Tweede Wereldoorlog en haar slachtoffers. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is, juist daarom is het extra wrang dat de herdenkingen en vieringen niet of in andere vorm doorgaan vanwege de coronacrisis. De gezondheidscrisis waar we nu midden in zitten maakt de geschiedenis van sanatorium Zonnestraal, opgericht voor diamantbewerkers met de besmettelijke ziekte tuberculose, actueler en relevanter dan ooit.

Wat was de impact van tbc op een samenleving, die vele malen armer en onhygiënischer was dan de onze? Hoe zag een quarantaineverblijf in een sanatorium eruit? En hoe hield deze microsamenleving zich ten tijde van de Tweede Wereldoorlog? Een podcast over Zonnestraal, een van de maatschappij afgezonderde tuberculosekolonie die ruw verstoord wordt door de harde werkelijkheid van de bezetting.

In de podcast gaat historicus Joppe Schaaper op zoek naar de verhalen achter de witte betonnen muren van Zonnestraal. Er hebben zich op het landgoed veel dramatische gebeurtenissen afgespeeld. Joodse en NSB-patiënten kuurden naast elkaar en een groot deel van het landgoed werd bezet door het Duitse leger, angstvallig op afstand gehouden door een vermeend ‘Infektiongefahr’. Stemacteurs brengen historische personages zoals de Joodse geneesheer-directeur Van Lier en oprichter Jan van Zutphen tot leven, afgewisseld met prachtige muziek van componiste Henriëtte Bosmans uit dezelfde periode als Zonnestraal.

Luister naar de podcast over Zonnestraal in de Tweede Wereldoorlog

De podcast is gemaakt in opdracht van de gemeente Hilversum en geproduceerd door historici Joppe Schaaper en Laura Lubbers.

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds

Martin Boeree benoemd tot hoogleraar

Met ingang van 1 april 2020 is Martin Boeree benoemd tot hoogleraar Klinische tuberculose en andere mycobacteriële infecties aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Hij is de eerste hoogleraar op dit gebied in Nederland.

Martin Boeree zoekt naar kortere en betere behandelingen van gevoelige en resistente tuberculose. Ook doet hij multidisciplinair onderzoek naar behandelingen en klinische relevantie op het gebied van de non-tuberculeuze mycobacteriën, aan tuberculose verwante bacteriën die andere infecties veroorzaken dan tuberculose. Dit zijn infecties die steeds frequenter in Nederland voorkomen. Martin Boeree leidt het expertisecentrum voor mycobacteriële ziekten.

Martin Boeree (1958, Eelde) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich in Ziekenhuis de Lichtenberg in Amersfoort en het Academisch Ziekenhuis Groningen, waar hij in 1994 werd geregistreerd als longarts. Hij volgde ook de opleiding Tropische Geneeskunde en International health aan het KIT Amsterdam, waar hij in 1994 werd geregistreerd als tropenarts. In 2003 promoveerde hij op onderzoek naar tuberculosebestrijding in Afrika tijdens het hoogtepunt van de hiv-epidemie.

Boeree vertrok in 1995 voor vijf jaar naar Malawi. Hij werkte als specialist op de afdeling Interne Geneeskunde van de medische faculteit in Blantyre, waar hij in 1997 hoofd van de afdeling werd. Hij werkte een jaar in het Twenteborg ziekenhuis in Almelo en werd in 2001 benoemd tot longarts/universitair docent in het Radboudumc en het Universitair Longcentrum Dekkerswald. Hij was directeur van Dekkerswald van 2005 tot en met 2010. Sinds 2011 is hij universitair hoofddocent klinische tuberculose en mycobacteriële ziekten en vanaf 2012 is hij ‘Principal Investigator’.

Martin Boeree is de coördinator van het multicenter consortium PanACEA, waarmee hij een substantiële bijdrage wil leveren aan de WHO End TB-strategie, de eliminatie van tuberculose in 2035.

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds Nieuwsbericht

Wereld Tuberculose Dag in het teken van coronavirus

KNCV Tuberculosefonds steekt vandaag – op Wereld Tuberculose Dag – een hart onder de riem van al haar collega’s werkzaam in de zorg en infectieziektebestrijding. De voor vandaag geplande activiteiten zijn vanwege het coronavirus afgelast.

GGD’en, het RIVM en verschillende prominente gebouwen in Nederland zouden vandaag rood worden verlicht om aandacht te vragen voor tuberculose (TBC).

,,In deze tijd is dat niet gepast. Alle inzet en capaciteit is nodig in de strijd tegen het coronavirus”, aldus Kitty van Weezenbeek, directeur van het Tuberculosefonds. “De strijd tegen tuberculose, de meest dodelijke infectieziekte ter wereld, blijft voor ons natuurlijk wel onverminderd belangrijk. Elke dag sterven wereldwijd 4.000 mensen aan deze ziekte. Daar blijven we tegen vechten, maar op dit moment staat het Tuberculosefonds ook klaar om de strijd tegen het coronavirus te ondersteunen. Zowel in Nederland, als bij onze kantoren in Afrika en (Centraal)-Azië staan onze mensen paraat om te helpen.”

Samen sterk tegen infectieziekten

Voor de epidemiologen, artsen en andere werknemers van het Tuberculosefonds is de crisis die het coronavirus veroorzaakt namelijk helaas ook bekend terrein.

Van Weezenbeek: ,,Veel onderdelen van de TBC-bestrijding zijn zeer relevant voor de aanpak van het coronavirus. Denk hierbij onder andere aan het selecteren van mogelijke patiënten, infectiepreventie, contactonderzoek en het monitoren van de epidemie. Daarnaast kan het BCG-vaccin tegen tuberculose misschien ook mensen beschermen tegen een ernstige vorm van het coronavirus, zoals onze collega’s van het UMC Utrecht en het Radboudumc Nijmegen nu onderzoeken.”

Een vaccin dat volledig bescherming biedt tegen TBC, bestaat overigens ook nog niet. Daardoor worden elk jaar 10 miljoen mensen getroffen door TBC, waarvan er 1.5 miljoen overlijden. De TBC-bacterie kent geen grenzen en komt ook nog in Nederland voor, maar hier is de ziekte onder controle. Jaarlijks worden in Nederland zo’n 800 mensen ziek. Zij worden snel gevonden en goed behandeld.

Van Weezenbeek: ,,Het coronavirus is een heel ander soort infectieziekte met een ander beloop, maar we hopen natuurlijk net als heel Nederland dat het ook snel onder controle komt. Onze gedachten zijn bij de mensen en hun families die getroffen worden door deze ziekte en we hebben grote bewondering voor al onze collega’s in de zorg, die zich daar zo hard voor inzetten. Hen steken we vandaag een hart onder de riem. En samen blijven we strijden voor een wereld zonder TBC én corona.”

De boodschap van het Tuberculosefonds wordt vandaag gedeeld via social media en is te zien op de LED-schermen van Ahoy Rotterdam en het World Forum in Den Haag.

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds Nieuwsbericht

Amanda Huijbers (37): “Ik dacht dat het een ziekte was uit de middeleeuwen”

Na de bevalling van haar tweede kindje was Amanda moe en bleef maar hoesten. “Ik kon nog geen trap op zonder buiten de adem te raken. En het werd alsmaar erger. Maar ik dacht dat het vooral kwam door de bevalling en de vermoeidheid rond een pasgeboren baby.”

Vijf maanden later zat Amanda toch in het ziekenhuis om een longfoto te maken. “Na de foto werd me verteld dat ik moest blijven. Ik werd bovendien apart geplaatst. Ze dachten dat het weleens TBC kon zijn. De volgende dag werd een longonderzoek gedaan en al snel vastgesteld dat het inderdaad TBC was. Ik dacht dat het een ziekte was uit de middeleeuwen. Ik mocht wel naar huis, maar geen mensen ontvangen. Zeven weken heb ik in afzondering geleefd. Los van af en toe een bezoek aan het ziekenhuis. De GGD kwam mij thuis met een mondkapje voor opzoeken. Ik kreeg heel veel pillen. Na een paar dagen voelde ik al het effect. Ik was koortsig en voelde me ziek.”

Wat Amanda vooral ook lastig vond was de onzekerheid, het gebrek aan informatie. “Mijn kinderen moesten ook aan de antibiotica. Het was een gevecht om die medicatie naar binnen te krijgen. Vooral bij de oudste. Ze weigerde pertinent. Ook al verstopte ik het nog zo goed in hapjes of drankjes. De kleur is fluoriserend, de smaak vies, dus ze had het snel door. De jongste kreeg het in de fles bij haar melk en spuugde vaak veel uit. Ik vroeg me ook af wat de gevolgen konden zijn van de medicatie. Of als ze er niet genoeg van binnenkregen. Niemand kon me daar antwoord op geven. De onzekerheid hierover en het schuldgevoel naar de kinderen vond ik echt heftig. De GGD had me verteld dat zenuwklachten, als bijwerking van de medicatie, gevaarlijk waren en blijvende schade zouden kunnen aanrichten. Ik moest dus direct aan de bel trekken als ik tintelingen kreeg in handen en/of voeten. Echter in het ziekenhuis wisten ze niet goed wat ze ermee aan moesten en werd ik weer naar huis gestuurd. Later bleek het toch gevaarlijk en moest ik weer terug naar het ziekenhuis. Ik kreeg extra vitamine om de klachten tegen te gaan. Die onzekerheid en onbekendheid bij artsen stelde mij niet bepaald gerust. Terwijl je toch op hen moet kunnen vertrouwen in zo’n periode. Je wilt grip krijgen op de situatie en daar heb je informatie voor nodig. Je zoekt een stukje herkenning.”

Waar Amanda nu precies TBC heeft opgelopen, is onbekend. “Ik heb wel altijd veel gereisd. Het is waarschijnlijk latent aanwezig geweest en door de bevalling was mijn weerstand zo omlaag gegaan dat het actief is geworden. Toen ik hoorde dat ik TBC had, heb ik het meteen op de groepsapp gezet. Ik had totaal geen idee van de impact van de ziekte en wat het precies inhield. Ik dacht er ook zo weer vanaf te zijn. Daardoor ontstond er paniek op m’n werk maar ook bij vrienden. Ik had de gevolgen niet goed overzien omdat ik niet wist wat de ziekte TBC precies inhield. Er is veel onderzoek gedaan onder collega’s. Vanuit m’n werk ging ik ook veel op huisbezoek. En ik heb een grote vriendenkring. Uiteindelijk zijn zo’n 85 mensen uit mijn omgeving onderzocht.

Achteraf gezien verbaasde het Amanda dat op de longfoto’s al best grote holtes te zien waren, terwijl ze nog maar weinig klachten had. “Ik heb veel geluk gehad omdat het zo snel ontdekt is. Tien maanden heb ik medicatie geslikt. Op de dag dat ik m’n laatste pil slikte, voelde ik me al een stuk beter. Wel merkte ik dat mijn conditie nog lang niet op het oude peil was. Dat heeft ook nog wel even geduurd. Ik vond het wel mooi om te merken hoe flexibel je lichaam eigenlijk is. Dat je ook weer terug bounced. In augustus 2015 werd vastgesteld dat ik TBC had en in oktober 2016 is op mijn eigen verzoek nog een longfoto gemaakt waaruit bleek dat ik weer gezond was. Het kostte me daarna wel een jaar om weer echt helemaal de oude te zijn.”

Bekijk hier het verhaal van Amanda.

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds Nieuwsbericht

Onderzoek werkzaamheid TBC-vaccin tegen het coronavirus

De academische ziekenhuizen in Nijmegen en Utrecht hebben bekend gemaakt een onderzoek te gaan doen naar een mogelijk beschermend effect van het TBC-vaccin (de BCG-vaccinatie) tegen de ernstige complicaties van het coronavirus. Het doel van het voorgenomen onderzoek is om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Wie komt in aanmerking voor vaccinatie tegen TBC?

In Nederland wordt deze vaccinatie aangeboden aan pasgeborenen en kinderen jonger dan 12 jaar van ouders afkomstig uit gebieden waar tuberculose (TBC) nog veel voorkomt. In Nederland komt TBC nog regelmatig in deze bevolkingsgroepen voor. Deze vaccinatie beschermt jonge kinderen tegen de ernstige vormen van TBC.

Ik wil mijzelf beschermen tegen het coronavirus. Kan ik mij al laten vaccineren?

De GGD nodigt volgens de landelijke richtlijn alleen kinderen uit risicogroepen voor TBC uit voor deze vaccinatie.

Werkt de BCG-vaccinatie tegen het coronavirus?

Er is (nog) geen bewijs dat vaccinatie tegen TBC werkt tegen het coronavirus. Het effect van BCG vaccin op infectie met corona wordt op dit moment onderzocht in twee universiteitscentra. Het zal enige tijd duren voor de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Tot die tijd mag de vaccinatie niet aan andere personen gegeven worden.

Ik ben in het verleden behandeld voor TBC. Ben ik nu beschermd tegen infectie met het coronavirus of de complicaties?
De mogelijke werking van het TBC-vaccin berust niet op het opwekken van weerstand tegen tuberculose, maar op het verbeteren van de algemene weerstand tegen infectieziekten. Iemand die TBC heeft doorgemaakt is dus niet extra beschermd tegen het coronavirus. Het is verstandig de aanbevolen voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de websites van GGD, RIVM en Radboud UMC. Of lees de Brochure Vaccinatie tegen tuberculose.

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds Nieuwsbericht

Coronavirus (COVID-19) en (latente) TBC: vragen en antwoorden

In onderstaande informatie vindt u een aantal antwoorden op vragen over het coronavirus en wat het virus specifiek betekent voor mensen met tuberculose (TBC) of latente TBC-infectie (LTBI). Bezoek voor gedetailleerde informatie over het coronavirus de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

Voor iedereen geldt dat het zeer belangrijk is om uzelf te beschermen en de adviezen van het RIVM op te volgen, zoals:
– Goede handhygiëne
– Hoesten en niezen in de plooi van uw elleboog
– Contact vermijden met zieke mensen
– In het dagelijks leven contact met anderen dan uw huisgenoten zo veel mogelijk op anderhalf meter afstand te houden

Hoe wordt het coronavirus verspreid?
Net als TBC treft het coronavirus voornamelijk de longen en luchtwegen.
Het coronavirus verspreidt zich in druppeltjes die de lucht in worden gestuurd als iemand met het virus hoest of niest. Als u in de buurt bent, kunt u deze druppels inademen. De druppels kunnen ook op oppervlakken terechtkomen waar ze door uw handen kunnen worden opgepakt. Zo kunt u zichzelf ook besmetten. TBC verspreidt zich echter niet via de handen.

Ik heb de diagnose actieve TBC. Loop ik meer risico op besmetting met het coronavirus?
Het is (nog) niet bekend of een patiënt met TBC meer risico loopt op besmetting met corona. Maar als u longtuberculose heeft, of een ontsteking in, of schade aan uw longen, kunnen de symptomen van corona ernstiger zijn. Overleg bij klachten tijdig met uw huisarts of specialist.

Bij mij is latente TBC vastgesteld. Loop ik meer risico op besmetting met het coronavirus?
Als u een latente TBC-infecte heeft en verder in goede gezondheid verkeert, loopt u geen hoger risico op corona dan de algemene bevolking.

Ik ben in het verleden behandeld voor TBC. Loop ik meer risico op besmetting met het coronavirus of op complicaties?
Als u in het verleden voor TBC bent behandeld en u bent verder in goede gezondheid, loopt u geen hoger risico op corona dan de algemene bevolking. Wanneer u nog restverschijnselen hebt van een doorgemaakte TBC, zoals littekens in de longen, kunnen de symptomen van corona wel ernstiger zijn. Overleg bij klachten tijdig met uw huisarts of specialist.