Categorieën
KNCV Tuberculosefonds

Herschikking landelijke taken versterkt tuberculose- en algemene infectieziektebestrijding

Het RIVM, KNCV Tuberculosefonds en GGD GHOR Nederland herschikken in 2021 enkele taken  in de tuberculosebestrijding in Nederland. KNCV Tuberculosefonds draagt daarbij een aantal taken over aan het RIVM. De belangrijkste reden voor deze herschikking is een betere aansluiting bij de organisatie van de algemene infectieziektebestrijding in Nederland. 

Tuberculose (TBC) is nog steeds een van de top 5 meldingsplichtige ziekten in Nederland, waarvoor alertheid en een goede bestrijding nodig blijven. Wereldwijd veroorzaakt tuberculose ruim 4.000 sterfgevallen per dag. Onnodig, want TBC is te genezen. Nederland behoort, met jaarlijks zo’n 800 TBC- patiënten tot één van de landen met het laagste aantal TBC-gevallen per 100.000 inwoners. Hier is de ziekte onder controle. 

Gedurende haar 117-jarig bestaan heeft KNCV Tuberculosefonds, met pleitbezorging, technische kennis, overleg met het veld en gedegen onderzoek, richting gegeven aan de eliminatie van TBC in Nederland. Echter, zolang er TBC is in de wereld, blijft Nederland kwetsbaar. Daarnaast ondersteunt het Tuberculosefonds wereldwijd de strijd tegen TBC in landen waar het nog veel voorkomt. 

In 2005 is het Centrum Infectieziektebestijding (CIb) als onderdeel van het RIVM opgericht. De afgelopen jaren is al een aantal landelijke taken overgegaan van het KNCV Tuberculosefonds naar het RIVM en GGD GHOR Nederland. Nu is een nieuwe stap gezet zodat tuberculosebestrijding en de algemene infectieziektebestrijding elkaar in toenemende mate kunnen versterken.  

Herschikking volgens plan

Uitgangspunten bij deze herschikking zijn dat TBC wordt opgenomen als volwaardig thema in het werk van het RIVM. Het onderbrengen van de landelijke tuberculosebestrijdingstaken bij het RIVM zorgt voor een wederzijdse versterking van de tuberculosebestrijding en de algemene infectieziektebestrijding in Nederland. Bij de verschuiving van de landelijke taken wordt een goede organisatie van de Nederlandse tuberculosebestrijding beoogd met borging van de kwaliteit.

De landelijke herverdeling  betreft het ontwikkelen van patiëntenvoorlichtingsmateriaal, monitoring en evaluatie van de landelijke screeningsprogramma’s voor tuberculose en de ondersteuning van de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) en haar richtlijnontwikkeling. Deze taken worden nu uitgevoerd door het Tuberculosefonds. Ook zijn er door de drie organisaties afspraken gemaakt over wie verantwoordelijk is voor welke landelijke adviestaken: 

  • het RIVM voor vragen over de landelijke bestrijding (zoals surveillance), regio-overstijgende uitbraken, vragen met betrekking tot internationale contactonderzoeken en kennisvragen; 
  • KNCV Tuberculosefonds voor vragen over patiëntenondersteuning en kennisvragen;
  • GGD GHOR Nederland voor vragen over de organisatie en uitvoering van de tuberculosebestrijding.

De drie organisaties hebben een gezamenlijk ‘Transitieplan landelijke taken in de tuberculosebestrijding’ opgesteld. Het transitieplan beoogt dat eind 2021 de geplande herverdeling is afgerond. In het transitieplan wordt ook geregeld dat het Tuberculosefonds inhoudelijke bijdragen blijft leveren aan de Nederlandse tuberculosebestrijding. 

Aura Timen, hoofd landelijke coördinatie infectieziektebestrijding RIVM: “Het RIVM zal de betreffende taken, die KNCV Tuberculosefonds succesvol heeft uitgevoerd, met dezelfde energie en passie voortzetten. Daarbij blijft het RIVM gebruik maken van de Nederlandse en internationale expertise van KNCV Tuberculosefonds. Bij het RIVM wordt de TBC-bestrijding onderdeel van de infectieziektebestrijding in brede zin. Op deze manier kunnen de tuberculosebestrijding en de algemene infectieziektebestrijding elkaar versterken.”

Agnes Gebhard, technisch directeur van KNCV Tuberculosefonds : “Wij hebben het volste vertrouwen in de samenwerking met het RIVM en de GGD GHOR Nederland.  Als kennis- en expertisecentrum blijft KNCV Tuberculosefonds bijdragen aan de tuberculosebestrijding in Nederland, met name middels deskundigheidsbevordering en training, onderzoek en deelname aan richtlijnontwikkeling en kwaliteitsbevordering.  

Daarnaast blijft het Tuberculosefonds zich inzetten voor het informeren van het algemeen publiek over tuberculose, pleitbezorging voor goede, effectieve TBC-bestrijding, toegang tot de zorg voor zwakkeren in de samenleving en ondersteuning van patiënten met het Fonds Bijzondere Noden en met lotgenotencontact. 

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van KNCV Tuberculosefonds:

https://www.kncvtbc.org/2020/09/08/herschikking-landelijke-taken-versterkt-tuberculose-en-algemene-infectieziektebestrijding/

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds

Mustapha Gidado nieuwe directeur van KNCV Tuberculosefonds

Dr. Mustapha Gidado treedt aan als de nieuwe algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds. Hij volgt Kitty van Weezenbeek op, die op 1 mei is overgestapt naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Gidado bekleedde sindsdien de functie van interim-directeur. De geboren Nigeriaan is de eerste niet-Nederlandse directeur in de 117-jarige geschiedenis van de organisatie, waarvan het hoofdkantoor in Den Haag is gevestigd.

Gidado was eerder directeur van het door KNCV geleide en door USAID gefinancierde Challenge TB Project (2017-2020), dat aanzienlijk heeft bijgedragen aan de versterking van TBC-programma’s en -diensten in 22 verschillende landen en twee regio’s.

Voor zijn functie bij het Tuberculosefonds verhuisde Gidado in 2017 van zijn geboorteland Nigeria naar Nederland. Eerder werkte hij als country director voor KNCV in Nigeria (2012-2017), na een indrukwekkende carrière bij het Nationaal Tuberculose & Lepra Trainingscentrum in Zaria onder het federale ministerie van Volksgezondheid Nigeria.

Gidado: “Ik heb altijd in de TBC-bestrijding gewerkt. Als arts heb ik met eigen ogen gezien dat mensen en kinderen onnodig stierven, doordat ze niet de juiste behandeling kregen of doordat TBC te laat werd ontdekt. Dat motiveert mij voor dit werk. We zijn verplicht om te voorkomen dat dit nog meer mensen treft. Ik ben vereerd om deze organisatie te leiden in haar missie, een wereld vrij van TBC.”

Mr. Mirella Visser, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Mustapha Gidado is een wereldwijd erkend TBC-expert met een uitgebreid netwerk in de internationale TBC-bestrijding en volksgezondheid. Hij is een inspirerende leider, gepassioneerd op het gebied van evidence-based volksgezondheid en de eliminatie van tuberculose. De Raad van Toezicht heeft alle vertrouwen in Gidado’s leiderschapskwaliteiten om de strategie van KNCV Tuberculosefonds voort te zetten en de uitstekende reputatie als toonaangevende organisatie in de internationale strijd tegen TBC verder te versterken. We kijken ernaar uit om met hem samen te werken als algemeen directeur.”

KNCV Tuberculosefonds heeft ruim 130 internationale medewerkers in dienst die landen ondersteunen in de strijd tegen TBC. Elke dag sterven er wereldwijd nog steeds 4.000 mensen aan tuberculose. Onnodig, want met de juiste behandeling kan TBC worden genezen.

Gidado is getrouwd en heeft vier kinderen die naar een internationale school in Den Haag gaan.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van KNCV Tuberculosefonds:

https://www.kncvtbc.org/2020/08/25/mustapha-gidado-nieuwe-directeur-van-kncv-tuberculosefonds/

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds

KNCV verzorgt gehoorapparaten voor Ethiopische TB patiënten

Al jaren is bekend dat de behandeling voor resistente tuberculose (DR-TB) die tot voor kort gebruikt werd, ernstig en vaak permanent gehoorverlies veroorzaakt. Deze bijwerking wordt veroorzaakt door tweede lijn injectables. In samenwerking met Dr. C. de Langen Stichting voor Mondiale Tuberculosebestrijding (SMT), onderzocht het KNCV Tuberculosefonds het effect van gehoorapparaten bij tien patiënten uit Ethiopië wiens gehoor door deze behandeling is aangetast.

Eén van de TB patiënten die meedeed aan dit onderzoek is Fasika Zemu. Fasika Werd 3 jaar geleden gediagnosticeerd met multiresistente tuberculose (MDR-TB). In de vierde maand van haar behandeling begonnen haar oren te suizen, gevolgd door bijna volledig gehoorverlies. “Het suizen in mijn hoofd was verschrikkelijk. Ik bleef hopen dat ik wakker zou worden uit deze afschuwelijke droom. Maar het was geen droom, het was echt. Mijn familie begreep niet wat er met me aan de hand was.” vertelde Fasika. Ze werd ontslagen van haar baan als serveerster door haar gehoorverlies en raakte depressief.

Dure oplossing: gehoorapparaten
Ze vond dat ze zich moest concentreren op haar herstel van TB en een manier moest vinden om met deze impactvolle verandering in haar leven om te gaan. In Ethiopië kosten gehoorapparaten rond de 500 euro. “Ik kan dat nooit betalen”, zei Fasika. “Toen het Tuberculosefonds me benaderde en vroeg of ik mee wilde doen aan dit project, had ik het gevoel dat ik mijn leven weer terug kreeg en beter begreep wat er om me heen gebeurde.”

Twee maanden geleden is Fasika bevallen van een meisje. “Stel je voor dat ik haar stem nu niet had kunnen horen! Je hebt geen idee hoe het voelt om een tweede kans te krijgen”.

Door de hulp van het Tuberculosefonds is Fasika’s vermogen om te communiceren met anderen aanzienlijk verbeterd. Het oorsuizen is erg verminderd en de opvolgende testen laten zien dat haar gehoor ook stukken beter is geworden.

Het KNCV Tuberculosefonds werkt samen met het Nationaal TB Programma (NTP) van Ethiopië om een nieuw, volledig oraal regime voor extensief resistente en multiresistente tuberculose te implementeren dat de eerdere behandelingen vervangt en geen gehoorverlies veroorzaakt. Dit is in overeenstemming met de nieuwe richtlijnen van de World Health Organization (WHO) om ervoor te zorgen dat patiënten met resistente tuberculose volledige toegang hebben tot volledig orale behandelingsregimes. De landelijke schaalvergroting van dit regime zal de behandelresultaten en kwaliteit van leven voor de getroffenen verbeteren. Het Tuberculosefonds ondersteunt de NTP om een snelle implementatie en opschaling mogelijk te maken om hoop te brengen aan de vele Ethiopiërs die worstelen met multiresistente en extensief resistente tbc.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van KNCV Tuberculosefonds:

https://www.kncvtbc.org/2020/08/24/kncv-verzorgt-gehoorapparaten-voor-ethiopische-tb-patienten/

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds

Europese goedkeuring voor nieuw medicijn tegen zeer resistente TBC

De Europese commissie heeft voorwaardelijke toestemming gegeven tot de Europese markt voor het zogenoemde BPaL-regime voor de behandeling van zeer resistente tuberculose (TBC). KNCV Tuberculosefonds is betrokken geweest bij de voorbereidingen in landen voor toepassing van dit behandelregime. “Dit is een hele belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen TBC. Wij kijken ernaar uit om landen te helpen bij het introduceren en opschalen van deze behandeling, die veel levens kan redden”, aldus Agnes Gebhard, technisch directeur van het Tuberculosefonds.

Het BPaL-regime bestaat uit de medicijnen bedaquiline, pretomanid en linezolid. Pretomanid is een nieuw medicijn tegen tuberculose, ontwikkeld door de non-profit TB Alliance. Door de combinatie van deze drie orale medicijnen hoeven zeer resistente TBC-patiënten niet langer maandenlang pijnlijke injecties te ondergaan. De behandeling met BPaL neemt bovendien ‘slechts’ zes maanden in beslag, in tegenstelling tot de behandeling van 18 tot 24 maanden die momenteel aangeraden wordt voor patiënten met zeer resistente tuberculose. Tot voor kort was het genezingspercentage van extensief resistente TBC wereldwijd slechts 34 procent; met het BPaL-regime werd  genezing bereikt in 90 procent van de patiënten.

Eerder werd het gebruik van het BPaL-regime al goedgekeurd door de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA). De Europese goedkeuring is een belangrijke volgende stap in de strijd tegen de meest dodelijke infectieziekte ter wereld; jaarlijks sterven er immers nog altijd 1,5 miljoen mensen aan TBC. Onnodig, want de ziekte is te genezen. In veel gevallen is daarvoor de standaardbehandeling van 4 soorten antibiotica tabletten gedurende zes maanden voldoende. Resistente TBC is moeilijker te behandelen, omdat dan één of meer van die 4 antibiotica niet meer werken.

Gebhard: “Het BPaL-regime biedt echt nieuwe hoop, om meer mensen met zeer resistente TBC te genezen. Nu is het zaak dat patiënten die deze medicijnen nodig hebben, ze ook van hun artsen kunnen krijgen, met de juiste ondersteuning. Daar zetten wij ons voor in. Samen met de FDA goedkeuring vorig jaar zal deze Europese beslissing er voor zorgen dat ook andere landen vertrouwen zullen hebben in deze behandeling.”

Toegankelijkheid van BPaL-regime vergroten

KNCV Tuberculosefonds heeft de afgelopen jaren in meerdere landen gewerkt aan het introduceren en opschalen van het gebruik van nieuwe geneesmiddelen in de juiste combinaties. Als partner van TB Alliance droeg het een steentje bij aan de ontwikkeling van het BPaL-regime: het Tuberculosefonds verrichte studies naar de verwachtte acceptatie en de kosten voor het nieuwe BPaL-regime in Indonesië, Kirgizië en Nigeria.

In Nigeria, Oekraïne en Tadzjikistan lopen momenteel al drie projecten ondersteund door het Tuberculosefonds om BPaL te gaan gebruiken; ook in acht andere landen assisteert het Tuberculosefonds bij de planning en het mobiliseren van de benodigde financiën om de introductie van deze kortere behandeling zonder injecties mogelijk te maken.

In Nederland komt zeer resistente TBC gelukkig vrijwel niet voor.

FOTOCREDIT: Olivier Le Blanc 

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van KNCV Tuberculosefonds:

https://www.kncvtbc.org/2020/08/03/europese-goedkeuring-voor-nieuw-medicijn-tegen-zeer-resistente-tbc/

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds

Gezonde wereld begint bij de jeugd

Gezonde wereld begint bij de jeugd

Nederland heeft in 2040 de gezondste generatie van de wereld. Zowel fysiek, als sociaal en mentaal. Deze ambitie van twintig gezondheidsfondsen – waaronder KNCV Tuberculosefonds – wordt vanaf vandaag ook omarmd door NOC*NSF. Een bundeling van krachten die mogelijk is gemaakt door Nederlandse Loterij, in een tijd waarin we allemaal ervaren hoe belangrijk een goede gezondheid is.

Als Nederland doorgaat op de huidige weg dan is volgens het RIVM over twintig jaar meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek. Dat tij willen het Tuberculosefonds samen met negentien andere gezondheidsfondsen keren. Daarvoor hebben wij als doel om in 2040 de gezondste jeugd ter wereld te hebben in Nederland.

Het Tuberculosefonds zet zich al ruim 117 jaar in voor de bestrijding van TBC in Nederland en wereldwijd. Een gezonde jeugd vormt de basis van ons doel: een wereld vrij van TBC!

Uit een recent gepresenteerd internationaal onderzoek blijkt dat het op een aantal terreinen best goed gaat met de leefstijl van de Nederlandse jeugd, maar ook dat er op veel terreinen nog winst geboekt moet worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van gezonde voeding en ook sport en bewegen, want dit neemt onder jongeren in het voortgezet onderwijs schrikbarend af, zeker bij bepaalde doelgroepen.

NOC*NSF omarmt de Gezonde Generatie. In de nieuwe samenwerking wordt iedereen het plezier van de sport gegund. Juist die jongeren, die nu minder de kans krijgen, verdienen het om volop te kunnen sporten en bewegen en te genieten van een gezonde leefstijl. De twintig gezondheidsfondsen en NOC*NSF zetten zich daar vol voor in. Een unieke samenwerking die is mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij die hiermee haar beneficianten aan elkaar koppelt in het belang van een gelukkiger, gezonder en sportiever Nederland.

De aankomende periode wordt een concreet programma ontwikkeld waarin de kracht van de twintig gezondheidsfondsen, NOC*NSF en Nederlandse Loterij wordt gebundeld voor een gezonde actieve leefstijl. In deze samenwerking worden onder meer aansprekende sporters met en zonder beperking vanuit TeamNL ingezet om alle jongeren te inspireren, belonen, helpen en motiveren om het beste uit zichzelf te halen en hun dromen na te jagen. De Gezonde Generatie zal bijvoorbeeld Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie in het voortgezet onderwijs helpen versterken en verbreden. Zo komt  er naast sport, ook aandacht  voor voeding en mentale gezondheid.

Mark Monsma, directeur Gezonde Generatie: “We zien dat steeds meer mensen chronisch ziek worden. Dat tij willen we keren. We willen daarbij beginnen bij de jeugd waar de gezondheidsachterstanden het grootst zijn. De gezondheidsfondsen zijn daarom vorig jaar gestart met het programma ‘Gezonde Generatie’. Nog nooit werkten zoveel gezondheidsfondsen samen aan één heldere ambitie: de gezondste generatie van de wereld in 2040 in Nederland. Het is van grote waarde dat Nederlandse Loterij het mogelijk maakt dat nu ook de Nederlandse sport via NOC*NSF een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van het Gezonde Generatie programma en vice versa, dat wij de jeugdsport kunnen helpen versterken. Sporten en bewegen vormen een belangrijke basis voor een Gezonde Generatie. We geloven in de enorme kracht die uit kan gaan van deze unieke samenwerking.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Het is onze overtuiging dat we veel te winnen hebben met sport. Sport draagt bij aan de gezondheid van mensen, aan de sociale samenhang, aan het vormen van normen en waarden en ook aan onze nationale trots. Sport

helpt in de opvoeding, bij het stimuleren van de economie en is een motor voor innovatie. Wij maken Nederland sterker met de kracht van sport. Op die manier dragen wij met overtuiging bij aan de ambitie om in 2040 de gezondste generatie van de wereld te hebben. Vandaar dat wij graag samenwerken met de samenwerkende gezondheidsfondsen die deze ambitie samen met vele anderen willen realiseren. Door deze samenwerking kunnen we de jeugdsport in Nederland versterken en deze gezondheidsfondsen helpen die gezondste generatie in 2040 ook echt te realiseren. Nederlandse Loterij heeft ons samengebracht, maakt de samenwerking mogelijk en verdient daarvoor een groot compliment.” 

Niels Onkenhout, CEO Nederlandse Loterij: Wij geloven dat een gezonde generatie in 2040 mogelijk is. De samenwerking tussen NOC*NSF, de gezondheidsfondsen en Nederlandse Loterij vergroot de positieve impact van het programma de Gezonde Generatie op heel Nederland. Nederlandse Loterij gaat al jaren voor een gezond, gelukkig en sportief Nederland. Dit doen we onder andere door een jaarlijkse afdracht van zo´n 60 miljoen euro aan de Nederlandse sport en gezondheid. Hiermee zijn we nauw verbonden aan de Nederlandse sport en goede doelen en hebben wij de mogelijkheid om NOC*NSF en de gezondheidsfondsen aan elkaar te koppelen en de krachten te bundelen. Daarnaast ondersteunt Nederlandse Loterij substantieel in het gezamenlijke activatie- en communicatieprogramma om daadwerkelijk impact te kunnen maken. Zo zetten we ons samen in voor een Gezonde Generatie.

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds

Libelle Zomerweek steunt KNCV Tuberculosefonds

Tijdens de Libelle Zomerweek #samenvanuithuis (14 t/m 20 mei) staat elke dag een goed doel centraal. Op 18 mei is dat KNCV Tuberculosefonds. Hilmar Mulder, hoofdredacteur van Libelle, legt uit waarom: “Het zijn bizarre tijden en niemand weet wat de toekomst brengt. Onderzoek en voorlichting zijn dus belangrijk. Er zijn overeenkomsten tussen het coronavirus en TBC, laten we die kennis en ervaring inzetten om op zoek te gaan naar een uitweg. Steun daarom het Tuberculosefonds en sms TBC naar 4004.”

De Libelle Zomerweek is vanwege het coronavirus dit jaar een online evenement, in de vorm van een Facebook Live uitzending van 14.00 tot 17.00 uur. Op het programma staan workshops, modeshows, huiskamerconcerten, interviews en nog meer leuke onderdelen, zoals we van de Libelle Zomerweek gewend zijn. Om goede doelen in deze roerige tijden een extra hart onder de riem te steken, is daar ook dagelijks speciale ruimte voor.

Op 18 mei om 16.30 uur schuift Niesje Jansen, verpleegkundig consulent van het Tuberculosefonds, virtueel aan voor een video-interview met presentatrice Pien Akkermans over TBC. Deze ziekte is in Nederland nu goed onder controle, maar veel kijkers van de Zomerweek zullen zich deze ziekte ‘van vroeger’ nog herinneren. Rond de Tweede Wereldoorlog was TBC hier nog volksziekte nummer 1. Pien en Niesje zullen in hun gesprek terugkijken naar deze tijd, toen mensen soms jarenlang in sanatoria moesten kuren, waarbij genezing helaas geen garantie was. Ook gaan Pien en Niesje in op de overeenkomsten en verschillen tussen TBC en het coronavirus, beide een infectieziekte die veelal de longen treft. Veel kennis en ervaringen uit de TBC-bestrijding – bijvoorbeeld op het gebied van contactonderzoek – kunnen ook worden ingezet in de strijd tegen corona.

Grote verschillen tussen TBC en corona zijn er echter ook. Zo bestaan er tegen TBC inmiddels gelukkig wél goede medicijnen. Dat er elk jaar 1,5 miljoen mensen sterven aan tuberculose, is dan ook onnodig en onacceptabel!

De verwachting is dat door het coronavirus nóg meer volwassenen en kinderen met TBC zullen overlijden. Zij zijn vatbaarder voor corona. Daarnaast kunnen TBC-patiënten door de lockdowns en de overbelasting van de gezondheidszorg in veel landen niet meer de testen, zorg en medicatie krijgen die nodig zijn om te genezen.

Het Tuberculosefonds doet er alles aan om ervoor te zorgen dat TBC-patiënten de juiste zorg ook in deze tijd (blijven) ontvangen. Bijvoorbeeld door innovatieve, digitale mogelijkheden waarmee verpleegkundigen hun patiënten kunnen blijven begeleiden. Om dit mogelijk te maken én om de TBC-ervaring in te zetten in de strijd tegen het coronavirus, is extra steun heel hard nodig. Helpt u mee levens redden?

Support het Tuberculosefonds, sms TBC naar 4004 voor een donatie naar keuze, of doneer online

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds

Dr. Mustapha Gidado wordt interim Algemeen Directeur van KNCV

We zijn verheugd aan te kondigen dat Dr. Mustapha Gidado vanaf 1 mei 2020 optreedt als interim Algemeen Directeur van KNCV Tuberculosefonds. Gidado was Director Challenge TB en werkt sinds 2012 bij KNCV. We zijn ervan overtuigd dat op deze manier de continuïteit op een belangrijk moment voor de organisatie is verzekerd.

Dr. Mustapha Gidado, interim algemeen directeur:
“Ik wil de Raad van Bestuur van KNCV, het managementteam, de ondernemingsraad en alle KNCV-werknemers hartelijk bedanken voor deze zeldzame kans die ik heb gekregen om de organisatie te dienen. Ik voel me vereerd door het grote vertrouwen dat in mij is gesteld om deze sterke organisatie de komende maanden te sturen. Het is mijn ‘self-fulfilling prophecy’ dat het momentum van het veranderingsproces ons de mogelijkheid biedt om ons in een nog sterkere en meer gefocuste organisatie te transformeren, geleid door onze strategische doelstellingen. We zullen ons bewust zijn van ons ultieme doel, namelijk bijdragen ​​aan de vermindering van het lijden en de dood als gevolg van tuberculose.”

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds

Tuberculosefonds luidt noodklok: corona gaat nóg meer TBC-sterfgevallen veroorzaken

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Tegelijkertijd blijft tuberculose (TBC) met 4.000 sterfgevallen per dag de meest dodelijke, te voorkomen infectieziekte ter wereld. Corona en TBC versterken elkaar echter ook: door het coronavirus zullen tussen nu en 2025 naar verwachting 20 procent meer TBC-patiënten overlijden. Daarom luidt KNCV Tuberculosefonds de noodklok. “Extra steun voor deze kwetsbare mensen en hun families is hard nodig”, aldus Agnes Gebhard, technisch directeur van het Tuberculosefonds.

TBC kent net als COVID19 geen grenzen en komt ook in Nederland nog voor, maar de ziekte is hier goed onder controle. Wereldwijd sterven jaarlijks echter zo’n 1,5 miljoen mensen aan TBC, waaronder 205.000 kinderen, voornamelijk in Afrika en (Centraal-)Azië. TBC beschadigt in de meeste gevallen de longen, wat TBC-patiënten ook extra kwetsbaar maakt voor het coronavirus. Daarnaast heeft het coronavirus veel indirecte gevolgen voor TBC-patiënten. Uit onderzoek van Stop TB Partnership blijkt dat naar verwachting tussen nu en 2025 tot 6,3 miljoen meer mensen TBC zullen ontwikkelen. Ook zullen er 1,4 miljoen meer mensen aan TBC overlijden, als patiënten tijdens de huidige lockdowns niet gediagnosticeerd en onbehandeld blijven. Dit zal de wereldwijde inspanningen om TBC te beëindigen met vijf tot acht jaar vertragen.

Gebhard: “Wij hebben kantoren in 11 landen en zien met eigen ogen dat TBC-patiënten niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Wij maken ons ernstig zorgen.”

De lockdowns, gesloten grenzen en het feit dat alle capaciteit van de gezondheidszorg nodig is om de COVID-pandemie te bestrijden, leiden ertoe dat:

  • minder patiënten die mogelijk TBC hebben zich melden voor een diagnose, omdat ze bang zijn in het ziekenhuis besmet te raken met COVID19;
  • het actief opsporen en testen van mensen die TBC hebben op veel plekken niet meer mogelijk is;
  • ondersteuning van patiënten thuis onder druk staat, omdat mensen niet meer over straat mogen;
  • het voor TBC-patiënten moeilijk of soms zelfs onmogelijk geworden is om hun medicatie dagelijks of wekelijks op te halen bij een gezondheidscentrum, zoals in veel landen gebruikelijk is;
  • de productie en aanvoer van TBC-medicijnen en tests gehinderd wordt.

De gevolgen voor TBC-patiënten zijn dat zij hun behandeling niet goed kunnen voortzetten, hun TBC-klachten verergeren, ze besmettelijk blijven voor anderen en dat hulp mogelijk te laat komt.

Met een tijdige en goede behandeling, is TBC echter te genezen. Het Tuberculosefonds doet er momenteel alles aan om met alternatieve methoden de juiste zorg te continueren en medicatie bij de TBC-patiënten te krijgen. Bijvoorbeeld door het aanbieden en helpen uitrollen van digitale mogelijkheden waarmee verpleegkundigen hun patiënten kunnen blijven begeleiden. Ook draagt het Tuberculosefonds met haar partners er toe bij dat, zo mogelijk, TBC-testen ondanks de druk op de gezondheidscentra nog steeds worden gedaan.

Gebhard: “TBC is een armoedeziekte en treft in veel landen de meest kwetsbare mensen. Ook de COVID-epidemie slaat wereldwijd het hardste toe onder armere bevolkingsgroepen. Bovendien is het zonder testen soms moeilijk onderscheid te maken tussen de twee ziekten. Wij moeten voorkomen dat deze mensen nu nog erger worden getroffen en geen toegang meer hebben tot TBC-testen, medicijnen en zorg.”

Tegelijkertijd zet het Tuberculosefonds zich in voor de bestrijding van het coronavirus. Want waar de ziektes elkaar versterken, doen de TBC- en COVID19-experts dat ook. Infectiepreventie en bron- en contactonderzoek zijn twee pijlers van de TBC-bestrijding. Deze ervaringen kunnen wereldwijd worden gebruikt bij het bestrijden van de COVID-pandemie. Gebhard: “Daar maken wij ons eveneens hard voor. Maar ook daarvoor is extra steun ontzettend hard nodig.”

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds

Podcast ‘Zonnestraal en duisternis’

In de maand mei herdenkt Nederland traditiegetrouw de Tweede Wereldoorlog en haar slachtoffers. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is, juist daarom is het extra wrang dat de herdenkingen en vieringen niet of in andere vorm doorgaan vanwege de coronacrisis. De gezondheidscrisis waar we nu midden in zitten maakt de geschiedenis van sanatorium Zonnestraal, opgericht voor diamantbewerkers met de besmettelijke ziekte tuberculose, actueler en relevanter dan ooit.

Wat was de impact van tbc op een samenleving, die vele malen armer en onhygiënischer was dan de onze? Hoe zag een quarantaineverblijf in een sanatorium eruit? En hoe hield deze microsamenleving zich ten tijde van de Tweede Wereldoorlog? Een podcast over Zonnestraal, een van de maatschappij afgezonderde tuberculosekolonie die ruw verstoord wordt door de harde werkelijkheid van de bezetting.

In de podcast gaat historicus Joppe Schaaper op zoek naar de verhalen achter de witte betonnen muren van Zonnestraal. Er hebben zich op het landgoed veel dramatische gebeurtenissen afgespeeld. Joodse en NSB-patiënten kuurden naast elkaar en een groot deel van het landgoed werd bezet door het Duitse leger, angstvallig op afstand gehouden door een vermeend ‘Infektiongefahr’. Stemacteurs brengen historische personages zoals de Joodse geneesheer-directeur Van Lier en oprichter Jan van Zutphen tot leven, afgewisseld met prachtige muziek van componiste Henriëtte Bosmans uit dezelfde periode als Zonnestraal.

Luister naar de podcast over Zonnestraal in de Tweede Wereldoorlog

De podcast is gemaakt in opdracht van de gemeente Hilversum en geproduceerd door historici Joppe Schaaper en Laura Lubbers.

Categorieën
KNCV Tuberculosefonds

Martin Boeree benoemd tot hoogleraar

Met ingang van 1 april 2020 is Martin Boeree benoemd tot hoogleraar Klinische tuberculose en andere mycobacteriële infecties aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Hij is de eerste hoogleraar op dit gebied in Nederland.

Martin Boeree zoekt naar kortere en betere behandelingen van gevoelige en resistente tuberculose. Ook doet hij multidisciplinair onderzoek naar behandelingen en klinische relevantie op het gebied van de non-tuberculeuze mycobacteriën, aan tuberculose verwante bacteriën die andere infecties veroorzaken dan tuberculose. Dit zijn infecties die steeds frequenter in Nederland voorkomen. Martin Boeree leidt het expertisecentrum voor mycobacteriële ziekten.

Martin Boeree (1958, Eelde) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich in Ziekenhuis de Lichtenberg in Amersfoort en het Academisch Ziekenhuis Groningen, waar hij in 1994 werd geregistreerd als longarts. Hij volgde ook de opleiding Tropische Geneeskunde en International health aan het KIT Amsterdam, waar hij in 1994 werd geregistreerd als tropenarts. In 2003 promoveerde hij op onderzoek naar tuberculosebestrijding in Afrika tijdens het hoogtepunt van de hiv-epidemie.

Boeree vertrok in 1995 voor vijf jaar naar Malawi. Hij werkte als specialist op de afdeling Interne Geneeskunde van de medische faculteit in Blantyre, waar hij in 1997 hoofd van de afdeling werd. Hij werkte een jaar in het Twenteborg ziekenhuis in Almelo en werd in 2001 benoemd tot longarts/universitair docent in het Radboudumc en het Universitair Longcentrum Dekkerswald. Hij was directeur van Dekkerswald van 2005 tot en met 2010. Sinds 2011 is hij universitair hoofddocent klinische tuberculose en mycobacteriële ziekten en vanaf 2012 is hij ‘Principal Investigator’.

Martin Boeree is de coördinator van het multicenter consortium PanACEA, waarmee hij een substantiële bijdrage wil leveren aan de WHO End TB-strategie, de eliminatie van tuberculose in 2035.