Categorieën
Kinderpostzegels

Kinderpostzegels: nu nog net zo betrokken als toen

Wist je dat ruim 90.000 kinderen in ons land op dit moment géén veilig thuis hebben? Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas die thuis te maken hebben met geweld, armoede of verslaving. Onvoorstelbaar toch? Stichting Kinderpostzegels zet zich al sinds 1924 in voor kwetsbare kinderen in Nederland. Als eerste land ter wereld besluit Nederland in 1924 een speciale postzegel met toeslag voor ‘het misdeelde kind’ in te voeren. In die tijd was de Spaanse griep net voorbij en veel kinderen waren wees geworden. De opbrengst van de verkoop zorgde voor een dak boven het hoofd van deze kwetsbare doelgroep. In de jaren erna is Stichting Kinderpostzegels kwetsbare kinderen blijven steunen.

Kinderen langs de deuren

In de beginjaren verkopen volwassenen de postzegels, aangestuurd door het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels. Maar in 1948 komt meester Verheul uit Waarder op het briljante idee om de kinderen uit zijn klas de kinderpostzegels te laten verkopen. Hij wil dat zij iets doen voor kinderen die het moeilijk hebben. Het werd een groot succes! De opbrengst stijgt flink. Een jaar later krijgt de Kinderpostzegelactie de vorm die we nu nog steeds kennen: voor kinderen, door kinderen.

Stichting Kinderpostzegels

Sinds 1989 zorgt het team van Stichting Kinderpostzegels niet alleen voor de inzameling van het geld, maar ook voor een goede verdeling ervan. Kinderpostzegels staat altijd dicht bij ieder kind. Dus helpt de Stichting kinderen die opgroeien in armoede en steunt ze met de opbrengsten bij de oprichting van de Kindertelefoon. Nu, bijna honderd jaar later, zet Stichting Kinderpostzegels zich nog steeds in voor kwetsbare kinderen. Als gevolg van de coronacrisis zitten nog veel meer kinderen dan gebruikelijk in een onveilige en stressvolle situatie thuis of op een opvanglocatie. Daarom werd dit jaar, in samenwerking met Augeo Foundation en Stichting Het Vergeten Kind, ‘Het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis’ opgericht. Kinderen hebben het vooral nu, na maanden van veel thuis zijn in een lastige situatie, hard nodig om hun problemen even te kunnen vergeten, hun zorgen los te laten en te ontspannen. Om die reden ondersteunt het Crisisfonds op verschillende manieren activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de situatie van de kwetsbare kinderen.

Het ontwerpen van de zegels

Het eerste ontwerp van de kinderpostzegels is gemaakt door de heer G. Rueter. De afbeelding is een kind tussen twee beschermengelen. Vanaf dan kiest Stichting Kinderpostzegels ieder jaar een kunstenaar en een ontwerp dat het beste bij het thema van dat jaar past. Zo stonden Dick Bruna met nijntje en Fiep Westendorp met Jip en Janneke op de zegels. In 1984 stond er voor het eerst een strip op de kinderpostzegels. Deze werd getekend door Joost Swarte en won meteen de prijs voor de mooiste postzegel ter wereld! Bekijk hier alle zegels door de jaren heen.

Bekende personen en figuren op kinderpostzegels

Niet alleen tekeningen, ook foto’s gingen de zegels sieren. In 1972 stonden bijvoorbeeld portretten van de drie prinsen van Oranje ‒ Willem-Alexander, Johan-Friso en Constantijn ‒ op de kinderzegels. Hun vader, Prins Claus, had de foto’s zelf gemaakt. Precies veertig jaar later, in 2012, fotografeert dan nog Prins Willem-Alexander in navolging van zijn vader zijn eigen dochters Amalia, Alexia en Ariane voor de kinderpostzegels. Deze brachten een recordopbrengst van 11,6 miljoen euro op. De postzegel ‘100 jaar Fiep Westerdorp’ uit 2016 werd uitgeroepen tot de mooiste kinderzegel ooit. Dit jaar staat de jarige nijntje op de zegels, als eerbetoon aan haar 65ste verjaardag.

Categorieën
Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels wil kinderen een veilig thuis geven

Sinds de oprichting van de stichting zet Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen die om wat voor reden dan ook in onveilige situaties terecht zijn gekomen. Ruim 90.000 kinderen in ons land leven in een benarde thuissituatie. Door de coronacrisis is de situatie voor deze groep kinderen, die nu noodgedwongen meer thuis zijn, nog schrijnender geworden. Daarom is het thema van de Kinderpostzegelactie dit jaar ‘Geef een veilig thuis’. Met een jarige nijntje op de vrolijke kinderpostzegels wil de stichting een warm en prettig gevoel van veiligheid aan de kinderen geven. 

Toen & Nu
Kinderpostzegels is in 1924 gestart om de kinderen die wees waren geworden na de Spaanse griep een veilig thuis te geven. De rijke historie laat een groot aantal mijlpalen zien. Zo gingen de kinderen in 1948 voor het eerst met postzegels langs de deur, werden menig prins en prinses op de postzegels afgebeeld en zijn belangrijke organisaties en projecten zoals de Kindertelefoon opgericht met geld van de kinderpostzegelactie. Nog altijd zet Kinderpostzegels zich in voor kinderen die in een onveilige thuissituatie leven. Met projecten als ‘Huisje Boompje Beestje’ en de ‘Warm Welkom Tas’ wordt gezorgd voor een ‘thuisgevoel’ in een daklozenopvang of blijf-van-mijn-lijfhuis.

Geef een veilig thuis 
Op dit moment woont één op de vijftien kinderen in Nederland in een onveilige situatie. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per schoolklas. Zij hebben thuis dagelijks te maken met ernstige problematiek, zoals huiselijk geweld, verwaarlozing, armoede of verslaafde ouders. School is voor deze kinderen de veilige haven. Doordat zij daar de afgelopen drie maanden niet of nauwelijks naartoe konden, is de situatie in deze gezinnen alleen maar verergerd. Juist voor deze groep is hulp nu extra hard nodig.

Nijntje op kinderpostzegel 2020
Dit jaar staan de kinderpostzegels in het teken van nijntje: nijntje is jarig. Het lieve konijntje, in 1955 getekend door Dick Bruna, is 65 jaar geworden. Al 65 jaar verovert het konijntje vele kinderharten en genieten diverse generaties van de prentenboeken en verhalen van nijntje. De eenvoud van de vorm geeft ieder kind de vrijheid om naar zijn of haar eigen fantasie in te vullen. Veel kinderen herkennen zich in nijntje en haar avonturen. Ze is ongecompliceerd en onschuldig, is positief en staat open voor nieuwe ervaringen. Dit jaar zijn de iconische postzegels per vijf stuks te koop. Ook kun je dit jaar weer de zegels zonder kaarten kopen.
 
Kinderpostzegelactie gaat door!
Op woensdag 23 september gaat de Kinderpostzegelactie weer van start en kunnen basisschoolleerlingen uit groep 7 & 8 voor de 72ste keer verschillende producten – waaronder kinderpostzegels – verkopen. Welke vorm de verkoop gaat krijgen is Stichting Kinderpostzegels nog aan het onderzoeken. “We zijn erg blij dat de actie door kan gaan. Na uitgebreid onderzoek onder leerkrachten, ouders, kinderen en het Nederlands publiek én in goed overleg met de scholen maken we de actie binnen de RIVM-richtlijnen veilig en vooral leuk voor de kinderen”, aldus Pascal de Smit, directeur Stichting Kinderpostzegels.

Categorieën
Kinderen en kansen Kinderpostzegels Nieuwsbericht

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

24-03-2020

Door het coronavirus zitten alle kinderen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur van school is weggevallen en daarmee ook de sociale contacten. Dat kan zorgen voor spanningen. Voor kinderen die thuis niet veilig zijn, is deze situatie nog moeilijker. Voor hen is school de veilige haven. De enige plek waar ze even ‘vrij’ zijn van alle problemen thuis. 

Juist voor deze kinderen hebben Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind de handen ineen geslagen en een speciaal crisisfonds opgezet. Zo willen we gezamenlijk kwetsbare kinderen in deze ingrijpende periode helpen. 

Het crisisfonds is er voor: kinderen die uithuisgeplaatst zijn, kinderen die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel, kinderen in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en AZC’s. In totaal gaat het in ons land om zo’n 90.000 kinderen die geen veilig thuis hebben. Hier zitten schrijnende gevallen bij, en juist voor die kinderen is het noodfonds bedoeld. De zullen een aanvraag indienen voor die kinderen die het het hardst nodig hebben.

We willen deze kwetsbare kinderen iets bieden om deze periode van verplicht thuis zijn – aangezien we niet weten hoelang deze uiteindelijk gaat duren –  wat aangenamer  te maken, en de stress te verlagen. Het crisisfonds biedt hiervoor vouchers die bijvoorbeeld besteed kunnen worden aan middelen om het schoolprogramma te volgen, maar ook aan spelletjes of andere materialen waarvan de hulpverlener inschat dat het het kind helpt in deze crisissituatie.

Alleen gecertificeerde (jeugd)hulpverleners en hulpverleners werkzaam in de opvang of AZC’s kunnen een aanvraag indienen. Zij kunnen het beste inschatten bij wie van deze kinderen de nood nu het hoogst is, en waar ze behoefte aan hebben.

► Kijk voor meer informatie op de website van het crisisfonds: www.kwetsbaarthuis.nl

Categorieën
Kinderen en kansen Kinderpostzegels Nieuwsbericht

Pascal de Smit nieuwe directeur Kinderpostzegels

02-01-2020

Per 1 januari 2020 is Pascal de Smit benoemd tot directeur Stichting Kinderpostzegels Nederland. De Smit volgt hiermee Sef van Ments op, die deze functie sinds juni 2019 bekleedt.

De Smit heeft jarenlange ervaring in de goededoelensector. Zo was hij werkzaam als directeur van World Animal Protection Nederland. Onder zijn leiding is de merkbekendheid gegroeid, heeft de organisatie de CBF-erkenning verkregen en is er een nieuwe groeistrategie geïmplementeerd.

Kwetsbare kinderen

Pascal de Smit: ‘Ik ben erg blij dat Kinderpostzegels het vertrouwen in mij heeft uitgesproken om de organisatie de komende jaren verder te brengen. Ik kijk ernaar uit om met het team de uitdagingen die er liggen op te pakken en daarmee het perspectief voor kwetsbare kinderen te verbeteren.’ 
 
Barbara de Kort, voorzitter raad van toezicht. Is blij met de komst van De Smit: ‘Ik ben ervan overtuigd dat Pascal de Smit de juiste competenties en ervaring heeft om de toekomst van Kinderpostzegels vorm te geven. Hierbij zal het accent komen te liggen op een sterkere verbinding tussen de jaarlijkse Kinderpostzegelactie en de projecten die hiermee gefinancierd worden’.

Categorieën
Kinderen en kansen Kinderpostzegels Nieuwsbericht

Kennismaken met pleegzorg in het Verenigd Koninkrijk

13-12-2019

Van 18 tot en met 20 september 2019 ging een groep van 23 beleidsmakers, pleegzorgprofessionals, wetenschappers en pleegjongeren naar Oxford en Londen om kennis te maken met de pleegzorgpraktijk in het Verenigd Koninkrijk.

Door: Edith van den Akker, coördinator Programma Pleegzorg, Stichting Kinderpostzegels Nederland

Dit najaar bezocht ik samen met andere pleegzorgbetrokkenen (beleidsmakers, pleegzorgwerkers, wetenschappers en voormalig pleegkinderen) een bezoek aan Engelse collega’s in Oxford en Londen. Indrukwekkend hoe zij in hun werk het kind centraal stellen, pleeggezinnen met informele netwerken ondersteunen en projecten monitoren en aan wetenschappelijk onderzoek verbinden.

Het meest inspirerend van onze studiereis aan Engeland vond ik de presentatie van de pleegzorgmanager van de Counsil of Islington, een deelgemeente van Londen. Deze lokale overheid organiseert haar pleegzorg aan de hand van drie principes; maatwerk, ondersteuning aan pleegouders en het belang van het kind weegt altijd het zwaarst. Dat geldt niet alleen voor het pleegkind in kwestie, maar ook voor de eigen kinderen van pleegouders. Vanaf jonge leeftijd wordt met de kinderen gesproken en wordt hun mening meegenomen in beslissingen. Deze overheid investeert in een heel uitgebreide screening en matching met alle betrokken familieleden, kijkt per gezin welke ondersteuning nodig is en realiseert dat vervolgens. Of het nou een investering in zorg of begeleiding is of een kleine verbouwing om een extra kamer te creëren. Het resultaat is dat er nauwelijks breakdown is. Overigens worstelt deze gemeente wel met het vinden van pleeggezinnen voor tieners, maar dat terzijde.

Ook andere Engelse collega’s noemden in hun presentaties voorbeelden van praktische maatregelen om de ervaringen met pleegzorg van pleegkinderen en pleeggezinnen direct te verbeteren en zo meer succesvolle pleegzorgplaatsingen te realiseren. Zoals hulp bij het afsluiten van een hypotheek, de financiering van verzekeringen, verbouwingen en vakanties en het verstrekken van sportpassen aan pleeggezinnen. Door mobiele telefoons en wifi te geven, kunnen pleegkinderen contact onderhouden met familie en vrienden en herinneringen bij zich blijven dragen.

It takes a village

Engels onderzoek toont aan dat de risico’s op breakdown direct gelinkt zijn aan de mate waarop pleegouders zich gesteund voelen. Onze Engelse collega’s investeren dan ook in manieren om pleeggezinnen naast praktische steun ook morele support te geven. Een mooi voorbeeld daarvan is het Mocking Bird Family Model dat werkt volgens het principe ‘It takes a village to raise a child’. Pleeggezinnen, adoptiegezinnen, biologische ouders en voormalige pleegkinderen worden gekoppeld aan een zogenaamd hub home: een (voormalig) pleeggezin dat getraind en betaald wordt om andere gezinnen bij te staan met een luisterend oor en advies. Het hub home organiseert ook maandelijkse familiedagen, themabijeenkomsten en vangt de kinderen op wanneer de pleegouders een avondje uit gaan.

Inmiddels zijn er in Engeland 42 hub homes. Ook in Amerika, Australië, Schotland en Ierland wordt met hub homes gewerkt. De eerste evaluaties zijn erg positief. De gekoppelde gezinnen gaan inderdaad als families functioneren en staan elkaar met raad en daad bij. Pleegkinderen en biologische kinderen vinden herkenning bij de andere kinderen en voelen zich onderdeel van een familie. Kinderen die pleegzorg verlaten mogen, als zij willen, daarvan deel blijven uitmaken. Zo blijven zij het vangnet houden, ook wanneer zij zelfstandig hun leven moeten opbouwen. Ook de pleegouders ervaren steun van elkaar. De hub homes geven hen ook de mogelijkheid om met regelmaat even op adem te komen.

Programma pleegzorg

Deze voorbeelden illustreren hoe je met niet al te ingewikkelde maatregelen een groot verschil kunt maken in het leven van pleegkinderen en hun omgeving. Dat is precies wat Kinderpostzegels ook met haar programma Pleegzorg probeert te doen. Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen laten opgroeien in een veilige, stabiele gezinssituatie ondersteunen wij pleegkinderen, eigen kinderen, pleegouders en biologische ouders. Bijvoorbeeld in de vorm van jongerenparticipatie, peersupport en lotgenotencontact. Ook bieden wij, net als onze Engelse collega’s, praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld met ons project Kamer voor een kind waarmee we kleine verbouwingen financieren en onze steun aan kledingmagazijn Je Mag Er Zijn. De reis naar Engeland inspireert om samen met onze partners nieuwe mogelijkheden te onderzoeken om pleegkinderen en de mensen om hen heen praktisch en moreel bij te staan. Zodat zij veerkrachtig en met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Lees meer over pleegzorg in het online magazine dat gemaakt werd naar aanleiding van de studiereis

Categorieën
Kinderen en kansen Kinderpostzegels Nieuwsbericht

Dirk Scheele overhandigt eerste Warm Welkom Tas aan kinderen in daklozenopvang

04-12-2019

Ambassadeur Dirk Scheele overhandigt, samen met kinderen die hebben meegedaan aan de kinderpostzegelactie, de eerste Warm Welkom Tassen aan dakloze kinderen in Amsterdam. 

De komende weken worden 2800 tassen uitgedeeld in ruim 30 daklozen- en vrouwenopvangcentra in Nederland. In Amsterdam gaan de eerste tassen naar de kinderen die wonen in de opvang ’Thomas Prins’ van het Leger des Heils. Een aantal groep 8 leerlingen van de Twiskeschool is uitgenodigd om bij dit speciale moment aanwezig te zijn. Deze school heeft ervoor gekozen om een deel van het opgehaalde geld te geven aan het lokale doel; de Warm Welkom Tas.

Een tas met een belangrijke boodschap

De Warm Welkom Tas is een rugtas die aan de kinderen in de daklozen- en vrouwenopvang gegeven wordt. In de tas zitten spullen die kinderen vaak heel hard nodig hebben, zoals een handdoek, tandenborstel, tandpasta, broodtrommel en drinkbeker. Maar er zitten ook spullen in om ze een geborgen gevoel te geven zoals een knuffel en een zachte deken.

Naast een brief van lotgenoten, zorgen ambassadeurs Dirk Scheele, Freek Vonk en Anouk voor een kaartje met bemoedigende woorden in de tas. Zo schrijft Anouk:  ‘We hebben het allemaal nodig eens met iemand te praten over hoe het met ons gaat – vooral als we het niet zo fijn hebben.’ Freek Vonk doneert daarnaast zijn magazine Wild van Freek. De komende drie jaar wordt het project verder uitgerold zodat jaarlijks alle 8500 kinderen zich een beetje meer welkom voelen op een plek waar ze verblijven in een nare periode van hun leven.

Een gesprek tussen kindhulpverleners en kinderen

Waarom is het zo belangrijk dat deze tas er is? Inge Smit, projectleider van de Warm Welkom Tas zegt hierover: “Met het geven van deze tas wordt aan de kinderen de belangrijke boodschap gegeven dat ze de moeite waard zijn. Daarnaast leent ieder product zich voor een gesprek met het kind. Het is een tool in handen voor kindhulpverleners om op een laagdrempelige manier contact te maken. Daarmee wordt de aandacht die de kinderen zo hard nodig hebben vergroot en kan er bekeken worden wie meer specialistische hulp nodig heeft.”

Kinderpostzegelactie 2019

De Kinderpostzegelactie, die eind september plaatsvond, stond dit jaar in het teken van kinderen in de daklozen- en vrouwenopvang. Ruim 8.500 kinderen in Nederland wonen tijdelijk in een opvang. Voordat zij daar terecht komen, hebben ze al veel meegemaakt. Zo hebben ze hun vriendjes achter moeten laten en vaak ook veel van hun persoonlijke spullen zoals spelletjes, schoolspullen en knuffels. Hulp in de opvang is veelal gericht op de ouders. De Warm Welkom Tas maakt deel uit van het programma Veilige Toekomst. Dit programma verbetert de aandacht voor kinderen in de opvang door een meer kindvriendelijke leefomgeving te realiseren, kinderwerkers te trainen en te pleiten voor subsidiëring van het werk met kinderen, zodat deze kinderen zich gezond ontwikkelen.

Doneren voor de Warm Welkom Tas

Categorieën
Kinderen en kansen Kinderpostzegels Nieuwsbericht

Winnaars schoolreis Duinrell bekend

13-11-2019

De winnaars van de schoolreis naar Duinrell zijn bekend! Bekijk welke groepen er gewonnen hebben. 

Basisschoolleerlingen uit groep (6), 7 en 8 hebben zich dit jaar tijdens de Kinderpostzegelactie 2019 ingezet voor kinderen in de daklozen- en vrouwenopvang. De groepen die de hoogste gemiddelde opbrengst per leerling hadden en groepen van scholen die dit jaar voor de vijfde, vijftiende of vijfentwintigste keer meededen, hebben het bericht ontvangen dat zij op 8 april 2020 met de hele groep naar Duinrell mogen. Ook ontvangen deze groepen een mooie certificaat. Al eerder kregen de vijf groepen die de Minister voor het eerst hebben geraden dit leuke nieuws te horen.

Alle groepen van harte gefeliciteerd! Wij kijken uit naar 8 april! 

Deze vijftig groepen zijn de gelukkige winnaars van een schoolreis naar Duinrell
 

> Groepen met de hoogste gemiddelde opbrengst per leerling:

Agelo – RKBS ’n Boaken – groep 7/8
Anloo – OBS Anloo – groep 7/8
Amsterdam – OBS de Kleine Kapitein – groep 8B
Assen – Jenaplan de Kloostertuin – groep LA
Bladel – Mariaschool – groep 8
Bornwird – PCBS de Bernewird – groep 8
Bunnik – Barbaraschool – groep 7/8
Driehuizen – OBS de Overhael – groep 7/8
Eenrum – OBS Octopus – groep 8
Emmeloord – OJS de Zevensprong – groep HAV
Hardinxveld-Giessendam – BS Rehoboth – groep 8B
Hilversum – Dr. H. Bavinckschool – groep 8A
Hilversum – Dr. H. Bavinckschool – groep 8B
Krabbendijke – OBS de Klimroos – gorep 7/8
Milsbeek – RKBS De Drie Vijvers – groep 8
Oosterend – BS De Vliekotter – groep 7/8A
Thorn – BS de Koningsspil – groep 8
Westkapelle – OBS de Lichtboei – groep 7/8
Westkapelle – CBS de Lichtstraal – groep 7/8
Witharen – PCB de Triangel – groep 8
Wjesryp – CBS de Grunslach – groep 8

> Groepen van scholen die meededen voor de vijfde keer:

Den Haag – Annie M.G. Schmidtschool – groep 7
Den Helder – Antoniusschool de Pionier – groep ROOD
Groesbeek – RKBS Breedeweg – groep 7
Hooglanderveen – RKBS St Joseph – groep 7A
Hooglanderveen – RKBS St Joseph – groep 7B

> Groepen van scholen die meededen voor de vijftiende keer:

Ermelo – PCBS Prins Bernhard – groep BER7
Haarlem – SO De Parel – groep A7/8
Herwijnen – School met de Bijbel – groep 8
Luttelgeest – SWS De Floreant – groep 8
Oldehove – SWS de Humstee – groep 8

> Groepen van scholen die meededen voor de vijfentwintigste keer:

Amstelveen – Michiel de Ruyterschool – groep 8B
Dronten – OBS Aquamarijn – groep 8
Heerhugowaard – BS Pater Jan Smit – groep 8A
Nijverdal – PCBS Prinses Beatrix – groep 8
Oijen – RKBS de Kleine Weide – groep 8

> Groepen die willekeurig zijn gekozen:

Alphen aan den Rijn – RKBS de Meridiaan – groep 7B
Amsterdam – Twiske school – groep 8B
Breukelen – OBS de Regenboog – groep 7
Heerde – CBS Wereldwijs – groep 7
Heerenveen – OBS Ekke de Haan – groep 7
Kudelstaart – CBS de Graankorrel – groep 7
Leeuwarden – Wynwizer – groep 8A
Mûnein – OBS It Kruired – groep 6,7,8
Schiedam – SBO De Poldervaart – groep BA
Sint Pancras – RKBS Paus Johannes – groep 7B

> Groepen die de minister het eerst hebben geraden:

Arnhem – OBS Anne Frank, groep 7B
Boekelo – OBS Molenbeek – Boekelo, groep 8B
De Steeg – OBS De Lappendeken, groep 7/8
Doorwerth – BS de Dorendal, groep 8
Purmerend – OB Het Baken, groep 8

Categorieën
Kinderen en kansen Kinderpostzegels Nieuwsbericht

'Lieveheersbeestje' moeilijkste Nederlandse woord voor nieuwkomerskinderen

Categorieën
Kinderen en kansen Kinderpostzegels Nieuwsbericht

‘Lieveheersbeestje’ moeilijkste Nederlandse woord voor nieuwkomerskinderen

17-07-2019

Vandaag maakten wij de top 10 bekend op de Taalschool Voila in Leusden. Hoe beter je een taal beheerst, hoe beter je je voelt, hoe beter je meekomt. Dat geldt zeker voor de ruim 20.000 jeugdige nieuwkomers in ons land.

Voor hen was er geen actuele taalmethode, maar dankzij Kinderpostzegels nu wel: het lespakket Wereld vol Woorden

Moeilijkst uit te spreken Nederlandse woord
Wat vinden jullie het moeilijkst uit te spreken Nederlandse woord? Dit vroegen wij aan kinderen (4-13 jaar) uit de Internationale Taalklas te Haarlem. Ze selecteerden er tien. Dankzij de pilot met het lesmateriaal van Wereld vol Woorden zijn deze woorden voor hen nu een eitje!

Na deze selectie vroegen wij nieuwkomersscholen in Nederland om de moeilijke woorden te rangschikken. Vandaag maakten wij de top 10 bekend op de Taalschool Voila in Leusden. En… Het moeilijkst uit te spreken Nederlandse woord is…: lieveheersbeestje!

Zie hieronder de volledige top 10:

1. Lieveheersbeestje
2. Vogelverschrikker
3. Afstandsbediening
4. Perforator
5. Lantaarnpaal / schaduw
7. 
Misschien / vergeet-me-nietje
9. Juf
10. Gefeliciteerd

Wereld vol Woorden tegen taalachterstand
87% van de leerkrachten geeft in een recent onderzoek van ABN AMRO, Jeugdeducatiefonds en Kinderpostzegels aan dat leerlingen in achterstandswijken (waaronder nieuwkomers) vaak een taalachterstand hebben. Uit signalen van leerkrachten en nieuwkomersorganisaties als het LOWAN pikte Kinderpostzegels op dat voor deze kinderen goed, actueel en compleet lesmateriaal ontbrak.

Daarom ontwikkelde Kinderpostzegels het lespakket Wereld vol Woorden, bestemd voor nieuwkomerskinderen op de basisschool. Het lesmateriaal is door en voor docenten ontwikkeld door CED-Groep en Rezulto Onderwijsadvies en bevat mondeling taalonderwijs.

Doe mee aan Kinderpostzegelsactie en krijg Wereld vol Woorden voor niets
De docenten en kinderen van Taalschool Voila kregen het lesmateriaal vandaag tijdens de feestelijke lancering van Wereld vol Woorden cadeau! Alle scholen in Nederland die meedoen aan de Kinderpostzegelactie en aangeven Wereld vol Woorden te willen ontvangen, krijgen deze methode bovendien voor niets. Op deze manier wil Kinderpostzegels ervoor zorgen dat de methode door zoveel mogelijk kinderen met een taalachterstand gebruikt kan worden.

Kinderpostzegels en haar partners LOWAN, CED-Groep en Rezulto Onderwijsadvies voorzien met Wereld vol Woorden docenten van lesmateriaal voor een heel (school)jaar. En het materiaal sluit aan bij de belevingswereld van kinderen (vloggen, podcast, social media). Scholen kunnen er in het nieuwe schooljaar 2019-2020 al mee aan de slag.


Categorieën
Kinderen en kansen Kinderpostzegels Nieuwsbericht

Veilig spelen in natuurspeeltuin Velserpoort

01-07-2019

De natuurspeeltuin bij deze gezinsopvang in Haarlem is mogelijk gemaakt door Kinderpostzegels vanuit ons project Huisje Boompje Beestje. Vandaag nemen de kinderen deze natuurlijk ingerichte buitenspeelplaats feestelijk in gebruik.

HVO-Querido directeur Anita Schaaij en Erik Claus, projectleider van Huisje Boompje Beestje, verrichten de opening van deze natuurlijk ingerichte buitenspeelplaats bij maatschappelijke opvang HVO-Querido locatie Velserpoort. Pianiste Iris Hond vertelt over haar ervaringen gedurende een periode van dakloos zijn. 

Natuurspeeltuin dankzij Kinderpostzegels
Natuur helpt kinderen beter omgaan met stress en helpt het zelfvertrouwen verbeteren. Een veilige buitenplek en de natuur ontdekken ondersteunt kinderen daarnaast in de ontwikkeling van hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit.

Voor de kinderen in de maatschappelijke opvang is dit extra belangrijk, omdat het hen helpt hun ervaringen te verwerken. Zo kunnen zij de toekomst met meer vertrouwen tegemoet gaan.

Iris Hond vertelt over haar ervaringen
Dakloos was ze. Als prille puber. Geen huis, geen thuis, niets. Alleen dromen om zich aan vast te houden. En dat is dan ook precies wat ze deed. Ze bleef geloven in zichzelf en werd een wereldster.

Iris Hond heeft zich ontwikkeld tot een pianiste van internationaal niveau. In haar voorstellingen vertelt Iris muzikale verhalen van mensen met een bijzondere thuissituatie. Bij de opening van natuurspeeltuin Velserpoort deelt ze haar eigen verhaal zonder piano.

De Velserpoort: gezinnen en alleenstaanden werken aan herstel
Doel van de opvang in de Velserpoort is om de gezinnen en alleenstaanden die er verblijven zo snel mogelijk door te laten stromen naar een zelfstandige woonruimte. Op dit moment verblijven er circa 35 kinderen met hun ouder(s) in de Velserpoort. Alles draait om het herstel van mensen die om welke reden dan ook dakloos zijn geraakt. De cliënten werken samen met hun begeleiders aan het oplossen van hun problemen.

Naast het vinden van woonruimte kunnen dat hun psychosociale situatie, verslaving, schulden of een combinatie daarvan zijn. Deze aanpak werkt: In 2018 stroomden in Haarlem meer dan 80 alleenstaanden en 15 gezinnen uit naar een zelfstandige woning of naar een andere vorm van zorg.