Project ‘Alle jongeren een thuis’ bereikt eerste mijlpaal

Een belangrijke eerste mijlpaal van ons programma Alle Jongeren een Thuis is vandaag bereikt: er zijn 28 projecten geselecteerd die stuk voor stuk op een eigen, unieke manier bijdragen aan het creëren van een thuis voor jongeren die dat niet hebben. Tijdens een digitale startbijeenkomst op dinsdag 19 januari hebben de mensen achter de projecten […]

Waarom juist actieonderzoek dakloze jongeren aan een thuis zal helpen

Waarom lukt het onze samenleving maar niet om het aantal dak- en thuisloze jongeren terug te dringen? Een pijnlijke vraag. Want ondanks alle inspanningen is het aantal zelfs gegroeid. Elke nacht slapen zo’n 12.000 jongeren op straat, in de nachtopvang of bij vrienden op de bank. Hoogste tijd voor een andere aanpak. En dus starten […]

Convenant KRO-NCRV en Kansfonds laat Nederland omzien naar elkaar

Samenwerken aan een Nederland waarin we naar elkaar omkijken. Dat is het doel van het samenwerkingsconvenant dat KRO-NCRV en Kansfonds vandaag in Hilversum hebben ondertekend. Beiden delen een gemeenschappelijke geschiedenis en kijken op dezelfde manier naar de wereld: KRO-NCRV wil met haar programma’s de samenleving prikkelen en inspireren om meer naar elkaar om te zien […]

Stem geven aan dakloze mensen

Mensen zijn heel goed in staat om een persoonlijk doel te formuleren. Toch wordt bij dakloze mensen regelmatig door een professional een doel vastgesteld. Volgens Jorien van der Laan, onderzoeker aan het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam, is dit problematisch. Tijdens een online workshop van het Fonds Franciscus programma ging Jorien hierover […]

Provincie Limburg en Kansfonds lanceren Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg

Vanaf 18 september 2020 kunnen (kleinschalige) burgerinitiatieven een bijdrage aanvragen van maximaal € 10.000,- bij het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’. Kansfonds en de provincie Limburg werken hierin nauw samen om projecten mogelijk te maken die de situatie van kwetsbare Limburgers verbeteren. Vanuit het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en […]

Alle jongeren een thuis

Thuisloosheid bij jongeren in Nederland In Nederland leven 12.000 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. Zij zijn een bij uitstek kwetsbare groep. Jong en nog volop in ontwikkeling. Dak- en/of thuisloos zijn wordt vaak geassocieerd met het niet hebben van een dak boven je hoofd en overnachten op straat of in een opvang. Het ligt echter […]

Corona legt structurele armoede genadeloos bloot

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zien we om ons heen dat een grote groep mensen nog dieper in de problemen raakt dan ze al zaten: mensen die al in de marge van de samenleving leven en overal tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld mensen in armoede, dak- en thuislozen en mensen zonder papieren. Uit […]

Kansfonds verlengt noodhulp

De noodzakelijke maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te bedwingen, zijn inmiddels iets versoepeld. Maar de gevolgen van de corona epidemie zorgen met name bij kwetsbare groepen nog steeds voor veel problemen. Meer mensen raken in nood door de toenemende werkeloosheid en er is nog weinig perspectief voor de groepen die al kwetsbaar waren. […]

Gewoon Geld Geven

Armoede in Nederland Er zijn boeken vol geschreven over de gevolgen van armoede. En die gevolgen liegen er niet om. Armoede werkt negatief door op bijna alle levensgebieden. Mensen die leven in armoede hebben doorgaans een slechtere gezondheid, eten en wonen slechter, leven vaker in een sociaal isolement en armoede kan op den duur zelfs […]

Blog van hulpverlener Nanda: Wat een fantastische hulp!

Kansfonds werkt samen met het Instituut voor Publieke Waarden aan de 100% ambitie pilots, onderdeel van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het Ministerie van VWS. De gemeente Amsterdam is één van de deelnemende gemeenten. Het doel van de 100% ambitie pilots is om alle thuisloze jongeren van de straat te krijgen door het […]