Categorieën
International Campaign for Tibet

ICT verwelkomt het Amerikaanse verbod op de voormalige CCP-secretaris in de Autonome Regio Tibet

De International Campaign for Tibet verwelkomt het besluit van de Verenigde Staten om Chen Quanguo, de architect van massale mensenrechtenschendingen in de Tibetaanse Autonome Regio (TAR), de toegang tot de VS te ontzeggen.

Staatssecretaris Mike Pompeo (VS) zei gisteren, op 9 juli 2020, in een verklaring dat Chen en twee andere hoge functionarissen van de Chinese Communistische Partij die in Xinjiang dienen – bij de Oeigoeren bekend als Oost-Turkestan – verboden zijn “vanwege hun betrokkenheid bij grove schendingen van mensenrechten. ‘

Hun naaste familieleden komen ook niet in aanmerking voor toegang tot de Verenigde Staten volgens de FY 2020 Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, voegde de verklaring toe.

Chen was van 2011 tot 2016 partijsecretaris van de Tibetaanse Autonome Regio, een gebied dat ongeveer de helft van Tibet beslaat.

Terwijl hij daar was, ontwikkelde hij een systeem van voortdurende massasurveillance, marteling en militarisering, waaronder inspanningen om Tibetanen te dwingen om hun buren te bespioneren, kaders van de Communistische Partij te stationeren in Tibetaans-Boeddhistische kloosters en Tibetaans-Chinese huwelijken te stimuleren in de hoop uiteindelijk de unieke Tibetaanse indentiteit te elimineren.

Chen heeft nu dezelfde rol in Xinjiang, waar hij de massa-interneringskampen heeft bedacht voor meer dan 1 miljoen Oeigoeren en andere moslimgroepen.

“Voordat Chen de repressiecampagne van de CCP in Xinjiang op gang bracht, hield hij toezicht op uitgebreide misstanden in Tibetaanse gebieden”, zei Pompeo, “met gebruikmaking van dezelfde gruwelijke praktijken en beleidsmaatregelen die CCP-functionarissen momenteel in Xinjiang hanteren.”

Visumbeperkingen onder de Tibet toegangswet

De verklaring van Pompeo volgt op zijn aankondiging op 7 juli van visumbeperkingen voor CCP en Chinese overheidsinstanties in het kader van de wet inzake wederzijdse toegang tot Tibet.

Pompeo deelde niet op welke ambtenaren de beperkingen van toepassing zijn. RATA eist van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat het de toegang tot de VS beperkt door de Chinese functionarissen die “in belangrijke mate betrokken zijn bij het formuleren of uitvoeren van beleid met betrekking tot de toegang van buitenlanders tot Tibetaanse gebieden”, merkte Pompeo op, onder verwijzing naar de tekst van het wetsvoorstel.

ICT-quote:

‘Chen Quanguo is echt een van de ergste mensenrechtenschenders ter wereld en hij heeft zijn gruwelijke stempel op Tibet gezet’, zei ICT-president Matteo Mecacci. ‘Door een model van intense veiligheid en gedwongen assimilatie in de Tibetaanse Autonome Regio te ontwikkelen en vervolgens dat model in Xinjiang te implementeren en uit te breiden, heeft Chen miljoenen Tibetanen, Oeigoeren en andere niet-Chinese etnische groepen onnoemelijk veel leed bezorgd. ‘

‘We prijzen minister Pompeo en het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het nemen van deze acties vandaag, en we danken het Amerikaanse Congres en de regering voor het opkomen voor de rechten van Tibetanen en Oeigoeren, en voor al diegenen die de CCP vervolgt.’

‘We willen ook de aankondiging van secretaris Pompeo eerder deze week nogmaals verwelkomen over het opleggen van visumbeperkingen aan CCP en Chinese overheidsfunctionarissen onder de Reciprocal Access to Tibet Act. Door China publiekelijk te blijven straffen voor zijn schendingen van de mensenrechten in Tibet en Xinjiang, kunnen de VS ervoor zorgen dat de zorgen van die lankmoedige gemeenschappen hoog op de agenda blijven staan wanneer het om China gaat. Daarom kijken we ernaar uit dat de Amerikaanse regering de CCP publiekelijk benoemt en Chinese functionarissen die zijn gesanctioneerd onder de Reciprocal Access to Tibet Act. ‘

Dit bericht is afkomstig van de website van International Campaign for Tibet:

https://savetibet.nl/nieuws/4479-2/

Categorieën
ActionAid Aidsfonds Care Nederland Free Press Unlimited ICCO International Campaign for Tibet Leprazending Light for the World Liliane Fonds Ontwikkelingshulp PAX Plan International Nederland Red een kind Save the Children SOS Kinderdorpen Terre des Hommes VSO ZOA

De corona crisis vraagt om nationale én internationale solidariteit

Organisaties roepen overheid op tot internationale solidariteit

In korte tijd is ons leven totaal veranderd. De wereld is overrompeld door de gevolgen van het virus. We zoeken naar een manier om met angst en onzekerheid om te gaan. Tegelijkertijd is het vooral de solidariteit met en de bescherming van de meest kwetsbaren die ons drijft.

Juist nu houden we rekening met elkaar. Zorgen we goed voor onze familie en vrienden en voor diegenen die het extra hard nodig hebben.

In Nederland worden stevige maatregelen genomen om de kwetsbaren te beschermen, de verspreiding van het virus tegen te gaan en de sociale en economische impact op mensen en bedrijven te verzachten.

Wat ons zorgen baart is dat de internationale coördinatie en solidariteit in de bestrijding en aanpak van dit grenzeloze probleem onvoldoende is. Ieder land heeft z’n eigen aanpak binnen de eigen landsgrenzen. Hoewel dat op korte termijn te begrijpen is, stopt het virus niet aan de grens. Deze pandemie kan alleen met een samenhangende, grensoverschrijdende aanpak worden gecontroleerd.

Wereldwijd zullen we solidair moeten zijn met de kwetsbaren. Dat zijn we als mensen aan onszelf en aan elkaar verplicht. Maar dat is ook noodzakelijk voor de wereldwijde volksgezondheid, en dus in het Nederlands belang. Ook voor de economie en onze sociale zekerheid is het beteugelen van deze pandemie essentieel.

De meeste ontwikkelingslanden staan op dit moment nog maar aan het begin van de epidemie en beschikken niet over een hoogwaardig gezondheidszorgsysteem, goede waterleidingen of een stabiele voedselvoorziening. De gezondheidszorg in deze landen zal zonder extra steun al snel bezwijken. Gemiddeld hebben deze landen vijftig keer minder artsen en twintig keer minder ziekenhuisbedden per persoon dan in Europa. Ook zal het virus bijvoorbeeld een impact hebben op de voedselvoorziening, en is betrouwbare informatie over het virus en de bestrijding daarvan een probleem in veel landen.

Om maar niet te spreken van fragiele staten die al jarenlang worden verzwakt door geweld en moeten omgaan met de situatie in vluchtelingenkampen en sloppenwijken. Miljoenen mensen leven dicht opeengepakt, zonder elektriciteit schoon drinkwater en met een gebrek aan voedsel. Hoe kunnen die veilig afstand houden tot elkaar en hun handen regelmatig wassen?

Bovendien dreigen maatregelen in sommige landen juist tégen mensen te werken en bestaande ongelijkheden te vergroten. We zien landen waar parlementen buiten werking worden gesteld en ruimte voor vrije pers, oppositie en mensenrechtenverdedigers wordt beperkt. Discriminatie versterkt zich en vrouwen- en meisjesrechten staan onder druk. Denk bijvoorbeeld ook aan gemarginaliseerde en vervolgde gemeenschappen, gemeenschappen, zoals de LHBTI-gemeenschap, die geen toegang krijgt tot goede gezondheidszorg, of vrouwen die structureel onderbetaald worden en risico’s moeten nemen omdat ze zich niet kunnen veroorloven om thuis te blijven.

Steun aan ontwikkelingslanden en aan maatschappelijk organisaties in die landen, is juist in deze tijd van crisis nodig en zou onderdeel moeten zijn van de noodmaatregelen die dit kabinet neemt. Tenslotte heeft António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, niet voor niets deze week landen opgeroepen om bij te dragen aan een internationaal noodfonds voor de aanpak van de coronacrisis.

Zonder internationale solidariteit ondermijnen we niet alleen de aanpak van de pandemie, maar ook de waarden van onze samenleving.

Afzenders:

 • ActionAid
 • Aidsfonds
 • Amref Flying Doctors
 • Arisa
 • CARE Nederland
 • Centre for Safety and Development
 • CNV International
 • COC Nederland
 • Cordaid
 • Dorcas
 • Foundation Max van der Stoel
 • Free Press Unlimited
 • GZB
 • Heifer
 • Hivos
 • ICCO
 • International Campaign for Tibet
 • International Justice Mission
 • Justice and Peace Netherlands
 • Kerk in Actie
 • Kom over en help
 • Leprazending
 • Light for the World
 • Liliane Fonds
 • Mensen met een Missie
 • Mercy Corps
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
 • ONE Campaign
 • Oxfam Novib
 • Partos
 • Pax
 • Peace Brigades International – Nederland
 • Plan International
 • Prisma
 • Red een Kind
 • RNW Media
 • Rutgers
 • Save the Children
 • Simavi
 • SOS Kinderdorpen
 • Terre des Hommes
 • Tear
 • Verre Naasten
 • VSO Nederland
 • Wemos
 • WO=MEN
 • Women Engage for a Common Future
 • Woord en Daad
 • World Vision
 • ZOA

For English, please click here