Categorieën
Humanitas

Oranje Fonds maakt online trainingen en hulp mogelijk

Humanitas heeft uit het corona-noodfonds van het Oranje Fonds 15.000 euro gekregen. Met dit geld kan de vereniging digitale trainingen en intervisie en een platform ontwikkelen. 

Vanwege de corona-maatregelen is face-to-face-contact met vrijwilligers en tussen vrijwilligers en deelnemers momenteel niet mogelijk. Toch wil de vrijwilligersorganisatie haar vrijwilligers blijven scholen en het contact tussen deelnemers en vrijwilligers in stand houden. 

Om dit te realiseren is de vrijwilligersorganisatie twee digitale producten aan het ontwikkelen:   

  • De groepstrainingen die normaal gesproken face-to-face plaatsvinden, gaan nu digitaal georganiseerd worden. Daarbij zal er ook voor gezorgd worden dat de trainers leren hoe ze hun trainingen het beste online kunnen geven. De digitale omgeving wordt ook gebruikt om online groepsintervisie te organiseren. Op die manier kan iedereen bij Humanitas ook in de huidige situatie van elkaar leren en zich snel aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. 
  • Voor de activiteiten van Thuisadministratie, een project waarbij mensen worden geholpen hun (financiële) administratie op orde te krijgen en te houden, is het van groot belang dat deelnemer en vrijwilliger documenten veilig online kunnen delen. Daarom werkt Humanitas aan een platform waarop deelnemers en vrijwilligers op afstand tegelijk in documenten kunnen werken. De veiligheid en privacy van de deelnemers en vrijwilligers staan hierbij uiteraard voorop. 

Dankzij een bijdrage van 15.000 euro van het Oranje Fonds kan Humanitas nu aan de slag met het ontwikkelen van deze digitale producten. Het betekent dat de Humanitas-vrijwilligers, ook tijdens de corona-crisis, goed voorbereid aan de slag kunnen en hun deelnemers nog beter kunnen helpen. 

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij onder andere de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. 

Categorieën
Humanitas Maatschappij

Overlijden erelid Henk van der Pols

Op 16 april jl. is Humanitas erelid Henk van der Pols overleden. Nog altijd dankbaar voor zijn inzet denken wij met groot respect terug aan Henk als een geliefd en scherpzinnig man. Hij was één van de pijlers van onze vereniging.

Vereniging Humanitas is opgericht op 31 mei 1945 en Henk is lid geworden in 1950. Hij is altijd belangrijk geweest voor de vereniging en in het bijzonder voor afdeling Rotterdam, waar hij meerdere termijnen voorzitter van het afdelingsbestuur was. Henk was een man van de (weder)opbouw. Hij bracht de verschillende geledingen van deze vereniging bij elkaar.

In 2008 heeft de algemene ledenvergadering van Humanitas (AVA) met een langdurige en staande ovatie afscheid genomen van Henk. Hij was inmiddels ruim in de 80 maar zijn imago was er nog steeds een van een harde werker. Altijd present tijdens vergaderingen, energiek, onvermoeibaar, zeer betrokken en met een constructieve en nuchtere inbreng vanuit zijn grote bestuurlijke ervaring. Met een groot hart voor de humanistische waarden.

Zijn laatste acht actieve jaren in de vereniging heeft hij gevuld met het lidmaatschap van het hoofdbestuur (2000-2008). Daarnaast was Henk voorzitter van het Akropolisberaad. In dit beraad zijn verschillende Humanitas stichtingen en verenigingen verenigd, zoals Stichting Humanitas Rotterdam en Humanitas DMH. Henk van der Pols is door de AVA benoemd tot lid van verdienste en lid voor het leven van Humanitas.

Henk van der Pols is 96 jaar geworden.

Niet alleen voor Humanitas was Henk belangrijk ook als politicus en vakbondsman heeft hij een zeer aanzienlijke staat van dienst.

Lees verder:
AD – Oud-wethouder Henk van der Pols op 96-jarige leeftijd overleden 

VHV – Een leven lang een gelukkige arbeider

Categorieën
Humanitas Maatschappij

Vrijwilligers Vereniging Humanitas wenst Stichting Humanitas veel sterkte

Onze naamgenoot, Stichting Humanitas (o.a. de Leeuwenhoek) is getroffen door het corona virus (Covid-19). Net als een groot aantal andere verpleeg- en verzorgingshuizen in het land. Een erg verdrietige situatie.

Als vrijwilligers Vereniging Humanitas willen wij Stichting Humanitas, alle bewoners, hun families en de werknemers veel sterkte en wijsheid toewensen in deze moeilijke tijd.

Meer informatie over Stichting Humanitas is te vinden op www.stichtinghumanitas.nl.

Categorieën
Humanitas Maatschappij

Voorzitter Humanitas steekt met brief hart onder de riem

Voorzitter René Peeters van het Humanitas-hoofdbestuur heeft een brief geschreven aan iedereen die bij de vereniging is betrokken. In de brief steekt hij in deze moeilijke tijden eenieder een hart onder de riem en staat hij onder meer stil bij de vele mooie initiatieven die nu ontstaan.

Lees hieronder de integrale brief van René Peeters.

“Aan iedereen die bij de vereniging Humanitas betrokken is,

Wat zijn we kwetsbaar. Als maatschappij, maar meer nog als mens. Binnen enkele weken is niets meer wat het was. We moeten elkaar noodgedwongen ontlopen. Scholen en veel winkels dicht. Hoogspanning in de zorg. Toeristen zijn verdwenen uit het straatbeeld. En in de stad hoor je midden op de dag de vogels fluiten.

Onzichtbaar virus, grote zichtbare gevolgen

En wij allen, wij willen er voor elkaar zijn. Daarom hebben we voor Humanitas gekozen. Humaan, menselijk, naast de ander. Fijn om een ander te helpen, om contact te hebben. Ervaringen delen. Een zetje geven. En dat contact is nu precies wat we voorlopig niet meer mogen hebben. Niet meer moeten willen in het belang van de ander en onszelf. Het onzichtbare virus heeft grote zichtbare gevolgen.

Het virus heeft ons in haar greep en raakt vooral de meest kwetsbare mensen. Mensen die alleen zijn, mensen met een beperkt netwerk, mensen met weinig geld, mensen die de wereld erg ingewikkeld vinden. Opeens kinderen in een te klein huis, geen mantelzorger meer, geen arm om de schouder, geen luisterend oor.

Het is ingrijpend voor de vrijwilligers, het is ingrijpend voor de deelnemers en het is ingrijpend voor de beroepskrachten. En we weten dat er nog veel op ons af gaat komen. Het is nu de derde week maar het worden mogelijk wel maanden.

Samen

Tegelijkertijd zien we ook veel mooie, creatieve initiatieven ontstaan. Oude laptops die naar verzorgingshuizen worden gebracht mét geïnstalleerde Facetime en Skype. Boodschappen die voor de deur gezet worden. Telefooncirkels die ervoor zorgen dat contact met velen onderhouden wordt. Vrijwilligers die in onze hospices met alle zorgvuldigheid hun werk voor deze kwetsbare groep blijven doen. Maar we hebben een lange adem nodig. Daarbij is het van belang dat ook de vrijwilligers elkaar goed blijven steunen en…goed op elkaar letten. We zullen het samen moeten doen, juist in deze moeilijke tijd.

Het is mooi dat onze overheid uitgaat van het vertrouwen in de bevolking. Die is in het geval van Humanitas ook erg terecht. Pas als het vertrouwen beschaamd wordt en er extra risico’s komen voor besmetting, wordt de vrijheid beperkt. Een volk wordt opgevoed en niet geknecht zoals in andere landen. De democratie functioneert. 75 jaar democratische vrijheid die we dit jaar vieren.

De basis staat

De vereniging behoudt haar organisatorische kracht op nationaal en op lokaal niveau. Vanzelfsprekend zullen niet-urgente zaken wat getemporiseerd moeten worden. Maar de basis van Humanitas staat. Dat horen en zien we dagelijks. Anders dan we gewend zijn, maar veel bestuurders en vrijwilligers doen alles wat in hun vermogen ligt om er ondanks de belemmeringen toch voor de ander te zijn. De digitale omgeving heeft zelf een zetje gekregen. Een zetje dat blijvend zal blijken te zijn.

In ons jubileumjaar worden we getest zoals nooit tevoren. We zijn 75 jaar geleden voortgekomen uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. En het is niet ondenkbaar dat deze crisis opnieuw velen aan het denken zet. Mogelijk velen die anders gaan denken over vitale beroepen en taken. Anders denken over vrijwilligerswerk, anders denken over hoe we onze maatschappij georganiseerd hebben. Wie weet.

Namens het hoofdbestuur wil ik u allen bedanken voor uw enorme inzet en voor uw creativiteit. Vertel elkaar over uw creatieve ideeën. Help uw collega die het even moeilijk heeft en doe het vooral zoveel mogelijk samen in ieders belang. Dat is een onverwachte, maar uiterst zinvolle invulling van ons 75-jarig bestaan.

René Peeters

Voorzitter hoofdbestuur Humanitas.”

Categorieën
Humanitas Maatschappij Nieuwsbericht

Angelique van Dam benoemd als directeur Humanitas

Het hoofdbestuur van vereniging Humanitas heeft Angelique van Dam op 6 maart benoemd tot directeur voor onbepaalde tijd met ingang van 1 april 2020. Angelique van Dam was sinds mei 2019 al interim directeur bij de vereniging.

“2020 is een bijzonder jaar voor Humanitas: op 31 mei bestaan wij 75 jaar. Al 75 jaar helpen we mensen die het even niet alleen redden. Heel bijzonder werk en ook bijzonder relevant. Misschien zelfs meer dan ooit. Onze doelstelling: bijdragen aan de samenlevingsopbouw, een steuntje in de rug voor de mensen die dat even nodig hebben. We doen dit vanuit onze humanistische visie waarbij gelijkwaardigheid de basis vormt. De nieuwe situatie door de sociale quarantaine – waarin we ons nu allen bevinden – levert nieuwe situaties en geven nieuwe ervaringen. En deze nieuwe situaties vragen om creativiteit en oplossingsgerichtheid. En eigenlijk past dat heel erg bij Humanitas”, aldus Angelique van Dam. Humanitas is van, voor en door mensen.

Angelique van Dam is eerder werkzaam geweest als directeur van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad), nu bekend als Iederin en van de Multiple Sclerose Vereniging Nederland. Daarmee heeft zij veel ervaring opgedaan met de dynamiek van verenigingen binnen zorg en welzijn. Naast haar werk voor Humanitas, is ze ook actief voor de Osteoporose Vereniging en werkt ze in diverse projecten aan de ontwikkeling en implementatie van een eigen aanpak MLM – Mijn Leven Met…Wie? Dat is een aanpak waarmee je in vier uur inzicht krijgt in je netwerk, zodat je weet wie je kunt bellen als je iemand nodig hebt.

Voorzitter René Peeters van het hoofdbestuur van Humanitas: “Humanitas helpt al 75 jaar de ander die het even niet zelf kan. Het afgelopen jaar heeft Angelique met haar kennis en ervaring in verenigingen een belangrijke bijdrage geleverd aan de koers van onze vereniging. Er zijn belangrijke stappen gezet voor een stevige fundament waarop wij samen met de vrijwilligers en ondersteund door de beroepskrachten verder kunnen bouwen.Wij hebben Angelique leren kennen als een sociale en daadkrachtige directeur met het hart op de juiste plek. Een directeur die begrijpt wat een vereniging nodig heeft om haar doelstellingen te bereiken. Ik ben dan ook verheugd dat Angelique zich ook de komende jaren aan Humanitas verbindt.”

Categorieën
Humanitas Maatschappij Nieuwsbericht

Aanscherping maatregelen coronavirus

Om gezamenlijk verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen scherpt Humanitas preventieve maatregelen aan op het gebied van de fysieke afspraken tussen onze vrijwilligers en deelnemers. Humanitas heeft de volgende extra maatregelen per direct genomen.

  • Contact tussen vrijwilliger en deelnemer moet zoveel mogelijk beperkt worden. Uitsluitend telefonisch contact heeft de voorkeur. Onze beroepskrachten werken zoveel mogelijk vanuit huis.
  • Alle Humanitas-bijeenkomsten die tot en met 31 maart gepland staan, worden afgelast. De organisator van de betreffende bijeenkomst neemt hiervoor zelf de benodigde maatregelen.
  • Kleine overleggen tot maximaal 5 personen kunnen doorgaan. Belangrijk hierbij is om de voorschriften van het RIVM te blijven volgen.

Het Humanitas landelijk bureau en ook de kantoren in de districten zijn minimaal bezet, maar we zijn telefonisch tijdens kantooruren bereikbaar.

Bovenstaande punten gelden in elk geval tot en met 31 maart 2020, tenzij de overheid eerder met een aanpassing komt.

Categorieën
Humanitas Maatschappij Nieuwsbericht

Recordopbrengst Postcode Loterij voor een betere wereld

Tijdens het jaarlijkse evenement in Amsterdam heeft de Postcode Loterij bekendgemaakt dat ze dit jaar 376.584.531,- miljoen euro kan verdelen onder 123 organisaties.

Humanitas ontvangt ook dit jaar een cheque van maar liefst 4,5 miljoen euro. 

Gaston Starreveld en Caroline Tensen reiken de cheque uit aan (vlnr) René Peeters, Angelique van Dam en Jolan van den Broek van Humanitas. Foto: Roy Beuskers.

Humanitas ontvangt al sinds 2008 een omvangrijke financiële bijdrage van de Postcode Loterij. Dankzij de deelnemers van de loterij kan de vereniging projecten uitvoeren die anders niet mogelijk zouden zijn geweest. 

Categorieën
Humanitas Maatschappij Nieuwsbericht

VriendenLoterij schenkt recordbedrag voor gezondheid en welzijn

De VriendenLoterij schenkt dit jaar een recordbedrag van 61,8 miljoen euro aan goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Dat maakte de organisatie op 6 februari bekend op het traditionele Goed Geld Gala in Naturalis in Leiden. 

Speciale aandacht was er deze keer voor de aanpak van armoede en het betrekken van de meest kwetsbaren. Zo kreeg SchuldenlabNL 1 miljoen euro, de grootste eenmalige schenking. De stichting verbetert de samenwerking tussen private en publieke partijen op het gebied van schuldhulpverlening.  

Thalia van Gorp (links) en Regina Engels (rechts) van Humanitas ontvangen de cheque uit handen van Kim Gloudemans-Geurtz, hoofd marketing VriendenLoterij. Foto: Roy Beusker

Onder de 46 vaste doelen die die jaarlijks een schenking ontvangen kon de loterij bijna 59 miljoen euro verdelen. Humanitas kreeg dankzij de trouwe loterijdeelnemers een schenking van 236.349 euro. Met dit geld kunnen de vrijwilligers van de vereniging nog meer mensen helpen, die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. 

Categorieën
Humanitas Maatschappij Nieuwsbericht

Humanitas Tandem in race voor  Appeltje van Oranje 2020

Humanitas Tandem maakt kans op een Appeltje van Oranje. En jij kan de winkansen vergroten door te stemmen. Dit kan kan tot en met 15 januari via deze website: stem.oranjefonds.nl/humanitastandem

Oranje Fonds reikt jaarlijks Appeltjes uit aan uitzonderlijke sociale projecten. Dit jaar is het thema ‘Maatjes ben je samen’. De prijzen staan in het teken van maatjesprojecten. Projecten waarbij mensen elkaar vooruithelpen en langere tijd ondersteunen. Het kan iedereen overkomen, een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Het Oranje Fonds heeft 38 van deze projecten geselecteerd. Het aantal stemmen dat de kanshebbers krijgen, bepaalt mede wie er doorgaan naar de laatste tien nominatieplaatsen. Hieruit kiest de jury uiteindelijk de drie winnaars.

Meer over Humanitas Tandem
Steeds meer mensen ervaren sociale isolatie en uitsluiting. Humanitas Tandem doorbreekt dit isolement. De maatjes van dit project bieden sociale steun  en ondernemen activiteiten met iedereen die zich alleen voelt. Dit verbetert het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de deelnemers. Deelnemers kunnen vaak binnen een jaar weer zelfstandig verder in de samenleving en hebben nieuwe vrienden gemaakt.

De brede doelgroep van dit initiatief voorkomt stigmatisering. De wens van de deelnemer staat centraal en zijn of haar achtergrond is daarbij niet belangrijk. Humanitas Tandem verwelkomt alle levensverhalen, achtergronden, leeftijden en leefomstandigheden. 

Daarnaast heeft Humanitas Tandem het doel om de samenwerking tussen hulpverlening, vrijwilligersorganisaties en inwoners te versterken. Dit doet zij door samen te werken in lokale coalities, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het verzorgen van thema-avonden.

Gerrit, deelnemer van Humanitas Tandem: “Het is maar zo, het leven kan heel mooi en aangenaam zijn, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Dat heb ik van Humanitas meegekregen en dat wil ik graag de wereld in helpen”. 

Sta jij ook achter deze gedachte? Stem dan op dit project!

Koningin Máxima
Koningin Máxima reikt in mei 2020 de Appeltjes van Oranje uit aan de drie beste maatjesprojecten. Drie initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de maatschappij. Alle winnaars van een Appeltje van Oranje krijgen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro. 

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Categorieën
Humanitas Maatschappij Nieuwsbericht

Vrijwilliger Frieda is Kanjer van Goud

Humanitas-vrijwilliger Frieda Hutjes (78) is door de Nationale Postcode Loterij uitgeroepen tot ‘Kanjer van Goud’. Een lang gekoesterde wens ging voor haar in vervulling: ze kreeg een elektrische fiets voor haar ‘dienstritjes’ door Utrecht. “Het was een hele verrassing, want ik wist van niks. Zelfs mijn man zat in het complot!”

Ergens anders een nieuw leven opbouwen begint bij het leren van de taal. Dat weet vrijwilliger en voormalig wereldburger Frieda Hutjes (78) maar al te goed. Als coördinator van Humanitas koppelt zij mensen die Nederlands willen leren aan een taalmaatje. “Dit werk geeft me heel veel energie.”

In december werd Frieda uit Utrecht door de Nationale Postcode Loterij uitgeroepen tot ‘Kanjer van Goud’ en ging een lang gekoesterde wens in vervulling: ze kreeg een elektrische fiets voor haar ‘dienstritjes’ door Utrecht. “Het was een hele verrassing, want ik wist van niks. Zelfs mijn man zat in het complot!”

Waarom past dit vrijwilligerswerk zo goed bij jou?

“Taal is mijn ding en ik heb iets met andere culturen. Door het werk van mijn man hebben we 23 jaar in het buitenland gewoond, van Tunesië en Tanzania tot Burkina Faso en Nepal. Het eerste wat ik deed wanneer ik in een nieuw land kwam, was proberen de taal een beetje te leren. Ik heb Arabisch gestudeerd, spreek Frans en Engels en kan heel redelijk Nepali en Kiswahili.”

Hoe bent je bij Humanitas Taalmaatjes terechtgekomen?

“Ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan in de landen waar we woonden. In Tunesië heb ik bijvoorbeeld een project opgezet om bij vrouwen inkomen te genereren en in Burkina Faso en Nepal heb ik veel Nederlandse les gegeven. Toen we terugkwamen ben ik als taalmaatje begonnen voor VluchtelingenWerk. Vervolgens werd ik via via gevraagd om taalcoördinator te worden bij Humanitas. Dat is nu bijna zes jaar geleden.”

Wat doet een taalcoördinator?

“Ik breng mensen bij elkaar. We beginnen met een intakegesprek om te kijken wat een deelnemer kan en wat voor iemand het is. Vervolgens komen de taalmaatjes op kantoor en gaan we ze matchen, waarna ik de twee aan elkaar voorstel. Blijkt dat het klikt, dan kunnen ze van start. De meeste deelnemers zijn Syriërs en Eritreeërs. Daarnaast hebben we ook mensen uit Irak, uit Afghanistan en soms uit Somalië. In principe is iedere anderstalige welkom bij ons. We hebben bijna altijd wachtlijsten en willen eerst de meest kwetsbaren helpen.”

Hoe ziet een typische Taalmaatjes-dag er voor jou uit?

“Ik werk ongeveer vier tot vijf uur per dag, twee dagen per week. Morgen heb ik bijvoorbeeld drie afspraken staan: een kennismakingsgesprek, een intake en een evaluatie. Tussendoor is er nog even tijd om mijn gegevens in de computer te stoppen. Ik denk nooit: ‘Ik móét mensen helpen.’ Ik doe het heel graag en het is wederkerig: ik krijg er veel energie voor terug.”

Wat is jouw belangrijkste doel?

“De spreekvaardigheid verbeteren, dat zie ik het liefst. Ik zeg ook altijd tegen taalmaatjes: ‘Jullie hoeven geen vrienden te worden, maar je moet wel met plezier gaan, anders werkt het niet.’ Daarom proberen wij ook mensen bij elkaar te zoeken die goed bij elkaar passen. Als blijkt dat het niet lukt, is het beter om een nieuwe match te zoeken dan om door te gaan.”

Hoe was het om te worden uitgeroepen tot ‘Kanjer van Goud’?

“Onze manager Lizet Klein Nagelvoort had me gevraagd om iets over Taalmaatjes te zeggen voor een vlog. Het viel me al op dat er zoveel collega’s op kantoor waren en dat er mensen met rooie jasjes bij stonden. Ik dacht: ‘Wat is dit?’ Toen vroegen ze of ik even mee wilde lopen naar buiten en zag ik die elektrische fiets staan. Wat een verrassing! Ze hadden opgevangen dat ik een elektrische fiets wilde kopen; ik fiets veel en ga alleen als het te ver is met de auto naar afspraken. Ik ben er ontzéttend blij mee.”

Dus voorlopig fietst je nog wel even door Utrecht voor Taalmaatjes?

“Vorig jaar vroeg iemand mij tijdens de kerstborrel hoe lang ik nog doorging. Ik zei: ‘Totdat ze me aan de deur zetten!’ Als ik het niet meer leuk vind of niet meer kan, ga ik stoppen. Maar voorlopig gaat het nog hartstikke goed.”