Categorieën
Het Vergeten Kind

Leden Jongerenraad Het Vergeten Kind: “We zien nog steeds té veel verschillende hulpverleners”

Kwetsbare kinderen in het jeugdzorgsysteem zien veel té veel verschillende hulpverleners. Maar liefst 64,6 als je op een leefgroep woont. Dat toonde het onderzoek ‘Constant nieuwe gezichten, ik crash daarvan ’van Stichting Het Vergeten Kind eerder dit jaar aan. Om deze misstanden een halt toe te roepen, startte Het Vergeten Kind afgelopen januari de campagne en petitie ‘Stop het wisselen van hulpverleners’. Unforgettables Annemara en Linda overhandigden de petitie – voorzien van 82.561 handtekeningen  – aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, de gezamenlijke gemeenten en de koepelorganisatie van jeugdhulpaanbieders. Ook gaf Het Vergeten Kind vijf aanbevelingen voor betere jeugdzorg in Nederland mee aan de minister, gemeenten en aanbieders. De drie partijen beloofden hiermee aan de slag te gaan. Nu – zeven maanden later – hebben we onze leden van de jongerenraad The Unforgettables gevraagd of zij iets van deze beloftes hebben gemerkt.

“Sinds januari heeft ons gezin 14 nieuwe gezichten gezien”
We hebben eind augustus een peiling gehouden onder de leden van onze jongerenraad; The Unforgettables. Deze ervaringsdeskundigen hebben veel verhalen te vertellen over jeugdhulp. De vragen uit de peiling gingen over ons campagnethema: ‘Stop het wisselen van hulpverleners’. Op de vraag hoeveel hulpverleners de leden van de jongerenraad hebben gezien tot en met januari 2020, is het antwoord gemiddeld: 76,6. Sinds januari zijn daar gemiddeld 4,9 hulpverleners bij gekomen. “Sinds januari heeft ons gezin 14 nieuwe gezichten gezien”, geeft een Unforgettable aan. 

Ook hebben we The Unforgettables gevraagd of de situatie wat betreft de wisselingen van hulpverleners is veranderd. Deze vraag hebben 16 leden beantwoord: voor één Unforgettable is de situatie verslechterd, voor tien is deze hetzelfde gebleven en voor slechts vijf jongeren is de situatie verbeterd. “Veel hulpverleners konden mij niet helpen met mijn klachten, dus ben elke keer doorverhuisd naar een andere hulpverlener”, zegt een Unforgettable. 

Verder hebben we The Unforgettables gevraagd naar het contact met hulpverleners in de coronaperiode. Zes jongeren geven aan dat het contact hierdoor niet is veranderd. Andere leden hebben het vooral over de wijze van communiceren en de manier van contact hebben. Unforgettable: ‘Mijn psycholoog wilde videobellen. Via het videobellen ook EMDR. [therapeutische behandelmethode vaak toegepast bij trauma]  Dit heb ik afgeslagen. Ik heb liever face to face contact.’

De peiling onder The Unforgettables toont aan dat deze jongeren geen positief verschil hebben gemerkt sinds de toezeggingen van Hugo de Jonge, de gemeenten en jeugdzorgaanbieders. De jongeren bleven namelijk nieuwe hulpverleners zien. Het Vergeten Kind zal er daarom net zo lang op blijven hameren en toezien dat de het stoppen van hulpverleners niet van de agenda verdwijnt. Zodat de kinderen concreet de positieve effecten zullen ervaren. Met de drie partijen is afgesproken dat Het Vergeten Kind én de Unforgettables gaan  deelnemen aan bijeenkomsten in de zorgregio’s. Daar worden de afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg. Lees ook: The Unforgettables en Het Vergeten Kind opnieuw in gesprek met Hugo de Jonge over aanbevelingen voor een betere jeugdzorg.

Impact wisselingen op kinderen
Binnen de jeugdhulp krijgen kinderen veel wisselende hulpverleners aangewezen. Dat dat aantal zo hoog is, komt onder andere doordat kinderen vaak doorverhuizen binnen de jeugdhulpverlening. Voor onze campagne ‘Stop het wisselen van hulpverleners’ bevroegen we 110 kinderen en 89 hulpverleners over de vele gezichten in de jeugdzorg en de impact hiervan op de kinderen. Ons onderzoek ’Constant nieuwe gezichten, ik crash daarvan’  toont aan dat uithuisgeplaatste kinderen gemiddeld zes keer zijn verplaatst.

Deze wisselingen en het niet kunnen opbouwen van een vertrouwensband met stabiele volwassenen heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van jongeren. Meer dan driekwart van de kinderen in het onderzoek geeft aan dat ze te vaak hun levensverhaal moeten vertellen. Daardoor voelen kinderen zich niet begrepen en herbeleven ze onnodig vaak nare herinneringen. Ook vinden ze het moeilijk om nieuwe hulpverleners te vertrouwen en hebben ze geen behoefte (meer) om een band op te bouwen met hun begeleiders. Het verliezen van een hulpverlener kan traumatiserend zijn en veel kinderen vinden het lastig om zo veel hulpverleners te hebben. 71% vinden het er té veel. Daarvan vindt 25% dat het door dat hoge aantal hulpverleners ook slechter gaat met hem of haar. 

Dit bericht is afkomstig van de website van Het Vergeten Kind:

https://www.hetvergetenkind.nl/actueel/149/leden-jongerenraad-het-vergeten-kind-ldquo-we-zien-nog-steeds-te-veel-verschillende-hulpverleners-rdquo

Categorieën
Het Vergeten Kind

The unforgettables en het vergeten kind opnieuw in gesprek met minister de jonge

Maandag 24 augustus spraken leden van de jongerenraad van stichting Het Vergeten Kind – The Unforgettables –  met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) over continuïteit en stabiliteit in de jeugdzorg.  De bijeenkomst was een vervolg op een gesprek begin dit jaar over betere zorg voor alle kinderen en jongeren in Nederland. De drie partijen beloofden toen aan de slag te gaan met de aanbevelingen hiervoor van Het Vergeten Kind.

Achtergrond

Op 19 januari overhandigden Unforgettables Linda en Annemara – beiden ervaringsdeskundigen – de petitie ‘Stop het wisselen van hulpverleners’ aan minister Hugo de Jonge van VWS, de koepelorganisatie van gemeenten en de netwerkorganisatie van jeugdhulpaanbieders. Gesteund door 82.561 handtekeningen vroeg Het Vergeten Kind hiermee aandacht voor het continu wisselen van hulpverleners in de jeugdzorg. Ook gaven we het ministerie van VWS, de gemeenten en de jeugdhulpaanbieders aanbevelingen mee om de continuïteit en stabiliteit voor kinderen in de jeugdzorg te borgen. Deze vijf aanbevelingen kwamen voort uit het onderzoek ‘Constant wisselende gezichten, ik crash daarvan’ onder 110 kinderen en jongeren’,  de input van jeugdhulpverleners en The Unforgettables.

Wat hebben het ministerie van Volksgezondheid, de gemeenten en de jeugdhulpaanbieders met de aanbevelingen gedaan?

Cruciale vraag tijdens de bijeenkomst was: wat hebben VWS, VNG en BGZJ sinds februari gedaan met de aanbevelingen? En vooral: wat merken de kinderen hier concreet van? In aanloop naar het gesprek bracht Het Vergeten Kind met de drie betrokken partijen de voortgang op de vijf aanbevelingen in kaart. Tijdens het gesprek hebben we ingezoomd op twee van de vijf adviezen: het meten van het aantal doorverhuizingen en het borgen van de zelfgekozen informele mentor. We zien dat er – ondanks de coronacrisis – initiatieven zijn die kunnen bijdragen aan het stoppen van het vele wisselen hulpverleners. Echter, duidelijk is dat er nog veel meer nodig is. 

Margot Ende, directeur Het Vergeten Kind: “Het is natuurlijk prachtig dat er pilots en onderzoeken zijn gestart, maar deze moeten wel resulteren in schaalbare veranderingen. Want voorlopig merken de jongeren in de jeugdzorg nog geen verbetering. We willen ook graag tegen onze Unforgettables kunnen zeggen: Jongens, jullie hebben je persoonlijke verhalen niet voor niks gedeeld; we hebben jullie gehoord en jullie inzet heeft effect. We weten waar het goed gaat en we weten waar we nog moeten bijsturen. De verandering is in gang gezet, het wordt beter voor alle jongeren in de jeugdzorg.“  

Vervolgstappen voor een betere jeugdzorg

Afgesproken is dat Het Vergeten Kind én de Unforgettables zullen deelnemen aan bijeenkomsten in de zorgregio’s. Daar worden de afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg. En hier kan het stoppen van het doorverhuizen worden opgenomen als afspraak tussen de partijen. Door de zorgregio’s en gemeenten de ervaringen van de jongeren te vertellen, blijven we druk zetten op dit belangrijke thema en houden we vinger aan de pols. Verder onderschrijven VWS, VNG en BGZJ het belang van een informele mentor voor jongeren. De drie partijen hebben de gezamenlijke doelstelling dat alle jongeren die uithuisgeplaatst zijn, gebruik kunnen maken van een vaste mentor.

Minister Hugo de Jonge: “Ik vind het recht op een zelfgekozen mentor een heel belangrijk punt. We weten dat dit nog niet goed gaat. Daarom moeten we hier snel vervolgstappen mee maken. Daar spoor ik de partijen ook steeds op aan. Elke maand die voorbij gaat is er één teveel.”

Het Vergeten Kind zal er op blijven hameren en toezien dat de besproken onderwerpen niet van de agenda verdwijnen en dat de kinderen concreet de positieve effecten ervaren. We blijven net zolang de verhalen van de jongeren vertellen totdat zij daadwerkelijk de verandering merken.  

Dit bericht is afkomstig van de website van Het Vergeten Kind:

https://www.hetvergetenkind.nl/actueel/147/the-unforgettables-en-het-vergeten-kind-opnieuw-in-gesprek-met-minister-de-jonge-over-aanbevelingen-voor-een-betere-jeugdzorg

Categorieën
Het Vergeten Kind

Crisisfonds kwetsbare kinderen thuis maakt 35.000 kinderen blij tijdens coronacrisis

‘Ik doe ertoe: iemand denkt aan mij’

Maar liefst 35.000 kinderen zijn door het ‘Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis’ tijdens de coronacrisis blij gemaakt met diverse school- en spelmaterialen. Hulpverleners deden bij het fonds een aanvraag om ‘hun’ kinderen tijdens de ingrijpende periode te ontlasten. Ze bestelden bijvoorbeeld koptelefoons zodat kinderen zich beter konden concentreren op schoolwerk en spelletjes voor de hele familie. Ruim de helft van de kinderen ervoer daardoor minder stress en voelde zich gezien en gewaardeerd door de steun vanuit het fonds, blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

Voor veel kinderen was de hulp echt een steuntje in de rug; het liet hen zien dat er in deze lastige tijd mensen aan hen dachten. Hulpverleners geven aan dat vooral het gevoel: ik doe ertoe, er denkt iemand aan mij, ik word gezien’ grote impact maakt. Wel geven de 1.600 betrokken hulpverleners aan zich ernstige zorgen te maken om de zomervakantie. Daarom blijft het Crisisfonds ook dan kinderen in een lastige thuissituatie helpen.

Crisisfonds infographic 1Crisisfonds infographic 2

Problematiek toegenomen door coronacrisis

De coronacrisis heeft een grote invloed op de kinderen. Volgens 75% van de hulpverleners vinden kinderen het moeilijk om met de veranderingen om te gaan. Nog eens 73% heeft (grote) moeite met het isolement dat de coronacrisis meebrengt, ze missen contact met school, sport, familie en vrienden.

Ook het thuisonderwijs is lastig. Niet alle (pleeg)ouders hebben de vaardigheden om kinderen te begeleiden bij school. En vaak ontbreken de middelen voor thuisonderwijs zoals laptops en koptelefoons. Ook leeft onder sommige hulpverleners het vermoeden dat aardig wat kinderen een onderwijsachterstand hebben opgelopen. Bijna de helft van de kinderen had niet het materiaal om aan lessen deel te nemen. 45% kreeg geen/onvoldoende begeleiding bij het schoolwerk.

Hulpverleners geven aan dat de materialen van het Crisisfonds helpen bij het aanpakken van de problemen. De kinderen vrolijken ervan op. De kinderen voelen minder de stress en spanning van het continu thuis zitten en het missen van vrienden of klasgenootjes. Voor veel kinderen was de hulp echt een steuntje in de rug; het liet hen zien dat er in deze lastige tijd mensen aan hen dachten. Het gevoel: ‘ik doe ertoe, er denkt iemand aan mij, ik word gezien’ wordt genoemd door de hulpverleners.

Een ander veelgenoemd positief effect is de versteviging van de band tussen de hulpverlener en het kind/gezin. De hulpverlener kwam nu eens niet voor een moeilijk gesprek, maar met een cadeautje.
Een hulpverlener: “Alle gezinnen waren zo ontzettend dankbaar! Het was een echte opkikker. Zo heb ik bij één  gezin contact gekregen met het kind, terwijl ik daarvoor totaal geen contact had. Bij een ander gezin zag ik bij de moeder letterlijk haar blik veranderen van somber en down naar lachen en opgelucht zijn. Bij een ander gezin betekende dit het eerste speelgoed wat er ooit aangeschaft is. Het fonds is echt van onschatbare waarde geweest.”

Download het onderzoeksrapport 

Download de infographics

De zomervakantie door met ontspanning en plezier

Het onderzoek maakt duidelijk dat hulpverleners zich grote zorgen maken over de zomervakantie. Normaal gesproken is de zomervakantie al een moeilijke periode voor kinderen die het thuis lastig hebben. Ze missen dan de veilige haven van school, de leerkrachten, vriendjes en de structuur, Kinderen hebben het vooral nu hard nodig om hun problemen even te kunnen vergeten, hun zorgen los te laten en te ontspannen. Om die reden blijft het Crisisfonds steun verstrekken aan deze kwetsbare kinderen.

Vanaf 1 juli richt het Crisisfonds zich op het mogelijk maken van ontspannende ervaringen in de zomervakantie. Dat betekent dat nog heel veel kinderen en gezinnen blij gemaakt kunnen worden met een dagje uit, buitenspeelgoed, georganiseerde zomerkampen en sponsoring van zomerprogrammering op AZC’s en in de opvang.

Het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis is een initiatief van Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind. 

Dit bericht is afkomstig van de website van Het Vergeten Kind:

https://www.hetvergetenkind.nl/actueel/146/crisisfonds-kwetsbare-kinderen-thuis-maakt-35.000-kinderen-blij-tijdens-coronacrisis

Categorieën
Het Vergeten Kind

Crisisfonds kwetsbare kinderen thuis maakt 35.000 kinderen blij tijdens coronacrisis

‘IK DOE ERTOE: IEMAND DENKT AAN MIJ’

Maar liefst 35.000 kinderen zijn door het ‘crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis’ tijdens de coronacrisis blij gemaakt met diverse school- en spelmaterialen. Hulpverleners deden bij het fonds een aanvraag om ‘hun’ kinderen tijdens de ingrijpende periode te ontlasten. Ze bestelden bijvoorbeeld koptelefoons zodat kinderen zich beter konden concentreren op schoolwerk en spelletjes voor de hele familie. Ruim de helft van de kinderen ervoer daardoor minder stress en voelde zich gezien en gewaardeerd door de steun vanuit het fonds, blijkt uit onderzoek van het verwey-jonker instituut.

Voor veel kinderen was de hulp echt een steuntje in de rug; het liet hen zien dat er in deze lastige tijd mensen aan hen dachten. Hulpverleners geven aan dat vooral het gevoel: ik doe ertoe, er denkt iemand aan mij, ik word gezien’ grote impact maakt. Wel geven de 1.600 betrokken hulpverleners aan zich ernstige zorgen te maken om de zomervakantie. Daarom blijft het crisisfonds ook dan kinderen in een lastige thuissituatie helpen.

Crisisfonds infographic 1Crisisfonds infographic 2

PROBLEMATIEK TOEGENOMEN DOOR CORONACRISIS

De coronacrisis heeft een grote invloed op de kinderen. Volgens 75% van de hulpverleners vinden kinderen het moeilijk om met de veranderingen om te gaan. Nog eens 73% heeft (grote) moeite met het isolement dat de coronacrisis meebrengt, ze missen contact met school, sport, familie en vrienden.

Ook het thuisonderwijs is lastig. Niet alle (pleeg)ouders hebben de vaardigheden om kinderen te begeleiden bij school. En vaak ontbreken de middelen voor thuisonderwijs zoals laptops en koptelefoons. Ook leeft onder sommige hulpverleners het vermoeden dat aardig wat kinderen een onderwijsachterstand hebben opgelopen. Bijna de helft van de kinderen had niet het materiaal om aan lessen deel te nemen. 45% kreeg geen/onvoldoende begeleiding bij het schoolwerk.

Hulpverleners geven aan dat de materialen van het Crisisfonds helpen bij het aanpakken van de problemen. De kinderen vrolijken ervan op. De kinderen voelen minder de stress en spanning van het continu thuis zitten en het missen van vrienden of klasgenootjes. Voor veel kinderen was de hulp echt een steuntje in de rug; het liet hen zien dat er in deze lastige tijd mensen aan hen dachten. Het gevoel: ‘ik doe ertoe, er denkt iemand aan mij, ik word gezien’ wordt genoemd door de hulpverleners.

Een ander veelgenoemd positief effect is de versteviging van de band tussen de hulpverlener en het kind/gezin. De hulpverlener kwam nu eens niet voor een moeilijk gesprek, maar met een cadeautje.
Een hulpverlener: “Alle gezinnen waren zo ontzettend dankbaar! Het was een echte opkikker. Zo heb ik bij één  gezin contact gekregen met het kind, terwijl ik daarvoor totaal geen contact had. Bij een ander gezin zag ik bij de moeder letterlijk haar blik veranderen van somber en down naar lachen en opgelucht zijn. Bij een ander gezin betekende dit het eerste speelgoed wat er ooit aangeschaft is. Het fonds is echt van onschatbare waarde geweest.”

DOWNLOAD HET ONDERZOEKSRAPPORT 

DOWNLOAD DE INFOGRAPHICS

DE ZOMERVAKANTIE DOOR MET ONTSPANNING EN PLEZIER

Het onderzoek maakt duidelijk dat hulpverleners zich grote zorgen maken over de zomervakantie. Normaal gesproken is de zomervakantie al een moeilijke periode voor kinderen die het thuis lastig hebben. Ze missen dan de veilige haven van school, de leerkrachten, vriendjes en de structuur, Kinderen hebben het vooral nu hard nodig om hun problemen even te kunnen vergeten, hun zorgen los te laten en te ontspannen. Om die reden blijft het Crisisfonds steun verstrekken aan deze kwetsbare kinderen.

Vanaf 1 juli richt het Crisisfonds zich op het mogelijk maken van ontspannende ervaringen in de zomervakantie. Dat betekent dat nog heel veel kinderen en gezinnen blij gemaakt kunnen worden met een dagje uit, buitenspeelgoed, georganiseerde zomerkampen en sponsoring van zomerprogrammering op AZC’s en in de opvang.

Het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis is een initiatief van Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind. 

Dit bericht is afkomstig van de website van Het Vergeten Kind:

https://www.hetvergetenkind.nl/actueel/137/crisisfonds-voor-kwetsbare-kinderen

Categorieën
Het Vergeten Kind

De Heppie Zomertour 2020 gaat van start!

Gillen in achtbanen, wegdromen bij sprookjes en gekke beesten bewonderen. Kwetsbare kinderen genieten van onbezorgde zomerse dagen met de heppie zomertour!

Nederland gaat stapje voor stapje weer open na wekenlang noodgedwongen thuis zitten door de coronamaatregelen. Voor iedereen is dat een hele opluchting. Veel kinderen die opgroeien in een moeilijke thuissituatie of in een instelling wonen hebben afgelopen periode meer stress ervaren, doordat de spanningen thuis hoog opliepen. Logisch, omdat veilige havens als school en vriendjes wegvielen en de sociale contacten verder beperkt waren.

Nu het zomer is en de schoolvakantie voor de deur staat, hebben kwetsbare kinderen weinig om naar uit te kijken. Alleen nog meer lange, saaie dagen. Want in veel gevallen zit een vakantie of een uitje er niet in voor deze kinderen. Zij kunnen hun thuissituatie vol problemen en zorgen niet even ontvluchten. Gelukkig zijn wij er deze zomer voor hen! Want ondanks de coronamaatregelen organiseren wij dit jaar weer de Heppie Zomertour, met uiteraard de nodige aanpassingen. Geheel verzorgde dagjes uit naar de allerleukste pret- en dierenparken die Nederland rijk is. Zodat ze hun problemen even vergeten, plezier kunnen maken en écht onbezorgd kind kunnen zijn.   

Heppie Zomertour 2020

Deze zomer nemen wij ruim 1.100 kinderen, samen met hun gezinnen of begeleiders, mee naar vijf parken. De Heppie Zomertour gaat op 11 juli van start in de Efteling. Vervolgens rijden de bussen op 4 augustus naar Walibi, op 15 augustus naar Familiepark Drievliet en op 20 augustus naar Diergaarde Blijdorp. We sluiten de Heppie Zomertour op 30 augustus af in Attractiepark Slagharen.

Deze onvergetelijke zomerdagen kunnen wij enkel en alleen organiseren dankzij de steun van onze donateurs, zakelijke partners, het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis en uiteraard de parken die tegen zeer gereduceerde tarieven en in veel gevallen kosteloos meewerken. Daar zijn wij hen heel erg dankbaar voor, want ook zij hebben een zwaar jaar door de coronamaatregelen. 

Dit bericht is afkomstig van de website van Het Vergeten Kind:

https://www.hetvergetenkind.nl/actueel/144/de-heppie-zomertour-2020-gaat-van-start-nbsp