Categorieën
Hartstichting

Opsporing erfelijke aanleg ernstige hartziekten moet beter

“De opsporing van mensen met een aanleg voor erfelijke hartziekten moet beter.” Dat zegt prof. dr. Peter van Tintelen in de 2Doc documentaire Aan het hart die de NTR vanavond om 20:25 uur uitzendt op NPO2. Samen met de Hartstichting verbeteren wetenschappers van het UMC Utrecht en Amsterdam UMC daarom de voorlichting over deze ziekten. Als meer mensen zich laten informeren en laten testen, kunnen meer mensen met een aanleg voor ernstige hartziekten eerder worden opgespoord en behandeld.

“Onnodig veel mensen krijgen nu hartproblemen, zoals hartfalen of een hartstilstand”, vertelt klinisch geneticus en onderzoeker Peter van Tintelen van het UMC Utrecht. “Slechts twee op de vijf familieleden laten zich testen, als we bij iemand erfelijke aanleg voor een ernstige hartziekte ontdekken. Dat aantal moet omhoog. Te veel mensen lopen nu rond met een verhoogd risico, zonder dat ze het zelf weten. Daarnaast kunnen ze die erfelijke aanleg ongemerkt doorgeven aan hun kinderen.”

Hartproblemen voorkomen door juiste adviezen of behandelingen

Het nieuwe voorlichtingsmateriaal moet ervoor zorgen dat meer mensen goede informatie krijgen over erfelijke hartziekten. Het bestaat onder meer uit een animatiefilmpje en informatiekaarten, die verkrijgbaar zijn via huisartsen, de website www.erfelijkehartziekten.nl en de Hartstichting. Uiteindelijk doel is dat meer mensen op tijd de juiste adviezen of behandelingen krijgen, om hartproblemen te voorkomen.

Wees alert op erfelijkheid

“Als iemand in je familie voor z’n 50e ernstige hartproblemen krijgt, of als meerdere familieleden een hartziekte hebben, is de kans groot dat het gaat om een schrijffoutje (mutatie) in het DNA”, aldus Van Tintelen. “Op dat moment zou je je moeten realiseren dat je die schrijffout mogelijk zelf ook hebt. De kans om zo’n schrijffout door te geven aan je kinderen is 50%.”

Niet iedereen krijgt hartklachten

Van Tintelen: “We kunnen iemands persoonlijke risico op hartklachten steeds beter inschatten. Lang niet iedereen met een DNA-foutje krijgt hartklachten. Dat hangt ook van veel factoren af, bijvoorbeeld of je gezond leeft. Misschien loop je weinig risico, en is een controle om de paar jaar voldoende. Bij een hoog risico kunnen we steeds meer doen om hartziekten af te remmen of te voorkomen, bijvoorbeeld met medicijnen.”

Online kliniek

Naast het nieuwe voorlichtingsmateriaal, werken onderzoekers met steun van de Hartstichting aan een online kliniek, die komt op www.erfelijkehartziekten.nl. Daar kunnen familieleden stapsgewijs informatie vinden over de erfelijke hart- of vaatziekte in hun familie. Ook kunnen ze via de chat vragen stellen aan een medisch team.

Waarom investeert de Hartstichting hierin?

De Hartstichting werkt aan oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter en sneller te behandelen. Meer informatie over het eerder opsporen van erfelijke hartziekten is te vinden op www.hartstichting.nl/genen.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Hartstichting:

https://actueel.hartstichting.nl/opsporing-erfelijke-aanleg-ernstige-hartziekten-moet-beter/

Categorieën
Hartstichting

Landelijk onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen van start

Ongeveer 1 op de 100 baby’s wordt geboren met een aangeboren hartafwijking. Veel van deze kinderen krijgen later in hun leven te maken met hart- of vaatproblemen. Daarom start een groot landelijk onderzoek. Het doel is dat meer mensen met zo’n ‘bouwfoutje’ in het hart gezond oud worden. De Hartstichting en Stichting Hartekind financieren samen het onderzoek. Het gaat in totaal om drie miljoen euro.

Dankzij de betere zorg en operaties op jonge leeftijd, zijn de overlevingskansen van kinderen met een aangeboren hartafwijking sterk verbeterd. Maar later in het leven kunnen hart- of vaatproblemen ontstaan. “De pompkracht van het hart gaat bijvoorbeeld achteruit, of er ontstaan ritmestoornissen”, vertelt kindercardioloog en onderzoeksleider prof. dr. Wim Helbing (Erasmus MC). “We begrijpen nog niet goed genoeg hoe dat kan. Dit kunnen we nu verder onderzoeken, zodat we beter weten wat we ertegen kunnen doen”.

Samenwerking vele experts

Omdat onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen zeer complex is, zijn veel experts nodig bij dit onderzoek. Onder meer wetenschappers, kindercardiologen en hartchirurgen uit Nederland zijn voor dit nieuwe onderzoek bij elkaar gebracht.

Informatie over persoonlijk risico

Het doel is dat patiënten betere informatie krijgen over hun persoonlijk risico op hartproblemen. Dat risico varieert sterk per persoon, want er zijn veel verschillende bouwfouten van het hart die in ernst sterk variëren. Ook het soort operatie dat iemand heeft ondergaan kan dit risico beïnvloeden.

Steeds meer patiënten

Het team wil bereiken dat de gevolgen van aangeboren hartafwijkingen eerder worden herkend, en beter worden behandeld. Dit is belangrijk voor de groeiende groep volwassenen met een geopereerd hart. Naar schatting zijn dit meer dan 40.000 mensen in ons land.

Gegevens samenvoegen

De onderzoekers gaan de huidige database met gegevens over jonge hartpatiënten samenvoegen met de database voor volwassen patiënten. Zo ontstaat veel beter zicht op de langetermijngevolgen van de behandelingen bij jonge kinderen, en kunnen artsen de behandeling beter afstemmen op de specifieke situatie van elke patiënt.

Speciale MRI-beelden

De wetenschappers maken onder andere gebruik van speciale bewegende driedimensionale MRI-beelden (4D-flow-MRI). Zo kunnen ze heel precies onderzoeken hoe de werking van het hart op de lange termijn achteruit gaat.

Video en interviews

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op www.hartstichting.nl/kinderen. De 11-jarige Zinzy vertelt in een filmpje welke impact haar hartaandoening heeft op haar dagelijks leven. Ook staan er interviews met de onderzoeksleiders: prof. dr. Wim Helbing (Erasmus MC, Rotterdam), prof. dr. Jeroen Bakkers (Hubrecht Instituut, Utrecht) en prof. dr. Mark Hazekamp (LUMC, Leiden).

Over de Hartstichting

De Hartstichting werkt samen met wetenschappers, artsen, samenwerkingspartners en vele vrijwilligers aan oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter en sneller te behandelen.

Over Stichting Hartekind

Stichting Hartekind zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen. Het doel is om betere overlevingskansen voor hartekinderen te bereiken, en de dagelijkse kwaliteit van leven te verbeteren.                                                              

Zie: https://www.hartekind.nl/nieuws/consortium

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Hartstichting:

https://actueel.hartstichting.nl/groot-onderzoek-naar-aangeboren-hartafwijkingen-van-start/

Categorieën
Hartstichting

Eeuwenoud medicijn verlaagt kans op nieuwe hart- of vaatziekte bij hartpatiënten met 30%

Een ontstekingsremmend medicijn dat al eeuwen wordt gebruikt voor jicht, blijkt hart- en vaatziekten te voorkomen bij patiënten die ooit een hartinfarct hebben gehad of last hebben van vernauwde kransslagaders. Een lage dosis van het medicijn Colchicine verlaagt de kans hierop met 30%. Deze veelbelovende ontdekking presenteren de LoDoCo2 onderzoekers vandaag op het (virtuele) Congres van de European Society of Cardiology (ESC) in Amsterdam en in het toptijdschrift The New England Journal of Medicine. De Hartstichting en ZonMw steunden het onderzoek.

Cardiologen uit Nederland en Australië onderzochten het effect van Colchicine bij 5.500 patiënten die eerder een hartinfarct hadden doorgemaakt of last hadden van vernauwde kransslagaders. De patiënten deden gemiddeld 3 jaar mee aan het onderzoek. De helft van de patiënten kreeg elke dag 0,5 mg Colchicine, de rest een nepmedicijn (placebo). Er traden minder (dodelijke) hartinfarcten op in de met Colchicine behandelde groep. Deze mensen hadden ook veel minder vaak een dotteroperatie nodig. De mensen die Colchicine ontvingen hadden niet meer bijwerkingen dan de mensen die placebo kregen.

Deze onderzoeksresultaten betekenen veel voor het voorkomen van complicaties bij de grote groep mensen die al iets aan hun hart hebben. Dit is een belangrijke prioriteit voor de Hartstichting. In Nederland leven zo’n 1,55 miljoen mensen met een chronische hart- of vaatziekte. Velen van hen hebben ooit een hartinfarct doorgemaakt. Elk jaar komen ongeveer 34.000 mensen in ons land in het ziekenhuis terecht met een hartinfarct.

Medicijn goedkoop en direct beschikbaar

De LoDoCo2 onderzoekers verwachten dat het medicijn snel toegevoegd zal worden aan de standaard behandeling van patiënten met een doorgemaakt hartinfarct of vernauwde kransslagaders. Colchicine is een goedkoop medicijn en is direct beschikbaar, maar nog niet geregistreerd voor de behandeling van chronische hartklachten. Bestaande medicijnen tegen hart- en vaatziekten vormen een belangrijke aanvulling op de inzet van nieuwe geneesmiddelen. Door bestaande medicijnen te gebruiken naast nieuwe geneesmiddelen zijn de zorgkosten beter beheersbaar te houden.

Waarom Colchicine?

Colchicine is een natuurlijke ontstekingsremmer die al eeuwenlang in gebruik is voor de behandeling van aandoeningen zoals jicht. Het wordt gewonnen uit herfsttijloos, een krokusachtig plantje. Hartinfarcten ontstaan door slagaderverkalking, een langdurig proces dat verergert door chronische ontstekingen. Het idee om Colchicine als mogelijk middel tegen hart- en vaatziekten te onderzoeken, ontstond toen artsen zagen dat reumapatiënten die het middel kregen minder vaak hart- en vaatziekten hadden. Vorig jaar toonde onderzoek aan dat een lage dosis Colchicine direct na een hartinfarct hartschade voorkomt. Dit onderzoek toont als eerste aan dat het middel ook bij chronische hartpatiënten een volgende hart- of vaatziekte kan voorkomen.

Over het onderzoek

De resultaten komen voort uit het LoDoCo2 onderzoek (Low-dose colchicine for secondary prevention of cardiovascular disease). Aan het onderzoek werkten cardiologen uit 30 Nederlandse en 9 Australische ziekenhuizen mee. De coördinatie van het onderzoek in Nederland was in handen van de Vereniging Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN) en in Australië van Genesiscare, WA. ZonMw ondersteunde het onderzoek vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Ook de Australische overheid en vier farmaceutische partners steunden het onderzoek.

Over de samenwerking

Dit initiatief maakt deel uit van een groot samenwerkingsverband tussen de Hartstichting en veertien andere organisaties in het hart- en vaatonderzoek: de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). De partners werken samen en brengen middelen bij elkaar om sneller oplossingen voor hart- en vaatziekten mogelijk te maken.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Hartstichting:

https://actueel.hartstichting.nl/eeuwenoud-medicijn-verlaagt-kans-op-nieuwe-hart--of-vaatziekte-bij-hartpatienten-met-30/

Categorieën
Hartstichting

Groot onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen

Er is groen licht voor een groot Nederlands onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. In ons land overlijden meer vrouwen dan mannen aan deze aandoeningen. Bij vrouwen worden deze ziekten vaker gemist en schiet de behandeling nog tekort. Aan dit onderzoek werken de meeste Nederlandse universitaire centra en onderzoekers actief op dit terrein mee. De Hartstichting kent 2,5 miljoen euro toe aan de onderzoeksgroep.

De wetenschappers en artsen willen de diagnose van hartproblemen bij vrouwen verbeteren. “Vooral bij vrouwen onder de 60 jaar heeft het niet of te laat stellen van een diagnose een enorme impact”, zegt professor Hester den Ruijter van het UMC Utrecht. Samen met professor Eric Boersma van het Erasmus MC leidt zij dit onderzoek.

“Ook is er onvoldoende onderzoek gedaan naar behandelingen voor hart- en vaatziekten die vaker voorkomen bij vrouwen. Met dit grote onderzoek kunnen we flinke stappen zetten naar een betere diagnose en behandeling voor heel veel vrouwen.”

Digitale beslishulp voor de huisarts en cardioloog

Er is op veel vlakken onduidelijkheid over hart- en vaatziekten bij vrouwen, daarom is het onderzoek zeer uitgebreid en divers. Eén van de onderzoeken gaat over de ontwikkeling van een digitale beslishulp, waarmee huisartsen beter kunnen bepalen welke vrouwelijke, vooral jonge patiënten met pijn op de borst zij naar de cardioloog moeten doorverwijzen.

De onderzoekers ontwikkelen ook een digitale beslishulp waarmee cardiologen beter kunnen bepalen of vrouwen een hartkatheterisatie nodig hebben of niet. Hiermee zijn kransslagader-vernauwingen op te sporen. Speciale metingen tijdens een hartkatheterisatie kunnen uitwijzen of een patiënt problemen in de kleine vaten of vaatspasmen heeft. Omdat hartkatheterisaties belastend zijn, bestuderen de onderzoekers welke minder belastende scans deze problemen ook kunnen vaststellen. De vrouwen die onderzocht worden in deze studie wordt ook gevraagd om mee te doen aan een nieuwe medicijnstudie om hartklachten te verminderen.

De onderzoeksgroep zet zich in om de resultaten van dit onderzoek naar vrouwen met hart- en vaatziekten zo snel mogelijk in de praktijk in te voeren.

Hart- en vaatziekten bij vrouwen topprioriteit Hartstichting

In Nederland overlijden meer vrouwen aan hart- en vaatziekten dan mannen (19.516 vrouwen en 18.253 mannen in 2018). Hart- en vaatziekten worden bij vrouwen te vaak over het hoofd gezien, vaker dan bij mannen. Voor bepaalde aandoeningen die voorkomen bij vrouwen, zoals problemen in de kleine bloedvaten rondom het hart, is onvoldoende kennis over diagnostische tests en behandeling.

De naam van dit onderzoeks-consortium is IMPRESS, en het wordt gefinancierd en ondersteund door de Hartstichting, NVVC, Harteraad, WCN en de NFU. Zij vormen een onderdeel van de in totaal vijftien onderzoeks- en zorgorganisaties en financiers die hun krachten hebben gebundeld in de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Die werken samen en brengen geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Hartstichting:

https://actueel.hartstichting.nl/groot-onderzoek-naar-hart--en-vaatziekten-bij-vrouwen/

Categorieën
Hartstichting

Huisarts kan corona- en hartklachten moeilijk onderscheiden

Persoonlijk risico

Het nieuwe onderzoek moet hart- en vaatpatiënten meer zicht geven op hun persoonlijke risico op complicaties door het coronavirus. Bekend is al dat de groep meer risico loopt, maar over individuele verschillen ontbreekt nog veel belangrijke informatie. “Veel hart- en vaatpatiënten leven met grote zorgen en vragen, waar wij als huisartsen nog geen goed antwoord op hebben”, zegt Rutten. “Daarom zijn we dit nieuwe onderzoek begonnen. We moeten snel weten hoe wij als huisartsen hart- en vaatpatiënten met corona het beste kunnen behandelen.”

Herstel na ziekenhuisopname

De wetenschappers gaan ook onderzoeken hoe het verder gaat met de groeiende groep mensen die na ziekenhuisopname voor een ernstige corona-infectie weer thuis zijn. Lopen zij op de lange termijn een hoog risico op complicaties, zoals een hartinfarct of beroerte? De onderzoekers kijken naar de effecten op lange termijn en willen dat (huis)artsen weten wat ze moeten doen.

Landelijke samenwerking, gesteund door de Hartstichting

Het onderzoek is een van de drie landelijke onderzoeken naar hart- en vaatpatiënten en COVID-19, die worden gesteund door de Hartstichting en de Dutch CardioVascular Alliance. Daarin hebben vijftien onderzoeks- en zorgorganisaties hun krachten gebundeld. Ze werken samen om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen. De samenwerking heeft onder meer een landelijk register opgeleverd waarin ziekenhuizen de gegevens van hart- en vaatpatiënten met COVID-19 registreren. Het onderzoek van de huisartsen maakt ook van dit register gebruik.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Hartstichting:

https://actueel.hartstichting.nl/huisarts-kan-corona--en-hartklachten-moeilijk-onderscheiden/

Categorieën
Hartstichting

Hartstichting geeft tien wetenschappers persoonlijke beurs

Het is bekend welke tien onderzoekers dit jaar een persoonlijke Dekkerbeurs van de Hartstichting ontvangen voor onderzoek naar hart- en vaatziekten. Met in totaal een bedrag van ruim 3,3 miljoen euro, kunnen de wetenschappers hun eigen onderzoekslijn opzetten en uitbouwen.

De onderzoekers gaan onder meer afweercellen bestuderen om slagaderverkalking te verminderen, en onderzoeken of met MRI en kunstmatige intelligentie te bepalen is hoe snel bloedvaten in de hersenen verouderen. Een andere wetenschapper gaat onderzoeken of hartfalen te verminderen is door hart meer energie te geven. Ook is er een onderzoeker die zebravisjes inzet om hartspierziekten bij kinderen beter te behandelen of zelfs te voorkomen.

Alle onderzoeken

De Hartstichting reikt ieder jaar deze Dekkerbeurzen uit. Het zijn persoonsgebonden beurzen voor talentvolle hart- en vaatonderzoekers in verschillende stadia van hun carrière. De onderzoekers die dit jaar de beurs toegekend krijgen zijn:

  • Henk-Jan Mutsaerts, Thijs van Mens, Harsha Devalla, Annette Neele, Louis Handoko en Monika Gladka van het Amsterdam UMC,
  • Jozine ter Maaten van het UMC Groningen,
  • Judith Verhagen van het Erasmus MC, en
  • Constance Baaten en Pieter Goossens van het Maastricht UMC.

Over de Dekkerbeurzen

De Dekkerbeurzen worden dit jaar voor de 34e keer toegekend. Ze zijn vernoemd naar dr. E. Dekker, oud-directeur van de Hartstichting. Hij was in Nederland de initiator van de burgerhulpverlening bij een hartstilstand.

De Hartstichting kreeg dit jaar 66 aanvragen. Met de beurzen stelt de Hartstichting de onderzoekers in staat om zich langdurig bezig te houden met wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Daarmee kunnen ze een volgende stap in hun carrière als onderzoeker maken.

Sneller oplossingen voor patiënten

De Dekkerbeurzen dragen bij aan de missie van de Hartstichting om hart- en vaatziekten te voorkomen en mensen met hart- en vaatziekten langer te laten leven, in betere gezondheid.

Veel van de onderzoeken gaan over thema’s die tot belangrijkste prioriteiten zijn gekozen door patiënten, artsen en wetenschappers. Het gaat bijvoorbeeld om betere behandeling en blijvende genezing van hartritmestoornissen en hartfalen. Dankzij de Dekkerbeurzen gaat de zoektocht naar oplossingen sneller, nu én in de toekomst.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Hartstichting:

https://actueel.hartstichting.nl/hartstichting-geeft-tien-wetenschappers-persoonlijke-beur/

Categorieën
Hartstichting

Coronavirus: vragen en antwoorden Mogelijk maak je je als hartpatiënt zorgen om het nieuwe coronavirus. Lees de antwoorden op veel gestelde vragen aan de Hartstichichting. Corona Hartziekten Nieuws

Coronavirus: vragen en antwoorden Mogelijk maak je je als hartpatiënt zorgen om het nieuwe coronavirus. Lees de antwoorden op veel gestelde vragen aan de Hartstichichting. Corona Hartziekten Nieuws

Categorieën
Hartstichting

Collecte Hartstichting opgeschort De collecteweek van de Hartstichting in april is opgeschort vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Collecte Nieuws

Collecte Hartstichting opgeschort De collecteweek van de Hartstichting in april is opgeschort vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Collecte Nieuws

Categorieën
Hartstichting

Onderzoekers: let op de verschillen tussen vrouwen en mannen! Er wordt nog steeds te weinig rekening gehouden met verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit moet veranderen meldt de Hartstichting. Hart- en vaatziekten Nieuws Vrouwen Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoekers: let op de verschillen tussen vrouwen en mannen! Er wordt nog steeds te weinig rekening gehouden met verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit moet veranderen meldt de Hartstichting. Hart- en vaatziekten Nieuws Vrouwen Wetenschappelijk onderzoek

Categorieën
Hartstichting

Hartstichting positief over sluiting AED-databank van Rode Kruis De Hartstichting is blij met het besluit van het Rode Kruis om hun AED-database te stoppen. Dit zorgt voor meer duidelijkheid. Nieuws

Hartstichting positief over sluiting AED-databank van Rode Kruis De Hartstichting is blij met het besluit van het Rode Kruis om hun AED-database te stoppen. Dit zorgt voor meer duidelijkheid. Nieuws