Categorieën
Greenpeace

Europese Raad over herstelplan als antwoord op de COVID‑19-crisis

De Tweede Kamer debatteert dinsdag 14 juli 2020 met de minister-president over de Europese Raad d.d. 17-18 juli 2020. Tijdens deze Raad proberen regeringsleiders overeenstemming te bereiken over een herstelplan als antwoord op de COVID‑19-crisis. Greenpeace heeft eerder berekend dat er in totaal 4 biljoen euro wordt vrijgemaakt door de Europese Commissie en de nationale regeringen om de economie door de coronacrisis heen te helpen. Daarom stuurden we de Tweede Kamer een brief waarin we politici oproepen zich in te zetten voor stevige groene en sociale voorwaarden bij dit herstelpakket.

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Europese Raad over herstelplan als antwoord op de COVID‑19-crisis

Categorieën
Greenpeace

4 natuur-documentaires die je wil zien

Heb je een avondje of weekend zonder plannen? Perfect! Deze documentaires verrijken je kijk op onze planeet en al het moois dat de natuur ons te bieden heeft. En het mooie is: alle docu’s zijn op YouTube of Netflix te bekijken.

1. Virunga (Netflix)

Deze fantastische docu vertelt het verhaal van vier park rangers in Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo. Zij doen er alles aan om de laatste berggorilla’s ter wereld te beschermen tegen oorlog, stroperij en de dreiging van olie-exploratie. De docu geeft een unieke inkijk in het krachtenveld van foute politiek, economische belangen en de natuur.

2. Dirty Power, Burnt Country

Deze korte, gecrowdfunde docu van onze Australische Greenpeace collega’s legt bloot hoe de fossiele industrie, conservatieve media en de Australische overheid gezamenlijk de recente megabranden in het land ‘gebruikten’ om actie tegen de klimaatcrisis te verhinderen. Ontluisterend – en precies de reden waarom ons werk zo hard nodig is.

3. Fire in paradise

Op 8 november 2018 brak er een schijnbaar kleine brand uit in Butte County, Californië, nabij de stad Paradise. In een paar uur tijd groeide het kampvuur uit tot het dodelijkste wildvuur van het land, waarbij 85 mensen werden gedood en Paradise werd vernietigd. Zó dichtbij kan een natuurbrand bij de bewoonde wereld komen.

4. Our Planet

Een serie van Sir David Attenborough mag natuurlijk niet ontbreken. Attenborough’s rustgevende stem praat je door deze achtdelige natuurserie, vol met prachtige scènes die het onderling verbonden ecosysteem blootleggen. De serie onderstreept de duidelijke boodschap dat de mens het evenwicht van de natuur aan het verpesten is. Zoals Attenborough waarschuwt: “Wat we de komende 20 jaar doen, zal de toekomst van al het leven op aarde bepalen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

4 natuur-documentaires die je wil zien

Categorieën
Greenpeace

We willen bescherming van ons demonstratierecht

Verslag van hoorzitting Protestival op 29 juni 2020.

In december organiseerden wij Protestival om van grote vervuiler Schiphol een klimaatplan te eisen. Weet je nog? Een protest in festivalsferen, midden op Schiphol. Het was feestelijk, hoopvol en bovenal vreedzaam. Helaas greep de gemeente toen onnodig hard in. Samen met een grote groep actievoerders dienden wij daarom officieel bezwaar in. Wij laten ons namelijk niet de mond snoeren. De klimaatcrisis vraagt om actie, en gelukkig leven wij in een democratie waarin dat kan én mag. Tenminste, zolang onze mensenrechten beschermd worden.

Onze bezwaren mochten we op dinsdag 30 juni komen toelichten bij de bezwaarcommissie van de gemeente Haarlemmermeer. De belangrijkste punten die we naar voren brachten:

1. De gemeente heeft zich niet aan haar mensenrechtenverplichting gehouden

Vanaf het begin liet de gemeente Haarlemmermeer merken dat ze vooral het belang van grote vervuiler Schiphol hoog in het vaandel had, en liet direct merken dat we op Plaza niet welkom waren. Ook al is Plaza publiek terrein waar je in beginsel gewoon mag demonstreren. Plaza is het hart van de vervuiling en dat is waar onze boodschap gehoord zou worden.

Zoals onze advocaat Phon van der Biezen zei: ‘De overheid moet inspanningen leveren om demonstraties mogelijk te maken. Ook als dat hoofdpijn en geld kost. De burgemeester koos er voor om het hart uit protestival te snijden door deze vooraf te verbieden op Schiphol Plaza.’

 2. Protestival had niet gestopt mogen worden, zeker niet met een noodbevel

We besloten toch door te gaan. Onze boodschap was te belangrijk. Onze demonstratie was vreedzaam en we stonden niemand in de weg. We hadden gewoon moeten mogen blijven om onze stem te laten horen. We waren enorm goed voorbereid, en er was geen reden om aan te nemen dat er wanordelijkheden dreigden. 

De gemeente wilde met het noodbevel het verbod dat ze vooraf had opgelegd afdwingen. Maar dat mag niet. Een demonstratie mag enkel worden verboden of gestopt als er aan heel specifieke bewezen omstandigheden op dat moment wordt voldaan, namelijk als er gevaar dreigt voor de gezondheid, het verkeer of wanordelijkheden. En daarvan was geen sprake.

Dus in plaats van onze demo actief mogelijk te maken vaardigde de burgemeester een noodbevel uit. Dit was een ongeoorloofd paardenmiddel waarvoor de juridische basis en motivering ontbrak. 

4. Je mag mensen die je niet wilt horen niet zomaar gevangennemen

Klimaathelden die meededen aan de actie zijn afgevoerd in bussen. Dit werd ‘bestuurlijke verplaatsing’ genoemd maar houdt effectief gevangenneming in. En aan gevangenneming zitten allemaal juridische voorwaarden en waarborgen, waar niet aan was voldaan. 

Onze directeur Anna Schoemakers zei dit over de gevangenneming en het verloop van de demo: ‘We werden weggevoerd en in een bus gedumpt. We wisten niet waar we heen zouden gaan, hoe lang het zou duren, en hoe we terug zouden komen. Onacceptabele onzekerheid voor mensen die gewoon voor hun rechten en de planeet opkwamen. We zijn als misdadigers behandeld terwijl we gewoon ons recht uitoefenen en noodzakelijke en rechtvaardige verandering eisen om de planeet en ons allemaal te beschermen. Juist in deze tijd moeten we erop kunnen vertrouwen dat we de bescherming hebben van onze mensenrechten om verandering te eisen.’

Wat zei de de commissie en hoe verdedigde de gemeente zich?

De commissie was goed voorbereid, had alle stukken bestudeerd, en stelde kritische vragen. Vooral in de richting van de gemeente. Zo vroeg de Commissie bijvoorbeeld of er gekeken was of de capaciteit van de Marechaussee opgeschaald had kunnen worden om de demonstratie mogelijk te maken, en of de demonstratie op Plaza wel mogelijk was geweest voor beperkte duur. De gemeente moest toegeven dat ze beide opties niet serieus hadden overwogen of besproken. De gemeente beweerde dat door het niet naleven van het verbod op de demonstratie op plaza ‘een ramp dreigde’. Dat is moeilijk voor te stellen voor eenieder die de gemoedelijke sfeer op Schiphol heeft aanschouwd op die dag zelf. Het liet vooral zien dat de gemeente vooral kan speculeren. Maar speculatie is geen basis voor het neerslaan van een demonstratie.

De gemeente bleef zich op het standpunt stellen dat Plaza een veiligheidsrisico gebied is en daarom niet geschikt werd geacht voor de demonstratie zoals wij die voor ogen hadden.

En nu?

Er zitten veel haken en ogen aan deze zaak, waardoor de bezwaarcommissie wat meer tijd nodig denkt te hebben dan de gewoonlijke twee weken. Als de bezwaarcommissie haar advies af heeft dan stuurt zij deze naar de burgemeester van Haarlemmermeer. Zij krijgt dan de kans om haar besluiten te herzien. Meer nieuws over een paar weken dus!  

Je kan de hoorzitting hier terugzien.

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

We willen bescherming van ons demonstratierecht

Categorieën
Greenpeace

Greenpeace eist openheid over staatssteun aan grote vervuiler KLM

Greenpeace eist via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) openheid over de staatssteun van 3,4 miljard aan grote vervuiler KLM. Met name het gebrek aan groene voorwaarden roept vragen op bij de milieuorganisatie. Het kabinet had de kans om echt doortastend klimaatbeleid door te voeren, maar heeft dit niet gedaan. Greenpeace wil weten hoe dat kan. 

“Er gaat heel veel belastinggeld naar een vervuilende industrie, zonder dat er duidelijke voorwaarden zijn gesteld. De ‘duurzame’ eisen waar minister Cora van Nieuwenhuizen mee pronkt, zijn eerder al eens toegezegd en niet nagekomen door de luchtvaart. Bovendien zijn deze bij lange na niet genoeg om in lijn te komen met het Klimaatakkoord van Parijs. De voorwaarden zijn zo vaag, dat wij willen weten wat er precies is afgesproken en hoe dit tot stand is gekomen,” aldus Faiza Oulahsen hoofd klimaat en energie bij Greenpeace.

Staatssteun KLM is niet ‘groen en eerlijk’

Redenen om kritisch te zijn op de staatssteun aan KLM zijn er genoeg. Vliegen heeft een negatief effect op mens, natuur en klimaat. Ook wordt de luchtvaart vaak uitgezonderd van regels die voor andere sectoren wel gelden. Zo wordt er geen belasting betaald over tickets en kerosine, opereren vliegvelden zonder natuurvergunning en worden omwonenden uit hun slaap gehouden door duizenden nachtvluchten. Oulahsen: “Schiphol brengt ons enorme hoeveelheden lawaai, fijnstof, stikstof en CO2. Met KLM als hofleverancier van deze vervuiling. De overheid committeert zich via deze staatssteun aan deze vervuiling. Het kabinet had kunnen kiezen voor groen en eerlijk herstel, zoals ook De Nederlandse Bank

adviseert, maar besluit duidelijk anders. Via dit Wob-verzoek hopen wij de onderste steen boven te krijgen over hoe dit zover heeft kunnen komen.”

De boterzachte ‘klimaatvoorwaarden’ die aan KLM zijn gesteld, zijn wederom een voorbeeld van de uitzonderingspositie van de luchtvaart. Zo wordt de totale uitstoot van de sector niet aangepakt met de CO2-reductie per kilometer en wordt 2005 als basisjaar aangehouden in plaats van het gebruikelijke jaar 1990. 

“Geen poen, zonder groen”

Greenpeace roept de overheid al langer op om te investeren in groene en eerlijke plannen. Eerder werd er onder het mom “Geen poen zonder groen”, actie gevoerd op de Aalsmeerbaan tussen de geparkeerde KLM-toestellen. Een petitie van Greenpeace, waarin het kabinet wordt opgeroepen om de crisis-miljarden groen en eerlijk in te zetten, is al bijna 75.000 keer ondertekend.

Foto: Marten van Dijl

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Greenpeace eist openheid over staatssteun aan grote vervuiler KLM

Categorieën
Greenpeace

Wat is biodiversiteit en waarom is de Amazone zo belangrijk?

De Amazone wordt ook wel het grootste en meest biodiverse tropische regenwoud genoemd. Maar wat is biodiversiteit precies en waarom is het zo belangrijk? 

Biodiversiteit in het kort

Biodiversiteit is de term die wordt gebruikt om de verscheidenheid van het leven op aarde aan te duiden. Het gaat om de verschillende soorten planten, dieren, micro-organismen en schimmels, het genetisch materiaal dat zij bevatten, de levensgemeenschappen die zij vormen en de ecosystemen waarin zij leven. En het is precies deze diversiteit en de interactie tussen verschillende soorten die het leven op onze planeet mogelijk maakt.

Zonder biodiversiteit geen leven

Zonder planten zouden we bijvoorbeeld geen zuurstof hebben. Zonder bijen en andere insecten zouden we geen gewassen hebben, en dus geen voedsel. Zonder schimmels zouden we de ontbinding en recycling van organische materialen niet hebben.

Maar we brengen dit biologische evenwicht ernstig in gevaar. Volgens het IPBES wordt ongeveer 1 miljoen dier- en plantensoorten in de wereld met uitsterven bedreigd en het grootste deel is te wijten aan menselijk handelen. Ook de biodiversiteit in de Amazone heeft zwaar te lijden. Het meest biodiverse tropische regenwoud ter wereld wordt ernstig bedreigd door ontbossing voor met name vlees, mijnbouw en landbouw en de daaruit voortkomende bosbranden.

Biodiversiteit in de Amazone

De Amazone is een van de meest biodiverse gebieden op aarde. In het Amazonewoud schuilen duizenden soorten planten en dieren, waarvan een groot deel nog niet eens ontdekt is. Zo hebben wetenschappers alleen al in de afgelopen vier jaar meer dan 600 nieuwe soorten planten en dieren in de Amazone ontdekt. Al die soorten maken onderdeel uit van ecosystemen die impact hebben op ons leven.

Titi monkey (genus Callicebus). Foto: Valdemir Cunha/Greenpeace.

Hoe meer we natuurlijke ecosystemen vernietigen, zoals door ontbossing, hoe meer wilde dieren ziektes over kunnen dragen op mensen, die vervolgens weer kunnen leiden tot pandemieën, zoals Covid-19. Een feit waarvoor al jaren door de wetenschap wordt gewaarschuwd.

Een sterke en gezonde biodiversiteit komt ons allemaal ten goede. Daarom is het noodzakelijk dat we de Amazone beschermen. Als wij de natuur beschermen, dan beschermt de natuur ons.

Auteur: Charlotte van der Tak

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Wat is biodiversiteit en waarom is de Amazone zo belangrijk?

Categorieën
Greenpeace Milieudefensie

Reactie op de 3,4 miljard aan staatsteun voor KLM

Gezamenlijk reactie van milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland op de staatssteun van 3,4 miljard aan KLM.

“KLM wordt door de overheid in de lucht gehouden en kan grotendeels op oude voet verder. Zoals meerdere keren per dag naar Brussel vliegen, omwonenden (nog steeds) ‘s nachts wakker houden en stikstof, fijnstof en CO2 uitstoten. Zonder dat er belasting wordt betaald over tickets en kerosine. Het kabinet had de keuze voor groen en eerlijk herstel, maar besluit anders.

De klimaatvoorwaarden schieten ruimschoots tekort en dat is zeer teleurstellend. KLM is een grote vervuiler en moet zich net als andere sectoren houden aan klimaatafspraken. Blind vertrouwen op biokerosine brengt ons nog verder van huis, en ook de CO2-reductie doelen zijn te mager om serieus te nemen.

Deze miljarden aan belastinggeld hadden gebruikt moeten worden om KLM op het juiste spoor te zetten. Een spoor dat leidt tot minder vluchten en minder uitstoot in lijn met klimaatafspraken. Dat kan met synthetische kerosine en veel minder korte afstandsvluchten naar plaatsen met een snelle treinverbinding als Londen, Parijs, Frankfurt en Brussel. Want alleen dan pakken we de coronacrisis én de klimaatcrisis aan .”

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/reactie-op-de-3-4-miljard-aan-staatsteun-voor-klm

Categorieën
Greenpeace

Deze persoonlijke berichten aan het kabinet brengen we vrijdag naar Den Haag

Wat is jouw boodschap aan het kabinet? Door heel Nederland stelden we mensen deze vraag. We kregen veel mooie en persoonlijke reacties, van de 11-jarige Jezley tot de vrouw van Wubbo Ockels. Vrijdag 26 juni hangen we de berichten aan een rode draad bij de Tweede Kamer in Den Haag. En kamerleden krijgen een boek met alle boodschappen ter inspiratie voor tijdens hun vakantie. Ben je benieuwd naar wat mensen schreven aan het kabinet? Hier lees je een voorproefje.

Jezley (11 jaar): ‘Als de volwassenen zo doorgaan…’

‘Omdat later alle problemen bij de generatie van nu komen te liggen; als de volwassenen zo doorgaan, is er voor ons geen kans meer om te leven.’

Joos Ockels: ‘Ook ons ruimteschip heeft aandacht, zorg en onderhoud nodig’

‘Elke astronaut wordt getraind en is doordrongen van het feit om heel goed voor zijn ruimteschip te zorgen. Het is immers maar een heel dun laagje metaal wat je scheidt van de dood in de ruimte. In de ruimte kan je niet leven. In die situatie kijkend naar de Aarde, ervaar je dat ook die Aarde een ruimteschip is en dat de mensen allemaal astronauten zijn. Ook ons ruimteschip heeft aandacht, zorg en onderhoud nodig.’

Femke Sleegers: ‘Geef de jeugd haar horizon terug’

‘Gebruik de steunmiljarden en de laatste maanden van uw kabinetsperiode om nieuwe

vrienden te maken. Jonge vrienden. Geef de jeugd haar horizon terug.’

Alun (16 jaar): ‘Bedrijven die Corona-geld willen, moeten meer doen voor het milieu’

‘Ik vind dat er bepaalde regels moeten komen voor bedrijven als deze het Corona-geld willen krijgen. Ik vind dat ze meer moeten doen voor het milieu. Dit zou mogelijk kunnen zijn door bepaalde maatregelen te binden aan het ontvangen van het Corona-geld. Dit houdt in dat bedrijven hun CO2 uitstoot moeten verminderen en bijvoorbeeld moeten investeren in groene energie.’

Jolanda: ‘Stop geld in heel veel groene beroepen’

‘De enorme bezuinigingen in de zorg raken vooral hele kwetsbare mensen. Ik zou niet willen dat al deze mensen en ik straks de dupe zijn van een volgende crisis. Laten we in plaats van heel veel geld te pompen in vervuilende grote bedrijven, dit stoppen in heel veel groene beroepen.’

Roel: ‘Niet belastingontwijkende multinationals, maar gewone mensen’

‘Deze crisis biedt een kans om het in de toekomst anders te doen. De mogelijkheid om het goed gespaarde geld dus op een eerlijke manier uit te geven, dat wil zeggen niet aan belastingontwijkende multinationals maar aan gewone mensen, is zeker nu aanwezig. Wat een kans!’

Maak van klimaat de rode draad

Wil je meer berichten aan het kabinet lezen? De verzameling berichten ‘Onze kijk op de crisis’ geven we vrijdag 26 juni aan leden van de Tweede Kamer. Dan kan je ze ook op deze pagina lezen. Ook hangen we de boodschappen dezelfde dag aan een rode draad om de hofvijver, met de titel ‘maak van klimaat de rode draad’. Wil je meedoen? Je kan je tot en met woensdag 23 juni aanmelden .

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Deze persoonlijke berichten aan het kabinet brachten we naar Den Haag

Categorieën
Greenpeace

Greenpeace wil klimaatwaakhond voor besteding EU-steunmiljarden

“Vier biljoen aan herstelmaatregelen moeten kloppen met het klimaatakkoord van Parijs”

Amsterdam, 18 juni 2020 – Er moet een klimaatwaakhond komen die erop toeziet of de corona-steunmaatregelen van de Europese Commissie, wel in lijn zijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dat stelt Greenpeace vandaag in een oproep aan de Europese regeringsleiders. Greenpeace heeft berekend dat er in totaal 4 biljoen wordt vrijgemaakt door de Europese Commissie en de nationale regeringen om de economie door de coronacrisis heen te helpen. Dat komt neer op ongeveer € 9.000 per Europese burger. Op 19 juni komen de Europese staatshoofden van de Europese Raad bijeen. Greenpeace vindt dat alle economische maatregelen en herstelfondsen uitsluitend voor een groen en eerlijk herstel gebruikt moeten worden. Ook De Nederlandsche Bank riep overheden daar al toe op.

Aan door de Europese Commissie goedgekeurde staatssteunregelingen zijn tot op heden geen verplichte en stevige groene voorwaarden verbonden. Uit een analyse van Greenpeace Nederland blijkt dat een groot gedeelte van de economische maatregelen op nationale schaal de vervuilende fossiele industrie nu ten goede komt. Zoals verlaging van belastingen en andere accijnzen en aanpassing van regelgeving. Daarom zijn deze investeringen niet in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Dit geldt ook voor de grote bedragen die door de Europese Centrale Bank worden geïnvesteerd.

“We hebben de afgelopen drie maanden veel gehoord over het belang van eerlijk en groen herstel. Negentien EU-lidstaten hebben deze oproep zelfs publiekelijk gesteund, waaronder Nederland. Tot nu toe blijft het bij groene praatjes voor de bühne, want ondertussen worden vervuilende industrieën gespekt onder het mom van corona-steun. Wanneer de Europese leiders morgen over herstel op de lange termijn overleggen, moeten ze een beveiliging inbouwen voor het klimaat nu er zoveel geld geïnvesteerd wordt. Het instellen van een klimaatwaakhond door de Europese Commissie kan voorkomen dat dit belastinggeld vloeit naar CO2-intensieve industrie en bedrijven die nog teren op fossiele brandstoffen. Anders is de klimaatcrisis onomkeerbaar,” aldus Faiza Oulahsen van Greenpeace.

Dit artikel is afkomstig van Greenpeace Nederland:

Categorieën
Greenpeace

Siberië: Wetenschappers bezorgd over bosbranden en hittegolf

Een langdurige hittegolf in Siberië baart klimaatwetenschappers zorgen. Dat bericht de Engelse krant The Guardian vandaag. De Siberische hitte stuwt de wereld in 2020 naar het heetste jaar ooit gemeten en houdt ook verband met de bosbranden in de Russische regio.

Greenpeace deelt de zorgen van de wetenschappers. “We staan aan het begin van het natuurbranden seizoen en onze Russische collega’s signaleren al een groeiend aantal bosgebieden dat in brand staat in Siberië en het verre oosten van Rusland”, zegt Hilde Stroot, hoofd Biodiversiteit van Greenpeace. Sinds begin dit jaar is in Rusland al 13 miljoen hectare land getroffen door de branden: meer dan drie keer de oppervlakte van Nederland.

De kaart van de NASA laat zien dat in de maand mei van dit jaar, de temperaturen in Siberie tot twaalf graden Celcius hoger waren dan gebruikelijk. (c) NASA

“Het extreem droge en warme weer vergroten de kans op een catastrofe die zich al vanaf juli dreigt te ontvouwen. Grote steden krijgen dan naar verwachting te maken met giftige rook van de branden. Dat leidt tot gezondheidsklachten en problemen aan de luchtwegen. In tijden van Covid-19 extra gevaarlijk”, zegt Stroot.

De klimaatcrisis en de branden versterken elkaar: door de droogtes breiden de branden zich steeds makkelijker en grootschaliger uit. Ze resulteren in miljoenen roetdeeltjes die in het poolgebied als een donker laagje op het sneeuw en ijs neerdalen, waardoor dit meer warmte opneemt en nog sneller smelt.

Russische steden in de poolcirkel hebben de afgelopen tijd met extreem hoge temperaturen te maken, en de oppervlaktetemperaturen waren in mei tot 10 graden boven het gemiddelde. Volgens Martin Stendel van het Deense KNMI zouden deze temperaturen zich zonder door mensen veroorzaakte klimaatopwarming, zich slechts eens in de 100.000 jaar voordoen. De chef metereoloog van de Russische weerdienst Rosgidromet zegt in The Guardian dat de afgelopen winter in Siberië de warmste ooit gemeten was, 6 graden warmer dan gebruikelijk.

De Russische president Poetin sprak eind vorig jaar zijn zorgen uit over de steden ten noorden van de poolcirkel. Deze zijn op de permafrost gebouwd, maar als die smelt leidt dat tot grote problemen. Dat was onlangs ook al te zien bij het grote lek van 20 miljoen liter diesel bij de stad Norilsk in Siberië, eind mei.

Greenpeace traint in Rusland vrijwillige brandweervrouwen en – mannen. Zij worden klaargestoomd om in hun eigen regio zelfstandig uit te rukken en hun gebied te beschermen tegen gras en veenbranden. Daarnaast wordt het publiek voorgelicht om branden te voorkomen en natuurgebieden worden hersteld waardoor het waterpeil er stijgt. Sinds enkele jaren gebeurt dat met steun van de Nationale Postcodeloterij. Vanaf volgend jaar gaan de vrijwilligersteams zelfstandig verder.

“Overal ter wereld is de hulp van vrijwilligers nodig bij het bestrijden van branden. Dat is in Rusland niet anders. En dat lukt het beste als ze goed getraind zijn. We hebben zoveel branden, dat kan het systeem niet aan. Vrijwilligers kunnen helpen om die gebieden beter te beschermen,” stelt Lyuda Kryuchkovskaya van Greenpeace Rusland.

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Siberië: Wetenschappers bezorgd over bosbranden en hittegolf

Categorieën
Greenpeace Natuur, Milieu en Dieren

Reactie: EU-Commissie zegt dat de vlees- en zuivelproductie het klimaat en de natuur schaadt, maar doet niets

In reactie op de Farm to Fork voedselstrategie die de Europese Commissie woensdag 20 mei heeft gepresenteerd, stelt Greenpeace het volgende: 

Marco Contiero, directeur van het EU-landbouwbeleid van Greenpeace,

“De Europese Commissie erkent eindelijk de impact van overproductie en overconsumptie van vlees en zuivel op de gezondheid, de natuur en het klimaat, maar acties blijven uit in de Farm to Fork strategie. De Commissie is zelfs te laf om de miljoenen die naar de vleesreclame gaan, af te schaffen, laat staan de miljarden die de intensieve industrie ontvangt te herzien. Het wordt hoog tijd dat de commissie maatregelen neemt om de veeteelt in te krimpen en te verduurzamen.”

Europeanen consumeren ongeveer tweemaal zoveel vlees als het wereldgemiddelde, en bijna driemaal zoveel zuivel. Het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet wijst er op dat de voedselconsumptie zal verschuiven  naar niet meer dan 300 gram vlees per persoon per week. Greenpeace berekende dat klimaat verantwoorde voeding in 2030 een vermindering van 71 procent van de Europese vleesconsumptie en in 2050 een vermindering van 81 procent zou betekenen.

>>> Lees verder in het Engelstalige persbericht: EU Commission says meat harms climate and nature, but does nothing