Categorieën
Greenpeace

Reactie op nieuwe CO2-reductiedoel van de EU

Greenpeace reageert op het bericht Von der Leyen wil reductie CO2-uitstoot met 55 procent in 2030″

Faiza Oulahsen van Greenpeace:
“Deze stap is onvoldoende want dat doel stopt de klimaatcrisis niet en is niet in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Bovendien speelt Timmermans ook nog vals door ook het planten van bomen mee te tellen. We kunnen de natuur die al zo onder druk staat niet vragen om dit voor ons op te lossen. De vervuilers moeten zelf  stappen zetten. Dit is niet het moment voor nieuwe rekentrucs in Europa, maar voor serieus leiderschap. De uitstoot van broeikasgassen moet zo snel mogelijk terug worden gebracht. Alleen met 65% echte CO2-reductie in 2030, zonder trucs, blijven we binnen de anderhalve graad opwarming.  

Greenpeace gaat daarom actievoeren tussen 23 september en 15 oktober in heel Europa. Protesten gaan plaatsvinden in 19 landen en 55 steden. Ook in Nederland wordt actie gevoerd in de aanloop naar de EU top in oktober, waar Rutte samen met andere regeringsleiders samenkomt om belangrijke besluiten te nemen over het de Europese klimaatdoelen.” 

De @EU_Commissie steunt een 55% emissiereductie voor de EU in 2030. Daarbij zit ook een voorstel het hele doel te verwateren doordat nu compensaties (offsetting) worden toegestaan. Deze rekentruc doet het doel mooier voorkomen dan het is en moet zsm weer van tafel pic.twitter.com/0L9r5fgtgF

— Faiza Oulahsen (@faizaoulahsen) September 16, 2020

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Reactie op nieuwe CO2-reductiedoel van de EU

Categorieën
Greenpeace

Op warmste Prinsjesdag ooit, laat kabinet na om klimaatcrisis serieus te nemen

Joris Thijssen, Greenpeace Nederland: “Op de warmste Prinsjesdag ooit gemeten, laat het kabinet na om de klimaatcrisis en het belang van natuur, zoals benoemd in de Troonrede, echt serieus te nemen.

Bij de presentatie van de CO2-heffing voor de industrie vertelt het kabinet er niet bij dat de industrie nog jaren vrijwel niets hoeft te doen. De overheid geeft grote vervuilers een vrijbrief om nog jaren méér uit stoten in plaats van minder. Terwijl er juist vanuit Europa wordt aangedrongen om meer te doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, geeft het kabinet een belabberd voorbeeld. De industrie wordt als sector weer ontzien, terwijl de klimaatcrisis ons steeds harder raakt. Dit uitstel moet worden geschrapt. Vanaf 2021 moet er  een CO2-taks komen die er meteen voor zorgt dat in de industrie als grote vervuiler ook echt gaat meebetalen. Dat gebeurt nu nog te weinig. Sterker nog, naar een grote vervuiler als KLM gaan miljarden staatssteun zonder klimaatvoorwaarden.

Daarnaast is het onbegrijpelijk dat het kabinet boeren nog steeds onvoldoende op weg helpt naar ecologische landbouw. Dat moet voor de boeren op een rechtvaardige manier en met drastisch minder dieren. Met de huidige plannen wordt de stikstofcrisis niet opgelost en hebben boeren nog steeds geen eerlijk toekomstperspectief. Zo helpen we kwetsbare ecosystemen in Nederland, maar ook elders in de wereld naar de knoppen. Terwijl we, juist om epidemieën als corona te voorkomen, de balans terug moeten brengen tussen de natuur en ons voedselsysteem. Alleen zo kunnen we in de toekomst voor zowel onze eigen gezondheid als die van de planeet zorgen.” 

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Op warmste Prinsjesdag ooit, laat kabinet na om klimaatcrisis serieus te nemen

Categorieën
Greenpeace

Rechtszaak tegen 3,4 miljard staatssteun voor KLM

Greenpeace: ‘Steunpakket zonder klimaatvoorwaarden moet van tafel’

Greenpeace Nederland stapt naar de rechter om het kabinet te dwingen de huidige staatssteun aan KLM in te trekken, omdat klimaatvoorwaarden ontbreken. Als eerste stap heeft Greenpeace vandaag de overheid formeel op de hoogte gesteld. “Het kabinet verzaakt om harde afspraken te maken met KLM over het tegengaan van de vervuiling”, aldus Dewi Zloch, expert Klimaat en Energie bij Greenpeace. “We willen groen en eerlijk uit deze crisis komen. Deze miljardensubsidie voor grote vervuiler KLM staat hier haaks op. Dat is onverteerbaar voor iedereen die hard werkt aan de omslag naar een duurzame samenleving. Deze staatssteun stort ons dieper in de klimaatcrisis, en dat is in strijd met de zorgplicht die de Nederlandse overheid heeft voor zijn burgers. Zoals de Hoge Raad dat eerder ook in het Urgenda-vonnis heeft bekrachtigd.”

Klimaatplan KLM ontbreekt

KLM heeft geen gedegen klimaatplan en het klimaatbeleid van dit kabinet schiet voor de luchtvaartsector hopeloos tekort. “Ondertussen vliegen de kerosineknallers ons om de oren, met vliegtickets ver beneden de kostprijs. Dat is onhoudbaar. Dit steunpakket is bedoeld om de werknemers van KLM zekerheid te geven. Maar juist dat is de overheid niet gelukt. Want hoewel KLM nu voorlopig overeind wordt gehouden, wordt deze grote vervuiler niet toekomstbestendig gemaakt en worden alsnog duizenden mensen op straat gezet. En dat is niet alleen een slechte zaak voor klimaat, natuur en gezondheid, maar ook voor de werknemers van KLM die nu op de lange termijn nog steeds geen enkele zekerheid hebben”, zegt Zloch.

Greenpeace wil dat de overheid per jaar een maximaal aantal megatonnen CO2-uitstoot oplegt aan KLM. “Dat moet dan elk jaar dalen, zodat de grote vervuiler elk jaar minder uitstoot,” aldus Zloch: “Met het zogenoemde verduurzamen van de luchtvaart gaat dat niet lukken, want dat gaat veel te langzaam. Elektrische vliegtuigen of bijvoorbeeld het vliegen op uitstootvrije brandstof komt voorlopig echt niet van de grond. Het aantal vluchten zal daarom flink omlaag moeten. Te beginnen met het schrappen van de korte-afstandsvluchten onder de duizend kilometer. Want het is echt niet nodig om iedere dag meerdere vliegtuigen naar Brussel of Parijs te laten vliegen.” De overheid heeft formeel tot uiterlijk 1 oktober om te reageren en met Greenpeace in gesprek te gaan over of zij aan deze eisen kunnen voldoen. 

Vervuilende luchtvaart in EU gespekt met miljarden

Door de coronacrisis liggen luchtvaartmaatschappijen wereldwijd aan het staatsinfuus. In totaal gaat het alleen al in Europa om een bedrag van 32,5 miljard euro. Dat blijkt uit de ‘Airline Bailout Tracker’ van Greenpeace, Transport & Environment en Carbon Market Watch. Greenpeace protesteerde al eerder tegen de KLM-miljarden. Half mei fietsten actievoerders de Aalsmeerbaan van Schiphol op om daar tussen de geparkeerde KLM-toestellen een spandoek uit te vouwen met de tekst “Geen poen zonder groen”.

Categorieën
Greenpeace

Sterke EU-bossenwet moet wereldwijde ontbossing stoppen

De Europese Unie is nog altijd één van de topimporteurs van soja, palmolie en hout uit gebieden waarvoor vaak bossen en andere waardevolle natuurgebieden zijn vernietigd. Europa heeft geen wetgeving tegen ontbossing. Vanaf vandaag kunnen alle Europeanen aan de Europese Commissie laten weten dat er een krachtige wet moet komen die ervoor zorgt dat uitsluitend ontbossingsvrije producten de EU bereiken.

Meer dan 100 natuur- en mensenrechtenorganisaties zijn daarom de
campagne #Together4Forests gestart. Ze willen ervoor zorgen dat die sterke wet er ook echt komt. De publieksconsultatie van de Europese Commissie loopt tot 10 december 2020.

Ultieme kans

De coalitie van organisaties vinden een Europese bossenwet de ultieme kans om de betrokkenheid van Europa bij wereldwijde ontbossing te stoppen. Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds (WWF): “Europeanen moeten kunnen winkelen in de wetenschap dat alles wat ze in hun mandje stoppen geen bosvernietiging of mensenrechtenschendingen heeft veroorzaakt. Tropisch regenwoud, oerbossen, savannes en andere waardevolle natuurgebieden bieden een thuis aan planten, dieren en mensen.”

Joris Thijssen, directeur van Greenpeace: “Bossen vormen een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering én zijn essentieel in het voorkomen van nieuwe virusuitbraken. De EU
vraagt haar inwoners nu om mee te denken over wat zij belangrijk vinden voor de bossenwet. Laten we die kans aangrijpen. Het is erop of eronder voor het behoud en herstel van onze belangrijke
bossen. Met de EU-wet kunnen producten die voor bosvernietiging zorgen van de Europese markt worden geweerd.”

Nederland grootste doorvoerhaven

De EU-lidstaten zijn samen verantwoordelijk voor ruim een derde van de wereldwijde import van producten die verband houden met ontbossing. Nederland heeft, als grootste Europese importeur en
doorvoerhaven van soja, palmolie en cacao, een belangrijke verantwoordelijkheid om ontbossing te stoppen. Een krachtige Europese wet verplicht bedrijven om niet meer betrokken te zijn bij ontbossing. Bedrijven mogen dan hun product alleen verkopen wanneer zij kunnen aantonen dat in de gehele productieketen, van grondstof tot aan eindproduct, aan alle gestelde criteria wordt voldaan.

Gevaren van vernietiging natuur

Ontbossing is de op één na grootste bron van broeikasgasemissies, waardoor bosbescherming en –herstel essentieel zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Ontbossing gaat wereldwijd regelmatig gepaard met mensenrechtenschendingen. Inheemse gemeenschappen worden vaak met geweld van hun land verdreven, terwijl 80% van de biodiversiteit wereldwijd in inheemse gebieden te vinden is. 

Bovendien waarschuwen wetenschappers* dat we vaker te maken gaan krijgen met pandemieën als COVID-19. Wilde dieren en de ziektes die ze bij zich dragen, komen sneller in contact met mensen door het kleiner worden van hun leefgebied. Dit kunnen we voorkomen door de vernietiging van bossen en andere waardevolle natuurgebieden te stoppen.

Iedere twee seconden een voetbalveld

Toch verliezen we nog altijd iedere twee seconden een voetbalveld aan bos. De uitbreiding van landbouw is verantwoordelijk voor 80% van alle ontbossing wereldwijd voor producten als soja, palmolie en (rund)vlees.Vorig jaar bleek al uit een opiniepeiling dat bijna 90% procent van de Europeanen wetgeving wil om wereldwijde ontbossing aan te pakken. In de tweede helft van 2021 moet duidelijk zijn hoe de Europese bossenwet eruit komt te zien.

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Sterke EU-bossenwet moet wereldwijde ontbossing stoppen

Categorieën
Greenpeace

Reactie op het Nationaal Groeifonds

Reactie van Faiza Oulahsen, Greenpeace Nederland op het Nationaal Groeifonds.

“We maken ons ernstige zorgen om de inzet van dit fonds, het lijkt er op dat het kabinet zich blindstaart op economische groei. Terwijl we tijdens de coronacrisis hebben ervaren dat we een solide basis nodig hebben als maatschappij waarin onze gezondheid en die van de planeet voorop staat. Het is nu juist cruciaal dat we investeren in een groene en eerlijke samenleving. Dat betekent investeren in effectief klimaatbeleid, in onderwijs, in de zorg, in een omslag in de landbouw en in snelle treinverbindingen. Alleen zo kunnen we zorgen voor schonere lucht, gezonde natuur en een beter klimaat.”

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Reactie op het Nationaal Groeifonds

Categorieën
Greenpeace

Reactie: Ongelofelijk dat Benschop blijft drammen om Lelystad Airport te openen

Greenpeace reageert op uitspraken van Dick Benschop. De directeur van Schiphol wil nog steeds dat Lelystad Airport open gaat.

Dewi Zloch, expert klimaat en energie bij Greenpeace:

“Ongelofelijk dat Benschop maar blijft drammen om Lelystad Airport te openen. Een extra vliegveld is onnodig en slecht voor de gezondheid, natuur en klimaat. En door de coronacrisis is er nog meer reden om een streep te zetten door deze luchtfietserij. 

Schiphol heeft genoeg werk te doen op het eigen vliegveld om door deze crisis heen te komen en om de eigen uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het is tijd dat grote vervuiler Schiphol erkent dat ons klimaat al die vluchten niet aankan.”

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Reactie: Ongelofelijk dat Benschop blijft drammen om Lelystad Airport te openen

Categorieën
Greenpeace

Supermarkten moeten duurzame telers reële meerprijs betalen

Supermarkten moeten aan de bak om boeren en telers een reële meerprijs te betalen voor ‘On the way to PlanetProof’ geteelde aardappelen, groenten en fruit (AGF). Onderzoek van Greenpeace toont aan dat telers in de meeste gevallen nu zelf voor de meerkosten opdraaien. De uitkomsten zijn samengevat in het rapport ‘Supermarkten: Zwakste schakel in duurzame teelt?’ Na de ophef begin dit jaar over het gebrek aan compensatie voor duurzame telers laat dit rapport opnieuw zien dat supermarkten wel deze stap afdwingen van hun telers, maar ze daarvoor nog onvoldoende compenseren. 

Bijna alle Nederlandse AGF is nu 100% PlanetProof

Greenpeace is blij met de verduurzaming van het AGF-aanbod in de supermarkten: bijna alle aardappels, groenten en fruit uit Nederland in de schappen zijn nu 100% PlanetProof. De organisatie ziet PlanetProof – waarmee telers het gebruik van bestrijdingsmiddelen kunnen halveren zonder opbrengstverlies – als een belangrijke tussenstap naar biologische teelt. Supermarkten spelen hiermee een belangrijke rol in het hoognodige verminderen van gif in de landbouw en dat is goed nieuws voor mens en natuur vindt Greenpeace. De organisatie roept supermarkten op om ook daadwerkelijk te voldoen aan de eis om telers te compenseren voor de reële meerkosten die ze maken om milieuvriendelijk te produceren. Boeren en telers moeten al werken met hele kleine marges en telers alleen deze meerkosten laten ophoesten is niet toekomstbestendig. Alle spelers in de keten horen bij te dragen aan gezond voedsel en een schoon milieu, aldus de milieuorganisatie.

Meerkosten

De enquête werd ingevuld door 137 telers en er zijn gesprekken gevoerd met de supermarkten. Uit antwoorden van supermarkten op vragen van Greenpeace blijkt dat de meeste supermarkten zeggen een meerprijs betalen, zonder dat duidelijk wordt of hiermee de reële kosten van telers worden gedekt. Alleen PLUS geeft aan hoeveel het de telers extra betaalt. Telers vullen vaak ‘onvoldoende’ of ‘geen’ in als antwoord op de vraag of een supermarkt of handelaar een vergoeding voor hun meerkosten betaalt. Gemiddeld zo’n 11 procent meer voor de extra kosten die duurzaam produceren met zich meebrengt, zo laat het onderzoek zien. Daarmee zetten supermarkten de toekomst van PlanetProof op het spel.

Extra betalen kán wel

Een meerprijs betalen kán wel, laten groentefabrikant HAK en aardappelhandelaren Agrico en Nedato zien. Agrico en Nedato betalen aardappelboeren die PlanetProof telen € 1.000 per hectare extra. Rode kool en spinazie van HAK hebben inmiddels het PlanetProof-keurmerk en daarvoor betaalt de fabrikant haar telers respectievelijk 10% en 30% extra.

“Alleen als alle schakels in de keten een steentje bijdragen aan de meerkosten voor duurzame, gecertificeerde teelt gaat het model werken en zorgen we voor de nodige systeemverandering. Zo garanderen we dat we nu en in de toekomst plantaardig, lokaal kwaliteitsvoedsel kunnen eten. Dit is goed mogelijk door van tevoren samen met telers en teeltorganisaties af te stemmen hoe hoog deze kosten zijn en ze daar vervolgens voor te compenseren.”

Timo Hoogeboom, directeur HAK

Ook kabinet is aan zet

“Naast het feit dat supermarkten met telers in gesprek moeten gaan heeft de overheid ook een grote verantwoordelijkheid. Supermarkten stimuleren om afspraken binnen de keten te maken over een duurzaam aanbod zou de eerste stap moeten zijn, in plaats van elkaar te beconcurreren via de meest onduurzame en milieuonvriendelijke producten,” zegt Hilde-Anna de Vries, campagneleider duurzame landbouw bij Greenpeace Nederland. “Dat betekent ook dat het kabinet werk moet maken van de toezegging dat toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) erop toe zal zien dat boeren en telers hogere prijzen krijgen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen.”

Greenpeace pleit voor een eerlijke prijs van voedsel (true cost pricing), waarin de milieubelasting is meegenomen in de prijs van het product. Daarop kan de overheid sturen via regelgeving, aanpassingen in het belastingstelsel en het stimuleren van de zogenaamde ‘stapeling van beloning’.

Hekkensluiter Albert Heijn

Albert Heijn wilde niet meedoen aan PlanetProof, maar streefde er samen met stichting Natuur & Milieu naar om 27 bestrijdingsmiddelen in de AGF-teelt uit te bannen. Daar is weinig van terecht gekomen blijkt uit het rapport van Greenpeace. Daarmee hebben de supermarkt en telers jaren verloren en zijn ze weer terug bij af. De milieuorganisatie vindt dit een gemiste kans voor de grootste supermarkt, met een marktaandeel van 34,9% (2019), om substantieel bij te dragen aan duurzame landbouw.

Categorieën
Greenpeace

Greenpeace reist door Nederland met fototentoonstelling over bosbranden 

Greenpeace reist door Nederland met een fototentoonstelling over bosbranden wereldwijd. De tien fotopalen tonen de klimaat brandhaarden in de Braziliaanse Amazone, Australië, Indonesië en Rusland en vertellen het verhaal achter de bosbranden. Ontbossing voor de oprukkende landbouw is een belangrijke oorzaak net als klimaatverandering en menselijk handelen. Vanaf maandagmiddag 24 augustus is de tentoonstelling op de eerste locatie te bezichtigen nabij de ingang van het Amsterdamse Bos in Amsterdam. 

FOTO: Marizilda Cruppe / Greenpeace 

De zomer is het piekseizoen voor bosbranden in Rusland en de Amazone. In Rusland gaat jaarlijks 40 miljoen hectare in rook op: tien keer de oppervlakte van Nederland. Ook in Brazilië blijft het aantal bosbranden toenemen. In de Braziliaanse Amazone werden in juli 6.804 bosbranden geteld, het hoogste aantal in vier jaar. Opvallend is de stijging van bosbranden in de inheemse gebieden. In juli werden er 539 geregistreerd, een stijging van 76 procent ten opzichte van vorig jaar.

“Terwijl Nederlanders in deze corona tijden juist de natuur opzoeken, gaat elders op de wereld miljoenen hectare natuur in vlammen op. In Nederland kunnen we veel doen om die bosbranden te voorkomen. Bijvoorbeeld door de landbouw anders in te richten met minder dieren en door minder soja voor veevoer en palmolie te importeren. De productie daarvan zorgt voor veel ontbossing en CO2-uitstoot.”

Hilde Stroot, bosbranden expert bij Greenpeace:

Gevolgen voor natuur en inheemse volken

Bossen die zo onmisbaar zijn voor het klimaat en de rijke biodiversiteit staan wereldwijd in brand. De gevolgen voor het klimaat en de natuur zijn gigantisch. Inheemse volken worden bedreigd en duizenden unieke planten- en diersoorten sterven uit. Ook komen er gigantische hoeveelheden CO2 vrij, waardoor de klimaatopwarming versnelt en er nog meer bosbranden bijkomen. De wereldwijde klimaatcrisis is een belangrijke aanjager van natuurbranden. De hogere temperaturen en aanhoudende droogte vergroten de kans op branden in de natuur. In Rusland zit het venijn ook in veenbranden die ondergronds doorwoekeren en elders weer de kop opsteken.

FOTO: Julia Petrenko / Greenpeace

Russische vrijwilligers in actie

“Veel mensen denken om die reden dat bosbranden een natuurverschijnsel zijn, maar in Rusland en Nederland ontstaan de meeste branden nog altijd door menselijk handelen. Bijvoorbeeld doordat sigaretten en kampvuren niet goed worden uitgemaakt. Die bosbranden kunnen we dus met zijn allen voorkomen! Met steun van de Nationale Postcode Loterij traint Greenpeace om die reden vrijwilligers in Rusland om natuurbranden te voorkomen en bestrijden.”

Categorieën
Greenpeace

Milieuorganisaties roepen minster Wiebes op: Stop per direct met de bijstook van biomassa in kolencentrales

Amsterdam, 6 augustus – Milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties roepen minister Wiebes (Economische Zaken & Klimaat) op de bijstook van biomassa in kolencentrales per direct te stoppen. Uit een rapport van milieukundig onderzoeksbureau CE Delft blijkt dat energieleveranciers in 2019 biomassa hebben bijgestookt waarvan zij nog altijd niet kunnen aantonen dat het aan duurzaamheidscriteria voldoet. Dit rapport komt bovenop het recente advies van de Sociaal Economische Raad (SER) die stelt dat de bijstook van biomassa om stroom op te wekken en warmte te genereren moet worden afgebouwd. In een brief doen de milieuorganisaties een dringende oproep aan de minister dit SER-advies op te volgen. 

In 2013 hebben de milieuorganisaties het Energieakkoord getekend. Daarmee werd een belangrijke stap gezet in de energietransitie met meer windparken op zee. Ook gingen de energieleveranciers, de overheid en milieuorganisaties akkoord met de bijstook van biomassa in Nederlandse kolencentrales onder de voorwaarde dat de houtige biomassa afkomstig moet zijn uit duurzaam beheerde bossen. In de daaropvolgende jaren werden nadere afspraken in een aansluitend convenant vastgelegd, maar na acht jaar verder praten kunnen energieleveranciers nog altijd niet aantonen of de bijstook van biomassa aan duurzaamheidscriteria voldoet, zo blijkt uit het CE Delft rapport.

Joris Thijssen, directeur Greenpeace:
“Het is schandalig dat energieleveranciers nog mogen blijven bijstoken, terwijl ze niet kunnen aantonen of het hout van duurzame bosbouw komt. Tijdens de onderhandelingen van het Energieakkoord vonden de milieuorganisaties al dat de bijstook van biomassa om veel redenen een slecht idee is. Daar zijn de afgelopen jaren veel stemmen bij gekomen van wetenschappers, omwonenden en eerder deze maand de SER. Het CE Delft rapport is het zoveelste rode licht voor de minister om de bijstook van biomassa in kolencentrales per direct te stoppen.”  

Opvolging van het SER-advies betekent volgens de milieuorganisaties dat naast het afbouwen, biomassa ook niet langer wordt gebruikt voor andere energietoepassingen waarvoor alternatieven bestaan. In de brief adviseren ze minister Wiebes zijn budget voor de duurzame energietransitie indien nodig in te zetten om kolenbedrijven te compenseren, maar vooral om het aandeel zon- en windenergie in Nederland te vergroten. 

Thijssen: “We moeten nu alles op alles zetten om de klimaatcrisis te beteugelen. Dat betekent stoppen met het kappen van bossen. Zolang er geen garantie wordt gegeven dat biomassa niet onze biodiversiteit vernietigt, leidt de inzet van biomassa tot verergering van de klimaatcrisis.”

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Milieuorganisaties roepen minster Wiebes op: Stop per direct met de bijstook van biomassa in kolencentrales

Categorieën
Greenpeace

Siberië: nu al 19 miljoen hectare in vlammen op

In Rusland zijn veel grote steden in rook gehuld door megabranden in de noordelijke taiga bossen. De branden lijken een jaarlijks fenomeen te worden. Ook dit jaar slagen de Russische autoriteiten er niet in de branden te stoppen, ten koste van het klimaat en van lokale gemeenschappen. Uit satellietgegevens blijkt dat er sinds begin dit jaar al 19 miljoen hectare in rook is opgegaan – een oppervlakte zo groot als ruim 4,5 keer Nederland. Bij ongeveer 10 miljoen hectare daarvan gaat het om bosbranden.

“Het uitgestrekte Siberië is een klimaatbrandhaard geworden,” stelt Hilde Stroot, hoofd Biodiversiteit van Greenpeace Nederland. Ook in de Amazone en Indonesië staan de bossen in brand – wat moet er nog meer gebeuren voordat de klimaatcrisis wordt aangepakt?”

Grigory Kuksin, hoofd van de Brandbestrijdingseenheid van Greenpeace Rusland: “De Russische overheid moet snel in actie komen om een einde te maken aan de giftige rook die de steden bedekt. In plaats van te bezuinigen op het bosbeheer moet erin geïnvesteerd worden, om onze gezondheid en ons klimaat te beschermen.”

De meeste branden vinden plaats in het Verre Oosten van Rusland en in Oost Siberië, in de zogenoemde boreale bossen, maar de effecten zijn ook elders merkbaar. Afgelopen week werden de steden Jakoetsk (in Jakoetië), Ugorsk en Sovetsky (in het Khanty-Mansiysky district) en veel kleinere steden en dorpen getroffen door schadelijke rook. De slechte luchtkwaliteit leidt tot ademhalingsproblemen en balast de luchtwegen, wat tijdens de Covid-19 pandemie nog zorgelijker is dan anders.

Hoewel sommige branden door blikseminslag ontstaan, beginnen veel branden aan rivieroevers, wat op kampvuren als oorzaak duidt, aldus Greenpeace. Ook de preventieve branden die juist bedoeld zijn om bosbranden te onderbreken, lopen vaak uit de hand en worden dan juist een oorzaak van verdere branden. Daarnaast is er een wettelijke verplichting voor houtkapbedrijven om overgebleven houtkap restanten te verwijderen, die vaak tot extra branden leidt.

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Siberië: nu al 19 miljoen hectare in vlammen op