Categorieën
Free Press Unlimited

Onafhankelijke journalistiek en media in nog zwaarder weer sinds COVID-19

Begin april uitten we al onze grote zorgen over de effecten van COVID-19 op media en journalisten wereldwijd. De gezondheidscrisis heeft de situatie van journalisten die al kwetsbaar waren in veel gevallen nog verder verslechterd. Sinds het begin van de pandemie is de druk op journalisten toegenomen; door veel overheden zijn noodmaatregelen versneld ingevoerd, en de toegang tot informatie werd nóg verder ingeperkt. Twee maanden later bevindt de onafhankelijke media zich in een crisis: de onderdrukking is verder doorgevoerd en het is maar de vraag of de onafhankelijke journalistiek COVID-19 (financieel) overleeft.

Het belang van betrouwbare informatie

Toegang tot betrouwbare informatie is in tijden van crisis cruciaal, want op tijd toegang hebben tot betrouwbare en feitelijke informatie kan letterlijk levens redden. In deze gezondheidscrisis is het belangrijker dan ooit dat het beleid van overheden kritisch tegen het licht wordt gehouden. Toch wordt het steeds moeilijker om dit te doen doordat in veel landen de druk op de media en journalisten drastisch toeneemt.

Faillissementen in de mediasector

Veel onafhankelijke journalisten en mediahuizen staan daarnaast op de rand van faillissement omdat een groot deel van hun inkomsten uit advertentieruimtes komt te vervallen. Daarbij krijgen veel lokale journalisten en freelancers nauwelijks opdrachten meer, wat leidt tot een verdere inperking van een pluriform en kritisch medialandschap.

Fysieke bedreigingen en geweld

Journalisten krijgen steeds vaker te maken met fysieke bedreigingen en geweld. Zo worden journalisten wereldwijd meer en meer beperkt in hun bewegingsvrijheid, wat de uitvoering van hun werk belemmert of zelfs onmogelijk maakt. Op Aruba is bijvoorbeeld onlangs een onafhankelijke journaliste gearresteerd en ondervraagd toen zij tijdens de avondklok haar werk deed. Ook werd een medewerker van onze partner in Venezuela gearresteerd toen hij pakketten beschermingsmateriaal van Free Press Unlimited wilde ophalen. Daarnaast zien we dat journalisten fysiek geweerd worden van persconferenties. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Servië, Macedonië, de Filipijnen en Florida.

Bovendien worden journalisten steeds vaker fysiek bedreigd en zelfs aangevallen. In Oeganda, Kenia en India werden journalisten aangevallen door politie en veiligheidstroepen. Daarnaast worden journalisten regelmatig het slachtoffer van geweld door demonstranten, zoals in Duitsland en Bolivia het geval was.

Toenemende arrestaties

Journalisten worden steeds vaker willekeurig gearresteerd, in hechtenis genomen of aangeklaagd omdat ze informatie publiceerden die de autoriteiten niet zint. Dit resulteert vaak in langdurige juridische processen, die bovendien hoge kosten met zich mee brengen. Op dit moment zijn al meer dan 130 journalisten gearresteerd of anderszins verwikkeld in een juridisch proces.

Fake news wetgevingen

Veel landen voeren versneld fake news laws door die het verspreiden van ‘valse informatie’ over COVID-19 criminaliseren. Dergelijke wetten worden vaak bij decreet doorgevoerd onder een uitgeroepen noodtoestand. Onder het mom van COVID-19-bestrijding kunnen journalisten worden opgepakt of vervolgd. De fake news laws staan ongetwijfeld in verband met de wereldwijde toename van arrestaties van journalisten. Zo zijn er in Iran, Belarus, Niger, Hongarije, Turkije en Swaziland onder dergelijke wetgeving al meerdere journalisten vervolgd. Bij veel fake news laws is onduidelijk of deze wetgeving van kracht zal blijven nadat de noodtoestanden zijn beeindigd. Wij maken ons zorgen over de lange termijneffecten die verregaande inperkingen van persvrijheid onder de pandemie zullen hebben op de onafhankelijke journalistiek. Het is essentieel dat dergelijke fake news laws worden teruggedraaid.

Wat doet Free Press Unlimited tijdens COVID-19

Free Press Unlimited en haar partners zetten zich in meer dan 40 landen in om, ondanks de toenemende druk op media en journalisten tijdens COVID-19, de bevolking van betrouwbare informatie te blijven voorzien. Via onze fondsen zoals het Legal Defense Fund (voor juridische ondersteuning voor journalisten) en Reporters Respond (het fonds voor noodhulp aan journalisten) ondersteunen we wereldwijd media en journalisten met:

 • Beschermingsmaterialen zodat ze veilig kunnen rapporteren over COVID-19. Tot nu toe hebben we ruim 2.400 journalisten geholpen in o.a. Venezuela, Indonesië, Irak, Somalie en Bosnie-Herzegovina;
 • Juridische ondersteuning aan journalisten die door verslaggeving over COVID-19 worden aangeklaagd of gearresteerd, o.a. in de Sahel, Centraal Amerika en de Hoorn van Afrika;
 • Psychosociale ondersteuning aan journalisten in o.a. de Balkan;
 • Digitale bescherming zoals VPNs en webcambescherming tegen monitoring door repressieve regimes, zoals in Noord-Macedonie;
 • Relocation tegen hevige bedreigingen door onderdrukkende regimes.

Ook zijn we een nieuwe campagne gestart: Samen voor Betrouwbare Informatie, waarin we door middel van verhalen en podcasts het belang van betrouwbare informatie wereldwijd belichten. Daarnaast werken we mee aan een wekelijks gelivestreamd programma van Pakhuis de Zwijger, Emerging Stories, over het effect van COVID-19 op journalistiek.

Dit artikel is afkomstig van de website van Free Press Unlimited:

https://www.freepressunlimited.org/nl/nieuws/onafhankelijke-journalistiek-en-media-in-nog-zwaarder-weer-sinds-covid-19

Categorieën
Free Press Unlimited

Eerste vrouwelijke journalist in Pakistan’s Khyber district

De gepassioneerde 20-jarige Mamarha Afridi heeft haar levensbestemming al gevonden, Ze is de eerste vrouwelijke journalist in het Kyber district, gelegen in het stamgebied van Pakistan. Ze rapporteert onder andere voor Free Press Unlimited partner TNN (Tribal News Network). Hoewel ze veel weerstand is tegengekomen, laat ze zich daar niet door weerhouden: “Een vrouwelijke journalist zijn is een kracht, geen zwakte.”

Mamarha Afridi was nog student toen ze in 2018 journalistiek begon te beoefenen. Volgens haar was de berichtgeving in de nationale media over het stamgebied beperkt. Ze voelde de behoefte om daar verandering in te brengen. “Ik wilde dat journalisten hier kwamen en waarheidsgetrouwe verhalen over mijn gebied zouden schrijven. Toen dacht ik, in plaats van het aan anderen te vragen, waarom zou ik niet zelf journaliste worden en de verhalen schrijven.”

Mamarha is getraind en begeleid door de onafhankelijke nieuws organisatie TNN, waar ze begon als burgerjournalist. Nu doet ze ook verslag voor Independent Urdu en Deutsche Welle.

Mamarha Afridi, journalist in Pakistan's tribal area
Mamarha Afridi

Werken tijdens COVID-19

De COVID-19 uitbraak heeft het leven in het stamgebied moeilijker gemaakt en een aantal bestaande problemen uitvergroot, zoals het gebrek aan toegang tot internet. “Er is weinig tot geen toegang tot internet in het stamgebied waardoor het een uitdaging is om op de hoogte blijven. Dat maakt het moeilijker voor mij als journaliste om mijn werk te doen. Ik reis heen en weer naar Pesjawar, een reis van twee uur, om toegang te krijgen tot internet en mijn verhalen te kunnen versturen”, aldus Mamarha.

Desondanks is ze productiever dan ooit: “Voor de pandemie produceerde ik één verhaal per maand, nu produceer ik er vijf of zes. Er zijn veel onderwerpen waar ik over wil schrijven, bijvoorbeeld de toename van huiselijk geweld en eerwraak tijdens de lockdown.”

Er is een aanzienlijke informatiekloof tussen de stedelijke- en stamgebieden. Veel mensen in de stamgebieden zijn zich niet bewust van het bestaan van COVID-19. Mamarha zegt: “Mensen weten niet eens wat corona is. Ze hebben mobiele telefoons maar ze hebben geen internet. Als ze dat wel hadden, zouden ze weten wat het is. De pandemie heeft de hele wereld wakker geschud maar zij lijken te slapen.”

De weerstand weerstaan

Voor de pandemie had Mamarha’s familie een huwelijk voor haar gearrangeerd en een bruiloft gepland, iets waar ze tegenop zag. “Gelukkig is de bruiloft door de coronacrisis uitgesteld. Op dit moment ga ik steeds meer op in mijn werk; ik denk de hele tijd na over verhalen. Mijn werk is een zegen voor mij.”

De eerste vrouwelijke journalist zijn in een zeer traditionele en conservatieve cultuur was niet makkelijk. “In het begin voelde ik me depressief omdat er zoveel verzet was tegen mij. De mensen in mijn dorp vervloekten mijn vader en broers omdat ze me zonder begeleiding mijn werk lieten doen. Ze zeiden dat het tegen onze religie en cultuur is.”

Ondanks de weerstand waarmee ze werd geconfronteerd, hield Mamarha vol en ging ze door met verhalen maken. Uiteindelijk werden de mensen ruimdenkender. Ze kwamen erachter dat haar verhalen hen een stem gaven. Mamarha legt uit: “Zodra mijn mensen zagen dat ik iets voor hen deed, voor hún rechten, voor het oplossen van hún problemen, kreeg ik hun respect. Ik kwam bijvoorbeeld een huilend jongentje tegen die spullen verkocht op straat. Toen ik hem vroeg waarom hij huilde, legde hij uit dat het kwam omdat hij moest werken terwijl de andere jongens konden spelen. Het verhaal dat ik daarover schreef ging viraal. Hierdoor hebben veel organisaties dit kind geholpen. Dit zijn de dingen die mensen het gevoel geven dat hun stem gehoord wordt.”

Vooruitkijkend

Mamarha’s volgende verhaal gaat over de rol van vrouwen in de pandemie. Ze zegt: “Of ze nu journalisten, psychologen, leraren of moeders zijn, ik denk dat het ontzettend belangrijk is om de rol van vrouwen tijdens deze pandemie in beeld te brengen. Ik steek al mijn tijd en energie in het schrijven van dit verhaal. Weet je, ook al zijn de vrouwen in dit gebied kwetsbaar omdat ze niet kunnen lezen of schrijven en omdat zij economisch afhankelijk zijn, ze vervullen nog steeds een essentiële rol in de gemeenschap.”

Dit artikel is afkomstig van de website van Free Press Unlimited:

https://www.freepressunlimited.org/nl/nieuws/eerste-vrouwelijke-journalist-in-pakistans-khyber-district

Categorieën
ActionAid Aidsfonds Care Nederland Free Press Unlimited ICCO International Campaign for Tibet Leprazending Light for the World Liliane Fonds Ontwikkelingshulp PAX Plan International Nederland Red een kind Save the Children SOS Kinderdorpen Terre des Hommes VSO ZOA

De corona crisis vraagt om nationale én internationale solidariteit

Organisaties roepen overheid op tot internationale solidariteit

In korte tijd is ons leven totaal veranderd. De wereld is overrompeld door de gevolgen van het virus. We zoeken naar een manier om met angst en onzekerheid om te gaan. Tegelijkertijd is het vooral de solidariteit met en de bescherming van de meest kwetsbaren die ons drijft.

Juist nu houden we rekening met elkaar. Zorgen we goed voor onze familie en vrienden en voor diegenen die het extra hard nodig hebben.

In Nederland worden stevige maatregelen genomen om de kwetsbaren te beschermen, de verspreiding van het virus tegen te gaan en de sociale en economische impact op mensen en bedrijven te verzachten.

Wat ons zorgen baart is dat de internationale coördinatie en solidariteit in de bestrijding en aanpak van dit grenzeloze probleem onvoldoende is. Ieder land heeft z’n eigen aanpak binnen de eigen landsgrenzen. Hoewel dat op korte termijn te begrijpen is, stopt het virus niet aan de grens. Deze pandemie kan alleen met een samenhangende, grensoverschrijdende aanpak worden gecontroleerd.

Wereldwijd zullen we solidair moeten zijn met de kwetsbaren. Dat zijn we als mensen aan onszelf en aan elkaar verplicht. Maar dat is ook noodzakelijk voor de wereldwijde volksgezondheid, en dus in het Nederlands belang. Ook voor de economie en onze sociale zekerheid is het beteugelen van deze pandemie essentieel.

De meeste ontwikkelingslanden staan op dit moment nog maar aan het begin van de epidemie en beschikken niet over een hoogwaardig gezondheidszorgsysteem, goede waterleidingen of een stabiele voedselvoorziening. De gezondheidszorg in deze landen zal zonder extra steun al snel bezwijken. Gemiddeld hebben deze landen vijftig keer minder artsen en twintig keer minder ziekenhuisbedden per persoon dan in Europa. Ook zal het virus bijvoorbeeld een impact hebben op de voedselvoorziening, en is betrouwbare informatie over het virus en de bestrijding daarvan een probleem in veel landen.

Om maar niet te spreken van fragiele staten die al jarenlang worden verzwakt door geweld en moeten omgaan met de situatie in vluchtelingenkampen en sloppenwijken. Miljoenen mensen leven dicht opeengepakt, zonder elektriciteit schoon drinkwater en met een gebrek aan voedsel. Hoe kunnen die veilig afstand houden tot elkaar en hun handen regelmatig wassen?

Bovendien dreigen maatregelen in sommige landen juist tégen mensen te werken en bestaande ongelijkheden te vergroten. We zien landen waar parlementen buiten werking worden gesteld en ruimte voor vrije pers, oppositie en mensenrechtenverdedigers wordt beperkt. Discriminatie versterkt zich en vrouwen- en meisjesrechten staan onder druk. Denk bijvoorbeeld ook aan gemarginaliseerde en vervolgde gemeenschappen, gemeenschappen, zoals de LHBTI-gemeenschap, die geen toegang krijgt tot goede gezondheidszorg, of vrouwen die structureel onderbetaald worden en risico’s moeten nemen omdat ze zich niet kunnen veroorloven om thuis te blijven.

Steun aan ontwikkelingslanden en aan maatschappelijk organisaties in die landen, is juist in deze tijd van crisis nodig en zou onderdeel moeten zijn van de noodmaatregelen die dit kabinet neemt. Tenslotte heeft António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, niet voor niets deze week landen opgeroepen om bij te dragen aan een internationaal noodfonds voor de aanpak van de coronacrisis.

Zonder internationale solidariteit ondermijnen we niet alleen de aanpak van de pandemie, maar ook de waarden van onze samenleving.

Afzenders:

 • ActionAid
 • Aidsfonds
 • Amref Flying Doctors
 • Arisa
 • CARE Nederland
 • Centre for Safety and Development
 • CNV International
 • COC Nederland
 • Cordaid
 • Dorcas
 • Foundation Max van der Stoel
 • Free Press Unlimited
 • GZB
 • Heifer
 • Hivos
 • ICCO
 • International Campaign for Tibet
 • International Justice Mission
 • Justice and Peace Netherlands
 • Kerk in Actie
 • Kom over en help
 • Leprazending
 • Light for the World
 • Liliane Fonds
 • Mensen met een Missie
 • Mercy Corps
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
 • ONE Campaign
 • Oxfam Novib
 • Partos
 • Pax
 • Peace Brigades International – Nederland
 • Plan International
 • Prisma
 • Red een Kind
 • RNW Media
 • Rutgers
 • Save the Children
 • Simavi
 • SOS Kinderdorpen
 • Terre des Hommes
 • Tear
 • Verre Naasten
 • VSO Nederland
 • Wemos
 • WO=MEN
 • Women Engage for a Common Future
 • Woord en Daad
 • World Vision
 • ZOA

For English, please click here

Categorieën
Free Press Unlimited Maatschappij Nieuwsbericht

Agnes Callamard and Matthew Caruana Galizia to speak in panel on impunity

<br /><br /> Feed created with Feedity<br /><br />

Categorieën
Free Press Unlimited Maatschappij Nieuwsbericht

Legal Defense Fund: financial support for legal costs

Pages