Categorieën
Fonds NutsOhra Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht

Bijeenkomst over stoppen met roken voor kwetsbare rokers

donderdag 12 maart 13.30 – 17.00 in Het Oude Magazijn te Amersfoort/

Deelname = gratis

Stoppen met roken voor mensen in kwetsbare situatie

We weten allemaal dat stoppen met roken moeilijk is. En vooral voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Met elkaar kunnen we meer doen om stoppen met roken écht bij iedereen voor elkaar te krijgen.

Ben je welzijnswerker, verpleegkundige, praktijkondersteuner, stoppen met roken coach, GGD medewerker, sportcoach, leefstijlcoach, werk je bij een verzekeraar of gemeente of ben je bestuurder, dan verwelkomen we je graag.

Grote gezondheidsverschillen hoog- en laagopgeleide Nederlanders

In Nederland bestaan grote gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleide Nederlanders. Mensen met een lage opleiding gaan gemiddeld 6 jaar eerder dood dan mensen met een hoge opleiding. Zij hebben ook vaker beperkte gezondheidsvaardigheden. Roken is een van de belangrijkste te voorkomen doodsoorzaken. Wat is er nodig om juist deze groep rokers te bereiken en hen te ondersteunen bij het stoppen met roken? Op 12 maart delen we graag een aantal voorbeelden uit de praktijk en onderzoek met je.

Aanmelden

Meld je alvast aan. Binnenkort ontvang je meer informatie over het programma en de locatie. De middag wordt georganiseerd door FNO, Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen, Stichting ANR, IVO, het Trimbos instituut en Amsterdam UMC. Ons gezamenlijke doel is de expertise op rookverslaving samen te brengen en breed te delen.

Categorieën
Fonds NutsOhra Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht

Informatiebijeenkomsten nieuw programma GeestKracht

FNO en MIND bundelen samen hun krachten in een nieuw programma met de titel ‘GeestKracht’. Samen willen de organisaties kansen vergroten voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen (16-35 jaar) in een programma gericht op preventie en participatie rondom de grote en diverse groep jongvolwassenen met psychische problematiek (eventueel in combinatie met verslavingsproblematiek).

Inspiratiebijeenkomsten voor potentiële aanvragers

Ter introductie van het programma GeestKracht worden twee inspiratiebijeenkomsten georganiseerd:

1. Op dinsdag 18 februari van 13.30- 16.30 uur bij FNO in Amsterdam en;
2. op woensdag 26 februari van  09.30-12.30 uur bij MIND in Amersfoort.

Tijdens deze bijeenkomsten krijgen potentiële aanvragers meer informatie over het nieuwe programma en de eerste open call voor GeestKracht. Deelnemers worden gevraagd een 2 minuten pitch voor hun projectidee te houden.

Aanmelden inspiratiebijeenkomsten

Meld je aan voor een van de twee bijeenkomsten via bert.kuipers@fnozorgvoorkansen.nl of lotte.franskits@wijzijnmind.nl Uiterlijk een week voor de bijeenkomst ontvang je een agenda met korte toelichting. We verwachten dat dan ook de teksten van het programma en de eerste open call beschikbaar zullen zijn.

Extra toelichting

Voor GeestKracht gaan we graag partnerschappen aan met initiatieven die mét jongvolwassenen werken en zich richten op de relevante leefdomeinen van jongvolwassenen. Domeinen, die met positieve gezondheid als uitgangspunt, in het bijzonder binnen ‘GeestKracht’, aan bod komen zijn gezondheid, opleiding, werk, relaties, wonen en gezinsleven.

We doen dat via vier programmalijnen:

–              het beter toerusten van jongvolwassenen;
–              het beter toerusten van professionals;
–              een meer integrale aanpak en domeinen overstijgend beleid; en
–              maatschappelijke agendering.

Focus doelgroep van GeestKracht

Binnen de grote diversiteit van psychische aandoeningen zal de focus van het nieuwe programma liggen bij twintigers met een praktische opleiding en/of met een migratieachtergrond met psychische problemen. Ook zullen doelgroepen centraal staan die relatief nog weinig (beleids-)aandacht krijgen, zoals jongvolwassenen met een ernstige psychische aandoening (epa), jonge statushouders, zwerfjongeren, jongvolwassenen met een combinatie van psychische problemen en een licht verstandelijke beperking, jongvolwassenen met een chronische psychische aandoening en jongvolwassenen die opgegroeid zijn in een gezin met één of meer ouders met psychische of verslavingsproblematiek (kopp/kov).

Beeld: Stay Connected

Categorieën
Fonds NutsOhra Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht

Kritisch debat over VN-verdrag Handicap

Sinds de invoering van het VN-verdrag Handicap in Nederland in 2016 is de positie van mensen met een beperking er alleen maar op achteruitgegaan, blijkt uit de Schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap. Vlak voor de kerstvakantie voerde de Tweede Kamer daarom een pittig debat met minister De Jonge (VWS). Mensen met een chronische aandoening ervaren de praktijk heel anders dan het positieve beeld dat de minister schept. Ook voorzitter van het Jongerenpanel ZeP Femke van Zoggel vindt dat teleurstellend: ‘Het is nu té vrijblijvend en dat zorgt ervoor dat jongeren met een chronische aandoening meer dan ooit in de knel zitten. Ruim 1,3 miljoen jongeren in Nederland hebben een chronische aandoening. Des te belangrijker dat onze ervaring de graadmeter van succes is.’

Weinig zichtbaar in de praktijk

De afgelopen jaren heeft het Jongerenpanel vaak aandacht gevraagd voor de positie van jongeren met een chronische aandoening. Dat is nog steeds hard nodig want ruim drie jaar na de ratificatie van het VN-verdrag merken mensen met een beperking in het dagelijks leven weinig van de veranderingen. Het aantal thuiszitters is gestegen en van inclusief onderwijs is nog geen sprake. Kansen op de arbeidsmarkt blijven achter en veel jongeren leven in onzekerheid over hun (financiële) toekomst. De Kamerleden wezen de minister meermaals op de achteruitgang in inkomen en positie op de woonmarkt, de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Hun boodschap: de vrijblijvendheid moet eraf!

Van plannen naar actie

Ook de minister stelt dat we er nog niet zijn. Hij wil met het rapport van de Alliantie in de hand aan de slag met verbeteringen. Met de verschillende ministeries gaat hij in gesprek over meer actie en gaat hij, op verzoek van D66 en de SGP, werkagenda’s opstellen. Bovendien wil de minister gemeenten ondersteunen om aan de slag te gaan met hun inclusieagenda’s. Het Jongerenpanel juicht deze stappen toe, maar blijft ook kritisch meekijken. Want met alleen werkplannen en agenda’s komen we er niet. Er moet ook echt iets in de praktijk veranderen.

Nothing about us without us

Ook de stem van mensen met een beperking zelf moet beter gehoord worden. Daarom gaat de minister, naar aanleiding van een motie van de PvdA, bevorderen dat ministeries ervaringsdeskundigen in dienst nemen om de goede vertaling van het VN-verdrag in praktijk te brengen. De jongeren van het Jongerenpanel ZeP staan klaar om hierover mee te denken, want nothing about us without us!

Categorieën
Fonds NutsOhra Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht

Filmpje en foto’s Meer Veerkracht, Langer Thuis op NGOZ

De belangrijkste lessen en successen van ons programma Meer Veerkracht, Langer Thuis deelden we eind november op de conferentie Een Nieuwe Generatie Ouderen(Zorg). Hadassah de Boer nam het publiek mee in een levendige sessie vol eyeopeners en mooie voorbeelden.

Bekijk hier het inspirerende filmpje en de mooie foto’s.

Foto: Hermance van Dijk

Categorieën
Fonds NutsOhra Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht

Kabinet: chronische aandacht voor jongeren met chronische aandoening

‘Laten we voor de toekomst vooral het gesprek met elkaar blijven aangaan over wat nodig is om jongeren met een chronische aandoening chronische aandacht te geven.’ Dat stellen minister De Jonge (VWS) en minister Van Engelshoven (OCW) in reactie op het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut over de omvang en impact van een chronische aandoening bij jongeren in Nederland. Dat is hard nodig, want uit het rapport blijkt dat een op de vier jongeren een chronische aandoening heeft en dat de impact op hun leven groot is. Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief vroeg daarom een reactie van het kabinet.

Stappen gezet in onderwijs, werk en zorg

Het kabinet laat weten de afgelopen jaren stappen te hebben gezet, mede naar aanleiding van de gesprekken met het Jongerenpanel. Zo moedigt minister Van Engelshoven onderwijsinstellingen aan om de overdracht goed te regelen en stelt zij een informatiepunt in, in de vorm van een website voor mbo- en ho-studenten. Minister Koolmees (SZW) onderzoekt de uitbreiding van de no-riskpolis zodat werkgevers jongeren met een chronische aandoening makkelijker kunnen aannemen. Minister De Jonge investeert in de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Versterken Transitiezorg.

Jongerenpanel kritisch: huidige acties onvoldoende 

Het Jongerenpanel is blij dat jongeren met een chronische aandoening op de kaart staan bij beleidsmakers in Den Haag, maar blijft ook kritisch. Voorzitter Femke van Zoggel: ‘Jongeren met een chronische aandoening geven hun leven een lager cijfer en hebben minder vertrouwen in de toekomst dan gezonde leeftijdsgenoten. De verschillen zijn nog te groot. Een “tipkaart” voor praktijkbegeleiders gaat jongeren niet aan het werk helpen en integrale ondersteuning bij het participeren met een chronische aandoening betekent voor een jongere écht iets anders dan voor iemand die al wat ouder is.’

Voor het Jongerenpanel is het duidelijk: meer concrete acties zijn nodig. De oproep van de ministers om in gesprek te gaan grijpen we dan ook van harte aan!

Categorieën
Fonds NutsOhra Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht

Vraag subsidie aan bij Jongeren INC

Jongeren INC, het nieuwe programma van FNO, gaat vandaag van start. Jongeren INC heeft de missie dat jongeren met een chronische aandoening naar wens en vermogen kunnen meedoen in een inclusieve samenleving.

Call Werk geopend

Projectvoorstellen op het gebied van Werk kunnen vanaf nu subsidie aanvragen bij Jongeren INC. Komt jouw project in aanmerking voor subsidie? De voorwaarden en de link naar de aanvraagportal vind je hier.

Let op: je kunt je aanvraag indienen tot 3 februari 2020, 11.00 uur.

Categorieën
Fonds NutsOhra Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht

Fijne feestdagen en tot 6 januari 2020

Deze website maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak online te vergroten. Door op ‘Accepteren’ te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Lees meer over onze cookies en hoe ze worden gebruikt in onze Privacyverklaring. Liever geen cookies? Zet deze dan uit in uw browser.

Accepteren

Categorieën
Fonds NutsOhra Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht

Vraag subsidie aan bij Klein Geluk

Vanaf 9 januari tot 20 februari 2020, 14.00 uur, is het mogelijk om subsidie aan te vragen bij het FNO-programma Klein Geluk voor materialen, dagbesteding en evenementen.

Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend via de aanvraagpagina. Daar vind je ook de calltekst met uitgebreide uitleg, de benodigde informatie en formats, zodat je ook weet of je project binnen de subsidievoorwaarden past.

Categorieën
Fonds NutsOhra Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht

QuickScan Trimbos-instituut kwetsbare jongvolwassenen met psychische problemen

In opdracht van FNO heeft het Trimbos-instituut een quickscan uitgevoerd waarin is gekeken naar vijf groepen kwetsbare jongvolwassenen met psychische problematiek.

Voor de quickscan heeft Trimbos alle beschikbare informatie gebundeld over vóórkomen, gevolgen en aanpak van psychische problematiek voor de volgende, deels overlappende, kwetsbare groepen jongvolwassenen van 16-35 jaar:

• met een lage opleiding
• met een niet-westerse migratieachtergrond
• mbo-, hbo- en wo-studenten
• asielzoekers en statushouders
• met ernstige psychische aandoeningen

In 2018 hadden naar schatting 840.000 jongvolwassenen (18-35 jaar) een psychische aandoening, op een totaal van circa 3.650.000. De omvang en ernst van psychische problematiek varieert tussen bovengenoemde groepen kwetsbare jongvolwassenen.

Volop ruimte voor verbetering
De quickscan laat zien dat er veel aandachtspunten en knelpunten bestaan ten aanzien van toegankelijke, samenhangende en effectieve zorg en ondersteuning voor kwetsbare jongvolwassenen met psychische problemen. Daarbij is de kennis over psychische en aanverwante problematiek bij jongvolwassenen, alsook de aanpak hiervan, soms beperkt. Een reden hiervoor is dat cijfers of andere gegevens vaak betrekking hebben op ofwel jongeren tot 18 (en soms 23 jaar), ofwel volwassenen met een leeftijdsgrens ver boven de 35 jaar.

Oplossingsrichtingen
Kwetsbare jongvolwassenen ondervinden naast hun mentale problematiek ook problemen op andere gebieden zoals verminderde studieprestaties of voortijdige studie-uitval, werkloosheid, eenzaamheid en financiële druk of armoede. Oplossingsrichtingen die in de quickscan naar voren komen zijn: het tegengaan van stigmatisering en uitsluiting, de inzet van ervaringsdeskundigen, meer aandacht voor de culturele achtergrond van jongvolwassenen en domeinoverstijgende samenwerking in netwerken rondom kwetsbare jongvolwassenen.

Nieuw programma
Naar aanleiding van de bevindingen uit de quickscan en uit een kwartiermakersronde van FNO met input van veertig deskundigen en bijna dertig ervaringsdeskundigen, ontwikkelt FNO in nauwe samenwerking met MIND een nieuw FNO-programma rondom kwetsbare jongvolwassenen met (een risico op) psychische problematiek. Met dit nieuwe programma willen FNO en MIND structurele oplossingen ontwikkelen voor jongvolwassenen met psychische problemen. Voor deze groep is nu te vaak te weinig aandacht.

Hoogleraar Youth Mental Health promotion en onderzoeker bij het Trimbos-instituut Marloes Kleinjan: ‘Het is prachtig dat FNO aandacht besteedt aan deze problematiek en niet alleen wil bijdragen aan het voorkomen van psychische problemen, maar ook wil werken aan het beperken van de praktische gevolgen ervan op het leven van deze jongvolwassenen.’

Het vijfjarige programma start in maart 2020 en is momenteel in volle ontwikkeling. Wil je op de hoogte blijven van dit nieuwe programma? Stuur dan een mail naar redactie@fondsnutsohra.nl

Categorieën
Fonds NutsOhra Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht

Nieuw programma Jongeren INC

Jongeren INC, het nieuwe programma van FNO, gaat op 1 januari 2020 van start. Jongeren INC heeft de missie dat jongeren met een chronische aandoening naar wens en vermogen kunnen meedoen in een inclusieve samenleving.

Keihard nodig

In Nederland leven 1,3 miljoen jongeren (0 t/m 25 jaar) met een chronische aandoening. Een deel van hen kan niet meedoen naar wens en vermogen. Deze jongeren gaan bijvoorbeeld te weinig of helemaal niet naar school, vinden geen werk, worden gepest of zijn eenzaam. En dat terwijl jongeren keihard nodig zijn in onze samenleving. Met het programma Jongeren INC streeft FNO naar gelijke kansen voor jongeren met een chronische aandoening. Zodat de talenten van deze honderdduizenden jongeren ook benut worden.

Jongeren INC is een vervolg op het programma Zorg én Perspectief en gebruikt de kennis en ervaring die in dit programma is opgedaan. Kijk voor uitgebreide informatie over Jongeren INC en de call Werk voor subsidieaanvragen op de pagina Jongeren INC.